Kvalitní zpětné odkazy: Jak a kde je získávat?

Linkbuilding hraje významnou roli při hodnocení stránek vyhledávači. V našem článku vás naučíme, jak se stát opravdovými mistry zpětných odkazů!
Linkbuilding

Tento článek je unikátní z mnoha důvodů. Prvním je že, se na něm spolu se mnou velkou měrou také podíleli mí tří AIRA kolegovéPavel Jartym starší, Pavel Jartym mladší a Miroslav Novák. Dalším důvodem je jeho komplexnost, kdy jsme se snažili pokrýt veškeré aspekty, jež s problematikou získávání zpětných odkazů (neboli linkbuildingem) souvisí. Veškeré informace tak najdete pohodlně na jednom místě a jediné, co musíte udělat, je pustit se s nadšením do čtení.

Co je to kvalitní zpětný odkaz a jaké jsou jeho vlastnosti?

V ideálním případě každý zpětný odkaz splňuje těchto 5 věcí:

 • Relevantnost
 • Důvěryhodnost
 • Viditelnost
 • Vhodný anchor text
 • Chodí přes něj reální lidé

Relevantnost znamená, že zpětné odkazy se tvoří mezi tématy, která jsou si blízká a obsahově se protínají, tudíž jsou smysluplná a na sebe plynule navazující. 

Důvěryhodností máme na mysli to, že odkaz vede z domény, u které nevznikají žádné pochybnosti ani podezření o nekalé či jinak nevěrohodné činnosti takové domény. 

Viditelností se myslí to, že aktivní odkaz vede nejlépe z hlavního obsahového bloku. Patičky či sidebary tedy nejsou příliš optimální formou řešení. 

Vhodný anchor text vypadá tak, že dává uživateli konkrétnější představu, co ho proklikem na dané stránce čeká. Anchor texty typu „tady“ nebo „pojďte sem“ moc uživateli dopředu nenapoví. A jak víme, nikdo z internetových uživatelů nemá rád také kliknutí na odkaz, který ve výsledku nesplňoval, co ve svém anchor textu předestíral.

Praktická ukázka vhodně a nevhodně zvoleného anchor textu:

 • Špatně: Zajímá vás, jak uplést šálu? Klikněte ZDE
 • Správně: Přečtěte si, jak uplést šálu.

Chodí přes něj reální lidé, to je jenom správným logickým vyústěním výše zmíněných aspektů. Navíc, to je celý základ linkbuildingu – přes zpětné odkazy chodí lidé na vaše konkrétní stránky. 

Vztah linkbuildingu a SEO

Zpětné odkazy (backlinks) patří do skupiny tzv. off-page faktorů (to, co se děje „mimo webovou stránku“) a jsou jedním z nejdůležitějších signálů pro hodnocení a řazení výsledků vyhledávání.

Zde se soustředíme především na externí linkbuilding, ale stejně tak je důležitý interní linkbuilding, který pomáhá návštěvníkům v orientaci na webu a vede je na relevantní stránky, které souvisejí s hledaným obsahem.

SEO a linkbuilding

Potřebujete s budováním zpětných odkazů a celkově s optimalizací webu pomoci?

Obraťte se na naše SEO specialisty, kteří mají v této oblasti bohaté zkušenosti.

Pár slov o interním linkbuildingu

Abychom interní linkbuilding úplně neupozadili, řekneme si pár slov i o něm. Interní linkbuilding představuje proces vytváření odkazů mezi stránkami na vašem vlastním webu. Logicky a efektivně propojuje různé části daného webu, díky čemuž pomáhá návštěvníkům v orientaci na stránkách a zlepšuje uživatelský zážitek (UX; user experience). Mimoto také zvyšuje množství času, který uživatelé na webu stráví. 

Interní linkbuilding má však význam také pro vyhledávače, které díky němu lépe porozumí struktuře webu a budou jej moci jednodušeji indexovat. Odtud už je to jen krůček ke zlepšení pozic ve vyhledávačích.

A kam interní odkazy umístit? Možností se nabízí hned několik; jedná se například o:

 • odkazy v navigačním menu, 
 • odkazy v obsahu (např. v článcích, kategoriích produktů aj.), 
 • odkazy v patičce,
 • odkazy ve widgetech a sidebarech, 
 • odkazy v call-to-action tlačítkách, popup oknech objevujících se po načtení stránky a další.

Důležité je to, aby interní odkazy byly relevantní a logické pro uživatele i vyhledávače a aby byly na webu rozmístěny přirozeně a rovnoměrně.

Black hat linkbuilding

Pod pojmem black hat linkbuilding se skrývá souhrnné označení pro podvodné techniky, které využívají nelegitimní nebo neetické metody k získání odkazů pro webové stránky. Tyto techniky mohou mít negativní dopad na hodnocení webových stránek vyhledávači a mohou dokonce vést k penalizaci nebo zablokování webové stránky.

Co mezi podvodné praktiky s odkazy patří?

