Co Google říká o aktualizacích základního algoritmu?

Google zveřejnil zásadní článek s pokyny a doporučeními týkajícími se aktualizací hlavního algoritmu.
Google aktualizace hlavního algoritmu

Danny Sullivan ze společnosti Google uveřejnil 1. srpna 2019 článek nazvaný „What webmasters should know about Google’s ‚core updates‘“, který se týká aktualizací základního algoritmu (core updates). Článek se zabývá čtyřmi oblastmi webového obsahu, jimž je třeba věnovat náležitou pozornost, a také doporučuje seznámit se s pokyny pro hodnotitele kvality Vyhledávání, které Google v nezkrácené podobě poprvé zveřejnil v listopadu 2015 (poslední aktualizovaná verze: 19. 10. 2021). Dokument o 175 stránkách nabízí ucelený pohled na to, co Google považuje za kritéria kvality. Zvláště je důležité zaměřit se na hodnoty, které se skrývají ve zkratce E-A-T (Expertise / Authoritativeness / Trustworthiness = Odbornost / Autorita / Důvěryhodnost). Kvalitní stránky a weby musí mít odpovídající úroveň odbornosti, aby byly autoritativní a důvěryhodné v oboru, jímž se zabývají.

Google každý den provádí jednu nebo více změn určených k vylepšení našich výsledků vyhledávání. Většina z nich není na první pohled patrná, ale díky nim dochází k postupnému zlepšování.

Někdy je určitá aktualizace zjevnější. Snažíme se tyto aktualizace potvrdit, když si myslíme, že v souvislosti s nimi můžeme webmasterům, tvůrcům obsahu či dalším lidem poskytnout použitelné informace. Například v případě Speed Update jsme několik měsíců dopředu upozornili na jeho spuštění a poskytli příslušná doporučení.

Několikrát do roka děláme důležité a rozsáhlé změny v našich algoritmech a vyhledávacích systémech. Označujeme je jako ‚core updates‘ (zde informace o poslední červnové aktualizace). Jsou navrhovány tak, aby nám napomáhaly ve všech oblastech naplňovat naše poslání: předkládat hledajícím relevantní a autoritativní obsah. Tyto ‚core updates‘ mohou mít vliv i na Google Discover.“

„Jedním ze způsobů, jak popsat fungování aktualizace základního algoritmu [core update], je představit si, že jste si v roce 2015 vytvořili seznam nejlepších 100 filmů. O několik let později, v roce 2019, jej budete aktualizovat. Přirozeně v něm nastanou změny. Některé nové a nádherné filmy dostanou šanci na zařazení do tohoto seznamu. Také možná přehodnotíte názor na některé stávající filmy a usoudíte, že si ve vašem žebříčku zaslouží lepší umístění.“

 • Přehled nejpodstatnějších změn ve vyhledávání za rok 2018.

Danny Sullivan dále nabízí tvůrcům obsahu pomůcku v podobě čtyř druhů otázek, které jim budou vodítkem pro posouzení jejich webového obsahu.

Otázky z oblasti kvality obsahu

 • Přináší obsah původní informace, zprávy, výzkumy nebo analýzy?
 • Poskytuje podstatný, úplný nebo souhrnný popis daného tématu?
 • Přináší podnětnou analýzu nebo zajímavé informace, které se neomezují jen na to, co je známé?
 • Jestliže obsah čerpá z jiných zdrojů, vyhýbá se jejich pouhému kopírování a přepisování a místo toho k nim přidává i něco důležitého a jedinečného?
 • Poskytuje titulek či název stránky popisné a užitečné shrnutí obsahu?
 • Vyhýbá se titulek či název stránky zveličování či nadsazeným tvrzením?
 • Je toto stránka, kterou byste si uložili mezi oblíbené, sdíleli s přáteli nebo ji doporučili?
 • Očekávali byste, že tento obsah uvidíte v tištěném časopise, encyklopedii či knize, nebo že v nich bude o něm nějaká zmínka?

