SEO: Velký FAQ

Připravili jsme pro vás odpovědi na specifické otázky z oblasti SEO, které budeme průběžně aktualizovat a doplňovat.
FAQ

Témata

Google Search Essentials

Google aktualizoval Pokyny pro webmastery [Google Webmaster Guidelines] a zároveň je přejmenoval na Google Search Essentials. Aktualizace původních Pokynů pro webmastery byla nutná, protože od roku 2002 se hodně věcí změnilo.
 
Google Search Essentials [„Základy vyhledávání na Googlu“] sestávají ze základních prvků, díky nimž je váš obsah (webové stránky, obrázky, videa nebo jiný veřejně dostupný materiál, který Google najde na síti) způsobilý zobrazovat se a dobře fungovat ve Vyhledávání Google:

1. Technické požadavky: Co Google vyžaduje od webové stránky, aby ji mohl zobrazit ve Vyhledávání Google.

2. Zásady ochrany proti spamu: Chování a postupy, které mohou zhoršit umístění nebo vést k úplnému vyloučení z výsledků Vyhledávání Google.

3. Nejdůležitější doporučené postupy: Hlavní zásady, které pomáhají zlepšit zobrazení vašeho webu ve výsledcích Vyhledávání Google.

„Je důležité si uvědomit, že i když stránka bude splňovat všechny tyto požadavky a doporučené postupy, neznamená to, že Google bude její obsah procházet, indexovat nebo zobrazovat.“

Indexace

Co je indexace?

Google se snaží u stránky, kterou objeví, zjistit, jaké je její hlavní téma. Analyzuje obsah stránky, zařazuje do katalogu obrázky a videosoubory na stránce. Tyto informace se zapisují do indexu Google, což je obrovská databáze uložená na mnoha a mnoha počítačích.

Jak rychle zjistit, zda Google indexuje můj web?

Pokud nevyužíváte službu Google Search Console, použijte operátor site: a k němu (bez mezery) přidejte název své domény.

Za jak dlouho se nová stránka objeví ve výsledcích vyhledávání na Googlu?

Může to trvat několik hodin až několik týdnů. John Mueller se domnívá, že většina dobrého obsahu je zjištěna a zaindexována přibližně do týdne.

Chcete-li urychlit procházení a indexaci nových stránek, odkazujte na ně na viditelném místě svého webu. Jakmile Google rozpozná, které stránky považujete za důležité, snadněji určí priority procházení a indexování. Například u e-shopu je dobré mít odkazy na nové produkty na domovské stránce, aby je Google nemusel „pracně" hledat jinde.

Zdroj: Matt Southern, „Google On How Long SEO Takes“. 

Jak přidat na Seznamu stránku do vyhledávání?

Můžete použít přidávací formulář. Pokud však na stránku vede odkaz z jiné stránky, kterou fulltext už zná, není třeba ji přidávat. Seznam upozorňuje, že odkazy realizované JavaScriptem robot zpravidla nevidí. Používejte raději klasické HTML odkazy.

Proč Seznam neindexuje všechny stránky mého webu?

Příčinou mohou být technické problémy nebo to, že Seznam se snaží indexovat jen stránky přínosné pro uživatele.

Upřednostňuje Google ve výsledcích vyhledávání starší domény?

V roce 2007 se někteří odborníci na SEO domnívali, že stáří domény je jedním z deseti nejdůležitějších hodnoticích faktorů. O tři roky později začali někteří poukazovat na video s Mattem Cuttsem jako na „důkaz“, že stáří domény se považuje za hodnoticí faktor. Cutts v něm totiž říká: „Rozdíl mezi doménou starou šest měsíců a doménou starou jeden rok je ve skutečnosti minimální.“ Někteří to pochopili tak, že Google používá stáří domény jako hodnoticí signál. Cutts však upozorňuje, že stáří domény není zárukou její autority: „To, jak se budete umisťovat ve vyhledávačích, rozhoduje především kvalita vašeho obsahu a druh odkazů, které díky svému obsahu získáte.“

V červenci 2019 John Mueller na Twitteru jasně prohlásil: „Stáří domény žádný prospěch nepřináší.“

Zdroj: Miranda Miller, „Domain Age: Is It A Google Ranking Factor?"

URL

Jak oddělovat slova v adrese URL?

Pokud jednotlivé části URL oddělíte pomlčkami, tečkami nebo podtržítky, vyhledávač je bude brát jako samostatná slova. Jestliže naopak napíšete slova v URL dohromady, zpravidla rozpoznána nebudou.

Zdroj: Seznam.cz Nápověda.

„Je to v pořádku, když jsou v názvu domény dvě pomlčky?
Nebo je lepší jedna pomlčka, případně se raději pomlčkám úplně vyhnout?"

John Mueller ze společnosti Google odpověděl:
„Záleží na vás. Podle toho, co si myslíte, že bude pro vás lepší.
Některé webové stránky mají pomlčky, některé ne.
"

Mueller dále uvedl, že pokud je mu známo, algoritmy společnosti Google nezkoumají, zda je v názvu domény pomlčka, nebo ne. A také upozornil na to, že vliv klíčového slova v doméně se přeceňuje: „Naše vyhledávací algoritmy se snaží posoudit kvalitu a relevanci webové stránky jako takové.

Z anglického vysílání Google SEO office-hours (23. 7. 2021).
Zdroj: Roger Montti, „Are Hyphens in Domain Names Okay for Google?"

Upřednostňuje Google kratší adresy URL?

