Co Google říká o aktualizacích základního algoritmu (core updates)?

Google zveřejnil zásadní článek s pokyny a doporučeními týkajícími se aktualizací hlavního algoritmu (tzv. core updates).
Google core update

Danny Sullivan ze společnosti Google uveřejnil 1. srpna 2019 článek nazvaný „What webmasters should know about Google’s ‚core updates‘“, který se týká aktualizací základního algoritmu (core updates). Článek se zabývá čtyřmi oblastmi webového obsahu, jimž je třeba věnovat náležitou pozornost, a také doporučuje seznámit se s Pokyny pro hodnotitele kvality Vyhledávání, které Google v nezkrácené podobě poprvé zveřejnil v listopadu 2015 (poslední aktualizovaná verze: 15. 12. 2022). Dokument o 176 stránkách nabízí ucelený pohled na to, co Google považuje za kritéria kvality. Zvláště je důležité zaměřit se na hodnoty, které se skrývají ve zkratce E-E-A-T (ExperienceExpertise / Authoritativeness / Trustworthiness = Zkušenost / Odbornost / Autorita / Důvěryhodnost).

Google každý den provádí jednu nebo více změn určených k vylepšení našich výsledků vyhledávání. Většina z nich není na první pohled patrná, ale díky nim dochází k postupnému zlepšování.

Někdy je určitá aktualizace zjevnější. Snažíme se tyto aktualizace potvrdit, když si myslíme, že v souvislosti s nimi můžeme webmasterům, tvůrcům obsahu či dalším lidem poskytnout použitelné informace. Například v případě Speed Update jsme několik měsíců dopředu upozornili na jeho spuštění a poskytli příslušná doporučení.

Co je core update?

Termín „core update“ (doslova „aktualizace jádra/základu") označuje úpravy základního vyhledávacího algoritmu.

V dokumentu „Google Search's core updates and your website" se říká:

„Několikrát za rok děláme důležité, velké úpravy našich vyhledávacích algoritmů a systémů. Označujeme je jako ‚core updates (...). Cílem těchto aktualizací je zajistit, abychom mohli plnit naše poslání: poskytovat uživatelům užitečné a spolehlivé výsledky."

„Jedním ze způsobů, jak popsat fungování aktualizace základního algoritmu [core update], je představit si, že jste si v roce 2021 vytvořili seznam nejlepších 100 filmů. O několik let později, v roce 2024, ho budete chtít aktualizovat. Přirozeně se pořadí filmů změní. Některé nové a skvělé filmy budou horkými kandidáty na zařazení do tohoto seznamu. Také možná přehodnotíte některé stávající filmy a usoudíte, že si ve vašem žebříčku zaslouží lepší umístění.“ Zdroj: Google Search Central: „Google Search's core updates and your website" (poslední aktualizace 22. 3. 2023).

V souvislosti s aktualizací základního algoritmu na začátku listopadu 2023 (November 2023 Core Update) Danny Sullivan vysvětluje: „Oznámili jsme, že ode dneška zavádíme aktualizaci základního vyhledávacího algoritmu na listopad 2023. Proč tato aktualizace následuje tak brzy po aktualizaci, která proběhla v říjnu 2023? Máme různé systémy, které jsou pokládány za „základ“ [core] naší hodnoticí metody. Aktualizace „základu“ tento měsíc zahrnuje vylepšení jiného systému než toho v minulém měsíci." Zdroj: Google Search Central Blog: Danny Sullivan, „A Q&A on Google Search updates" (publikováno 2. 11. 2023 - zvýraznění je ode mne - P. J.).

Přehled core updates v roce 2023:

 • 15. 3. 2023 - 28.  3. 2023: March 2023 Core Update
 • 22. 8. 2023 - 7. 9. 2023:  August 2023 Core Update
 • 5. 10. 2023 – 19. 10. 2023: October 2023 Core Update
 • 2. 11. 2023 –  28. 11. 2023: November 2023 Core Update
   

Zaměřte se na obsah

Danny Sullivan ve svém článku z roku 2019 nabízí tvůrcům obsahu pomůcku v podobě čtyř druhů otázek, které jim budou vodítkem pro posouzení jejich webového obsahu.

