Proč obsahový marketing potřebuje obsahovou strategii

Obsahová strategie je hnací silou celého obsahového marketingu. Zahrnuje plánování, rozvoj a správu obsahu vaší značky.
Obsahový marketing a obsahová strategie

Ve svém slavném článku „Content is King“ z roku 1996 napsal Bill Gates, že lidé, kteří budou číst text na obrazovce počítače, „musejí být odměněni důkladnými a nejaktuálnějšími informacemi, které mohou libovolně zkoumat“. A úkolem obsahové strategie je poskytnout správný obsah správnému publiku ve správný čas. 

Osnova článku:

Co je obsahový marketing?

Obsahový marketing (content marketing) není „něco nového pod sluncem", jeho historie sahá hluboko do minulosti. Existuje několik definic obsahového marketingu, ale možná se vám zalíbí jednoduchá, leč výstižná definice, kterou uvádí Dan Norris ve své knize Content Machine (2015): „Obsahový marketing publikuje něco zajímavého, co vzbuzuje zájem o určitou obchodní činnost a buduje důvěru." 

Pro některé firmy to znamená mít dobře vybavené kreativní studio, pro jiné psaní článků do blogů, vkládání poutavých obrázků na Instagram či nahrávání podcastů. Obsáhlejší definici nabízí Content Marketing Institute, autoritativní portál v oblasti obsahového marketingu: „Obsahový marketing je strategický marketingový přístup zaměřený na tvorbu a distribuci hodnotného, relevantního a konzistentního obsahu s cílem přilákat a udržet si jasně definovanou cílovou skupinu - a v konečném důsledku vyvolat přínosnou akci na straně zákazníka.“

Obsahový marketing

Co je „obsah“?

Neexistuje jednotná definice toho, co je „obsah“. Lee Odden ve svém článku „What is Content? Learn from 40+ Content Definitions“ shromáždil několik definic od marketérů z celého světa. Například Heidi Cohen popisuje „obsah“ takto: „Obsah tvoří vysoce kvalitní a užitečné informace, které podávají příběh kontextově relevantním způsobem, s cílem vyvolat emoce nebo zájem. Ať už je obsah doručován v reálném čase nebo asynchronně, lze ho vyjádřit pomocí různých formátů, včetně textu, obrázků, videa, zvuku, a/nebo prezentacemi. Pokud je obsah používán pro marketingové účely, měl by zahrnovat podporu značky, neměl by mít žádnou formu propagace a k jeho měření by se měla používat ‚výzva k akci‘.“ 

Ačkoli nelze výše uvedenému popisu v zásadě nic vytknout, obsah, na který narazíte v online prostředí, není vždy hodnotný a užitečný.  Zjednodušenější definici nabízí zakladatele Social Triggers Derek Halpern: „Obsah má jakoukoli formu (audio, text, video). Informuje, baví, inspiruje nebo vzdělává ty, kdo ho konzumují.“ 

Důležitost propagace obsahu

Obsahový marketing však není jen marketingová strategie, která využívá obsah k přilákání vybraného publika. Je to také nezbytný soubor různých dovedností. Nestačí prodávat pomocí obsahu, ale je třeba umět tento obsah také nabízet a propagovat.[1]

Obsahový marketing poskytuje relevantní a hodnotný obsah vašim zákazníkům, aniž byste jim cokoli prodávali či je obtěžovali. 

 • Místo propagace svých výrobků nebo služeb sdělujete informace, aby vaši potenciální klienti ještě před nákupem věděli vše potřebné. 
 • Pokud svým potenciálním klientům dodáte konzistentní, trvalé a přínosné informace, odvděčí se vám svou aktivitou a věrností.[2]

John Miller, prezident a zakladatel agentury Scribewise, říká: „Vstoupili jsme do éry preferenčního marketingu. Lidé od vás nic nekoupí, dokud s nimi nenavážete vztah a neukážete jim, proč by si vás měli vybrat. Mají přístup ke spoustě informací, z nichž většina si protiřečí, takže jen zřídka přijmou cokoli bez rozmýšlení. Můžete tvrdit, že vaše služba je nejlepší, ale potenciální zákazník se snadno dostane k vaší konkurenci, recenzím vašich zákazníků a dalším informacím ze zdrojů třetích stran.“ [3]

Jaká je hodnota obsahu z pohledu SEO?