Přestože se tvrdí, že Google upřednostňuje kratší adresy URL, není tomu tak. Tvorba krátkých adres je důležitá z hlediska uživatele. Google říká: „Struktura adres URL stránek by měla být co nejjednodušší. Zkuste svůj obsah uspořádat tak, aby byly adresy URL logicky uspořádány a maximálně srozumitelné lidem (namísto dlouhých identifikačních čísel raději používejte čitelná slova).“ Doporučujeme v adresách URL používat spojovník (-) namísto podtržítka (_).

Má délka adresy URL vliv na SEO?

John Mueller z Googlu odpovídá: „Přímá odpověď zní ‚ne‘. Na délce adresy URL nezáleží. Adresy URL používáme jako identifikátory a je jedno, jak jsou dlouhé. Osobně se snažím, aby nepřesáhly 1 000 znaků, ale to jen kvůli tomu, že se pak lépe kontrolují. Počet lomítek také není podstatný."

Tato rada je v souladu s Muellerovým vyjádřením z roku 2019, kdy poprvé doporučil, že adresy URL by měly mít méně než 1 000 znaků.

Zdroj: Matt Southern, „Does URL Length Affect SEO?"
 

Jsou důležitá klíčová slova v adresách URL?

Jak už bylo zmíněno výše, nemají klíčová slova v adresách URL vliv na umístění ve vyhledávání. John Mueller ze společnosti Google říká: „Jen proto, že web obsahuje klíčové slovo v názvu domény, neznamená, že bude pro toto slovo relevantnější než ostatní. Do názvu domény tedy není nutné vkládat žádné klíčové slovo.“ 

Jak požádat Google o opětovné procházení adres URL?

Pokud jste na některé stránce svého webu nedávno provedli změny nebo jste na svůj web přidali novou stránku, můžete Google pomocí kterékoliv ze zde uvedených metod požádat o opětovné indexování.

 • Pomocí nástroje Kontrola adresy URL můžete požádat o procházení jednotlivých adres URL.
 • Pokud máte velký počet adres URL, měli byste namísto toho odeslat soubor Sitemap.

Procházení může trvat od několika dní po několik týdnů. Sledujte jeho průběh pomocí přehledu Stav indexu nebo pomocí nástroje Kontrola adresy URL.

Zdroj: Nápověda Search Console: Žádost o opětovné procházení adres URL Googlem.

Přesměrování a chybové hlášky

Mají stránky s chybovou hláškou 404 negativní dopad na SEO?

Mají vliv na uživatelský dojem a tzv. crawl budget, ale nikoli na umístění v SERPu. Pro vyhledání těchto chybových stránek existují placené i neplacené nástroje: Xenu, Screaming Frog, Sitebulb nebo Collabim.

Jaký je rozdíl mezi trvalým přesměrováním (301) a dočasným přesměrováním (302)?

Seznam:

 • Použitím stavového kódu 301 říkáte, že se stará adresa URL nikdy nemá ve výsledcích objevit.
 • Stavový kód 302 znamená, že se vyhledávač může rozhodnout, kterou z adres použít jako cílovou URL: starou (zdroj přesměrování), nebo novou (cíl přesměrování).

Seznam ve své  Nápovědě dále upozorňuje, že přesměrování 301 robot akceptuje okamžitě po objevení a začne s ním počítat. U přesměrování 302 několik dnů zkouší, jestli se na URL nevrátí obsah (http kód 200).

Google:

 • Stav 301: Ve výsledcích vyhledávání se zobrazí cíl přesměrování.
 • Stav 302: Ve výsledcích vyhledávání se zobrazí zdrojová stránka.

Stav 301 je silným signálem, že cíl přesměrování je kanonický, zatímco stav 302 je slabým signálem, že cíl přesměrování je kanonický.

Stavový kód 200 zaručuje, že stránka bude zařazeno do procesu indexování, ale neznamená to, že indexovací systém stránku zaindexuje.

Pokud potřebujete změnit adresu URL, která se zobrazuje ve výsledcích vyhledávání, vždy používejte trvalé přesměrování na straně serveru. Stavové kódy 301 a 308 znamenají, že se stránka trvale přesunula jinam.

Zdroj: Google Search Central.

Za jak dlouho začne Google zobrazovat ve vyhledávání novou adresu URL místo přesměrované původní adresy URL?

K identifikaci kanonické adresy URL používá Google několik faktorů, nejen přesměrování, říká John Mueller ze společnosti Google.

Na obecné rovině je přesměrování 301 pouze signálem pro kanonizaci. Říkáte nám tím, že máme indexovat cílovou stránku a ne tu původní. A to je v pořádku. Pro kanonizaci však používáme další faktory, nejen přesměrování…“

Mezi další klíčové faktory patří:

 • Interní odkazy.
 • Soubory Sitemap.
 • Všechny ostatní odkazy na původní stránku.

Je třeba, abyste aktualizovali odkazy na svém webu tak, aby ukazovaly na novou adresu URL, a nahradili starou adresu URL za novou v souboru Sitemap.

Zkrátka, vyšlete Googlu dostatečné množství signálů, abyste mu dali najevo, že nová adresa URL je pro vyhledávače ta nejrelevantnější.

