Je obsahový zážitek nový obsahový marketing?

Obsahový zážitek (content experience) je koncept, jak zaujmout své návštěvníky, vytvářet silné online zážitky a nabízet užitečný obsah.
Je obsahový zážitek nový obsahový marketing?

Osnova článku

Váš web - vaše značka

Obsah by měl přivádět nové uživatele, měl by být zdrojem návštěvnosti a zisku, ale může toho dělat ještě více. Obsah také utváří identitu vašeho webu, buduje vztahy s uživateli, působí jako důvěryhodný rádce. 
Pokud je při tvorbě obsahu vaším jediným cílem akvizice, může se stát, že vás tato vidina natolik zaslepí, že se přestanete ptát:

 • Co je doopravdy dobré pro uživatele?
 • Jak se svým obsahem odlišuji od ostatních?
 • Co vypovídá můj obsah o mé značce?

Váš web - vaše značka

Motto online uživatelů: „Dejte mi všechno hned, nejlépe v první větě.“

Jednou z charakteristik online psaní je rychlost, jít hned k jádru věci. Proto musíme dbát na to, aby hlavní informace byla na začátku a navíc u sebe měla skvělý titulek.

A když už je řeč o online čtení, nejsou tu žádní opravdoví čtenáři, ale uživatelé. Radikálně se totiž změnil způsob, jakým dnes čteme a zpracováváme informace. Jakob Nielsen, přední odborník v oblasti použitelnosti webu, říká: „Uživatelé nečtou, nýbrž využívají výhod orientačního čtení.“ Co je orientační čtení? Přečteme si začátek článku, klikneme na odkaz, poté si přečteme další tři řádky, mezitím nás zaujme fotografie, pak si odskočíme na Facebook, přečteme si příspěvek atd.

Jak uživatelé čtou webový obsah

Přečtěte si také:

​​​​​Co je obsahový zážitek?

Viola Eva ve svém článku „Content Experiences are the New Content Marketing“ [„Obsahové zážitky jsou nový obsahový marketing“] představuje koncept tzv. obsahového zážitku, v němž se prolíná obsahový marketing s uživatelským zážitkem

Pojem „obsahový zážitek“ (content experience) vytvořil Randy Frisch ve své knize F#ck Content Marketing: Focus on Content Experience (2019, s. 27).

Obsahový zážitek je (1) prostředí, ve kterém váš obsah „žije“; (2) způsob strukturování tohoto obsahu a (3) postup, jímž přimějete potenciální zájemce i zákazníky k tomu, aby se zajímali o vaši společnost.

Tvorba obsahového zážitku zahrnuje tři prvky:

 • Strategický přístup k tvorbě prostředí, v němž vaše publikum konzumuje váš obsah.
 • Strukturování obsahu pro jeho snadnou odhalitelnost.
 • Podnícení vašeho publika k tomu aby s vámi interagovalo a nakonec udělalo konverzi, když ho provedete celou nákupní cestou.

Co je to obsahový zážitek

Jak vylepšit obsahový zážitek?

Pyramidový princip

Při tvorbě a organizaci webového obsahu aplikujte tzv. pyramidový princip, který zahrnuje tyto tři fáze:

 1. Nejprve začněte odpovědí.
 2. Seskupte a shrňte své podpůrné argumenty.
 3. Logicky seřaďte své podpůrné myšlenky.

Pyramidový princip

A co z toho vyplývá pro tvůrce webového obsahu?

 • Inspirujte se u novinářů a nejdůležitější informace dejte do nadpisu H1 a prvního odstavce.
 • Vyhněte se obšírnému úvodu a rozsáhlému textu zaplněnému klíčovými slovy (keyword stuffing), který „utopí“ vaše hodnotné a přínosné informace. V rozumné míře jsou však klíčová slova užitečná; podívejte se, jak se provádí jejich analýza a k čemu slouží.
 • A k tomu, aby byl článek užitečný, není nutné kvůli každému klíčovému slovu nebo tématu vytvářet dlouhý obsah. Skvělým příkladem užitečné stránky s výborným obsahovým zážitkem, která se dobře umisťuje a přitom nemá dlouhý text, jsou online stopky od společnosti Toggl

Webová stránka s online stopkami.

Webová stránky s online stopkami

Knihovní zdroje, které uspokojí záměr vyhledávajícího

Použijete-li pyramidový princip na svůj blog, zjistíte, že bude třeba přehodnotit jeho kategorie. Řazení podle data (jako to má např. WordPress a další redakční systémy) mnohdy nezobrazuje uživatelům relevantní informace, když je potřebují.

Přemýšlejte o svých kategoriích pro blog jako o knihovních zdrojích a takto je strukturujte. To znamená, že svůj obsah seskupíte podle tématu nebo typu obsahu či fází prodejního trychtýře.

Strukturace obsahu webu (blogu)

Usnadněte svým uživatelům cestu k informacím, které jsou pro ně relevantní, a strukturujte svůj obsah s ohledem na kontext a jejich potřeby.

 

Použité zdroje:

Vylepšete svůj Outsourcing IT

napište nám

Přidat komentář