 • Prodej a nákup odkazů, které předávají hodnocení PageRank. V roce 1997 navrhli PageRank studenti Sergey Brin a Larry Page jako součást svého výzkumného projektu na Stanfordské univerzitě. Vycházeli z myšlenky, že lze určit význam webové stránky podle toho, z jakých stránek na ni vedou odkazy. Odkazy jsou vlastně něco jako hlasování. Myšlenka pochází z akademického prostředí: čím více akademických prací odkazuje na danou práci, tím je důležitější. 
 • Rozsáhlé výměny odkazů, marketingové kampaně pomocí článků na internetu nebo příspěvků na cizích stránkách s uvedením textových odkazů, které obsahují mnoho klíčových slov.
 • Vytváření odkazů, jež nesouvisejí s obsahem stránek (tyto odkazy se často nazývají „nepřirozené odkazy“).
 • Používání automatizovaných nástrojů nebo skriptů k vytváření odkazů.
 • Spamování blogů či diskuzních fór s odkazy na vlastní webové stránky.
 • Používání tzv. link farm, tedy stránek, které byly vytvořeny pouze za účelem generování odkazů pro jiné webové stránky.
 • Používání techniky cloaking nebo jiných způsobů maskování odkazů, kdy je robotům vyhledávačů „podstrkovaný“ jiný obsah než uživatelům.

Význam Google Penguin Updatu

V roce 2012 byla společností Google oznámena aktualizace Google Penguin Update („Tučňák“), která se zaměřovala právě na výše uvedené podvodné praktiky s odkazy a na kvalitu zpětných odkazů celkově. První verze algoritmu Penguin byla spuštěna 24. dubna 2012 a ovlivnila 3,1 % vyhledávacích dotazů v angličtině. Od té doby proběhlo jeho 10 aktualizací a v září 2016 Google oznámil, že Penguin Update je součástí hlavního algoritmu.

White hat linkbuilding

Protipólem praktik spadajících pod black hat linkbuilding je pak tzv. white hat linkbuilding. Jedná se o metody získávání odkazů, které se zaměřují na odkazy kvalitní a etické, jež pocházejí z relevantních zdrojů. Tyto metody jsou vyhledávači považovány za legitimní a pomáhají stránkám dosáhnout lepšího hodnocení

Jaké metody sem patří? Například následující:

 • Tvorba kvalitního obsahu a získávání odkazů na něj přirozenou cestou.
 • Tvorba zajímavých infografik, videí a dalších médií, které mohou být sdíleny.
 • Přidávání komentářů na blogy nebo diskuzní fóra s odkazy na relevantní obsah na webové stránce.
 • Registrace webové stránky do relevantních oborových katalogů.
 • Spolupráce s jinými webovými stránkami nebo blogy na sdílení odkazů nebo na vytvoření společného obsahu.

Co je odkazový profil

Odkazový profil je množina všech zpětných odkazů vedoucích na danou stránku (doménu) a zahrnuje:

 • počet a typ zpětných odkazů vedoucích na danou doménu, 
 • jejich anchor texty, 
 • způsob, jakým byly tyto odkazy získány.

Chcete se o odkazovém profilu dozvědět více? Přečtěte si článek „How checking your link profile can save your site“ (aneb Jak kontrola odkazového profilu může zachránit vaše stránky), jehož autorem je marketingový specialista Pratik Dholakiya pravidelně vystupující na různých SEO konferencích.

Odkazový profil

Co je anchor text?

Anchor text je viditelná a „klikatelná" část textu, která je součástí hypertextového odkazu. Tento popisný text naznačuje uživateli i vyhledávacímu robotovi, na jaký obsah se prostřednictvím daného odkazu dostanou. Slova v odkazu jsou příslibem toho, co je na druhé straně odkazu, proto by měla být relevantní. 

V roce 1998 byl zveřejněn článek „The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine", jehož autoři jsou zakladatelé Googlu Sergey Brin a Lawrence Page. Je v něm pasáž nazvaná Anchor Text:
„(...) Většina vyhledávačů spojuje text odkazu se stránkou, na které se odkaz nachází. My jej navíc spojujeme se stránkou, na kterou odkazuje. To má několik výhod. Za prvé, tyto anchor texty často poskytují přesnější popis webových stránek než stránky samotné. Za druhé, mohou existovat pro dokumenty, které nelze indexovat textovým vyhledávačem, jako jsou obrázky, programy a databáze. (...).“

Není jedno, jakou kotvu [anglicky anchor] spustíte

„Kotva brání lodi v odplutí. Stejně tak kotvy ve vašem obsahu brání Googlu a vašim čtenářům, aby z webu ‚odpluli‘. Když Google prochází váš web, hledá ‚kotevní‘ [anchor] text. Když je dobře vytvořen, signalizuje, že daný obsah je relevantní a směrodatný. V opačném případě může v očích Googlu a čtenářů váš obsah potopit." Zdroj: Manick Bhan, „Drop Great Anchor Text To Keep Your SEO Strategy Afloat".

