Systém helpful content a tvorba užitečného obsahu

Posláním společnosti Google je „uspořádat informace z celého světa tak, aby byly všeobecně přístupné a užitečné“. A co na to majitelé webů, tvůrci a autoři? Chtějí svým čtenářům poskytovat užitečný obsah, nebo jim záleží spíše na pozicích ve vyhledávání?
Google Helpful Content Update

Osnova článku:

Helpful Content: Bouře ve sklenici vody?

V období od 25. 8.  2022 do 9. 9. 2022 Google proběhla aktualizace nazvaná helpful content [„užitečný obsah"]. Zavedení nového hodnoticího systému vzbudilo v SEO komunitě zpočátku velký rozruch.  Tento systém slouží k tomu, aby se ve výsledcích vyhledávání lépe umísťoval originální, užitečný obsah - „vytvořený pro lidi“

„Nic nového pod sluncem"

To, že máme tvořit obsah pro lidi, nikoli pro vyhledávače, víme přece už delší dobu. Navíc existuje článek „More guidance on building high-quality sites" [„Další pokyny pro tvorbu vysoce kvalitních webů"], který napsal bývalý seniorní viceprezident a vedoucí týmu pro Vyhledávání Google Amit Singhal a uveřejnil 6. května 2011.

V článku jsou otázky, které tvůrcům a vydavatelům mají pomoci posoudit kvalitu obsahu vytvářeného pro webovou stránku nebo pro článek. Byla to reakce na aktualizaci nazvanou Panda, která byla oficiálně spuštěna 23. února 2011. V srpnu téhož roku zavedl Google Pandu pro další jazyky, včetně češtiny. I přes tyto známé skutečnosti vzbudila .aktualizace helpful content v SEO komunitě značný rozruch. A hned se objevily články, jak se na ni nejlépe připravit a co udělat, a také se začaly zvažovat její případné dopady.

Google Panda Update

zdroj

Marie Haynes (22. 8. 2022) k nové aktualizaci poznamenává: „Google nám poskytl seznam otázek, abychom na jejich základě zvážili, zda naše weby byly vytvořeny k tomu, aby pomáhaly lidem, nebo zda byly vytvořeny jen kvůli dobrému umísťování ve vyhledávačích.
(...) Pokud vám jde více o SEO než o tvorbu užitečného obsahu pro lidi, je možné, že to významně zasáhne váš web. Otázkou zůstává, jak silný tento hodnoticí signál bude."

K očekávanému „velkému třesku" však po zavedení hodnoticího systému helpful content nedošlo. Olaf Kopp, vedoucí SEO oddělení v německé online marketingové agentuře Aufgesang GmbH, se v článku Google's helpful content update: A critical recap" (14. 9. 2022) domnívá, že od Googlu to byla dobře naplánovaná a provedená PR kampaň. Doporučuje proto nakládat s informacemi od Googlu obezřetně: „Až bude příště dopředu oznámena nějaká ‚velká‘ aktualizace, měli bychom své nadšení vyvážit racionální úvahou a zachovat věcný postoj. Mezi společností Google a SEO je obchodní vztah, nikoli přátelství, a tak by to mělo zůstat."

Situace se však zásadně změnila během druhé aktualizace helpful content v prosinci 2022, kdy se ukázalo, že bylo postiženo mnoho webů.

Přehled dalších aktualizací helpful content

Druhá aktualizace helpful content

V prosinci 2022 byla spuštěna druhá aktualizace. Její zavádění trvalo 38 dní: od 5. prosince 2022 do 12. ledna 2023. Tato aktualizace se už netýkala jen obsahu v angličtině, ale přidala nové signály, především však zpřesnila fungování systému pro další jazyky.

Lily Ray ve své studii z března 2023 ukazuje dopad této aktualizace. Systém helpful content vytvořil nový signál, který se týká celého webu. Nazývá se klasifikátor neužitečného obsahu
Tento klasifikátor vyhledává méně hodnotný obsah a obsah, který není nijak zvlášť užitečný. V podstatě to znamená, že Google hledá SEO spam.

