Page Experience Update: Na uživatelském dojmu záleží

V červnu až srpnu 2021 proběhla na Googlu aktualizace nazvaná Page Experience („Dojem ze stránky"), která byla určena pro mobilní vyhledávání, avšak od února 2022 se bude týkat i vyhledávání na stolních počítačích. Tato aktualizace upřednostňuje webové stránky, které kromě hodnotného obsahu nabízejí také skvělé uživatelské prostředí.
Rychlost načítání webu

Dne 2. září 2021 Google oznámil, že aktualizace Page Experience byla dokončena. Tato aktualizace zahrnuje metriky Core Web Vitalspoužitelnost v mobilních zařízeníchpoužívání protokolu HTTPS a dojem z reklamy.  Pro desktopy budou platit od února 2022 stejné faktory a prahové hodnoty, jako pro mobilní vyhledávání, logicky z toho vypadne jen „použitelnost v mobilních zařízeních".

Je třeba optimalizovat web pro uživatelský dojem, což je doba, která uplyne mezi prvním kliknutím a řešením, které uspokojí uživatele. Je váš web natolik pro lidi přínosný, aby mu věnovali svůj čas a utratili na něm peníze?

Matthew Capala v knize The Psychology of a Website (2021, s. 41) říká: „Návštěvnost a konverze mohou pro marketingové pracovníky představovat obdobu slavné otázky, zda bylo dříve vejce, nebo slepice. Mnozí si stále myslí, že díky zázračnému SEO nejprve přivedou na neznámý web návštěvníky a teprve pak získají i konverze. Skutečnost je však taková, že ještě předtím, než se začnete umisťovat ve výsledcích vyhledávání, musíte Google přesvědčit, že vaše webové stránky jsou oblíbené a důvěryhodné.“ 

Výkon webové stránky je důležitý, protože delší doba načítání stránek má dopad na míru okamžitého opuštění.

 • Pokud se doba načítání stránky zvýší z jedné sekundy na tři sekundy, zvýší se míra okamžitého opuštění o 32 %.
 • Pokud se doba načítání stránky zvýší z jedné sekundy na pět sekund, zvýší se míra okamžitého opuštění o 90 %.
 • Pokud se doba načítání stránky zvýší z jedné sekundy na šest sekund, zvýší se míra okamžitého opuštění o 106 %.
 • Pokud se doba načítání stránky zvýší z jedné sekundy na deset sekund, zvýší se míra okamžitého opuštění o 123 %.

Vliv načítání webových stránek na míru upuštění

Obrázek č. 1:  Vliv načítání webových stránek na míru opuštění. Zdroj: Think with Google

Kritéria pro hodnocení „Dojmu ze stránky" ve Vyhledávání Google

1. Core Web Vitals

Metriky Core Web Vitals testují rychlost načítání stránky, interaktivitu a vizuální stabilitu layoutu během vykreslování..Mezi tyto metriky patří:

 • Vykreslení největšího obsahu (LCP = Largest Contentful Paint) udává, jak dlouho od žádosti uživatele o adresu URL trvalo vykreslení největšího obsahového prvku viditelného ve viewportu. Vykreslení tohoto prvku je důležité, protože podle něj uživatel pozná, že se adresa URL opravdu načítá. Google doporučuje mít hodnotu této metriky pod 2,5 s.
 • Prodleva prvního vstupu (FID = First Input Delay): Doba od první interakce uživatele se stránkou (např. kliknutí na odkaz, klepnutí na tlačítko apod.) do okamžiku, kdy prohlížeč na danou interakci reaguje. Tento údaj je důležitý u stránek, na nichž uživatel musí něco provést. Pro poskytnutí dobrého uživatelského zážitku by měla mít tato metrika pod 100 milisekund.
 • Kumulativní změna rozvržení (CLS = Cumulative Layout Shift) udává, jak moc se při načítání mění rozvržení stránky. Skóre má rozsah 0–1. Pokud se prvky na stránce přesouvají, když se je uživatel pokouší používat, nepůsobí to dobře. Hodnota CLS by měla být menší než 0,1.(Nápověda Search Console: Přehled Core Web Vitals.)