Majitelé webů si mohou snadno zkontrolovat, kterou adresu URL Google považuje za kanonickou. Mueller je však upozorňuje: „Je tu taková zvláštnost, že pokud výslovně hledáte původní stránku, pokusíme se vám ji ve vyhledávání ukázat. Jestliže například přímo hledáte původní adresu URL, pravděpodobně vám ji ukážeme, i když jsme mezitím už přešli na novou.“

Chcete-li mít jistotu, použijte nástroj Kontrola adresy URL ve službě Google Search Console.

Zdroj: Matt Southern, „Google on How Long it Takes to Rank New URL After 301 Redirect“. Dostupné z: https://www.searchenginejournal.com/google-301-redirects-canonical/363652/.

Robots a Sitemap

Co je robots.txt?

Soubor robots.txt prohledávačům vyhledávačů sděluje, o které stránky nebo soubory web mohou nebo nesmějí požádat. Nejedná se o metodu, jak webovou stránku vyloučit z Googlu. Chcete-li webovou stránku z Googlu vyloučit, použijte značky nebo direktivy noindex nebo stránku ochraňte heslem. Pomocí souboru robots.txt můžete spravovat procházení, pokud se domníváte, že by požadavky prohledávače Google váš server mohly přetížit, nebo chcete zabránit procházení nedůležitých stránek na vašem webu.

Pokud je stránka blokována souborem robots.txt, může se přesto zobrazit ve výsledcích vyhledávání, ale výsledek vyhledávání nebude mít popis. Google nebude procházet ani indexovat obsah blokovaný souborem robots.txt. Pokud však někdo jinde na internetu odkazuje na zablokovanou adresu URL, může ji přesto najít a indexovat.

Tip od Seznamu: Pokud máte web s vysokým počtem stránek, do souboru robots.txt můžete také zapsat odkaz na tzv. sitemapu, která může robotovi pomoct s optimalizací stahování.

Zdroj: Nápověda Search Console: Úvod do souborů robots.txt. Viz též Seznam.cz Nápověda.

Co je soubor Sitemap?

Soubor Sitemap, stejně jako robots.txt, slouží ke komunikaci s vyhledávacími roboty. Google se z něho dozví, které soubory na svém webu považujete za důležité, kdy byly stránky aktualizovány a jak často se mění.

Soubor Sitemap můžete potřebovat v následujících případech:

 • Web je velmi velký. (Pokud je web malý, tj. má max. 500 stránek, a je správně prolinkován, není podle Googlu soubor Sitemap nutný.)
 • Web obsahuje rozsáhlý archiv stránek s obsahem, které jsou izolovány nebo navzájem nejsou dobře propojeny.
 • Web je nový a směřuje na něj málo odkazů.
 • Web obsahuje mnoho multimediálního obsahu (videa, obrázky) nebo se zobrazuje ve Zprávách Google.

Zdroj: Nápověda Search Console: Informace o souborech Sitemap. Viz též Seznam.cz Nápověda.

Obsahové věci

Co jsou metody SEO?

 • U stávajících webů vše podstatné odhalí SEO audit a u webů, které se teprve plánují postavit, bude nutné provést analýzu klíčových slov.
 • SEO copywriting pro úpravů textů a informací na webu tak, aby obsahovaly strukturované informace a na správném místě. 
 • Budování zpětných odkazů (linkbuilding) přesvědčí vyhledávače, že váš web je hodnotný.

To je základ, na který je vhodné napojit i řadu dalších činností, které vám zajistí komplexní řešení vaší marketingové strategie.

Jak dlouhý má být titulek stránky a popisek stránky (meta description)?

 Pro název stránky (<title>) a metaznačku „description“ neexistuje pevně stanovený počet znaků. Pro titulek se doporučuje max. 60 znaků a pro popisek stránky 150-155 znaků. Google i Seznam doporučují, že mají být pro každou stránku jedinečné, popisné a užitečné.

Jaká je optimální délka titulku?

Titulek (title tag) je významným prvkem tzv. optimalizace na stránce (on-page SEO). Doporučuje se, aby jeho délka nepřesáhla 60 znaků. Google však nikde neříká, jaká je optimální délka titulku. To si SEO komunita sama stanovila na základě toho, co Google zobrazuje ve výsledcích vyhledávání.

Gary Illyes z Googlu doporučuje použít v titulku tolik slov, kolik jich je třeba k tomu, abyste vystihli obsah dané stránky, a zároveň říká, abyste nebyli přitom rozvláční, ale přihlíželi k tomu, jak se bude titulek zobrazovat v SERPu.

Pokud však titulek prodloužíte na více než 70 znaků tím, že na jeho konci bude název vaší společnosti nebo značky, pak se tím nijak netrapte. Google bere v úvahu celý titulek, ať už se zobrazí celý, nebo „useknutý" (viz Roger Montti, „Google Says There's No Limit on Title Tag Length").

Tony Wright v článku „The Art & Science of Writing Title Tags“ píše, že dobře napsané titulky:

 • zlepšují umístění stránek ve vyhledávání,
 • zvyšují míru prokliku,
 • budují povědomí o značce,
 • přitahují zájem potenciálních zákazníků,
 • vylepšují vaši celkovou přítomnost ve vyhledávání.

Více  o titulku a popisku stránky jsme psali v samostatném článku „Tag title a metaznačka description: I to, co není vidět, je důležité“. Asi v polovině srpna 2021 Google začal u některých stránek ve výsledcích vyhledávání přepisovat titulky a nahrazovat je např. textem nadpisu H1. Více o tom najdete v článku „Proč a jak Google přepisuje titulky v SERPu".

Jak se dívá Google na titulky a popisky stránek, které chtějí zahrnout co nejvíce klíčových slov?