Jak dosáhnout toho, že váš web bude viditelný v organickém vyhledávání a že bude přivádět ty správné návštěvníky? Odpověď je jasná: Dosáhnete toho soustavnou a konzistentní tvorbou optimalizovaného obsahu.

Má-li mít váš obsah vůbec nějakou hodnotu z hlediska SEO, musí mít především určitou hodnotu pro vyhledávající: být užitečný, informativní, unikátní, poutavý a důvěryhodný.

Co je content writing?

Content writing je specifický termín, který označuje proces plánování, psaní a úprav webového obsahu pro účely digitálního marketingu. Tento obsah může zahrnovat příspěvky na blogu, scénáře pro videa nebo podcasty, e-booky, tiskové zprávy, texty pro tzv. landing page nebo pro sociální sítě atd. „Když píšete pro web, ovlivňujete tím nejen jeho obsah, ale i základní uživatelský zážitek, protože uživatelé se nejprve dívají na text a nadpisy. Kromě toho, že je třeba si pohlídat gramatickou správnost svého obsahu, je také důležité, abyste ho prezentovali způsobem, který přitáhne čtenáře.“ (Jakob Nielsen, Designing Web Usability, Indianopolis 2000, s. 100n.)

Tvůrci textového obsahu (content writers) propagují pomocí storytellingu svou značku. Sdělují užitečné a  inspirativní informace, které mohou přimět publikum k určitému jednání, např. k nákupu. Caroline Forsey v článku „What Is Content Writing? Plus 12 Tips to Take Your Content to the Next Level“ uvádí několik rad pro ty, kdo se zabývají tvorbou textového obsahu. Doporučuje psát jedinečný obsah a nespokojit se s tím, co najdeme v online prostředí. K tomu, aby se článek dobře umisťoval ve vyhledávání, nestačí převzít již někde publikované informace. Caroline Forsey uvádí, že  jakmile dokončí hrubý náčrt článku, který obsahuje asi 60 % informací, jež našla v online prostředí, vyplní zbývajících 40 % svými původními postřehy.  Pokud mohou lidé najít stejné informace jinde na Googlu, proč by měli zůstávat na vaší stránce? Úkolem dobrého autora je neustále vylepšovat svůj obsah.

Historie obsahového marketingu

Stručnou historii obsahového marketingu velmi dobře vystihuje infografika pocházející z dílny společnosti Content Marketing Institute. Z ní se dozvíme například to, že už v roce 1887 začalo nakladatelství Charles Scribner's Sons vydávat časopis Scribner's Magazine, který seznamoval čtenáře s jeho nejslavnějšími autory. Cílem bylo podpořit prodej knih od zmíněného nakladatelství. Samotný Content Marketing Institute založil v roce 2010 Joe Pulizzi, jenž je považován za otce obsahového marketingu, neboť právě on začal otevřeně hovořit o konceptu obsahového marketingu, jak ho známe dnes. 

Vedle výše zmíněné infografiky publikoval Content Marketing Institute také krátké naučné video shrnující historii obsahového marketingu: 

Mohlo by vás zajímat:

Jaký je rozdíl mezi obsahovou strategií a obsahovým marketingem?

Jsou to dvě strany jedné mince, ale mnozí mezi nimi nerozlišují a zaměňují je.

Co je obsahová strategie?

