Jak si postavit web? Nepodceňte dobrou strukturu webu

Jak navrhnout strukturu webových stránek? Správným rozvržením webu můžete ovlivnit vyhledatelnost svých stránek na internetu.
Struktura webu

Postavit si webové stránky je na první pohled celkem jednoduchá věc. Nějaké to menu, homepage, design a je to. Jenže už při vymýšlení struktury webových stránek je dobré myslet na budoucnost – správným rozvržením můžete totiž významně ovlivnit vyhledatelnost svého webu na internetu.

Chystáte se vytvořit si vlastní web? Potom by se vám mohly hodit informace o tom, jak každý detail vašeho nového webu hraje roli. V tomto článku si ukážeme, jakým způsobem lze provázat obsah jednotlivých stránek vašeho webu jako celku. Také si řekneme, jak jednotlivé typy struktur webu prakticky dopadají na vyhledatelnost slov ve fulltextových vyhledávačích, jako je Seznam nebo Google.

Web by měl mít jasnou a přehlednou strukturu. Pro webové stránky je navigace stejně důležitá jako obsah. Informační architektura se zaměřuje na to, aby informace byly dobře nalezitelné a srozumitelné.

Malá lekce z informační architektury:

Kolem jedné stavby šel farář a uviděl dva muže, jak pokládají cihly. „Co děláte?“ zeptal se prvního muže. „Pokládám cihly,“ odpověděl muž nevrle. „A vy?“ otázal se druhého. „Stavím katedrálu,“ zazněla nadšená odpověď. Farář byl potěšen zanícením tohoto člověka a jeho vědomím účasti na Božím díle.

Složil na toto téma kázání a další den se na stavbu vrátil, aby si s ním promluvil. V práci však byl jen první muž. „Kde máte kolegu?“ zeptal se farář. „Dostal padáka.“To je hrozné. Proč?“ „Myslel, že stavíme katedrálu, ale my tady stavíme garáž.

Položte si otázku: Navrhuji katedrálu, nebo garáž? Rozdíl mezi nimi je důležitý, a pokud se soustředíte na pokládání cihel, často to od sebe nerozeznáte. Někdy - jako v případě iTunes - začnou designéři pracovat na garáži, a než se rozkoukají a zjistí, co se děje, už stavějí apsidu, kůr a vitráže, takže systém se stává nepřehledným a obtížně použitelným. (Zdroj: Louis Rosenfeld, Peter Morville, Jorge Arango, Information Architecture: For the Web and Beyond, O'Reilly Media, Sebastopol CA, 2015, s. 21.)

Kvalitní a dobře strukturovaný obsah? Google ho prostě miluje

Vysoko ve vyhledávačích jsou vždy stránky, které mají na dané téma co říci. Píší kvalitně a hojně k věci, jdou v tématu do hloubky. Odborníkem na téma se člověk stává ve chvíli, kdy jej ostatní citují ve svých textech a odkazují na obsah, který vytvořil, zpětným odkazem. Provázaní stránek zpětným odkazem je doprovázeno přenosem potenciálu těchto 2 stránek mezi sebou – odkazující ho ztrácí na úkor odkazované.

S počtem odkazů směřujících na vaší stránku narůstá pravděpodobnost, že bude lépe vyhledatelná. Mnozí vlastníci webů princip odkazování pro lepší vyhledatelnost zneužívají tím, že nakupují odkazy směřující na své stránky. Vyhledávače se ale naučily tyto nepřirozeně získané odkazy rozeznávat – není-li mezi dvěma provázanými stránkami tematický vztah, odkaz je méně cenný.

V rámci struktury jednoho webu fungují oba výše uvedené principy naprosto stejně:

1)      Často citované stránky, třeba ty, zastoupené v menu na všech stránkách, budou mít oproti těm dalším větší potenciál a budou u vyhledávačů více oblíbené.

2)      Pokud je vnitřní provázání webu tematické a relevantní, pro vyhledávače jsou stránky srozumitelnější a roboti jim zachovávají přízeň.

Pro strukturování obsahu na webové stránce se nejčastěji používá struktura „stromová“ (neboli „hierarchická“), globální (site wide), ale i exotická lineární či částečně lineární. Na poslední dvě zmíněné se pro zajímavost také podíváme, především si ale řekneme, jak fungují dvě první, nejrozšířenější struktury webů.  Pro nadšence a diskutéry témat PageRanků dlužno dodat, že právě PageRank se při každé výše uvedené struktuře rozlévá na stránky webu rozličně.