Přílišná optimalizace anchor textu může mít za následek manuální zásah proti webu nebo pokles v umístění ve výsledcích vyhledávání. Google ve svých Pokynech pro zajištění kvality upozorňuje na odkazy s optimalizovaným textem odkazu v článcích nebo tiskových zprávách distribuovaných na jiných webech.

Je anchor text hodnoticím faktorem?

John Mueller ze společnosti Google potvrzuje, že anchor text je užitečný pro rozpoznání kontextu. Na otázku „Je anchor text v roce 2019 stále hodnoticím faktorem“ se přímé odpovědi vyhýbá: „Pokud jde o anchor text jako takový, opravdu ho používáme... Je to něco, čeho si všímáme.  Je to skvělý způsob, jak nám přiblížit kontext, který obklopuje odkaz, a to zejména na vašem webu.“ 

Tipy na nástroje pro práci s odkazovým profilem

S odkazovým profilem je samozřejmě nutno průběžně pracovat. Za tímto účelem existují různé nástroje, které nám pomáhají posoudit sílu domény a její odkazový profil. 

 • Nástroj Ahrefs používá Domain Rating (ukazuje sílu profilu zpětných odkazů na cílovém webu v logaritmické stupnici od 0 do 100), 
 • Majestic SEO má metriky Citation Flow a Trust Flow, které odhadují „sílu“, kterou odkaz přenáší, jeho kvalitu a důvěryhodnost. 
 • Link Explorer od Mozu používá Domain Authority, která předpovídá, jak dobře si web povede v umístění ve výsledcích vyhledávání. 

Pro přibližný odhad kvality webu jsou tyto metriky dostačující, ale nesmíme zapomínat na komplexnější přístup a přihlížet i k dalším faktorům a metrikám. My „Airáci“ doporučujeme pro správu zpětných odkazů nástroje Collabim a Marketing Miner.

Tematické informační portály

Jak najít odkazovou příležitost v již publikovaném externím článku?

Nejlepší metodou je mít po ruce nějaký šikovný nástroj, který vám mnohé urychlí a zároveň předpřipraví přístup k informacím. U nás v Aiře používáme vlastní nástroj Tracker, jenž byl vyvinut exklusivně pro nás našimi vývojáři. V rámci linkbuildingu umí Tracker takové věci, o nichž si troufáme říct, že ve veřejném online prostoru nenajdete. O tom, jak vypadá praxe s Trackerem při hledání odkazových příležitostí, napsal kolega Mirek samostatný článek!

Nedisponujete-li žádným nástrojem, nabízí se samozřejmě klasická možnost ručního sběru dat a jejich následné – taktéž manuální – filtrování a vyhodnocování. Ale to zase chce více času, soustředěnosti a umění přemýšlet ve vícero rovinách. 

Jak dohodnout publikaci nového článku?

Čas od času budete chtít na vytipovaném webu umístit nejen zpětný odkaz na vaše stránky, ale rovnou celý článek s odkazem. Níže nastíníme postup, jak dohodnout publikaci nového článku, tak, aby byl dohledatelný a dělal dobré SEO.

1. V prvé řadě se musíte zamyslet, který portál je pro vás skutečně vhodný. Primárně budete chtít uveřejnit článek tam, kde obdobné články již vyšly, nebo tam, kde je relativně dost výpisů (rubriky, tagy) odpovídajících vašemu tématu.
 

2. Máte-li vytipovaný vhodný portál, pokračujte jeho zkontaktováním, ideálně telefonicky. Pokud na stránkách telefonický kontakt nenajdete, zkuste zkontaktovat majitele domény. O tom, jak majitele domény zjistit, psal na svých stránkách odborný magazín Interval.cz.
 

3. V dalším kroku se snažte dohodnout lepší cenu a podmínky. K tomuto účelu byste však měli mít v záloze několik argumentů, jako jsou například:

 • externí odkaz směřující na vaše stránky bude umístěn až v závěru,
 • do svého článku použijete interní odkazy na další články vytipovaného webu a tím je podpoříme,
 • „Nechci kupovat zajíce v pytli, zlevněte!“ – argument použijete tehdy, není-li protistrana schopna garantovat určitý výkon, resp. čtenost článku, případně
 •  nabízíte obsah psaný pro uživatele bez core PR povahy.

Jak připravit nový obsahový článek k publikaci?

Hned v úvodu se zamyslete se nad 3 důležitými aspekty.

 • Kde všude bude váš článek viditelný?
 • Obsah článku
 • Cílová stránka, na kterou povede zpětný odkaz

Kde všude bude váš článek viditelný?

 • Rubriky a tagy – ujistěte se, že redakce váš článek na svém portálu vhodně zařadí a napoutá.

  Ukázka konkrétního příkladu, jak přemýšlet nad napoutáním do kategorií. 