Otázky z oblasti kvality obsahu

 • Přináší obsah původní informace, zprávy, výzkumy nebo analýzy?
 • Poskytuje podstatný, úplný nebo souhrnný popis daného tématu?
 • Přináší podnětnou analýzu nebo zajímavé informace, které se neomezují jen na to, co je známé?
 • Jestliže obsah čerpá z jiných zdrojů, vyhýbá se jejich pouhému kopírování a přepisování a místo toho k nim přidává i něco důležitého a jedinečného?
 • Poskytuje titulek či název stránky popisné a užitečné shrnutí obsahu?
 • Vyhýbá se titulek či název stránky zveličování či nadsazeným tvrzením?
 • Je toto stránka, kterou byste si uložili mezi oblíbené, sdíleli s přáteli nebo ji doporučili?
 • Očekávali byste, že tento obsah uvidíte v tištěném časopise, encyklopedii či knize, nebo že v nich bude o něm nějaká zmínka?

Tvůrci webového obsahu by měli být originální, inspirativní, pečliví a věrohodní. Svou hodnotuobsah, který si uživatelé chtějí uložit do záložek, nebo obsah, který je citován v tištěných médiích. Roger Montti však ve svém článku „Google Publishes Core Algorithm Update Guidance“ důrazně varuje před tím, abychom posledně uvedené považovali za hodnoticí faktory.

Chcete mít obsah, o jehož kvalitě nebude pochyb?

Obraťte se na naše SEO odborníky či copywritery. S jejich pomocí získáte kvalitní a relevantní obsah raz dva!

Otázky týkající se odborné úrovně obsahu

Tato část pojednává o odborných znalostech autora a obsahu. Nedoporučuje se tajit/falšovat (psali jsem také k tématu SEO a fake news) údaje o reputaci a znalostech autora nebo webové stránky.

 • Předkládá obsah informace způsobem, který ve vás vzbuzuje důvěru: uvádí jejich zdroj, důkaz o odborné způsobilosti, informace o autorovi nebo webu, který je zveřejňuje, například prostřednictvím odkazů na autora nebo na stránku O nás / O mně?
 • Zanechal ve vás web a jeho obsah dojem, že je důvěryhodnou nebo všeobecně uznávanou autoritou na dané téma?
 • Psal tento obsah odborník nebo nadšenec, který se očividně vyzná v daném tématu?
 • Nevyskytují se v obsahu do očí bijící faktické chyby?
 • Cítili byste se spokojeně, pokud byste věřili obsahu pojednávajícímu o věcech, které ovlivňují vaše finance nebo váš život?

Otázky z oblasti prezentace a vytváření obsahu

 • Je obsah bez pravopisných nebo stylistických chyb?
 • Byl vytvořen pečlivě, nebo vzbuzuje dojem, že byl vytvořen nedbale a narychlo?
 • Je obsah produkován ve velkém nebo je zadáván velkému počtu tvůrců, případně je šířen velkou sítí webů, takže se jednotlivým stránkám nebo webům nevěnuje patřičná pozornost a péče?
 • Je v obsahu nadměrné množství reklam, které odvádějí pozornost od hlavního obsahu nebo do něho zasahují?
 • Zobrazuje se obsah správně v mobilních zařízeních?

Otázky týkající se porovnávání obsahů

 • Přináší obsah ve srovnání s jinými stránkami ve výsledcích vyhledávání nějakou významnou hodnotu?
 • Odpovídá obsah skutečným zájmům návštěvníků webu, nebo existuje pouze na základě toho, že se někdo pokouší odhadnout, co by se ve vyhledávačích mohlo dobře umisťovat?

 

Na Google Search Central: „Google Search ranking updates" jsou zveřejňovány informace o nejnovějších aktualizacích, které mají vliv na umístění (ranking) ve Vyhledávání Google.

Použité zdroje:

Danny Sullivan „What webmasters should know about Google’s ‚core updates‘”

Danny Sullivan, „A Q&A on Google Search updates"

Roger Montti, „Google Publishes Core Algorithm Update Guidance

Ryan Jones, „What Is a Google Broad Core Algorithm Update?“ Podle R. Jonese označuje „core update“ vylepšení nebo úpravu základního vyhledávacího algoritmu.

Nastartujme SEO

napište nám

Související články: 

Aktualizace základního algoritmu Googlu a větší rozmanitost v SERPu

Google Algorithm Update
Google aktualizuje svůj základní algoritmus několikrát do roka.

E-E-A-T = Zkušenost - Odbornost - Autorita - Důvěryhodnost

E-E-A-T
Obsah, který tvoříte a sdílíte, je součástí vaší digitální identity.

Google, užitečný obsah a umělá inteligence

Google a umělá inteligence
Spoléhat se při tvorbě obsahu pouze na umělou inteligenci by nebylo moudré.

Přidat komentář