John Mueller vysvětluje, že velký počet klíčových slov v titulku (tag title) a popisku stránky (meta description) není v rozporu s Pokyny pro webmastery. Uvědomuje si, že hodně webů toto dělá, ale zároveň dodává, že takový přístup Google nedoporučuje. Bude-li v názvu stránky a jejím popise přehršel klíčových slov, jak robot pozná, pro které z nich je stránka relevantní?

Není to v rozporu s našimi pokyny pro webmastery, ani něco, co bychom mohli označit za problematické. Spíše je to něco, kde byste mohli mnohé vylepšit. Pokud vytvoříte vhodný titulek, pak i my lépe pochopíme, co je relevantní.
Domnívám, že to nejlepší, co můžete s titulkem udělat, je vytvořit ho tak, aby odpovídal tomu, co uživatel skutečně hledá. Pak bude pro něho o něco snazší kliknout na výsledek vyhledávání, protože usoudí: ‚Jo, přesně to hledám.
‘“

Zdroj: Matt Southern, „Google: Keyword-Heavy Titles Not Against Our Guidelines“.

Jak často přepisuje Google váš popisek stránky?

Meta description je HTML tag, který se může zobrazit na stránce s výsledky vyhledávání v „úryvku" (snippet) pod titulkem. Říká se o něm, že je to neplacený reklamní prostor ve vyhledávání. Slovo ‚může‘ je zde důležité, protože Google může použít také relevantní část viditelného textu na stránce pokud se domnívá, že lépe odpovídá dotazu.“

Podle nedávné studie od americké agentury Portent, která zkoumala výsledky pro 30 000 klíčových slov v mobilním a desktopovém vyhledávání, přepisuje Google metaznačku description ve více než 70 % případů. Portent z výsledků vyvozuje, že popisek stránky by se měl vejít do 150 až 160 znaků, ale pro mobilní vyhledávání doporučuje dát hlavní informaci do prvních 120 znaků.

Zdroj: Evan Hall, „Study: How Often Google Ignores Our Meta Descriptions“.

Patří meta description neboli popisek stránky mezi hodnoticí faktory?

Metaznačka description není hodnoticí faktor, ale neznamená to, že není důležitou složkou vaší strategie v SEO.

 • Zlepšuje míru prokliku (CTR) z výsledků vyhledávání.
 • Pomáhá odlišit váš obsah od konkurence v SERPu.
 • Slouží k upoutání zájmu uživatele a k tomu, aby klikl na váš odkaz v SERPu.
 • Zvyšuje povědomí o vaší značce.

Zdroj: Miranda Miller, „Are Meta Descriptions A Google Ranking Factor?".

Google aktualizoval 5. 1. 2024 dokumentaci k „úryvkům“ (snippets) ve výsledcích vyhledávání. 

Snippet neboli „úryvek" ve své základní podobě obsahuje titulek (tag title), meta description a adresu URL konkrétní stránky. Z aktualizované dokumentace vyplývá, že hlavním zdrojem „úryvku" je obsah a že Google „může“ použít i metapopis. Strukturovaná data v tomto případě nehrají žádnou roli.

„‚Úryvky‘ se primárně tvoří z obsahu stránky. Google však někdy použije HTML tag meta description, pokud tento popis uživatelům poskytne přesnější popis stránky než ten, který je vzat přímo z obsahu stránky.

Zdroj: Roger Montti, „Google Clarifies How Algorithm Chooses Search Snippets". Publikováno: 8. 1. 2024.

 

O nadpisech z hlediska SEO

Nadpisy vysílají silný signál ohledně obsahu. A nezáleží na tom, zda použijete nadpis H1, H2 či kterýkoliv jiný.

Na Webmaster Central hangout dostal John Mueller ze společnosti Google tuto otázku: 
Bude se stránka, na které není nadpis H1, i tak umisťovat na klíčová slova, která má v nadpise H2?
Jeho odpověď:
I tak? Nevím, jestli se i tak bude umisťovat, ale je to možné. Určitě je to možné.

Dále John Mueller řekl, že nadpisy slouží k lepšímu umístění ve výsledcích vyhledávání a nazval je hodnoticími faktory:
Nadpisy na stránce nám pomáhají lépe porozumět obsahu na stránce.
Nejsou jediným hodnoticím faktorem, který máme. Také se díváme na samotný obsah. Ale někdy nám jasný nadpis na stránce poskytne o trochu více informací, o čem daná část pojednává.

Zdroj: Roger Montti, „Google: Heading Tags are a Strong Signal".

Jak je to s hustotou klíčových slov?

Odpověď na otázku, zda je pro Google hustota klíčových slov hodnoticím faktorem, naleznete v oficiálním videu Googlu z roku 2011, jež dodnes neztratilo svou platnost. Vystupuje v něm Matt Cutts, který v letech 2000 až 2015 vedl v Googlu antispamový tým. Cutts potvrzuje, že neexistuje ideální hustota klíčových slov a že nadměrné používání klíčového slova může naopak způsobit více škody než užitku.
„Jednou nebo dvakrát slovo, které by vám mohlo pomoci k lepšímu umístění, určitě použijte. Ale to, že ho řeknete sedmkrát nebo osmkrát, ještě neznamená, že se tak nutně stane."

Pokud hustota klíčových slov není hodnoticím faktorem, jak tedy správně používat klíčová slova?