 • Odkazy z dalších redakčních článků na portálu – dohledejte si přes Google a prací s operátory jako je např. site, inurl, intitle apod. tematické články, ze kterých řeknete redakci ať odkáží zpětně i na váš nový publikovaný článek. Ten získá odkazy, ale zároveň i celá doména získá lepší reputaci, tedy win-win řešení. 

Obsah článku

 • Odkazujte z něho interně na jiné redakční články – pravidlem je dodržení tematičnosti a přínos pro čtenáře.
 • Odkazujte externě na redakční články jiných portálů – platí stejné pravidlo jako u odrážky výše. Pokud jinde kvalitně rozvádějí nějaké dílčí pod-téma vašeho hlavního tématu, s klidným srdcem na to odkažte. Získáváte z vyhledávačů body k dobru. 
 • Na své stránky z článku odkazujte jen minimem zpětných odkazů – nejlépe pouze 1 odkazem a k tomu vybrat vhodný anchor text. Což může být název vaší firmy, nebo frekventované synonymum k zaměření článku.

Vaše cílová stránka, na kterou povede zpětný odkaz

Důsledně prověřte, zda cílová stránka má odpovídající kvalitu a aktuálnost podstatných informací.

 • Obsahová kvalita – veškeré informace by měly mít správně strukturované.
 • Adekvátní konverzní schopnost – stránka by měla obsahovat vhodné prvky pro uskutečnění konverzí. 

Oba dva aspekty jsme využili např. při práci s informacemi a konverzními prvky u důležité podstránky https://www.datahelp.cz/zachrana-dat/, která může sloužit jako vzorový příklad synergie funkční struktury a vybídnutí k akci. 

A jako bonus také můžete cílovou stránku vhodně obohatit o nové informace, které zazněly v připravovaném článku pro externí publikaci. Získáte tak další rámec zkvalitnění a zpřesnění obsahu.  

Správná landing page

Příklad funkční obsahové struktury a vybídnutí k akci

Oborové katalogy

Menší exkurz do historie katalogů

Důvodem vzniku katalogů v minulosti, z obecného hlediska, byla snaha o seskupení webů, jež tehdy na internetu existovaly. V počátcích existence internetu totiž ještě nebyly vyhledávače, ty vznikly až posléze. Postupem času se však katalogy staly spíše nástroji pro webmastery a marketéry, s jejichž pomocí chtěli vylepšit pozice svých webů. 

Registrace do katalogů totiž měla významný vliv na hodnocení stránek vyhledávači – čím více odkazů na stránky směřovalo, tím lépe. Docházelo tak k tomu, že určité stránky byly registrovány do tisíců katalogů, a ač se mnohdy jednalo o nenavštěvované a nevýznamné katalogy, mohly takovéto stránky relativně snadno předběhnout konkurenci, která budovala svůj odkazový profil poctivě.

Pak ale přišly pro katalogy zlé časy, jež byly vyvolány algoritmy typu Penguin od Googlu či Jalapeňo od Seznamu. Ty začaly za nezdravý odkazový profil penalizovat. Nabízí se tedy otázka – má smysl se do katalogů ještě registrovat?

Typy oborových katalogů

Katalogů existuje celá řada a dle oborového zaměření je lze členit do následujících tří základních kategorií:

 • Všeobecné (nevěnují se žádnému specifickému oboru; např. Seznam.cz, Centrum.cz či Atlas.cz)
 • Oborové (katalogy věnující se právě jednomu oboru; např. VysokeSkoly.cz)
 • Speciální (katalogy shromažďují odkazy pouze na určité formáty či typy obsahu; např. Zboží.cz)

Smysl má vyhledávat takové katalogy, jež se nesnaží nutně pojmout vše, ale specializují se na určitý obor, oblast či lokalitu. Nejpřínosnější jsou přitom katalogy oborové, které se dají ve vyhledávači dobře najít zadáním klíčového slova souvisejícího s vašim oborem. Odkazy z takovýchto katalogů hodnotí vyhledávače lépe, neboť – mimo jiné – posuzují příbuznost zaměření katalogu a tématu obsahu vašich stránek. 

Rozhodně nemá cenu zkoušet unáhlenou registraci do všeho, co se tváří jako katalog. Mnohdy postačí registrace do 10 (i méně) katalogů, aby vám přinesla jistou míru užitku. Důležité je však zvolit si ty správné.

Jak poznám kvalitní katalog?

Na problematiku je nutno nahlížet z pohledu uživatelů – ověřte si tedy, že katalog obsahuje databázi odkazů na kvalitní a prověřené stránky a že je skutečně užíván k jejich nalezení. Jinými slovy řečeno – katalog musí sloužit především pro potřeby uživatelů, nikoli pouze pro SEO. 

V případě, že tedy na nějaký katalog narazíte, rozhodujte se především podle následujících kritérií:

 • vizuální podoba,
 • funkčnost a použitelnost pro uživatele a
 • relevance katalogu k vašemu obsahu; obsahuje-li katalog pouze velmi obecné sekce, nemá příliš smysl se do něj registrovat.

