Drobečková navigace a její význam pro SEO

Drobečková navigace je užitečná jak pro uživatele, tak i pro vyhledávače. Nezabírá na stránce příliš místa a její implementace je snadná.
Drobečková navigace

Význam drobečkové navigace dobře vystihuje následující citát, jehož autorem je Steve Krug:

„Lidé nebudou používat váš web, pokud se v něm nezorientují.“ 

V následujícím článku si povíme, jak pro snadnou orientaci uživatelů udělat maximum a jak je na webu udržet co nejdéle. Dozvíte se především:

Co je to drobečková navigace

Drobečková navigace (anglicky breadcrumbs nebo breadcrumb trail) je navigační prvek, který uživatelům ukazuje, kde se na webu nacházejí, a který usnadňuje návrat na předchozí stránku nebo domovskou stránku. Obvykle bývá umístěna v horní části webu a má podobu lineárního seznamu odkazů obvykle oddělených znakem >.

 • „Drobečková navigace je řádek s interními odkazy v horní nebo dolní části stránky, který návštěvníkům umožňuje rychle se vrátit zpět na předchozí sekci nebo kořenovou stránku. V mnoha drobečkových navigacích je nejobecnější (obvykle kořenová) stránka uvedena jako první odkaz zcela vlevo a další, konkrétní sekce jsou vypsány vpravo od ní.“  (Google) 
   

Drobečková navigace

Obrázek č. 1: Ukázka drobečkové navigace na webu www.intery-skrine.cz.

K čemu drobečková navigace slouží?

Drobečková navigace je pro uživatele výborným zdrojem kontextových informací a pomáhá mu najít odpovědi na následující otázky:

 • Kde jsem? Drobečková navigace informuje návštěvníka o jeho aktuální pozici vzhledem ke struktuře celého webu.
 • Kam mohu jít dál? Drobečková navigace vám umožňuje snadno nalézt další stránky webu a  podporuje tak jeho procházení. 

Tři typy drobečkové navigace

Keith Instone v článku „Location, Path & Attribute Breadcrumbs“ definoval tři typy drobečkové navigace:

 • „Drobečky“ znázorňující pozici aktuální stránky v hierarchii webu (location breadcrumbs) nezávisle na cestě, kterou se na ni návštěvník dostal. Je to nejběžnější typ drobečkové navigace. Anna Crowe ji ve svém článku nazývá „hierarchy-based breadcrumbs“ („drobečky vycházející z hierarchické struktury“).
 • „Drobečky“ ukazující cestu (path breadcrumbs), kterou se uživatel na aktuální stránku dostal. 
 • „Drobečky“ zobrazující základní atributy produktu (attribute breadcrumbs), jako je název, cena, značka, kategorie. Tento typ navigace se používá zejména v e-shopech.

Tři výhody drobečkové navigace z pohledu SEO

 • Zlepšuje UX.

Drobečková navigace usnadňuje uživatelům procházení webových stránek a zároveň je láká k procházení dalších částí webu. Například se zajímáte o historii vzniku společnosti Nestlé. Přejdete na stránku Historie společnosti Nestlé. Pomocí drobečkové navigace se můžete vrátit na stránku O nás, Historie nebo na jejich domovskou stránku.

Drobečková navigace

Obrázek č. 2. Drobečková navigace na webu společnosti Nestlé. Zdroj: Search Engine Journal.

 • Může vylepšit hodnocení a umístění stránek ve vyhledávání.

Google používá drobečkovou navigaci ke kategorizaci a kontextualizaci obsahu. Její význam ještě vzrostl, když v roce 2018 začal Google u některých výsledků místo adresy URL nalezené stránky zobrazovat drobečkovou navigaci daného webu. Google také doporučuje používat označení strukturovaných dat drobečkové navigace. Její kontrolu umožňuje nástroj Search Console.

Drobečková navigace ve výsledcích vyhledávání

Obrázek č. 3. Ukázka drobečkové navigace v úryvku vyhledávání na Googlu.

 • Udrží uživatele déle na webu.

Míra okamžitého opuštění (bounce rate) není přímým hodnoticím faktorem, ale je-li příliš vysoká, může naznačovat problémy s UX – a k jejich řešení může přispět právě drobečková navigace.
 

Rada na závěr: Drobečková navigace slouží jako doplněk, nikoli jako náhrada jiných navigačních prvků.

 • Při vymýšlení struktury webových stránek je dobré myslet na budoucnost – správným rozvržením můžete totiž významně ovlivnit nalezitelnost svého webu na internetu. Více o tom psal kolega Mirek v článku „Jak si postavit web? Nepodceňte dobrou strukturu webu“.

 

Použité zdroje:

 

Vylepšete svůj Outsourcing IT

napište nám

Přidat komentář