Obsahová strategie je hnací silou celého obsahového marketingu. Stručně řečeno, obsahová strategie zahrnuje plánování, rozvoj a správu obsahu vaší značky. Vaše články, texty na webu, brožury, obchodní korespondence atd. jsou vytvářeny s ohledem na stanovený záměr a celkovou koncepci. Vaše obsahová strategie poskytuje vizi. Bez ohledu na to, jaký typ obsahu používáte, vždy určuje JAK a PROČ pro váš obsah. [4]

Pěknou názornou pomůcku používá Julia McCoy (viz níže uvedený obrázek).

Představte si rozkvetlý strom:

 • Kořeny a kmen: Váš brand.
 • Větve: Obsahová strategie.
 • Listy a květy: Obsahový marketing.
 • Ovoce: Váš konečný produkt.

Rozdíl mezi obsahovým marketingem a obsahovou strategií

Obsahová strategie, obsahový marketing a váš brand. Zdroj.

4 klíčové zásady obsahové strategie

1. Zjistěte, komu pomáháte, koho oslovujete a ovlivňujete

Pokud nevíte, pro koho je váš obsah určen, bude vaše cílení náhodné a nepřinese žádné průkazné výsledky. Tato zásada vám pomůže, pokud si nejste jisti tím, co trápí vaše zákazníky, nebo pokud nevíte, jak vyřešit jejich problém.

2. Nabídněte svým zákazníkům něco lepšího než vaše konkurence

Váš hlas musí být silnější než hlas těch, co působí ve vašem prostoru. Musíte přijít s něčím, na co oni nemají a čím se od nich výrazně odlišíte.

3. Vytvářejte obsah, který osloví vaše publikum

Víte, jak hledat a nacházet „klíčová slova s dlouhým chvostem“ (tzv. longtailová slova), která budou pro vás výnosná? Víte, jak se zaměřit pouze na vytváření takového obsahu, který je dohledatelný, a do jakého typu obsahu se vyplatí investovat? Znáte základní strategie propagace svých služeb?

4. Určete si cíle, sledujte a měřte jejich efektivnost

Proč vytvářet obsah, o který není zájem? Analýzou a měřením dosažených výsledků poznáte, zda produkujete obsah, který má nějakou hodnotu a odezvu.[5]

„Obsah je král“

Mnozí z nás nají výrok „Obsah je král", ale co jím jeho autor Bill Gates myslel, se málokdy dozvíte. Jeho slavný článek s tímto názvem byl uveřejněn 3. ledna 1996 na webu Microsoftu.

Je to obsah, od kterého očekávám, že vydělá na internetu spoustu reálných peněz, stejně jako tomu bylo u rozhlasového a televizního vysílání." Těmito slovy začíná Bill Gates svůj text a srovnává začátky internetu s érou televizního vysílání v 50. letech minulého století. „Televizní revoluce, která začala před půl stoletím, přispěla ke vzniku různých průmyslových odvětví, včetně výroby televizních přijímačů, ale dlouhodobými vítězi se stali ti, kteří používali toto médium k tomu, aby přinášeli informace a zábavu."

Výrok „Obsah je král“ není podle mého soudu „největší lží, která kdy byla v SEO vyslovena“, jak hlásá titulek článku „Content Is King: The Greatest Lie Ever Told in SEO" od Julie McCoy. Bill Gates ho vyslovil v době, kdy SEO bylo ještě v plenkách. Ale souhlasím s ní v tom, že vytvoření úžasného obsahu je pouze jedním z dílků skládačky. Abychom složili celý obrázek, potřebujeme toho mnohem víc. Samotný obsah vám nepřivede na web zástupy návštěvníků. Bez dalších dílků skládačky se může stát, že váš obsah zůstane v online prostředí neviditelný.

Jak udělat obsahový audit pomocí 6 otázek

Audity zaberou hodně času, ale jsou velmi důležité, když chcete zjistit, v jakém stavu se nachází váš webový obsah a zda plní cíle, ke kterým byl určen. 

Ještě než se pustíte do samotného auditu, zkontrolujte si, na jaké publikum cílíte a jaké jsou vaše konverzní cíle.

