SEO v roce 2023: Na co se připravit a čemu se vyhnout?

Chcete, aby byl váš web neustále vidět? Věnujte velkou pozornost problematice SEO. S jakými SEO trendy se setkáte v roce 2023?
SEO v roce 2023

Ať už chceme ne, i vědní disciplína jako SEO podléhá nejrůznějším trendům. V následujících řádcích si proto povíme, jak to bude v oblasti SEO vypadat v roce 2023.

Co bude hrát roli za SEO v roce 2023?

Zatímco základní principy SEO, kam řadíme především kvalitní obsah, relevantní klíčová slova a práci s kvalitními zpětnými odkazy, budou stále velice důležité, v roce 2023 budou hrát významnou roli i další faktory. Ptáte se, o jaké faktory se jedná?

SEO v roce 2023

Kvalitní obsah

Vytvářejte obsah, který je pro uživatele užitečný, informativní a hodnotný. Nenajdou-li jej u vás, záhy zkusí štětí u konkurence. Při posuzování kvality obsahu se přihlíží především k následujícím aspektům:

  • Účel stránky – nezáleží na tom, zda se jedná o stránku informativní, prodejní či zábavní; důležitý je účel, pro který stránka vznikla, a jak tento účel naplňuje.
  • Kvalita hlavního obsahu – hlavní obsah může představovat jakákoliv část stránky, která ji pomáhá dosáhnout zamýšleného záměru. Nemusí se přitom nutně jednat o text, hlavním obsahem mohou být i obrázky, videa či různé interaktivní prvky (např. kalkulačky).
  • Titulek stránky – kvalitní titulek je základ. Musí upoutat, pobavit a přilákat. V podstatě jej lze přirovnat k jakési pomyslné udičce, na kterou se čtenář chytí.

SEO v roce 2023 - kvalita obsahu, titulek  stránky

  • Autorita obsahu – návštěvníky, kteří hledají skutečně kvalitní obsah, bude zajisté zajímat to, kdo za daným obsahem stojí. Nositelem autority může být člověk (zárukou je autor dané stránky), instituce (zárukou je firma) nebo text (zárukou je zdroj, nějaký odkazovaný dokument).
  • Důvěryhodnost stránky – některé typy stránek vyžadují opravdu vysoký stupeň důvěryhodnosti. Typickým příkladem jsou webové stránky označované jako YMYL (Your Money or Your Life), tedy takové, které v případě nekvalitního a neodborného zpracování mohou mít negativní dopad na naše zdraví či finanční stabilitu.

Strukturovaná data

Strukturovaná data představují způsob HTML formátování, který užívá speciální „slovník“, ideálně ze Schema.org. Používání strukturovaných dat pomáhá vyhledávačům lépe interpretovat obsah daného webu a zobrazovat jej ve výsledcích vyhledávání. Asi nejčastěji se setkáme se strukturovanými daty v podobě hodnocení produktů a služeb uživateli, drobečkové navigace, videí, receptů či otázek a odpovědí.

  • A když už jsme u těch otázek a odpovědí, přečtěte si také našeho velkého SEO průvodce ve formě Q&A!

SEO v roce 2023: strukturovaná data

Výsledky vyhledávání po zadání vyhledávacího dotazu „bábovka“

Optimalizace pro mobilní zařízení

S rostoucím počtem uživatelů používajících mobilní zařízení pro vyhledávání je důležité mít responzivní design webu a zajistit, aby stránky byly rychlé a snadno použitelné na mobilních zařízeních.

Pokud vás zajímá, jak je na tom v tomto ohledu právě váš web, použijte test použitelnosti v mobilech. Tím si ověříte jak (ne)snadno může návštěvník používat vaši stránku na mobilním telefonu.

Hlasové vyhledávání

Vlivem pokračujícího vývoje v oblasti hlasového vyhledávání a inteligentních asistentů, jako jsou Siri nebo Alexa, je potřeba věnovat pozornost optimalizaci webového obsahu i pro hlasové vyhledávání. V prostředí českého internetu se sice prozatím nejedná o rozšířený trend, globálně je tomu však jinak.

SEO v roce 2023 - hlasové vyhledávání

Z výsledků průzkumu společnosti Backlinko vyplývá, že 41 % dospělých (a 55 % teenagerů) využívá hlasové vyhledávání na denní bázi. Také bylo zjištěno, že 20 % všech vyhledávacích dotazů z mobilních zařízení je zadáváno právě hlasem. A proč se hlasové vyhledávání těší takové oblibě?

Jedním z hlavních důvodů je to, že hlasové vyhledávání je oproti tomu klasickému asi 3,7 x rychlejší.  Zatímco na klávesnici dokáže člověk napsat v průměru 38-40 slov za minutu, prostřednictvím hlasu řekne za minutu zhruba 110-150 slov. Významnou roli hraje také přesun uživatelů od desktopů k mobilním zařízením, u nichž může být psaní vyhledávacího dotazu značně nekomfortní a zdlouhavé.

Co se samotné optimalizace týče, je potřeba zvažovat taková slova, na která se uživatel reálně ptá; nikoliv ta, která by napsal na klávesnici. Zpravidla jsou klíčová slova a fráze u hlasového vyhledávání podstatně delší a mnohem více využívají přirozený jazyk.