V mnoha případech si tvůrci postižených webů mohli myslet, že poskytují nějakou hodnotu, protože zveřejňují kvalitní obsah a odpovídají na otázky, které uživatele zajímají. Existuje však tolik jiných webů, které dělají totéž. Jak se tyto weby odlišují svým obsahem? Ukazují uživateli, že jsou autentickou značkou, která přináší velkou hodnotu a originální obsah? 

Graf zachycující dopad aktualizace helpful content v prosinci 2022

Zdroj obrázku: Lily Ray, „How Google's Latest 'Helpful Content System' Update is Impacting SERPs".

Třetí aktualizace helpful content

Ve dnech 14. 9. - 28. 9. 2023 proběhla třetí aktualizace helpful content. Trvala 14 dní a 11 hodin.

Google také aktualizoval pokyny v dokumentu „Google Search's helpful content system and your website". Zdá se, že tato aktualizace zmírňuje požadavky na strojově generovaný obsah. Z textu Google totiž vypustil slova „napsaný lidmi":

„Systém helpful content ve vyhledávání Google generuje signál, který používají naše automatické hodnoticí systémy, aby lépe zajistily, že se ve výsledcích vyhledávání bude zobrazovat původní, užitečný obsah napsaný lidmi pro lidi."

Aktualizovaný text dokumentu od Googlu:

„Systém helpful content ve Vyhledávání Google generuje signál, který používají naše automatické hodnoticí systémy, aby lépe zajistily, že se ve výsledcích vyhledávání bude zobrazovat původní, užitečný obsah vytvořený pro lidi."

Marie Haynes, která zkoumala dopady aktualizace helpful content, k tomu poznamenala (25. 9. 2023): „Pokud se po zářijové aktualizaci helpful content sníží návštěvnost vašeho webu, bude to pravděpodobně proto, že váš úspěch byl z velké části závislý na SEO metodách. Stále analyzuji data, ale existují pádné důvody domnívat se, že tato aktualizace postihuje obsah, který postrádá reálnou zkušenost nebo který není uznáván jako nejlepší zdroj informací o svém tématu."

V souvislosti s touto aktualizací doporučujeme podívat se do dokumentu z dubna 2023, ve kterém je pasáže o page experience neboli „dojmu ze stránky" a jeho významu při tvorbě užitečného obsahu.

Je dojem ze stránky [page experience] součástí systému helpful content?

„Systém helpful content se zaměřuje především na signály, které se týkají obsahu, nikoli na prezentaci a dojem ze stránky. Nicméně stejně jako naše základní hodnoticí systémy zohledňují signály, které jsou v souladu s dobrým dojmem ze stránky, tak i systém helpful content do jisté míry k těmto signálům přihlíží." Zdroj: Google Search Central: „The role of page experience in creating helpful content".

Glenn Gabe se domnívá, že zářijová aktualizace helpful content se zaměřila na odstraňování neužitečného obsahu ze SERPu, ale že určitý vliv tu měl právě i dojem ze stránky.

Google March 2024 Core Update

Na začátku března 2024 Google spustil core update neboli aktualizaci základního algoritmu, se kterou nastala jedna významná změna: Google už nebude oznamovat nové aktualizace helpful content, protože tento systém byl začleněn do systému základních aktualizací. Tato březnová aktualizace by měla snížit množství nekvalitního a nepůvodního obsahu ve výsledcích vyhledávání o 40 % (nakonec to bylo o 45 %). Březnová aktualizace trvala 45 dní (ukončena byla 19. 4. 2024ú.

„Cílem této aktualizace je zlepšit kvalitu vyhledávání tím, že se bude zobrazovat méně obsahu, který byl zřejmě vytvořen proto, aby lákal ke kliknutí, a zobrazovat více obsahu, který lidé považují za užitečný." Zdroj: Google Search Central Blog, „What web creators should know about our March 2024 core update and new spam policies".

O systému Navboost jsme se poprvé dozvěděli loni v rámci antimonopolního soudu se společností Google. V říjnu 2023 vypovídal Pandu Nayak, viceprezident pro Vyhledávání ve společnosti Google, a řekl, že signálů, které mají vliv na řazení výsledků vyhledávání, je „možná více než sto". Jedním z těch nejdůležitějších je právě systém Navboost.