Google rozlišuje u těchto metrik tři stavy:

 • Good – Dobré.
 • Needs Improvements – Vyžaduje zlepšení.
 • Poor – Slabé.

Data pro přehled Core Web Vitals pocházejí z přehledu CrUX. Živý test výkonu pro jednotlivé adresy URL spustíte pomocí testovacího nástroje PageSpeed Insights nebo pomocí nástroje Chrome Lighthouse

V Search Console najdete v levém sloupci sekci nazvanou Dojem ze stránky a v ní všechny indikátory kvality stránky. Samostatnou sekci má přehled Core Web Vitals, který zobrazuje informace o výkonu seskupené podle stavu, typu metriky a skupiny adres URL. V tomto přehledu se zobrazují pouze indexované adresy URL.

Kvalita stránky v Google Search Console

Obrázek č. 2:  Indikátory kvality stránky ve službě Search Console.

 

Aktualizace květen 2022: Nová metrika rychlosti webu: INP (Interaction to Next Paint)

Tato metrika měří prodlevu veškerých interakcí uživatele na stránce. Autoři z Googlu v případě INP namísto pojmu „interaktivita“ používají pojem „responsiveness“, tedy víceméně schopnost rychle reagovat.  Zjednodušeně řečeno, INP je metrikou rychlosti odezvy. Ukazuje na to i samotný název. Interaction to Next Paint by se dalo přeložit jako „od interakce do dalšího vykreslení“.

Zatím je tato metrika považována za experimentální. Měla by nahradit metriku FID (First Input Delay) = „prodleva prvního vstupu". FID měří jen prodlevu při první interakci, nikoliv celou dobu pobytu uživatele na stránce. INP je metrika daleko přesnější a k webům přísnější. Měří odezvu všech interakcí až do změny URL a vybere tu nejhorší odezvu ze všech interakcí.​ Zdroj: Martin Michálek, „Interaction to Next Paint (INP): nová metrika prodlevy interakcí".

2. Použitelnost v mobilních zařízeních

Aby adresa URL mohla v přehledu dojmu ze stránek získat hodnocení Dobré, nesmí na ní být žádné problémy s použitelností v mobilních zařízeních

3. Bezpečnostní problémy

Pokud se na webu vyskytují problémy se zabezpečením, nemůže v přehledu dojmu ze stránek hodnocení Dobré získat žádná z jeho adres URL.  

4. Používání protokolu HTTPS

Dobré hodnocení dojmu ze stránky mohou získat pouze stránky, které se zobrazují prostřednictvím protokolu HTTPS. 

5. Dojem z reklamy

Dojem z reklamy hodnotí, zda web využívá reklamní techniky, které jsou klamavé či rušivé nebo jinak kazí uživatelský dojem. Hodnocení dojmu z reklamy se týká celého webu, nikoli konkrétní stránky. Reklamy na mobilní stránce by například neměly zabírat více než 30 % výšky hlavní obsahové části (Nápověda Search Console: Přehled dojmu ze stránek).

Aktualizace v srpnu 2021

Z přehledu v Google Search Console byly odstraněny Bezpečnostní problémy a Prostředí reklam (Dojem z reklamy). 

„Na základě zpětné vazby, kterou jsme dostali od vývojářů po spuštění tohoto přehledu, jsme z přehledu spokojenosti s reklamami odstranili widget dojmu z reklamy. Přehled jsme tím zjednodušili, aby se vlastníci webů mohli zaměřit na to, co je pro dojem ze stránek nejdůležitější.

Přehled spokojenosti s reklamami zůstane k dispozici jako samostatný nástroj, který vlastníci webů budou moci využít k opravě problémů souvisejících s reklamami (Nápověda Search Console: Přehled dojmu ze stránek).

Přehled Dojem ze stránky v Google Search Console

Obrázek č. 3:  Aktualizovaný přehled Dojem ze stránky (původně Kvalita stránky) ve službě Search Console.

Má Page Experience vliv na umístění ve výsledcích vyhledávání?