Klíčová slova u klasického vs. hlasového vyhledávání

Klíčová slova u klasického vs. hlasového vyhledávání

Uživatelská přívětivost a rychlost načítání webu

Uživatelská přívětivost a rychlost načítání webu hrají v dnešním ostře konkurenčním prostředí internetu nezastupitelnou roli. UX (z angl. user experience) přitom není primárně o designu, jak by se některým mohlo zdát, nýbrž o funkčnosti a efektivitě, rychlost načítání nevyjímaje.

Cílem UX je zhotovit takovou stránku (případně aplikaci), která návštěvníkům umožní snadnou orientaci na webu a dosažení jejich cílů a na kterou se v ideálním případě budou vracet nebo ji doporučovat dalším uživatelům.

Vyhledávání v reálném čase

S rozvojem technologií AI a strojového učení se očekává větší důraz na okamžité vyhledávání a výsledky v reálném čase. Je proto velice důležité, aby byl obsah vašich stránek aktuální a relevantní.

Co naopak za SEO v roce 2023 webům moc nepomůže?

V roce 2023 mohou být některé praktiky – včetně těch, které byly dříve považovány za poměrně efektivní – neúčinné, ba dokonce i kontraproduktivní. Typickými příklady jsou:

Příliš časté opakování klíčových slov na stránce (tzv. keyword stuffing)

Keyword stuffing, někdy též tapetování stránky klíčovými slovy, představuje nadužívání klíčových slov ve snaze získat lepší umístění ve výsledcích vyhledávání. Je sice pravdou, že tato technika kdysi ve vyhledávačích fungovala, nicméně, v současné době jde o podvodnou praktiku, kterou roboti vyhledávačů už umí velmi dobře detekovat. Využíváním této techniky se weby vystavují riziku propadu pozic ve vyhledávání a někdy dokonce i riziku penalizace stránek.

Keyword stuffing

Nákup odkazů a využívání nekvalitních odkazů z nestabilních a podezřelých webů

Zde můžeme zmínit například používání tzv. link farm. Jedná se o stránky, které byly vytvořeny pouze za účelem generování odkazů pro jiné webové stránky a o relevanci nemůže být vůbec řeč.

  • Používání link farm patří mezi tzv. black hat linkbuilding praktiky. Jaké jsou další?

Vytváření nekvalitního obsahu s nízkou hodnotou pro uživatele

Vyhledávače – především pak Google, který v roce 2022 zavedl hodnotící systém zvaný Helpful Content – usilují o to, aby se na předních pozicích ve výsledcích vyhledávání lépe umisťoval užitečný obsah – „psaný lidmi pro lidi“.

Vyhledávače si stránky určitým způsobem „známkují“, přičemž známky udělují za kvalitu, autoritu, spolehlivost a důvěryhodnost. Bude-li kvalita dané stránky nízká, pak se bude vyznačovat vysokou mírou opuštění (tzv. bounce rate), nebo se k ní návštěvníci ani nedostanou.

Nepřiměřené použití reklamních bannerů

Bude-li na uživatele v každé části webu vyskakovat jedna reklama za druhou, naruší to jeho uživatelský dojem ze stránky. Na takové stránce, přirozeně, příliš dlouho nezůstane.

Nepřiměřené použití reklamních bannerů

Ignorování mobilního designu a absence responzivního webdesignu

Návštěvnost webových stránek z mobilních zařízení se v posledních letech výrazně zvyšuje. V roce 2022 se podíl návštěvníků přicházejících z mobilních zařízení přiblížil 60 %. Ignorovat mobilní design, především pak responzivitu, se provozovatelům webů rozhodně nevyplatí.

Jak moc SEO do budoucna ovlivní rozvoj technologie AI a strojového učení?

Rozvoj technologie umělé inteligence (AI, z angl. artificial intelligence) a strojového učení bude mít do budoucna na SEO stále větší dopad. AI a strojové učení mohou pomoci vyhledávačům lépe porozumět uživatelským preferencím a vytvářet personalizovanější výsledky vyhledávání – kupříkladu na základě historie či polohy uživatelů.

Strojové učení využívají například samotné vyhledávače, které tímto způsobem analyzují obsah a kontext webových stránek, aby mohly lépe pochopit, jaká klíčová slova a fráze mají být přiřazeny k tomu či onomu obsahu. V každém případě je však nutno podotknout, že umělá inteligence by měla být použita pouze jako doplněk k základním principům SEO, nikoliv jako jejich náhrada.

Vylepšete své seo

napište nám

Související články: 

SEO audit webu

SEO audit webu
SEO audit je jedním ze základních kamenů úspěšného webu.

Kvalitní zpětné odkazy: Jak a kde je získávat?

Linkbuilding
Linkbuilding hraje významnou roli při hodnocení stránek vyhledávači.

Systém helpful content a tvorba užitečného obsahu

Google Helpful Content Update
Posláním společnosti Google je „uspořádat informace z celého světa tak, aby byly všeobecně přístupné

Přidat komentář