Navboost shromažďuje údaje o tom, jak uživatelé reagují na výsledky vyhledávání. K určení nejrelevantnějších výsledků využívá různé signály, včetně kliknutí. Pamatuje si kliknutí u dotazů starých až 13 měsíců a rozděluje výsledky podle lokalizace a typu zařízení (mobil nebo desktop).

Z výpovědi u soudu vyplývá, že Google používá Navboost asi od roku 2005. Roger Montti zjistil, že někdy v této době byl podán patent Systems and methods for correlating document topicality and popularity 2004. Tento patent popisuje proces, při kterém uživatel vybírá dokumenty (což lze chápat jako kliknutí na ně) z výsledků vyhledávání, a na základě toho se pak určuje oblíbenost dokumentů, viz citace z patentu: „(…) dokument, který uživatelé navštívili častěji než jiný dokument, může mít vyšší skóre popularity.“ 

Navboost uchovává každý dotaz spolu s informacemi o interakcích uživatelů. Na co klikli po vyhledání daného dotazu? Klikli na konkrétní webovou stránku? Na funkci vyhledávání? Přejeli kurzorem myši přes určitý prvek v SERPu? Nebo klikli na první výsledek a do vyhledávání se už nevrátili?

Není těžké si představit, že takový typ informací lze využít k určení toho, který obsah je pro lidi užitečný. Marie Haynes se však domnívá, že způsob, jakým Google používá informace shromažďované systémem Navboost, se v roce 2024 změnil. Usuzuje, že systémy společnosti Google se učí předvídat užitečnost, aniž by k tomu potřebovaly velké množství údajů o uživatelích. 

Z toho, co se dozvídáme o systému Navboost, poznáváme, jak je důležité zaměřit se na uživatelský dojem. Při vytváření obsahu pro web musíme usilovat o to, aby byl takovým výsledkem, na který budou lidé často klikat a který bude pro ně užitečný."

Zdroj: Marie Haynes, „Navboost". Publikováno: 25. 6. 2024.

Google ani jiné vyhledávače nepotřebují, abyste psali pro ně

Sam Hollingsworth v článku, který byl zveřejněn 18. 2. 2019, pokládá následující otázky: Měli byste psát obsah pro lidi? Nebo byste měli psát tzv. SEO obsah kvůli umístění ve vyhledávání?

Autoři digitálního obsahu se až příliš často soustředí na psaní pro vyhledávače místo psaní pro lidi, kteří obsah skutečně čtou. Dělají si starosti s délkou obsahu, hustotou klíčových slov, používáním různých variant klíčových slov atd. 

Google ani jiné vyhledávače však nepotřebují, abychom psali pro ně. Chtějí, abychom my nebo značka, kterou svým psaním zastupujeme, rozuměli svému tématu tak, abychom byli schopni nabídnout svému publiku spolehlivou a srozumitelnou odpověď.

V roce 2018 John Mueller ze Googlu řekl, že počet slov není ukazatelem kvality a o rok později prohlásil, že počet slov není hodnoticím faktorem. To, co by nás mělo trápit, není délka obsahu, ale jeho užitečnost. Neexistuje ideální počet slov. Nejdůležitějším aspektem při rozhodování o tom, jak dlouhý by měl být obsah, je téma článku a uživatelský záměr.

Nápověda Centrum pro vydavatele: „Doporučené postupy pro stránky s články“ obsahovala sekci nazvanou Příliš krátký článek“. V ní Google doporučoval „zkontrolovat, že vaše články mají více než 80 slov". Google celou tuto sekci v září 2022 ze stránky odstranil.

Jak vytvářet obsah z hlediska aktualizace helpful content 

Nicole Inge v článku „What Does the Google Helpful Content Update Mean for Content Marketing?“ uvádí několik tipů, jak udržet krok se změnami ve Vyhledávání Google.