1. Je váš obsah stále relevantní?
Projděte si články na svém blogu a zkontrolujte aktuálnost odkazů v jejich textu. Zvažte, zda by se neměl obsah některých článků aktualizovat. Mají stále co říct vašemu publiku, anebo jsou už zastaralé a neužitečné, a tedy nepotřebné?

2. Jakou mají vaše příspěvky návštěvnost?
Zjistěte, kolik lidí si prohlíží vaše články a jak dlouho na stránce zůstávají.

V Google Analytics jděte do sekce Chování, klikněte na Obsah webu a pak na Všechny stránky. Nastavte si časové období posledních 3 měsíců. Zkontrolujte si i návštěvnost, která přichází z jiných zdrojů, než je Google. Sledujte také takové metriky, jako je míra opuštění a průměrná doba strávená na stránce.

3. Jaký je zájem o vaše příspěvky?
Sociální sítě pomáhají zjistit, jaký zájem vyvolává váš příspěvek. Lajky, počet sdílení a komentáře ukazují, jak se návštěvníci zapojují a reagují na váš text.
Používejte nástroje pro analytiku sociálních sítí: Sprout Social, BuzzSumoFacebook Audience Insights, Twitter Analytics a další.

4. Jak silné jsou tzv. SEO ukazatele?
Dobře optimalizovaný blogový příspěvek zahrnuje odkazy z externích autoritativních zdrojů a interní odkazy z vašeho webu.

Máte správně vyplněná metadata?
Zkontrolujte si podobu svého blogového příspěvku v SERPu. Vzbuzuje jeho „úryvek“ (snippet) v SERPu zájem?

 • Vejde se název stránky a popisek do doporučeného počtu znaků?
 • Jsou relevantní klíčová slova dostatečně viditelná?
 • Jsou metadata natolik přesvědčivá, že přimějí uživatele k prokliku?

Hustota klíčových slov

Pokud pro svůj blog nemáte seznam vhodných klíčových slov, je čas začít. Pokud takový seznam máte, porovnejte ho s hotovými články. Určete počet a relevanci klíčových slov v příspěvku: v hlavní části obsahu, nadpisu (H1) a podnadpisu (H2). Každý z těchto prvků má svůj význam z hlediska viditelnosti v SERPu.

Doporučení: Nezaplňujte svůj obsah  klíčovými slovy. Tato dnes už neefektivní metoda by mohla negativně ovlivnit vaše umístění ve výsledcích vyhledávání. Vyberte pouze nejdůležitější klíčová slova a ta přirozeným způsobem („konverzačním“) zakomponujte  do textu.

5. Přináší váš příspěvek konverze?
Pokud je cílem obsahu zvýšení konverzí, je snadné zjistit, jak si vedete, pokud v Google Analytics máte dobře nastavené Cíle.

6. Chybí vám ještě něco?
Jakmile dokončíte audit svých blogových příspěvků, můžete se pustit do content gap analýzy neboli obsahové analýzy konkurence. Objevíte tak „mezery“ ve svém publikovaném obsahu, rozšíříte svůj seznam klíčových frází, na které se může web a jeho jednotlivé stránky zobrazovat  ve výsledcích vyhledávání.

Zdroj: Aaron Aagius, „A Simple-to-Do Content Audit With 6 Questions“ (Content Marketing Institute), publikováno: 9. 1. 2020.

Zpráva o stavu obsahového marketingu v roce 2020 (Semrush)

Společnost Semrush oslovila více než 1 500 marketingových agentur, B2B i B2C společností, neziskovek a dalších společností a analyzovala přes 17 000 pozic v oblasti marketingového obsahu na největších pracovních portálech a profesních sítích. A také porovnala výsledky této zprávy o stavu obsahového marketingu v roce 2020 se zprávou z roku 2019.
Bez  obsahové strategie se v dnešním digitálním prostředí nikdo neobejde. Umožňuje organizacím budovat vztahy,  generovat potenciální zákazníky a zvyšovat prodej. 

