Kdy začít řešit marketing?

Bez marketingu se v současné době, kdy čelíme převisu nabídky nad poptávkou, žádná firma neobejde. Pokud chcete být se svým podnikáním úspěšní, rozhodně byste jej neměli opomíjet. V následujících řádcích si proto povíme, kdy a jak začít marketing řešit.
Kdy začít řešit marketing

Smyslem marketingu je přinést firmě co největší zisk. Mnozí si pod pojmem marketing představují pouze propagaci určitého výrobku či služby, tedy jen jedno ze čtyř marketingových P, pozornost je však potřeba věnovat každému z nich. Začít řešit marketing by se tedy mělo až tehdy, má-li daný podnik promyšlenou celou marketingovou strategii a je si jistý efektivitou zvoleného komunikačního kanálu.

 • Pro připomenutí zmíníme, že ona 4P dohromady tvoří marketingový mix a zahrnují: „product“ (produkt), „price“ (cena), „place“ (distribuce), „promotion“ (propagace).

V opačném případě totiž dochází k tomu, že podnik investuje do něčeho, co mu vůbec nepomůže. Většina podnikatelů si bohužel nestanovuje dílčí cíle a nevyhodnocuje jejich plnění, a v případě, že se jim zdá, že daná praktika nefunguje, jednoduše s ní přestanou a pustí se do něčeho jiného. Často si na danou oblast najmou odborníka, ale vlivem nesprávně zvoleného komunikačního kanálu se jejich podnikání nikam neposouvá.

Stanovení marketingové strategie

Stanovení marketingové strategie

Jak již bylo zmíněno, inzerci a propagaci jako takovou má smysl řešit až v momentě, kdy máte promyšlenou či zrevidovanou marketingovou strategii. To znamená, že byste měli být schopni předem zodpovědět následující otázky:

Proč podnikáte?

Jde vám o časovou flexibilitu a chcete být sami sobě vlastním šéfem? Nebo třeba usilujete o dosažení určité výše mzdy či platu?

Co chcete svým podnikáním získat?

Budete spokojení jako OSVČ, nebo chcete vybudovat větší firmu zaměstnávající více lidí?

Kdo je váš ideální zákazník?

Proto, že podstatou marketingu je uspokojovat potřeby a přání zákazníků, je na místě definovat si takového ideálního zákazníka.

Ideální zákazník z pohledu marketingu

V prvé řadě byste se měli podívat na jeho socio-demografický profil (tzn. věk, pohlaví, příjem, bydliště aj.) a na jeho zájmy a koníčky. Dále je potřeba definovat, jaké problémy ve vztahu k vašemu výrobku/službě řeší nebo jaká jsou jeho přání.

 • Patří vaši ideální zákazníci mezi příslušníky generace Z nebo mileniály? Pak vám nezbývá nic jiného než přesunout svou propagaci do online prostředí. Pokud se jedná o příslušníky generace X, zvažte jako jeden z možných komunikačních kanálů mobilní zařízení.

Jaký produkt budete svému zákazníkovi předkládat?

Zde se dostáváme k prvnímu marketingovému P, produktu. Zamyslete se, zdali jste pomocí svého produktu schopni vyřešit zákazníkův problém a zdali je vaše nabídka dostatečně přesvědčivá, uvěřitelná a důvěryhodná. Ve vztahu k produktu mějte na paměti, že ani perfektně naplánovaný i realizovaný marketing nespasí produkt, který je špatný.

Jakou cenu budete za svůj produkt zákazníkovi účtovat?

Tímto se dostáváme k druhému marketingovému P, ceně. Máte promyšlenou cenovou strategii, která je jednak atraktivní pro zákazníka a jednak zisková pro vás?

Marketingová strategie - stanovení ceny produktu

Jakým způsobem svůj produkt k zákazníkovi dostanete?

Tušíte správně, že se jedná o třetí marketingové P, distribuci. Zamysleli jste se nad tím, kde váš ideální zákazník může váš produkt zakoupit? Máte zodpovězeno? Výborně, nyní se konečně můžete pustit do řešení posledního marketingového P, tedy propagace.

Jak na propagaci výrobku nebo služby?

S pomocí výše uvedených otázek nyní už víte, kdo je váš ideální zákazník a co mu chcete říct. Máte tedy představu o tom, jak bude vypadat vaše nabídka. To ale nestačí. Musíte se zamyslet také nad tím, co od zákazníka po spatření nabídky očekáváte; jinými slovy řečeno – jaký cíl propagace budete sledovat?

