Page Experience Update: Na uživatelském dojmu záleží

V polovině června 2021 Google spustil aktualizaci nazvanou Page Experience („Dojem ze stránky"), která zprvu bude určena pro mobilní vyhledávání, ale v budoucnu se bude týkat i vyhledávání na stolních počítačích. Tato aktualizace upřednostňuje webové stránky, které nabízejí skvělé uživatelské prostředí.
Rychlost načítání webových stránek

Dne 2. září 2021 Google oznámil, že aktualizace Page Experience byla dokončena. Tato aktualizace zahrnuje metriky Core Web Vitalspoužitelnost v mobilních zařízeních a používání protokolu HTTPS.

Je třeba optimalizovat web pro uživatelský dojem, což je doba, která uplyne mezi prvním kliknutím a řešením, které uspokojí uživatele. Je váš web natolik pro lidi přínosný, aby mu věnovali svůj čas a utratili na něm peníze?

Matthew Capala v knize The Psychology of a Website (2021, s. 41) říká: „Návštěvnost a konverze mohou pro marketingové pracovníky představovat obdobu slavné otázky, zda bylo dříve vejce, nebo slepice. Mnozí si stále myslí, že díky zázračnému SEO nejprve přivedou na neznámý web návštěvníky a teprve pak získají i konverze. Skutečnost je však taková, že ještě předtím, než se začnete umisťovat ve výsledcích vyhledávání, musíte Google přesvědčit, že vaše webové stránky jsou oblíbené a důvěryhodné.“ 

Výkon webové stránky je důležitý, protože delší doba načítání stránek má dopad na míru okamžitého opuštění.

 • Pokud se doba načítání stránky zvýší z jedné sekundy na tři sekundy, zvýší se míra okamžitého opuštění o 32 %.
 • Pokud se doba načítání stránky zvýší z jedné sekundy na pět sekund, zvýší se míra okamžitého opuštění o 90 %.
 • Pokud se doba načítání stránky zvýší z jedné sekundy na šest sekund, zvýší se míra okamžitého opuštění o 106 %.
 • Pokud se doba načítání stránky zvýší z jedné sekundy na deset sekund, zvýší se míra okamžitého opuštění o 123 %.

Vliv načítání webových stránek na míru upuštění

Obrázek č. 1:  Vliv načítání webových stránek na míru opuštění. Zdroj: Think with Google

Kritéria pro hodnocení „dojmu ze stránky" ve Vyhledávání Google

1. Core Web Vitals

Metriky Core Web Vitals testují rychlost a stabilitu načítání stránek u uživatelů. Mezi tyto metriky patří:

 • Vykreslení největšího obsahu (LCP = Largest Contentful Paint) udává, jak dlouho od žádosti uživatele o adresu URL trvalo vykreslení největšího obsahového prvku viditelného ve viewportu. Vykreslení tohoto prvku je důležité, protože podle něj uživatel pozná, že se adresa URL opravdu načítá. Google doporučuje mít hodnotu této metriky pod 2,5 vteřiny.
 • Prodleva prvního vstupu (FID = First Input Delay): Doba od první interakce uživatele se stránkou (např. kliknutí na odkaz, klepnutí na tlačítko apod.) do okamžiku, kdy prohlížeč na danou interakci reaguje. Tento údaj je důležitý u stránek, na nichž uživatel musí něco provést. Pro poskytnutí dobrého uživatelského zážitku by měla mít tato metrika pod 100 milisekund.
 • Kumulativní změna rozvržení (CLS = Cumulative Layout Shift) udává, jak moc se při načítání mění rozvržení stránky. Skóre má rozsah 0–1. Pokud se prvky na stránce přesouvají, když se je uživatel pokouší používat, nepůsobí to dobře. Hodnota CLS by měla být menší než 0,1.(Nápověda Search Console: Přehled Core Web Vitals.)

Google rozlišuje u těchto metrik tři stavy:

 • Good – Dobré.
 • Needs Improvements – Vyžaduje zlepšení.
 • Poor – Slabé.

Data pro přehled Core Web Vitals pocházejí z přehledu CrUX. Živý test výkonu pro jednotlivé adresy URL spustíte pomocí testovacího nástroje PageSpeed Insights nebo pomocí nástroje Chrome Lighthouse

V Search Console najdete v levém sloupci sekci nazvanou Dojem ze stránky a v ní všechny indikátory kvality stránky. Samostatnou sekci má přehled Core Web Vitals, který zobrazuje informace o výkonu seskupené podle stavu, typu metriky a skupiny adres URL. V tomto přehledu se zobrazují pouze indexované adresy URL.

Kvalita stránky v Google Search Console

Obrázek č. 2:  Indikátory kvality stránky ve službě Search Console.