Tvůrci webového obsahu by měli být originální, inspirativní, pečliví a věrohodní. Svou hodnotuobsah, který si uživatelé chtějí uložit do záložek, nebo obsah, který je citován v tištěných médiích. Roger Montti však ve svém článku „Google Publishes Core Algorithm Update Guidance“ důrazně varuje před tím, abychom posledně uvedené považovali za hodnoticí faktory.

Chcete mít obsah, o jehož kvalitě nebude pochyb?

Obraťte se na naše SEO odborníky či copywritery. S jejich pomocí získáte kvalitní a relevantní obsah raz dva!

Otázky týkající se odborné úrovně obsahu

Tato část pojednává o odborných znalostech autora a obsahu. Nedoporučuje se tajit/falšovat (psali jsem také k tématu SEO a fake news) údaje o reputaci a znalostech autora nebo webové stránky.

 • Předkládá obsah informace způsobem, který ve vás vzbuzuje důvěru: uvádí jejich zdroj, důkaz o odborné způsobilosti, informace o autorovi nebo webu, který je zveřejňuje, například prostřednictvím odkazů na autora nebo na stránku O nás / O mně?
 • Zanechal ve vás web a jeho obsah dojem, že je důvěryhodnou nebo všeobecně uznávanou autoritou na dané téma?
 • Psal tento obsah odborník nebo nadšenec, který se očividně vyzná v daném tématu?
 • Nevyskytují se v obsahu do očí bijící faktické chyby?
 • Cítili byste se spokojeně, pokud byste věřili obsahu pojednávajícímu o věcech, které ovlivňují vaše finance nebo váš život?

Otázky z oblasti prezentace a vytváření obsahu

 • Je obsah bez pravopisných nebo stylistických chyb?
 • Byl vytvořen pečlivě, nebo vzbuzuje dojem, že byl vytvořen nedbale a narychlo?
 • Je obsah produkován ve velkém nebo je zadáván velkému počtu tvůrců, případně je šířen velkou sítí webů, takže se jednotlivým stránkám nebo webům nevěnuje patřičná pozornost a péče?
 • Je v obsahu nadměrné množství reklam, které odvádějí pozornost od hlavního obsahu nebo do něho zasahují?
 • Zobrazuje se obsah správně v mobilních zařízeních?

Otázky týkající se porovnávání obsahů

 • Přináší obsah ve srovnání s jinými stránkami ve výsledcích vyhledávání nějakou významnou hodnotu?
 • Odpovídá obsah skutečným zájmům návštěvníků webu, nebo existuje pouze na základě toho, že se někdo pokouší odhadnout, co by se ve vyhledávačích mohlo dobře umisťovat?

 

Na Google Search Central: „Google Search ranking updates" jsou zveřejňovány informace o nejnovějších aktualizacích, které mají vliv na umístění (ranking) ve Vyhledávání Google.

Použité zdroje:

Danny Sullivan „What webmasters should know about Google’s ‚core updates‘”

Roger Montti, „Google Publishes Core Algorithm Update Guidance

Ryan Jones, „What Is a Google Broad Core Algorithm Update?“ Podle R. Jonese označuje „core update“ vylepšení nebo změnu samotného základního vyhledávacího algoritmu.

Nastartujme SEO

napište nám

Související články: 

Aktualizace základního algoritmu Googlu a větší rozmanitost v SERPu

Google aktualizuje svůj základní algoritmus několikrát do roka.

SEO a nalezitelnost webového obsahu

Co splňuje kvalitní webová stránka? Proč musí být váš obsah snadno nalezitelný?

Jak poznat důvěryhodného parťáka pro SEO?

Ať se nám to líbí anebo ne, internet je dnes nedílnou součástí moderního podnikání.

Chtít chytit SEO aneb důležité změny ve vyhledávání za rok 2018

SEO
Říká se, že změna je život. V minulém roce Google udělal ve vyhledávání více než 3 200 změn!

3 kroky, jak publikovat SEO článek, který vám přinese užitek

SEO články, které fungují
Napsat dobrý SEO článek je umění, ale celé může přijít vniveč, když se nepostaráte o jaho „efektivní

Přidat komentář