Algoritmus BERT: Velký posun v porozumění přirozenému jazyku

Google dělá velké změny ve svém vyhledávacím systému. Tato je nejčerstvější. Co všechno ovlivní?
Google BERT

Minulý týden Google oznámil aktualizaci, která je považována za nejdůležitější aktualizaci od spuštění algoritmu RankBrain (2015). Aktualizace nese název "BERT".

Algoritmus BERT  - co s sebou přináší?

Algoritmus BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) je algoritmus hlubokého učení pro zpracování přirozeného jazyka. Tento algoritmus, který ovlivní až 10 % vyhledávacích dotazů, pomáhá vyhledávači lépe pochopit významový odstín a kontext slov zadávaných do vyhledávání a přiřadit k vyhledávacím dotazům relevantní výsledky. Analyzuje vyhledávací dotazy, nikoli webové stránky. V současné době se tato aktualizace týká textů v anglickém jazyce, ale postupně se bude rozšiřovat i na další jazyky.

Porozumět kontextu je důležité, protože bez kontextu nelze odstranit případné potenciální dvojznačnosti. Jako příklad Google uvádí frázi „2019 brazil traveler to usa need a visa“. Důležitá je zde právě anglická předložka „to" [„do“], kterou doposud Google nesprávně chápal tak, že občan USA se chystá do Brazílie. Nově tak ukáže správný výsledek s informacemi pro turisty cestující z Brazílie do USA.

Algoritmus BERT

Zdroj obrázku: https://blog.google/products/search/search-language-understanding-bert

BERT je hodně podobný RankBrainu v tom, že se zaměřuje na lepší pochopení vyhledávacích dotazů a obsahu na stránce. Nenahrazuje však RankBrain ani jiné algoritmy, nýbrž s nimi spolupracuje. Jedno je jisté, algoritmus BERT určitě nebude zvýhodňovat nekvalitní webový obsah.

Chcete mít obsah, o jehož kvalitě nebude pochyb?

Obraťte se na naše SEO odborníky či copywritery. S jejich pomocí získáte kvalitní a relevantní obsah raz dva!

Mylné představy o algoritmu BERT

1. Je třeba optimalizovat  web na longtailové dotazy.

Není to tak, že váš web musí být uzpůsoben („přívětivý“) pro longtailové výrazy. U algoritmu BERT jde o to, aby Google porozuměl tomu, co uživatel svým dotazem míní, a teprve pak může tento význam spojit s konkrétními informacemi na vašem webu.

2. Účinek algoritmu BERT je zanedbatelný

Někteří jsou přesvědčeni, že tento algoritmus bude mít minimální dopad. Společnost Google však uvádí, že tato aktualizace ovlivňuje jeden z deseti vyhledávacích dotazů v angličtině ve Spojených státech amerických. A deset procent přece není tak malé množství.

3. BERT přisuzuje důležitost  tzv. „stop-words“

Když Google používá jako příklad vyhledávací dotazy, jejichž správné porozumění ovlivňují předložky, začali si někteří myslet, že „stop-words“ nabývají na důležitosti. „Stop-words“ jsou slova, která nemají význam sama o sobě, jako například předložky či spojky. 

4. BERT je největší aktualizace všech dob

 Toto prohlášení je založeno na nesprávném výkladu tiskové zprávy, kterou vydala společnost Google. Algoritmus BERT patří totiž mezi největší aktualizace za posledních 5 let.

BERT a klíčová slova v přesné shodě

Byly doby, kdy se nedoporučovalo skloňovat klíčová slova. Dnes už s jejich skloňováním a časováním vyhledávače problém nemají. Nezáleží tedy na tom, napíšete-li např. „vstupní bytové dveře“ nebo „vstupní dveře do bytu“. A právě v této souvislosti zazněla otázka, zda se tím nesnižuje důležitost klíčových slov v přesné shodě. John Mueller říká, že Google - bezděčně, nikoli úmyslně - směřuje k tomu, že používání klíčových slov v přesné shodě už nebude tak důležité: „Všechny tyto změny, které se udály v průběhu let, podle mého názoru povedou k tomu, že klíčová slova v přesné shodě na svých stránkách nebudete muset mít.“
Mueller však výslovně neříká, že by taková slova byla méně důležitá. Proto stále platí doporučení, abyste vytvářeli obsah, který srozumitelným způsobem zpracovává určité téma. A pokud k jeho lepšímu pochopení bude třeba použít vhodné klíčové slovo, udělejte to.
 

Použité zdroje:

Pandu Nayak, „Understanding searches better than ever before

Barry Schwartz, „Welcome BERT: Google’s latest search algorithm to better understand natural language

Roger Montti, „Google BERT Misinformation Challenged

Idem, „Google on BERT and Exact Match Keywords

Vylepšete své SEO

napište nám

Související články: 

Co Google říká o aktualizacích základního algoritmu (core updates)?

Google core update
Google zveřejnil zásadní článek s pokyny a doporučeními týkajícími se aktualizací hlavního algoritmu

Google, užitečný obsah a umělá inteligence

Google a umělá inteligence
Spoléhat se při tvorbě obsahu pouze na umělou inteligenci by nebylo moudré.

E-E-A-T = Zkušenost - Odbornost - Autorita - Důvěryhodnost

E-E-A-T
Obsah, který tvoříte a sdílíte, je součástí vaší digitální identity.

Přidat komentář