Druhy ověřených oborových katalogů

Oborových katalogů existuje tolik, že vytvořit jejich komplexní výčet je téměř nemožné. Níže vám přinášíme alespoň příklady potenciálních oborových katalogů v 5 vybraných kategoriích.

Tip! Co byste měli vědět o zbožových vyhledávačích

Spolupráce s dodavateli a obchodními partnery

V některých případech není nutné složitě hledat weby k umístění zpětného odkazu, ale postačí šikovně těžit z realizovaných spoluprací. Pokud jste spolupracovali s nějakými vhodnými a spolehlivými dodavateli, můžeme se pokusit nabídnout jim referenci výměnou za to, že si ji vloží na své stránky a odkážou na nás.

Obdobně lze postupovat s obchodními partnery. Vzhledem k tomu, že se často jedná o netematické weby, používá se odkazování přes logo ze sekce „partneři“ či ze stránky „o nás“. Je-li to možné, měli byste v blízkosti zpětného odkazu prosadit text, který popisuje povahu tohoto partnerství. 

Broken linkbuilding

Broken linkbuilding je jednou z metod získávání zpětných odkazů; jako jedna z mála je považována Googlem za White Hat, tedy za vhodnou. Princip spočívá v tom, že na určitých webových stránkách (pokud možno autoritativních a zabývajících se podobným oborem) hledáme nefunkční odkazy, tzv. broken linky, na již neexistující domény. Cílem je přitom nabídnout majiteli webu odkaz na vlastní obsah, jenž nahradí právě onen nefunkční.

V případě, že naleznete nefunkční odkaz vedoucí na stránku (z vašeho oboru) mající obsah, jimž zatím nedisponujete, získáte navíc i užitečné podněty k rozvoji vlastního obsahu. A jak takové nefunkční odkazy najít? To se dozvíte v následujících řádcích, v nichž uvedeme několik nástrojů, které je možno pro potřeby broken linkbuildingu využít.

Nástroje pro vyhledávání broken linků

Nástrojů sloužících k vyhledávání nefunkčních odkazů samozřejmě existuje spousta. My si však uvedeme ty nejznámější, přičemž s některými z nich máme osobní zkušenosti. Mezi ty nejvíce užívané patří zejména:

Dále je možno využít následující:

Nezapomeňte průběžně kontrolovat i vlastní web, zda neobsahuje odkazy vracející stavový kód 404. Jak se říká – „Pod svícnem bývá největší tma.“

Mikroweby (minisites) z pohledu SEO a linkbuildingu

Mikroweb (microsite nebo minisite) je samostatný webový projekt, který se specializuje na prezentaci určité služby, události, nebo slouží k propagaci konkrétního produktu nebo produktové řady. 

Nevýhody mikrowebu

Je třeba zvážit, zda přínos, který mikroweb přináší z hlediska návštěvnosti a budování povědomí o značce, převáží jeho nevýhody, mezi než patří zejména to, že z hlediska SEO začínáte od nuly

Vyhledávače potřebují nějaký čas, než nový web objeví, začnou jej procházet a indexovat, a často jim trvá delší dobu, než mu přisoudí takovou relevanci, aby se mohl dobře umisťovat ve vyhledávání. Má-li mikroweb podpořit hlavní web, musíte pro něj vytvářet kvalitní obsah a budovat odkazový profil – vlastně dělat totéž, co pro hlavní web. To všechno však chce čas a nemalé úsilí.  Málokdy se mikroweb stane pro vyhledávače autoritativním zdrojem. 

Výhody mikrowebu

Uvedení nového produktu 

Kdykoli je na trh uveden nový produkt, spouštějí se propagační kampaně s cílem vyvolat zájem mezi potenciálními zákazníky.  Ty, kteří se chtějí dozvědět detailnější údaje o produktu, lze přesměrovat na mikroweb, na kterém najdou všechny potřebné informace a poutavý multimediální obsah. 

Získávání potenciálních zákazníků 

Pomocí mikrowebu můžete zachytit potenciální zákazníky, kteří již projevili zájem o váš produkt (nebo službu). U těchto zájemců je velká šance, že se přemění v zákazníky. 

 • Jako příklad lze uvést mikroweb německého výrobce automobilů Audi, který byl vytvořen pro indické zákazníky. Jakmile uživatel klikne na reklamu ve vyhledávání, dostane se na mikroweb, který má jednoduché rozhraní a formulář, přes který si lze zamluvit zkušební jízdu ve vybraném typu vozidla. Další příklady pěkně udělaných mikrowebů najdete například na tomto blogu
   

Audi microsite

Mikroweb německého výrobce automobilů Audi

Propagace událostí 

Existují různé druhy událostí a kampaní, které společnosti pravidelně organizují, aby posílily povědomí o své značce (nebo podpořily podnikání). Podrobné informace o události spolu s registrací lze mít právě na mikrowebu, který si na rozdíl od firemního webu upravíte tak, jak bude potřeba.

