Praktické tipy pro kvalitní obsah webu

Udržte uživatele déle na stránce! Poradíme vám, co zaručeně funguje.
Informace ikona

Předpokládejme, že je váš obsah přístupný, relevantní, kompletní a přirozený. V tom případě je dobré věnovat se jeho zkvalitňování  – především jeho optimalizaci a aktualizaci – a tím udržet uživatele déle na stránce. Ano, doba strávení uživatele na stránce je a bude významný hodnoticí faktor (Google zatím oficiálně nepotvrdil, že dwell time je hodnoticí faktor). Jde o možnosti formálního charakteru, jak lidem informace vhodně předkládat (což je trochu přesah do UX metodik). Zde jsou naše ověřené tipy.

Forma obsahu

Title u interního odkazu

Title neboli titulek u interního odkazu může sdělovat podstatnou část obsahu odkazované stránky. Při najetí kurzorem myši na interní odkaz se automaticky ukáže ohraničený rámec nového tematického obsahu. Zvyšujete tím významně pravděpodobnost prokliku, protože uživateli dopředu avizujete, co ho čeká.

Widget

Widget se dá definovat jako miniaplikace. Zřejmě něco takového znáte z prostředí mobilních telefonů. V rámci webových stránek se widget náramně hodí pro vizuální nebo agregující obsah. Znovu výrazně roste pravděpodobnost prokliku na stránku, která je avizována widgetem.

Na příkladu našeho klienta Vestavenky.cz (dlouholetá spolupráce, stavěli jsme web a pracujeme na SEO a linkbuildingu) můžete vidět, jak pomocí widgetu efektivně poutáme na stránkách další obsah z galerie. 

Ikona

Důvtipnou vizuální formou uživateli ukazujete, jakého typu je / bude odkazovaná stránka. Z navigace tak hned zjistí, co bude text, co infografika, video atd.

Tabulky

Obrazovka funguje jinak než klasická kniha, kde je uživatel na prostý text tzv. naladěn. V online prostředí se doporučuje vizuálně oddělovat jednotlivé bloky informací, aby se uživateli lépe konzumoval/četl obsah na stránce. Tabulky, boxíky a další ohraničené formáty se pro to přímo nabízejí.

Agregování

Další vhodnou metodou, jak uživateli umožnit se lépe orientovat v informacích na stránce, je agregování. Dlouhý obsah je hodnotný, ale pokud nemá vhodnou strukturu, vzbuzuje zmatek a nedůvěru.

Takto např. pracujeme s agregujícím obsahem pro cestovní kancelář ESO travel.

Dynamické taby

Předkládejte obsah po malých dávkách neboli správně ho na stránce „zaparkujte“. To je správný formát, aby se uživatel stále informačně orientoval. Shlukováním obsahu do dynamických tabů uživatele udržíte na stránce.

Přizpůsobte se svému oborovému segmentu

Prezentujte takové formáty, které uživatel očekává. V různých oborech fungují odlišné obsahové věci. Např. v oboru cestování se zaměřte na kvalitu práce s fotkami, zatímco ve finančním sektoru o fotky tolik nepůjde, ale spíše o čerstvé a aktualizované informace, nejlépe s podpisem odborníka. Níže odkazy na zajímavé poznatky ze studií SearchMetrics.

Kotvy v obsahu

Používejte kotevní navigaci a rozcestníky, když to dává smysl a obsah je dlouhý a rozvětvený. V tomto článku se dozvíte, jak na to.

Googlu má takový strukturovaný obsah v oblibě. Dává k tomu benefity v podobě více odkazových možností přímo ve svém výpisu výsledků.

Další tipy pro rozvoj kvality samotného obsahu

Vybíráme pro vás konkrétní z našich dalších tematických článků.

Chci kvalitní Obsah

napište nám

Související články: 

Google, užitečný obsah a umělá inteligence

Google a umělá inteligence
Spoléhat se při tvorbě obsahu pouze na umělou inteligenci by nebylo moudré.

Jak rozvíjet obsah e-shopu pro uživatele i vyhledávače

Content is king
Říká se, že „obsah je král“ a základní předpoklad pro umístění webu na prvních pozicích ve fulltextu

Co je passage ranking? Záleží na obsahu a struktuře textu

Google nápis
Ve čtvrtek 15. října 2020 Google oznámil, že bude indexovat i „části textu“ (passages) na stránce.

Přidat komentář