Cutts doporučuje vytvořit dostatečně dlouhý obsah, abyste do něho mohli vybrané klíčové slovo přirozeně zakomponovat. Poté si hotový text přečtěte nahlas a poslouchejte, zda v něm něco nedrhne.
Cuttsova rada zní jasně: Přestaňte se zabývat hustotou klíčových slov, a buďte na pozoru vůči všem, kteří tvrdí opak.

Zdroj: Matt Southern, „Keyword Density: Is It A Google Ranking Factor?"

Co je keyword stuffing?

Pojem keyword stuffing se obvykle překládá jako „tapetování klíčovými slovy". Anglické slovo stuffing znamená „vycpávka, vycpávání; nádivka".

Google uvádí tuto definici: „Keyword stuffing označuje používání velkého množství klíčových slov nebo čísel na stránce ve snaze manipulovat s pozicemi ve výsledcích Vyhledávání Google.“ 

Hrozí penalizace za používání této nekalé taktiky?

John Mueller na sociální síti Mastodon (21. 3. 2023) řekl: „Nemyslím si, že samotné nadužívání klíčových slov nutně způsobí, že stránka bude považována za neužitečnou. Vyhledávače obvykle tuto taktiku snadno ignorují. Byla to jedna z prvních věcí, kterou lidé v 90. letech 20. století dělali, když chtěli manipulovat s výsledky. Doporučuji projít si otázky uvedené v našem příspěvku na blogu, a to ideálně s někým, kdo není spojen s vaším webem."

V roce 2018 se John Mueller v podobném duchu vyjádřil na Twitteru (20. 6. 2018), když řekl, že keyword stuffing sám o sobě nepovede k odstranění webu nebo stránky z indexu Google.

Zdroj: Barry Schwartz, „Google: Keyword Stuffing Alone Does Not Make A Page Unhelpful".

Proč weby na Googlu ztratí své dobré umístění?

Johna Muellera z Googlu se někdo zeptal, proč jeho web, který se sedm let držel ve vyhledávání na předním místě, nyní o tuto pozici přišel. Mueller uvádí čtyři důvody:

 1. Umístění ve výsledcích vyhledávání je dočasné: „Obecně řečeno, to, že se web několik let dobře umisťoval ve výsledcích vyhledávání, neznamená, že se bude stejně dobře umisťovat i v budoucnu.“
 2. Internetové prostředí se neustále mění. (Konkurence nespí, vznikají nové weby, mění se odkazový profil atd.)
 3. Změny v algoritmech Google.
 4. Lidé se mění...

Zdroj: Roger Montti, „4 Reasons Why Sites May Lose Google Rankings".

Rozlišuje Google mezi blogovými příspěvky a webovými stránkami?

„Příspěvek“ se může umisťovat stejně dobře jako „stránka“. John Mueller z Googlu říká, že není důležité, kde je obsah zveřejněn, ale jak je interně prolinkován. Pokud vaše příspěvky na blogu nemají takovou návštěvnost, jakou byste si přáli, přidejte více interních odkazů. Odkazy na nejnovější příspěvky na blogu z domovské stránky webu jsou pro Google silným signálem, že tento obsah je důležitý. Také může pomoct přidání kontextových odkazů na relevantní blogové příspěvky ze stránek služeb nebo jiných vysoce hodnocených částí obsahu na vašem webu.

Pokud na blogové příspěvky nevedou odkazy z jiných stránek webu, Google nedokáže přesně posoudit jejich důležitost, což má pak vliv i na jejich umístění ve výsledcích vyhledávání.

Zdroj: Matt Southern, „Google Doesn’t Rank “Pages” Different From “Posts​”.

Je rozdíl mezi SEO a SEM?

Obě techniky mají stejný cíl: zlepšení viditelnosti vašeho webu ve vyhledávačích a zvýšení návštěvnosti. Dříve se uvádělo, že SEO je součástí SEM, zatímco dnes se obvykle pojímají obě tyto činnosti  odděleně

 • SEM (Search Engine Marketing) je marketing ve vyhledávačích: zvyšování návštěvnosti ve vyhledávačích pomocí placené reklamy (např. Sklik, Google Ads).
 • SEO (Search Engine Optimization) je optimalizace pro vyhledávače: zvyšování neplacené návštěvnosti webu.

Jednoduše řečeno: SEM vám přivede návštěvníky na web okamžitě, kdežto v případě SEO si budete muset chvíli počkat. V praxi se však často vyplatí dělat obě tyto činnosti najednou. 

Jak dělat SEO pro YouTube?

YouTube je největší platforma pro sdílení videosouborů na internetu. O řazení videí rozhoduje několik faktorů, včetně toho, jak dobře se název (titulek), popis a obsah videa shodují s dotazem diváka. Důležitou složkou je také aktivita uživatelů.

Jak pracovat s fotografiemi z pohledu SEO?

To se podívejte na samostatný odstavec 4 příklady, k čemu vhodně využít fotografie do obsahu a za SEO.

Má délka obsahu vliv na umístění ve Vyhledávání Google?