A jak to vypadá v praxi? Podívejte se, jak jsme vytvořili microsite týkající se propagace mezinárodní konference ICTIMT 2021 pro našeho významného klienta Fakultu strojní ČVUT.

Mikroweby se výborně uplatní při propagaci značky, produktů, služeb a událostí. Dávají vám prostor pro jejich rozvržení a vzhled.  Mohou také spolu s placenými kampaněmi generovat potenciální zákazníky. Na druhou stranu mikroweby vyžadují spoustu času a úsilí, proto je potřeba dostatečně zvážit všechna pro a proti.

Linkbaiting

Linkbaiting (neboli vábení či lákání odkazů; z angl. bait = „vábit“, „lákat“) je označení pro pasivní formu linkbuildingu, díky níž na vás budou lidé odkazovat sami přirozenou cestou. Princip linkbaitingu spočívá v tvorbě vysoce kvalitního a zajímavého obsahu s co největším přínosem pro webové návštěvníky. Čím větší přínos v něm vidí, tím více jej sdílejí, a následně se tak zvyšuje návštěvnost vašeho webu

Z výše zmíněného nutně vyplývá, že obsah musí být něčím výjimečný a musí umět zaujmout. Jako příklad uvedeme článek; ten může být:

 • kontroverzní, rozpoutávající diskusi, 
 • zábavný či hravý, 
 • šokující, 
 • útočný až agresivní, 
 • vtipný, humorný, 
 • aktuální aj. 

Pod obsahem se však neskrývají pouze články, ale může jít také o různé online nástroje, kalkulačky, kvízy, statistiky, multimediální obsah, flashové hry atp. 

Příklady řešení linkbaitingu

Ač by tvorba kvalitního obsahu měla být cílem každého webu, ne vždy se to provozovatelům daří. Někteří však dokázali takříkajíc „vystoupit z davu“ a vytvořit unikátní obsah upoutávající pozornost. My si nyní ukážeme několik metod, které lze k dosažení stejného efektu použít.

Blogerské hostování (guest blogging/posting)

Tato metoda spočívá v tom, že bloger „otevře dveře“ svého webu hostujícím blogerům, kteří na něj sami tvoří obsah. Ten zpravidla následně rádi doporučují, a to v relevantním prostředí. Pro majitele webu z toho plyne hned dvojí pozitivní účinek – jednak zdarma získá kvalitní obsah, a jednak se o šíření výsledného obsahu zčásti postarají i samotní autoři textů.

Infografiky

Lidé milují statistiky. Zvláště takové, které jsou ztvárněny jinak než ve formě hutného textu. Aby návštěvníky zaujaly, musí být zajímavé, vizuálně atraktivní a třeba i vtipné, pokud téma dovolí. Nejideálnějším řešením je vytvoření působivé infografiky spolu s jednoduchým textovým popisem.

 • Názornou ukázkou je výtvor společnosti REI, jež se zabývá prodejem outdoorového zboží. Její infografika funguje jako návod, jak se ve volné přírodě vypořádat s útokem zombie – no nezní to samo o sobě originálně? 
 • Jako druhý příklad si uvedeme periodickou tabulku faktorů ovlivňujících PageRank na webu SEO-Hacker.com, která pojednává o jednotlivých aspektech automatického hodnocení kvality stránky vyhledávači.
 • A do třetice všeho dobrého si uvedeme příklad pro všechny ty, kteří si chtějí zlepšit svou kávovou gramotnost! ?

Infografika - kávová gramotnost

Online nástroje

Je-li to ve vašich silách, pokuste se vytvořit užitečný online nástroj, který se může návštěvníkům oborově zaměřené stránky hodit. Bude-li dostatečně splňovat jejich požadavky, budou jej dále šířit mezi své známé v komunitě. 
Tuto metodu v minulosti využila například společnost Megapixel, jež uvedla nástroj pro přepočet ohniskových vzdáleností. Bylo to něco, co do té doby v prostředí českého internetu neexistovalo. Nástroj se začal rychle šířit na oborových fotografických fórech a povědomí o značce společnosti se značně zvýšilo. 

Kontroverzní obsah

V souvislosti s kontroverzním obsahem si mnozí z nás jistě vybaví různé blogery a youtubery komentující aktuální ožehavá témata. Čím je jimi komentované téma či názor provokativnější, tím více je jejich obsah sdílen a citován. Jako příklad lze uvést YouTube kanál Lilian Voss, na němž představitelka často komentuje aktuální dění nejčastěji na české YouTube scéně. 

Online soutěže

Online soutěže se v poslední době staly v online prostředí oblíbeným nástrojem. Nemusí se přitom jednat o některak nákladnou záležitost. Představte si situaci, kdy nabídnete nový tablet (nebo jakoukoliv jinou výhru) jednomu z těch, kteří na svém blogu uveřejní příspěvek o tom, proč zrovna oni toto zařízení potřebují a k čemu jej využijí. 

