Marketingové strategie pro malé firmy
Úspěch malých firem ve velké míře závisí na marketingové propagaci, neboť právě ta je tím nejlepším...
5. 10. 2020
Copywriting, pragmatika, relevance
Při copywritingu je nutno myslet na celou řadu dalších oblastí, třeba na pragmatiku a relevanci, o...
6. 9. 2020
Jazyková korektura textu | Aira GROUP
Vadí vám chyby v textech na webu? Korektura je kontrola gramatické, pravopisné a stylistické...
30. 6. 2020
USP - unikátní prodejní argument
V čem je váš produkt unikátní? Autorem termínu „unique selling proposition“ neboli jedinečného...
29. 5. 2020
Rozdíl mezi SEO copywritingem a klasickým copywritingem
SEO copywriting je tvorba online obsahu, která zahrnuje optimalizaci webového obsahu na vybraná...
22. 5. 2020
Paul Grice a komunikační maxima
Paul Grice rozdělil tzv. kooperační princip na 4 skupiny konverzačních maxim. Může být jejich...
27. 4. 2020
Český národní korpus
Pro všechny psavce, textaře, copywritery i webcopywritery: 5 spolehlivých lingvistických zdrojů pro...
27. 3. 2020