Tvrdí se, že Google považuje vysoký počet slov na stránce za známku kvalitního obsahu. Podle všech dostupných údajů, které máme k dispozici, je však jasné, že tomu tak není.
John Mueller před dvěma lety (3. 8. 2019) ve vlákně na Redditu řekl: „Počet slov není hodnoticí faktor. S tím si nemusíte dělat starosti.“ Reagoval tím na dotaz někoho, kdo se ptal, jakým nástrojem zjistí počet slov na stránkách v SERPu. Jiné Muellerovo vyjádření na Twitteru (24. 7. 2018) opět potvrdilo, že počet slov se nepoužívá k hodnocení kvality obsahu:
„Počet slov není orientačním ukazatelem kvality. Některé stránky mají spoustu slov o ničem. A některé stránky mají málo slov, ale ta jsou velmi důležitá/relevantní pro vyhledávací dotazy. Svůj obsah znáte (doufám) nejlépe a můžete se sami rozhodnout, zda vyžaduje přidání dalších informací.“

To, co by nás mělo trápit, není ani tak délka obsahu, ale jeho užitečnost. Neexistuje ideální počet slov. Nejdůležitějším aspektem při rozhodování o tom, jak dlouhý by měl být obsah, je uživatelský záměr. To, co by uživatel, až navštíví vaši stránku, chtěl na ní najít.

Zdroj: Matt Southern, „Content Length: Is It a Google Ranking Factor?"

Má duplicitní obsah vliv na umístění ve vyhledávání?

Máte-li stejný obsah na více stránkách, nemusíte se obávat, že se váš web ve vyhledávání na Googlu kvůli tomu propadne. Duplicitní obsah sám o sobě nemá nepříznivý vliv na umístění webu ve výsledcích vyhledávání.

John Mueller říká, že určité množství duplicitního obsahu na webu je normální. Algoritmy Googlu by si s tím měly poradit.
Pokud tedy máte stejný obsah na více stránkách, nebudeme zobrazovat všechny tyto stránky. Vybereme jednu z nich a tu zobrazíme. Není to tedy tak, že by s tím byl spojen nějaký negativní signál. V mnoha případech je normální, že na některých stránkách máte do určité míry stejný obsah.

Zdroj: Matt Southern, „Google: Duplicate Content is Not a Negative Ranking Factor".

Jak Google posuzuje stejný text, který je v rozdílných formátech?

Identický text v článku na blogu a ve videu nepovažuje Google za duplicitní. Pokud ve videu zopakujete slovo od slova text uvedený v blogovém příspěvku, Google to bude pokládat za odlišný obsah.

Zdroj: Matt Southern, „Google: Same Content in Different Formats is Not Duplicate".

Má tučně zvýrazněný text v odstavci nějaký význam i z hlediska SEO?

John Mueller ve videohovoru Google SEO Office Hours z 12. listopadu 2021 odpovídá na tuto otázku jasně a stručně:
„Když to zjednoduším, tak jednoslovná odpověď na to, zda tučně zvýrazněný text v odstavci pomáhá SEO, zní: ‚Pomáhá‘. Pomáhá nám lépe pochopit daný odstavec nebo danou stránku."

Když chce Google zjistit, na co se klade v textu důraz, přihlíží nejen k nadpisům, ale i k takovým věcem, jako je zvýrazněný text.

Zdroj: Matt Southern, „Google: Bolded Text Can Help Your SEO". 

Mají sociální signály vliv na umístění ve vyhledávání?

Už v roce 2015 informoval John Mueller z Googlu, že sociální signály nemají přímý vliv na umístění webu ve výsledcích vyhledávání. Lajky a komentáře jsou tzv. „metriky marnosti“, nejsou spolehlivým vodítkem.
Sociální média se podílejí na viditelnosti vaší značky ve vyhledávání,
- když se jednotlivé příspěvky zobrazují v organickém vyhledávání na název vaší značky nebo určitá klíčová slova;
- když Google usoudí, že nějaký obsah na Twitteru nebo Pinterestu je relevantní k výsledkům vyhledávání a zahrne ho do svého indexu.

Zdroj: Julia McCoy, „Social Signals Impact Rankings & 4 Other SEO Misconceptions".

Za jak dlouho Google zkontroluje a přehodnotí web, na kterém byly opraveny nedostatky?

„Mohl byste mi prosím říct, jak dlouho to trvá?“
John Mueller z Googlu se odmlčí a přemýšlí, jak nejlépe odpovědět.
Jak dlouho to trvá... hm... to je těžké... to je opravdu těžké říct..."

Nejprve je třeba znovu projít aktualizovaný a upravený obsah webu. V případě většího webu to může trvat zhruba měsíc.
„Domnívám se, že něco takového, z čistě technického hlediska, zabere... nevím... asi měsíc.

Druhým krokem je pochopení webu a obsahu jeho stránek. To může trvat až čtyři měsíce.
„Není to tedy něco, co se dá zvládnout za týden. Spíš to budou… nevím… asi tak tři, čtyři měsíce, když zásadním způsobem vylepšíte web.“

Zdroj: Robert Montti, „How Long it Takes to Re-rank a Site with Fixed Quality Issues".

Kam umístit klíčové slovo, aby Google pochopil, o čem daná stránka je?

Otázka:
Mám stránku s velkým množstvím obsahu, například 20 000 slov, a klíčové slovo, na které se chci umisťovat ve vyhledávání, je až na konci stránky. Jak to ovlivní umístění?"
 
 Z odpovědi Johna Muellera z Googlu:
„No, pokud nám chcete sdělit, o čem vaše stránka je, doporučuji to udělat tím nejviditelnějším způsobem.
 Nedělejte to jednoslovnou zmínkou na konci článku, nýbrž využijte k tomu:

 • titulky,
 • nadpisy,
 • podnadpisy,
 • popisky obrázků.

 To vše proto, abyste uživatelům a Googlu při vstupu na vaši stránku dali co nejjasněji najevo, jaké je její téma.“

Zdroj: Roger Montti, „John Mueller on Keyword Placement on a Page".