Výsledkem bude situace win-win. Výherce soutěže získá nový tablet zdarma a majitel webu získá spoustu přirozených zpětných odkazů pouze za cenu oné výhry. 

Význam brandových zmínek a práce s nimi

Co je brandová zmínka?

Brandová zmínka bez odkazu je online zmínka o značce nebo o čemkoli, co s ní souvisí, která neodkazuje na váš web. Patent Googlu z roku 2014 mimo jiné říká, že Google posuzuje i autoritu zmínek o doméně, které jsou bez hypertextového odkazu. Nazývá je „implied links“, tj. nepřímé, implicitní odkazy. I když přisuzuje takové zmínce určitou hodnotu, tím hlavním off-page faktorem zůstávají odkazy (express links). Proto když zjistíte přítomnost zmínky o vaší značce na nějakém webu, požádejte jeho majitele o odkaz. Vaší výhodou je, že autor zmínky už o vás ví, takže máte výbornou příležitost ho oslovit a přesvědčit, aby z ní udělal regulérní odkaz.

Nevíte-li, jak na to, přečtěte si následující články, které vás celým procesem přeměny zmínek v odkazy provedou.

Příklad brandových zmínek

Představte si, že děláte linkbuilding pro Apple. Začnete hledat neprolinkované brandové zmínky, resp. slovo „Apple“, v různých technicky zaměřených článcích. Při tom však můžete objevit i zmínky o značkových produktech, službách a sloganech:

 • iPad
 • iPhone
 • Hodinky Apple
 • HomePod
 • iCloud
 • Apple Music
 • AppleCare
 • Think Different

Co vám přinese přeměna brandové zmínky v odkaz?

 • Zvýšení autority a posun v umístění ve vyhledávání
 • Navázání nových vztahů
 • Vylepšení reputace
 • Získání přehledu o uživatelích

Jak najít brandové zmínky?

Máte-li už zavedenou značku, můžete najít tisíce takových zmínek. Při výběru dávejte přednost autoritativním webům. Objevit takové zmínky vám pomohou určité nástroje jako např. SEMrush, Content Explorer od společnosti Ahrefs. Velmi užitečný je bezplatný nástroj Google Alerts. Na svůj e-mail můžete například dostávat informace o zprávách, produktech nebo zmínkách svého jména. Zde je postup, jak si vytvořit upozornění.

V českém prostředí doporučujeme vyzkoušet nástroj Marketing Miner, který umí monitorovat zmínky o vaší firmě nebo o konkrétním klíčovém slově na základě dat dostupných napříč webovými stránkami. Pokud chcete začít používat monitoring zmínek, je potřeba si nejprve ujasnit, jaké zmínky budete sledovat a proč by vás měly zajímat. Sledovat lze přitom tři různé kategorie:

 • Zmínky o vaší značce.
 • Zmínky o vaší konkurenci.
 •  Zmínky o klíčových slovech, které se vztahují k vašemu byznysu.

Odkazy ze sociálních sítí a jejich vliv na SEO

V roce 2014 bylo zveřejněno video s Matty Cuttsem ze společnosti Google, v němž tvrdí, že sociální signály z Twitteru, Facebooku a dalších sociálních sítí nemají vliv na umístění ve Vyhledávání Google. V této souvislosti by však neměla zapadnout informace, že Google prochází weby sociálních sítí stejně jako ostatní weby. 

Na otázku o vlivu sociálních sítí na SEO ve vyhledávači Google odpovídal jeho představitel Gary Illyes během hangoutu s českými SEO konzultanty na jaře 2018. A jeho odpověď zněla NE. Google nebere v potaz „lajky“ ani něco podobného. Tím důvodem je to, že Google potřebuje spolehlivé hodnoticí signály z dlouhodobého hlediska, a to u sociálních sítí nemusí být zaručeno.

Diskuse a fóra

Silnou zbraní v oblasti SEO může být umisťování zpětných odkazů do internetových diskusních fór. Jedná se však o techniku, na kterou vyhledávače nahlížejí poněkud s nelibostí, a proto je nutné ji optimalizovat. 

Zpočátku si musíte vytipovat vhodná fóra:

 • fóra přinášející cenné rady uživatelům, 
 • fóra, kde již máte založený účet s nějakou historií; zde je třeba mít na paměti to, že některá diskusní fóra neumožňují bez profilu do vláken přispívat, 
 • fóra se zajímavými vlákny; v každém případě však musíte být tematičtí, neboť vyhledávače zhodnocují kontext v okolí odkazu.

Máte-li vytipovaná fóra, můžete následně zvesela přispívat. Důraz byste přitom měli klást na přirozenost příspěvků ve vláknech. Účelem internetových diskusních fór je v prvé řadě radit a pomáhat příchozím uživatelům, nikoli propagovat či prodávat. Musíte tedy najít jakýsi průnik dvou rovin – jednak být v diskusi cenní a nápomocní, jednak současně dělat efektivní linkbuilding či brandbuilding. 