2. Použitelnost v mobilních zařízeních

Aby adresa URL mohla v přehledu dojmu ze stránek získat hodnocení Dobré, nesmí na ní být žádné problémy s použitelností v mobilních zařízeních

3. Bezpečnostní problémy

Pokud se na webu vyskytují problémy se zabezpečením, nemůže v přehledu dojmu ze stránek hodnocení Dobré získat žádná z jeho adres URL.  

4. Používání protokolu HTTPS

Dobré hodnocení dojmu ze stránky mohou získat pouze stránky, které se zobrazují prostřednictvím protokolu HTTPS. 

5. Dojem z reklamy

Dojem z reklamy hodnotí, zda web využívá reklamní techniky, které jsou klamavé či rušivé nebo jinak kazí uživatelský dojem. Hodnocení dojmu z reklamy se týká celého webu, nikoli konkrétní stránky. Reklamy na mobilní stránce by například neměly zabírat více než 30 % výšky hlavní obsahové části (Nápověda Search Console: Přehled dojmu ze stránek).

Aktualizace v srpnu 2021

Z přehledu v Google Search Console byly odstraněny Bezpečnostní problémy a Prostředí reklam (Dojem z reklamy). 

„Na základě zpětné vazby, kterou jsme dostali od vývojářů po spuštění tohoto přehledu, jsme z přehledu spokojenosti s reklamami odstranili widget dojmu z reklamy. Přehled jsme tím zjednodušili, aby se vlastníci webů mohli zaměřit na to, co je pro dojem ze stránek nejdůležitější.

Přehled spokojenosti s reklamami zůstane k dispozici jako samostatný nástroj, který vlastníci webů budou moci využít k opravě problémů souvisejících s reklamami (Nápověda Search Console: Přehled dojmu ze stránek).

Přehled Dojem ze stránky v Google Search Console

Obrázek č. 3:  Aktualizovaný přehled Dojem ze stránky (původně Kvalita stránky) ve službě Search Console.

Má Page Experience vliv na umístění ve výsledcích vyhledávání?

Google k tomu říká: „Vynikající dojem ze stránky nebude mít přednost před skvělým obsahem. Pokud však nastane situace, že více stránek bude mít podobnou relevanci, může být pro viditelnost ve Vyhledávání důležitý právě dojem ze stránky.“

Google také uveřejnil seznam častých dotazů týkajících se metrik Core Web Vitals a Page Experience

Jsou metriky Core Web Vitals hodnoticím faktorem?

Na sociální síti Reddit  odpovídal John Mueller z Googlu na otázku, která vyjadřuje určité pochybnosti o metrikách Core Web Vitals jako hodnoticím faktoru. Mueller vysvětluje: „Jsou hodnoticím faktorem, a jsou mnohem víc než jen tie-breaker, ale zároveň nenahrazují relevanci.
Podle toho, s jakými weby pracujete, se jimi více nebo méně budete zabývat. Jako SEO specialista musíte vzít v úvahu, co vše je možné optimalizovat, a zjistit, čemu se vyplatí věnovat čas.
SEO nástroje vám vychrlí desítky nebo stovky ‚doporučení‘, ale většina z nich nebude pro viditelnost vašeho webu ve vyhledávání důležitá. Najít položky, na kterých má smysl pracovat, vyžaduje zkušenost
."

Zdroj: Roger Montti, „Core Web Vitals Ranking Factor is More than a Tie Breaker" (vydáno 6. srpna 2021).

Metriky Core Web Vitals z pohledu tvůrce obsahu

Zavedení metrik Core Web Vitals znamená, že Google hodnotí váš web na základě nějakého souboru kritérií ještě předtím, než dostane zpětnou vazbu od samotných uživatelů. Jinými slovy, nyní musíte věnovat zvýšenou pozornost uživatelskému dojmu, který vytváříte svým obsahem. Do toho patří např.

 • plynutí textu,
 • správné používání nadpisů,
 • formáty obrázků a jejich kódování,
 • výběr vhodného fontu,
 • umístění tlačítek a jejich textace,
 • call-to-action na stránce.

Google chce, abyste vytvářeli obsah, který bude nejen unikátní, ale i snadno přístupný a použitelný. 

Dejte si do pořádku obrázky (a další velké prvky)

Mezi osvědčené postupy patří oživení textu obrázky nebo jinými vizuálními prvky. Rozčleníte tak text a udržíte čtenáře v pozornosti, ale také tím můžete zpomalit načítání stránky. 

 • U obrázkových prvků vždy určete šířku a výšku, aby se omezilo poskakování při vykreslování.
 • Používejte tzv. „líné“ načítání (lazy loading) pro obsah pod ohybem. Tato technika zajistí načtení části obsahu stránky až ve chvíli, kdy ji uživatel potřebuje.
 • Odstraňte ze šablon stylů nepoužívaná pravidla a odložte načítání stylů

 

Další použité zdroje:

Vylepšete svůj Outsourcing IT

napište nám