Má způsob prezentace webového obsahu vliv na viditelnost webu ve vyhledávání?

Vzhled a způsob prezentace obsahu firemních webových stránek mohou mít vliv na viditelnost ve vyhledávání, pokud nesplňují určité požadavky na kvalitu. Uvedl to John Mueller během Search Central SEO hangoutu, který se vysílal 25. června 2021.
 
Propad organické návštěvnosti nemusí vždy souviset s konkrétní aktualizací algoritmu. Je třeba se také zaměřit na detaily, které se majiteli webu mohou jevit jako nepodstatné, ale pro návštěvníky mají velký význam.

Někdy tyto maličkosti skutečně hrají svou roli, pokud jde o to, jak lidé vnímají váš web. Pokud například máte něco, co se týká financí, a lidé k vám přijdou a řeknou: ‚Vaše informace jsou sice v pořádku, ale jejich prezentace je velmi amatérská‘ – pak by to mohlo odrážet to, jak je váš web vnímán. A z dlouhodobého hlediska by to rovněž mohlo odrážet něco, co je viditelné ve vyhledávání."

Mueller odkazuje na příspěvek, který byl publikován na blogu Googlu v roce 2019. Danny Sullivan v něm pojednává o aktualizacích hlavního algoritmu (core updates). Je v něm mimo jiné řada otázek, které si mohou majitelé webů položit v souvislosti se zlepšením prezentace obsahu na svém webu:
- Je obsah bez pravopisných nebo stylistických chyb?
- Byl obsah vytvořen pečlivě, nebo vzbuzuje dojem, že byl vytvořen nedbale a narychlo?
- Je obsah produkován ve velkém nebo je zadáván velkému počtu tvůrců, případně je šířen velkou sítí webů, takže se jednotlivým stránkám nebo webům nevěnuje patřičná pozornost a péče?
- Je v obsahu nadměrné množství reklam, které odvádějí pozornost od hlavního obsahu nebo do něho zasahují?
- Zobrazuje se obsah správně v mobilních zařízeních? 

Zdroj: Zdroj: Matt Southern, „Google Suggests A Site’s Appearance Can Impact Rankings​“. 

Odkazy

Jsou interní odkazy důležité pro SEO?

Přehledná struktura webu je důležitá nejen pro uživatele, ale i z hlediska SEO. Její nezbytnou součástí, byť někdy opomíjenou, jsou interní odkazy. Interní odkaz je hypertextový odkaz, který odkazuje na stránku na stejné doméně.

Jaké jsou výhody promyšleného používání interních odkazů?

 • Pomocí anchor textů se správně zvolenými klíčovými slovy umožňují vyhledávačům najít další stránky a určit jejich důležitost.
 • Snižují hloubku zanoření stránky.
 • Usnadňují uživatelům přístup k dalšímu obsahu, což vede k lepší uživatelské zkušenosti.
 • Předávají autoritu mezi stránkami, což může pomoci zlepšit jejich umístění ve vyhledávání.

Zdroj: Maddy Osman, „10 Ways Website Structure Can Affect SEO“.

Záleží na tom, kde jsou na webové stránce umístěny interní odkazy?

Dostupnost interních odkazů a jejich relevance pro uživatele jsou mnohem důležitější než jejich umístění na stránce. Pro správné procházení webu potřebuje GoogleBot přehlednou a jasnou navigaci.

John Mueller nás v SEO Office Hours (11. 3. 2022) ujišťuje, že interním odkazům, ať už jsou v záhlaví nebo zápatí, se nepřikládá menší váha než odkazům v obsahové části stránky.

Zdroj: Roger Montti, „Are Internal Links In Header and Footer Treated Differently?"

Bere Seznam ohled na atribut rel="nofollow"?

Ano, odkazy nejsou zahrnuty do výpočtu odkazových ranků.

Zdroj: Seznam.cz Nápověda.

Googlebot dokáže najít a indexovat odkazy s atributem "nofollow“ (anglicky „nesleduj").
Na otázku, zda lze nofollow využít k tomu, aby se stránka nedostala do indexu Vyhledávání Google, John Mueller odpovídá:
„Ne. Nofollow nám především říká, abychom těmto stránkám nepředávali žádný PageRank, ale neznamená to, že stránku nikdy nezaindexujeme. Pokud tedy nechcete, aby se dostala do indexu, zkontrolujte si, zda má noindex." (SEO Office Hours, 7. 1. 2022.)

Zdroj: Matt Southern, „Google: Nofollow Is Not A Substitute For Noindex".

Jak přemýšlet nad zpětnými odkazy?

Téma zpětných odkazů jsme zpracovali v samostatném dlouhém a vhodně strukturovaném článku.

Může budování recipročních odkazů poškodit web z hlediska SEO?

Vzájemné odkazování neboli budování recipročních odkazů nemusí být pro SEO nutně špatné, pokud se dělá správně, tvrdí Julia McCoy ve svém novém článku „Reciprocal Links: Do They Help Or Hurt Your SEO?" Odkazuje v něm na zajímavou studii od společnosti Ahrefs z roku 2020, podle které se stále v hojné míře používá vzájemné odkazování (link exchanges). Domluvíte se s někým, že na vás odkáže a vy na oplátku odkážete na něho. Ahrefs zkoumal 140 592 náhodně vybraných domén, které mají 10 000 návštěv za měsíc. Z výsledků této studie vyplývá, že reciproční odkazy nepoužívá pouze 26,4 % domén, 73,6 % domén je využívá.