Nastavení cíle propagace

 • Chcete se zákazníkům zatím jen dostat do povědomí a seznámit je se svou nabídkou? Pak je vhodným řešením reklama, která jednak upoutá pozornost příjemců, a jednak jim vysvětlí, proč by si měli zakoupit právě váš produkt.
 • Chcete, aby si zákazníci váš produkt rovnou zakoupili? Ideálním nástrojem v tomto případě je jakákoliv forma podpory prodeje, např. jednorázová sleva, množstevní sleva, odměna za koupi aj.
 • Chcete si vybudovat širokou základnu věrných zákazníků, se kterými i po nákupu zůstanete v kontaktu a kteří od vás pravděpodobně nakoupí i v budoucnu? Pak zvažte implementaci CRM programů. Díky nim získáte základní data o svých zákaznících, která lze následně využít pro personalizaci nabídky. Zajisté netřeba zmiňovat, že je potřeba pamatovat na problematiku GDPR.

Marketing: cíl propagace

Umístění reklamního sdělení

Umístění reklamního sdělení závisí především na tom, jaký je váš ideální zákazník. Zkuste se zamyslet nad tím, kde se tento zákazník během dne nachází, co dělá a jakým médiím je nejčastěji vystaven. Využít přitom můžete možnosti online i offline propagace.

Offline propagace

Offline propagací rozumíme reklamu, která není závislá na internetu. Jedná se samozřejmě o „služebně starší“ formu propagace, k níž se řadí například následující:

 • reklama v tisku,
 • reklama v regionálních rádiích,
 • TV reklama,
 • billboardy, bigboardy, megaboardy atp.,
 • reklamní předměty (firemní trička, propisky s logem a další),
 • reklamy v dopravních prostředcích (např. polepy tramvají),
 • letákové a plakátové kampaně,
 • ochutnávky, předváděčky,
 • event marketing…

Offline marketing

Výčet možností offline propagace je poměrně obsáhlý, výše uvedené příklady by však pro představu měly být dostačující. V současné době by nás měla více zajímat online forma propagace, resp. online marketing.

 • Ač se u nás v Aiře věnujeme online marketingu, byli jsme nápomocní i u různých offline propagačních aktivit. Jako příklad lze uvést klienta MiniHaus, jemuž jsme pomohli s tvorbou propagačního materiálu v podobě praktické a přehledné „miniknížečky“.

Online propagace

Význam online marketingu v posledních letech neustále sílí. Věděli jste například, že Češi tráví na síti v průměru přes 2,5 hodiny denně? To jednoznačně dělá z internetu místo, kde jsou potenciální zákazníci, které stojí za to oslovit.

Výhody online propagace

Přesun aktivit do online vod přináší firmám celou řadu výhod. Asi tou největší je možnost velmi přesného cílení reklamy, což společnostem zaručí relevantní doručení jejich sdělení. Kromě toho lze také velmi přesně vyhodnocovat vliv reklamního sdělení a na korunu si spočítat, kolik jste do reklamy investovali a jaký obrat vám vygenerovala.

Online propagace

Jaké online marketingové kanály využít?

V online prostředí je důležité soustředit se nejen na kanály, které rychle přinesou ovoce (typicky PPC reklamy, Facebook Ads atd.), ale je potřeba věnovat se také dlouhodobým aktivitám, které vyžadují určitý čas, aby se úsilí začalo vracet – zde máme na mysli především SEO, tedy optimalizaci pro vyhledávače, tvorbu blogu či tvorbu obsahu na sociálních sítích.

Přečtěte si také!

Menším firmám se bude hodit také zápis do oborových katalogů či tvorba firemního profilu na Googlu. Možností propagace – online i offline – existuje opravdu mnoho, je však důležité umět si předem odpovědět na určité strategické otázky. Bez toho vaše snahy povedou jen k utrácení peněz bez většího efektu.

zviditelněte se online

napište nám

Související články: 

Marketing na sociálních sítích: Typy příspěvků

Marketing na sociálních sítích: Typologie příspěvků
7 komunikačních modelů a konkrétní příklady, které se nám osvědčily pro funkční marketing na sociáln

Náklady na marketing! 5 důvodů, proč byste je neměli škrtat

Online marketing
Rozhodli jste se ve firmě snížit výdaje za online marketing?

Základy PPC kampaní. Často kladené otázky

PPC FAQ
Jedním z cílů snad každého webu je zvyšování jeho návštěvnosti.

Přidat komentář