Google k tomu říká: „Vynikající dojem ze stránky nebude mít přednost před kvalitním obsahem. Pokud však nastane situace, že více stránek bude mít stejnou relevanci, může být pro viditelnost ve Vyhledávání tím pomyslným jazýčkem na vahách právě dojem ze stránky.“

Hledejme skutečné příčiny propadu návštěvnosti

Pokud dojde k podstatným změnám ve viditelnosti ve vyhledávání na Googlu, pravděpodobně to nemusí souviset s tím, jak rychle nebo pomalu se načítá váš web. John Mueller ve videohovoru (SEO Office Hours, 26. 11. 2021) řekl: „Nemyslím si, že když zrychlíte velmi pomalý web, vylepší se tím výrazně i jeho viditelnost."
„Aktualizace Page Experience je poměrně jemná aktualizace. Není to něco, co by mělo zásadním způsobem pomoci nebo uškodit vašemu webu." A dodává: „Pokud jste zaznamenali výrazný pokles návštěvnosti z vyhledávání, nedomnívám se, že je to pouze kvůli tomu, že máte pomalý web." Zdroj: Barry Schwartz, „Google Said Site Speed Is Not Why A Site Would See Significant Changes In Search Visibility".

Jsou metriky Core Web Vitals hodnoticím faktorem?

Na sociální síti Reddit  odpovídal John Mueller z Googlu na otázku, která vyjadřuje určité pochybnosti o metrikách Core Web Vitals jako hodnoticím faktoru. Mueller vysvětluje: „Jsou hodnoticím faktorem, a jsou mnohem víc než jen tie-breaker, ale zároveň nenahrazují relevanci. Podle toho, s jakými weby pracujete, se jimi více nebo méně budete zabývat. Jako SEO specialista musíte vzít v úvahu, co vše je možné optimalizovat, a zjistit, čemu se vyplatí věnovat čas. Jakýkoli SEO nástroj vychrlí desítky nebo stovky ‚doporučení‘, ale většina z nich nebude pro viditelnost vašeho webu ve vyhledávání důležitá. K tomu, abyste zjistili, s čím má smysl pracovat, potřebujete určité zkušenosti."

Zdroj: Roger Montti, „Core Web Vitals Ranking Factor is More than a Tie Breaker" (vydáno 6. srpna 2021).

Metriky Core Web Vitals z pohledu tvůrce obsahu

Zavedení metrik Core Web Vitals znamená, že Google hodnotí váš web na základě nějakého souboru kritérií ještě předtím, než dostane zpětnou vazbu od samotných uživatelů. Jinými slovy, nyní musíte věnovat zvýšenou pozornost uživatelskému dojmu, který vytváříte svým obsahem. Do toho patří např.

 • plynutí textu,
 • správné používání nadpisů,
 • formáty obrázků a jejich kódování,
 • výběr vhodného fontu,
 • umístění tlačítek a jejich textace,
 • call-to-action na stránce.

Google chce, abyste vytvářeli obsah, který bude nejen unikátní, ale i snadno přístupný a použitelný. 

Dejte si do pořádku obrázky (a další velké prvky)

Mezi osvědčené postupy patří oživení textu obrázky nebo jinými vizuálními prvky. Rozčleníte tak text a udržíte čtenáře v pozornosti, ale také tím můžete zpomalit načítání stránky. 

 • U obrázkových prvků vždy určete šířku a výšku, aby se omezilo poskakování při vykreslování.
 • Používejte tzv. „líné“ načítání (lazy loading) pro obsah pod ohybem. Tato technika zajistí načtení části obsahu stránky až ve chvíli, kdy ji uživatel potřebuje.
 • Odstraňte ze šablon stylů nepoužívaná pravidla a odložte načítání stylů

 

Další použité zdroje:

Vylepšete své ux

napište nám

Související články: 

Je dojem z obsahu novým obsahovým marketingem?

Obsahový marketing
Dojem z obsahu (content experience) je koncept, jak zaujmout své návštěvníky, vytvářet silné online

Co potřebujete vědět o mobile-first indexingu

Mobile first indexing
Mít web optimalizovaný pro mobily je v dnešní době nezbytnou a důležitou součástí vaší online přítom