Google v Pokynech pro webmastery řadí reciproční odkazování mezi podvodné praktiky s odkazy, V textu je však důležité přídavné jméno excessive („nadměrný, přílišný, nepřiměřený"), na což se často zapomíná: excessive link exchanges.

McCoy doporučuje zvážit několik věcí, než začnete s výměnou odkazů:
- Očekáváte, že externí web zlepší návštěvnost vašeho webu?
- Vytváří tento web obsah a sdílí informace související s vaším oborem?
- Je daná značka nebo firma vaším přímým konkurentem?(Odpověď na tuto otázku by měla být ne!)

Jak Google pohlíží na odkazy, které nemají anchor text?

Anchor text je popisný text hypertextového odkazu, který uživateli i vyhledávacímu robotovi naznačuje, na jaký obsah se prostřednictvím odkazu dostanou. O důležitosti anchor textu není pochyb, i když se nejedná o přímý hodnoticí faktor na Googlu.
John Mueller ze společnosti Googlu říká: „Holou adresou URL míním takovou adresu, která je při odkazování použita jako anchor text. (…) A s takovou adresou URL pak i zacházíme jako s anchor textem.“
„(...) je to normální odkaz, ale chybí nám tu kontext.“ A nemohl by pomoci text v okolí odkazu? Je zajímavé, že Mueller poněkud snižuje význam okolního textu nebo tématu stránek jako způsobu, jak přisoudit určitý význam „holému“ odkazu. Tvrdí, že Google to bere v úvahu, ale že je to „velmi druhořadá“ [very secondary] věc. Co myslí slovem „secondary“, však blíže nespecifikuje.
Zdroj: Roger Montti, „How Google Handles Naked Links“. 

Dlouhý, nebo krátký anchor text?

Je rozdíl, když budou v anchor textu například dvě slova „levné boty“, nebo napíšete-li „zde nakoupíte levné boty“? Posoudí to Google odlišně? 

Použijete-li v anchor textu větší počet slov, můžete tím Googlu napovědět, co je to za stránku, na kterou vede daný odkaz. A někdy větší znalost kontextu může i nepřímo ovlivnit umístění stránky ve vyhledávání. Stále platí, že anchor text není sám o sobě hodnotícím faktorem. Google však s jeho pomocí poznává, na jaké typy vyhledávacích dotazů se má stránka zobrazovat.

Co z toho vyplývá pro webmastery? Matt Southern říká, že není třeba vytvářet dlouhý anchor text pro každou stránku, ale zvažte, zda by nebyl vhodný pro nejdůležitější stránky vašeho webu nebo pro stránky, které odkazují na váš web nebo vás zmiňují.

Mají štítky (tagy) význam z hlediska SEO?

Štítky (anglicky tags) slouží k tematickému třídění blogových článků. Mají však také vliv na umístění ve výsledcích vyhledávání? John Mueller z Googlu na to odpovídá:
„Ne nezbytně.
Není tedy nezbytné, abychom se snažili rozpoznat štítky na stránce. Ale jsou to odkazy a možná vedou na stránku kategorie, stránku vašeho štítku, a může to být další stránka, kterou bychom mohli indexovat nebo kterou bychom mohli využít k zachycení odkazů na vaše články.“

John Mueller sice snižuje význam štítků pro SEO, ale zároveň zmiňuje výhody jejich používání. Jsou jedním ze způsobů, jak pomoci Googlu objevit na webu více stránek o podobných tématech.

Zdroj: Roger Montti, „Google Discusses Impact of Tags on Rankings".

Proč používat Google Search Console?

v čem je služba Google Search Console lepší než ostatní placené SEO nástroje? 

Google Search Console je bezplatná služba od společnosti Google, která umožňuje sledování a správu přítomnosti webu ve výsledcích Vyhledávání Google a odstraňování souvisejících problémů.

 1. Search Console vidí 100 % klíčových slov. Placené nástroje, jako jsou Ahrefs nebo Semrush, vám ukážou pouze 30-40 % klíčových slov, na která se web umisťuje ve výsledcích vyhledávání.
 2. Údaje jsou denně aktualizovány.
 3. Search Console udává počet zobrazení (impresí): jak často někdo na Googlu viděl odkaz na váš web.
 4. Poskytuje skutečný počet kliknutí z organického vyhledávání. U většiny typů výsledků se jako kliknutí započítává jakékoliv kliknutí, které uživatele přesměruje na stránku mimo Vyhledávání Google, kanál Objevit nebo Zprávy. Kliknutí na odkaz, po němž uživatel zůstane na platformě Google, se jako kliknutí nezapočítává.
 5. 5. K dispozici jsou metriky výkonu pro jednotlivá klíčová slova.

Zdroj: Manick Bhan, „A Guide to Google Search Console Reporting for SEO Agencies“. 

vylepšete  své seo

napište nám

Související články: 

SEO specialista: Co by měl umět a znát?

SEO specialista
Jaké dovednosti a znalosti se očekávají od odborníka na SEO, kterému záleží na tom, aby jeho práce p

SEO audit webu

SEO audit webu
SEO audit je jedním ze základních kamenů úspěšného webu.

ASO: Obdoba SEO ve světě mobilních aplikací

ASO - optimalizace pro obchod s mobilními aplikacemi
Trh s mobilními aplikacemi se v posledních letech rozrůstá mílovými kroky.

Přidat komentář