Rozdíl mezi SEO copywritingem a klasickým copywritingem

SEO copywriting je tvorba online obsahu, která zahrnuje optimalizaci webového obsahu na vybraná klíčová slova za účelem zvýšení návštěvnosti z organického vyhledávání.
Rozdíl mezi SEO copywritingem a klasickým copywritingem

Pojem SEO copywriting občas „probzučí“ online prostředím a zanechá po sobě rozporuplné reakce. Ne všichni vědí, co si pod tímto pojmem mají představit, navíc jsou s ním spojovány negativní konotace.

Co je SEO copywriting?

Zjednodušeně řečeno, SEO copywriting je psaní pro vyhledávače. Dobrý obsah však neslouží jen k uspokojování vyhledávacích „bohů“. Prvořadým cílem je psát nejprve pro lidi a teprve pak pro vyhledávací algoritmy.

Jessica Fosterová definuje SEO copywriting jako tvorbu online obsahu, která zahrnuje optimalizaci webového obsahu na vybraná klíčová slova za účelem zvýšení návštěvnosti z vyhledávačů. Do takového obsahu jsou zakomponována slova nebo slovní spojení, která uživatelé zadávají do vyhledávání, aby nalezli příslušnou informaci. Chceme dosáhnout co nejlepší rovnováhy mezi obsahem, který zajímá uživatele, a obsahem, který Google na vybraná klíčová slova umisťuje ve výsledcích vyhledávání vysoko. Na jedné straně musí být obsah pro vaše čtenáře relevantní a poutavý, na druhé straně Google potřebuje pochopit, o čem píšete, jaké informace poskytujete svým uživatelům a zda tyto informace jsou lepší než ty, které nabízí vaše konkurence.

Jak se klasický copywriting liší od SEO copywritingu?

Prvotním cílem SEO copywritingu je přilákat organickou návštěvnost. SEO copywriter dělá analýzu klíčových slov a vytváří obsah, který přivádí na web více uživatelů.

Klasický copywriting se zaměřuje především na návštěvnost, která konvertuje, a je tedy zdrojem objednávek a prodeje. Nemusí nutně zahrnovat optimalizaci pro vyhledávače. Copywriter provádí průzkum trhu, aby zjistil, jak sestavit „copy“ (reklamní či prodejní text), aby přiměl stávající nebo nové návštěvníky ke konverzi (registraci, nákupu atd.). Dobrý prodejní text nemusí být originální ani mít literární hodnotu. Copywriter nemusí skvěle ovládat gramatiku a syntaxi, ale chce se po něm, aby byl přesvědčivý. Kvalitní prodejní text je totéž co dobrý argument a dobře zdůvodněné případy jsou jen zřídkakdy bezduchým plácáním. Opírají se o logickou, takřka mechanickou posloupnost. Slovo po slovu, větu za větou, copywriter vytváří argumenty ve prospěch svého klienta. A těží z pečlivé pozornosti věnované detailům (viz Robert Sawyer, Kiss & Sell, s. 20).

Psaní pro Google

Pište a optimalizujte svůj obsah tak, aby vyhovoval hodnoticím faktorům Google. Jinými slovy, používejte vhodná klíčová slova a strukturujte obsah, abyste vyhledávacím algoritmům usnadnily cestu k němu.

Psaní pro lidi

Pište obsah, který je v souladu s tím, co vaše cílové publikum hledá. Vaším úkolem je poskytnout hledajícím hodnotnou informaci, odpovědět na jejich otázky nebo pomoci jim k dosažení jejich cíle.

Proč ne obojí?

Je zřejmé, že když vytváříte obsah, který si má přečíst vaše cílové publikum, musí být také optimalizován, aby se začal zobrazovat ve vyhledávačích.

Pokud se nebude umisťovat ve vyhledávání, nikdo ho nenajde; pokud nebude uživatelsky přívětivý, čtenáři se nezapojí do žádné akce (přihlášení k odběru newsletteru, nákup vašich produktů atd.).

Znaky dobrého online psaní

  • Dokáže zaujmout to správné publikum.
  • Je pro publikum užitečné.
  • Jde do hloubky.
  • Používá přirozeným způsobem relevantní klíčová slova.
  • Přináší poučení.
  • Vybízí čtenáře k určité akci.
  • Shrnuje základní sdělení / podstatnou myšlenku.
  • Odpovídá na nejdůležitější otázky čtenářů.

„Dobré psaní je dnes na internetu základem veškerého obsahu, krátkého i dlouhého. Posláním každého dobrého textu je sdělovat názory a pomáhat čtenáři vyznat se v určité problematice. Umožňuje mu pochopit konkrétní téma nebo otázku a poskytuje mu informace, které předtím neznal. A kvalitní textový obsah také zahrnuje vhodná klíčová slova, která uživatelé používají při vyhledávání“ (Julia McCoy, So You Think You Can Write?, s. 25-26).

Použité zdroje:

Jessica Foster, „SEO Copywriting: What It Is and How To Do It Righ

Julia McCoy, So You Think You Can Write?, 2. vyd., 2016

Maria Kalyadina, „The Ultimate SEO Copywriting Guide [2020]

Robert Sawyer, Kiss & Sell: Writing for Advertising, AVA Publishing SA, Switzerland 2006.

Si Quan Ong, „SEO Copywriting: 12 Tips for Better Content and Rankingshttps://ahrefs.com/blog/seo-copywriting/

ROzumíme SEO a Copywritingu

napište nám

Přidat komentář