Chyby při sestavování struktury webu

Nevhodný postup, jakým se struktura vytváří

Při určování struktury webu je optimální výchozí situací to, když jsou již jednotlivé texty napsané. Takový obsah se snadněji agreguje a směrodatně určuje položky např. hlavní navigace. Tip k dobru - při psaní textů začněte nejdříve zpracovávat ty podstránky, které budou v hierarchii webu nejníže

Neznalost poslání webu a konverzních trychtýřů

Každý web má svůj důvod, proč existuje. Cílem prezentačních webů a e-shopů je konverze. Pro tento účel používáme obsahové bloky, jako jsou buttony, bannery a odkazy, přes které navigujeme uživatele tzv. konverzním trychtýřem. 

Podceněné odkazy v textu

Struktura webu je daná provázáním stránek přes zpětné odkazy. Strukturu neutvářejí jen stránky citované v hlavní navigaci či v patičce. Nepodceňujte proto odkazy umístěné přímo do textu - zejmená do stránek, které jsou v hierarchii nejvýše (homepage a stránky v navigaci), ty mají největší sílu - schopnost předat vašim odkazům větší váhu a kredit. 

Co je to PageRank? Klíč, který používá Google

PageRank je algoritmus pro hodnocení důležitosti webových stránek. Právě tohle je jeden ze základních pilířů úspěchu na Googlu – čím vyšší je PageRank, tím důležitější  je stránka v „očích Googlu“ , a tím výš ji umístí ve výsledcích vyhledávání. Snaží se prostě uživateli nabídnout co nejrelevantnější odkaz. Hodnocení stránky se přitom nepočítá jen z prostého počtu odkazů, které na ni vedou. Důležité je také to, jaké je hodnocení už samotných odkazujících stránek. Samotný vysoký PageRank ale k dobrému umístění nestačí. Optimalizace pro vyhledávače je neustále se vyvíjející magie míchání optimálního poměru různých technik.

Stromová (hierarchická) struktura webu

Tato struktura je spíše vhodná pro středně velké a větší weby (hodí se pro weby čítající cca 15 a více stránek) a je velmi často využívaná. Fulltextovým vyhledávačům totiž jasně určuje nadřazenost a podřazenost obsahu. Každá úroveň obsahu má potom jinou důležitost i ve vyhledávání – ostatně důkazem tohoto tvrzení je fakt, že každá úroveň obsahu má vždy o řád jiný PageRank.

Boppe - struktura webu

Na snímku níže vidíte, jak se boční menu postupně rozbaluje. To je typický příklad stromové struktury.

Boppe - stromová struktura webu

Globální („site wide“) struktura webu

Tato informační struktura webu se na českém internetu využívá také poměrně často, a to hlavně pro microsites nebo minisites nebo pro weby, které se zaobírají velmi úzce vymezeným tématem. Setkat se s touto strukturou můžeme také u středně velkých webů, kterým ale rozhodně nedodává na přehlednosti. Globální (site wide) struktura webu je charakteristická tím, že z jakékoliv stránky webu se odkazem dostanete na všechny další stránky webu a naopak. Je tak jasné, že každá stránka webu včetně hlavní stránky má stejný Page rank. Má také stejnou důležitost pro fulltextové vyhledávače. Nevýhoda tohoto řešení spočívá v tom, že čím více obsahu na web vkládáte, tím je navigace méně přehledná.

Jak zařídit byt

Všechny podstránky jsou neustále dostupné ze všech dalších podstránek webu. Typickým příkladem globální struktury jsou minisites.

Lineární struktura a částečně lineární struktura webu

Lineární strukturu obsahu webu na českém ani zahraničním internetu téměř neuvidíte. Důvod? Vyznačuje se praktickou nepoužitelností pro fulltextové vyhledávače. V případě, kdy se uživatel přes vyhledávače dostane na vnořenou stránku této struktury, není mu totiž umožněno zorientovat se v celkovém obsahu webu a web pravděpodobně opustí. Níže je graficky znázorněná struktura lineární.

lineární struktura webu

Dostanete-li se z vyhledávání do zanořené podstránky, málokdy se dopátráte nadřazené rubriky nebo homepage.

Na závěr: Otázka na zamyšlenou pro odborníky!

Uvažujme web o 3 úrovních obsahu (hlavní stránka, rubriky, články rubrik), kde hlavní stránka odkazuje na všechny stránky webu, rubriky odkazují na hlavní stránku, další rubriky a články své rubriky. Články pak odkazují na hlavní stránku, na svoji rubriku a na další články ve svojí rubrice.

Odhadněte, jaký PageRank budou mít stránky rubrik a stránky konkrétních článků rubrik, pokud PageRank hlavní stránky se rovná 3?

Odpověď je zajímavá. Pokud ji znáte, pochlubte se na e-mail: miroslav.novak@aira.cz. Až budeme hledat SEO specialistu, budete mít u nás malé plus. Chystáte nový web? V Aira Group vám rádi poradíme, jaká vhodná struktura stránek nejlépe zaujme vaše čtenáře a přesvědčí vyhledávače.

stavíme a rozvíjíme weby

napište nám

Přidat komentář