1. Držte se své specializace

2. Prokažte své odborné znalosti a svou autoritu

„Jakýkoli obsah - nejen ten neužitečný - na webech, u nichž bylo zjištěno, že mají poměrně vysoké množství neužitečného obsahu, si pravděpodobně ve Vyhledávání nepovede dobře, pokud bude kdekoliv na internetu lepší obsah. Proto odstranění neužitečného obsahu může vylepšit umístění vašeho ostatního obsahu.“

Zdroj: Google Search Central: „Google Search's helpful content system and your website".

3. Dejte svému webu jasné zaměření
Obsah, který publikujete, by měl mít jasně stanovený hlavní účel. Pokud čtenáři nenajdou hlavní myšlenku, protože je budou rozptylovat nesouvisející témata,, nebude pro ně váš obsah užitečný. Vyhledávače navíc budou mít potíže s pochopením vašeho webu a s jeho správným zařazením.

4. Poskytněte čtenářům dostatek informací na jejich otázky

5. Vždy usilujte o „dobrý dojem
Váš obsah by měl být srozumitelný, odpovídat na všechny otázky čtenáře a zaměřovat se na témata, která ho zajímají. Důležité je brát ohled na uživatelský zážitek z vašich webových stránek. Poslední věc, kterou chcete, je poslat čtenáře na útěk, protože se váš web pomalu načítá, má nepřehlednou navigaci nebo je zahlcený příliš velkým množstvím reklam.

Obsah, který tvoříte, je součástí vaší digitální identity

Britský autor David Amerland v knížce SEO Help (New Line Publishing, 2015, s. 43n) říká, že obsah, který vytváříme a poté sdílíme, pomáhá těm, kteří ho konzumují, aby pochopili, kdo jste, proč to děláte a jaké hodnoty zastáváte. 
„Obsah je tedy primárním prostředkem, pomocí kterého zakládáte svou online identitu, budujete si pověst a vytváříte nezbytný pocit důvěry, bez něhož se nic dalšího neuskuteční.“ K tomu, aby to takto fungovalo, je třeba 

  • být konzistentní v obsahu, tónu komunikace a ve frekvenci zveřejňování;
  • publikovat hodnověrný obsah;
  • být autoritou na dané téma.

Digitální identita

Podívejte se, komu Aira pomáhala s obsahem pro web a jeho optimalizací:

 

Veškeré reference: https://www.aira.cz/reference/onlinemarketing/
Zdravotnický segment: https://www.aira.cz/reference/zdravotnictvi/#textace
E-shopy: https://www.aira.cz/reference/eshopy/#texty
Průmyslový sektor: https://www.aira.cz/reference/prumysl/#copy

 

Použité zdroje:

Glenn Gabe, „The September 2023 Google Helpful Content Update – Did Google’s Announcement in April About Page Experience Foreshadow What We’re Seeing With The Current HCU(X)?"

Google Search Central Blog: „What creators should know about Google's helpful content update"

Christoph Trappe, „Quantity Vs. Quality: What’s Better In Content Strategy?"

Iveta Osobová, „Helpful Content Update a tvorba kvalitního obsahu

Lily Ray, „How Google's Latest 'Helpful Content System' Update is Impacting SERPs"

Marie Haynes, „Google's helpful content update: What should we expect?

Marie Haynes, „The September helpful content update: Why you were affected and what you can do"

Mike Murray, „Worried About Your SEO Future? Yes, You Will Survive the Google Helpful Content Update“.

Nicole Inge, „What Does the Google Helpful Content Update Mean for Content Marketing?

Olaf Kopp, „Google's helpful content update: A critical recap"

Sam Hollingsworth, „Should We Write Content for People or Search Engines?

 

chci kvalitní a užitečný obsah

napište nám

Související články: 

Google, užitečný obsah a umělá inteligence

Google a umělá inteligence
Spoléhat se při tvorbě obsahu pouze na umělou inteligenci by nebylo moudré.

Jak rozvíjet obsah e-shopu pro uživatele i vyhledávače

Content is king
Říká se, že „obsah je král“ a základní předpoklad pro umístění webu na prvních pozicích ve fulltextu

Optimalizace a aktualizace webového obsahu

Obrázek ilustrující důležitost webového obsahu
Neplýtvejte svůj čas honbou za tajemstvím algoritmů, které se neustále mění.