Zaujala vás tato možnost? Přečtěte si další článek kolegy Mirka, tentokráte na téma „Jak dobře získat zpětné odkazy z diskuzí či dostat firmu do povědomí“

Závěrečná shrnutí a doporučení

Chcete-li budovat zpětné odkazy opravdu kvalitně, je potřeba dodržovat několik zásad. Mnohé z nich jsme zmínili již výše, ale určitě nebude na škodu podívat se na ně ještě souhrnně a případně si je doplnit. Následující seznam vám může posloužit jako jakási příručka k budování kvalitního odkazového profilu. 

 1. Vytvářejte kvalitní a užitečný obsah, který budou ostatní chtít sdílet a odkazovat na něj.
 2. Vyhněte se podvodným praktikám s odkazy. Vystavujete se tím riziku penalizace ze strany vyhledávačů a zhoršení pozic ve výsledcích vyhledávání.
 3. Nepoužívejte stejný anchor text pro vícero odkazů. Algoritmy Googlu to mohou považovat za nepřirozený stav.
 4. Snažte se získávat odkazy z webových stránek s vysokou autoritou. 
 5. Získávejte odkazy z relevantních zdrojů, tzn. takových, které souvisejí s vašim oborem podnikání, činností atp.
 6. Pokuste se získávat odkazy z různých zdrojů, nejen z jednoho či několika mála z nich. 
 7. Dbejte na vyvážený poměr mezi interními a externími odkazy na vašem webu.
 8. Dbejte na rozumný počet odkazů získávaných v určitou dobu.
 9. Analyzujte konkurenci, resp. zjistěte, jaké odkazy má a jaké metody k získávání zpětných odkazů používá.
 10. Sledujte a vyhodnocujte své odkazy a na základě výsledků přizpůsobte svou strategii.
   
Pomůžeme s odkazy

napište nám

Komentáře

Tomáš Gregorovič

24.7.2020

Dobrý den,

pracujete také s počtem a pozicemi klíčových slov, na které se daná stránka zobrazuje dělěno počtem indexovaných stránek (KW/ počet URL > 1), abyste zjistili, výkon webu v SERPu?

Děkuji.

S pozdravem,

Tomáš Gregorovič

admin

31.7.2020

Zřejmě se ptáte na to, jak domény (jejich konkrétní url) pro umístění našich odkazů vybíráme.

Ano, z dané domény vybereme právě to jedno url (článek), která se zobrazuje na více slov, než 1.

Přičemž v úvahu je třeba brát, aby se zobrazovala daná url v SERPU v průměru na vyšších pozicích a zejména na slova, která mají alespoň nějakou měřitelnou frekvenci hledání.     

Mirek Novák

Jiří Fojtík

16.3.2021

Dobrý den chci se zeptat jaké jsou zkusenosti se zpetnymi odkazy z katalogů firem primo tedy odkazy z Atlasfirem.info Firmy.cz Katalog-cesko.cz prijde mi za tu cenu je jich poměrně a co jsem koukal majestic tak jsou ve vysoke vaze tropicaltrustflow. Který znich je podle vás nejlepší a jaky to ma efekt v organických výsledcích vyhledávání dekuji za odpověď.

admin

28.4.2021

Dobrý den, Jiří, 

chcete-li uceleněji pracovat s katalogy firem, především bychom Vám doporučili nastavení faktorů tak, aby Vám to dávalo smysl z byznysového hlediska. Z čistě „odkazového úhlu pohledu“ byste se měl zamyslet hlavně nad tím, zda přes daný zpětný odkaz budou chodit „reální“ lidí, a také nad tím, jak se tito lidé posléze budou na webu chovat. Pokud si již na začátku odpovíte, že si návštěvností „reálných“ uživatelů nejste jistý, pak to nedělejte. MajesticSEO berte s rezervou – o katalozích p. Ertla (např. info-praha.cz) říká jen to nejlepší, ale mají prakticky nulovou návštěvnost.

Asi nejlepším řešením je si v Google SERPu vytipovat dobře se umisťující domény a konkrétní URL, které by v rámci linkbuildingu a Vašeho oboru podnikání mělo větší smysl řešit. Hezky v tom umí pomoci nástroje Collabim či Marketing Miner. My v Aiře používáme vlastní sofistikovaný nástroj Tracker, který nám pomáhá vytvořit smysluplné a časově efektivní linkbuildingové příležitosti, neboť automatizuje data a mnohonásobně šetří čas, o němž každý linkbuilder z praxe ví, že ho je nedostatek. Pokud byste tedy chtěl posunout linkbuilding o několik úrovní nahoru, dejte nám vědět.

Pokud nabízíte služby lokálně, tak Vámi zmíněné katalogy pomohou. Nabízejí zápisy i zdarma. 
Pokuste se hledat i kvalitní specializované katalogy, těch je ale jako šafránu.
 

Přidat komentář