Má vaše společnost obsahovou strategii? 

V roce 2019 mělo obsahovou strategii 77 % společností, zatímco v roce 2020 to bylo už 84 % společností.

 
Grafika týkající se používání obsahové strategie v roce 2020
 

Čeho chcete dosáhnout pomocí obsahového marketingu? Jaké jsou vaše hlavní marketingové cíle?

Z uvedeného grafu je vidět, že mezi primární cíle stále patří generování kvalitních leadů a zvýšení počtu webových návštěvníků. 

 • Generování kvalitních leadů: rok 2019: 75 %; rok 2020: 79 %.
 • Zvýšení návštěvnosti webu: rok 2019: 71 %; rok 2020: 75 %.
 • Posílení dobré pověsti značky: rok 2019: 56 %; rok 2020: 57 %.
 
Graf: Jaké cíle chcete dosáhnout pomocí obsahového marketingu?
 

Jaké jsou nejefektivnější metody obsahového marketingu?

Velmi účinnou metodou je optimalizace pro vyhledávače (SEO), aktualizace obsahu, tvorba vizuálního obsah, optimalizace cesty zákazníka a optimalizace pro mobily.

 • SEO: rok 2019: 67 %; rok 2020: 75 %.
 • Aktualizace a předělání stávajícího obsahu: rok 2019: 51 %; rok 2020: 61 %.
 • Tvorba videa / vizuálního obsahu: rok 2019: 37 %; rok 2020: 41 %.

Graf: Nejúčinnější metody obsahového marketingu

Jaké hlavní metriky používáte pro posouzení výkonu svého obsahu?

 •  Organická návštěvnost: rok 2019: 76 %; rok 2020: 83 %.
 •  Leady: rok 2019: 62 %; rok 2020: 66 %.
 • Počet návštěv / Počet zobrazení stránek: 60 %; rok 2020: 70 %.
 • Konverzní poměr: rok 2019: 47 %; rok 2020: 53 %.

Metriky pro měření výkonu obsahového marketingu

Zdroj: Alina Petrova, „Content Marketing Statistics You Need To Know For 2021".

 

Poznámky:

[1] A. Lee Judge, „Is It Time to Add a New Definition for Content Marketing?“ (Content Marketing Institute). Zmíněný autor přemýšlí nad současnou definicí obsahového marketingu a tvrdí, že je potřeba ji rozšířit o tento dodatek: „Aplikování marketingových dovedností a technik na textový obsah, video a audio obsah nebo obsah v sociálních médiích s cílem zajistit co největší jeho dosah, životnost a účinnost.“

[2] Arnie Kuenn - Brad Kuenn, Content Marketing Works, VM Press, Phoenix, Arizona 2015.

[3] Yoram (Jerry) Wind, Catharine Findiesen Hays, Beyond Advertising: Creating Value Through All Customer Touchpoints, Wiley, 2016, s. 87n.

[4] Julia McCoy. „What's the Difference Between Content Strategy & Content Marketing?“.

[5] Julia McCoy, Practical Content Strategy & Marketing, rev. vyd. 2018, s. 31n.

 

 

 

Doporučené online zdroje a další

Doporučené zdroje

 

Výběr knih pro další vzdělávání a praktický užitek

 • Ahava Leibtag, The Digital Crown: Winning at Content on the Web, MK, Waltham 2014.
 • Ann Handley, Everybody Writes, Wiley, Hoboken, New Jersey 2014.
 • Arnie Kuenn - Brad Kuenn, Content Marketing Works, VM Press, Phoenix, Arizona 2015.
 • Coleen Jones, The Content Advantage (Clout 2.0) (Voices That Matter), 2. vyd., New Riders, 2018.
 • Erin Kissane, The Elements of Content Strategy, A Book Apart, New York 2011.
 • Julia McCoy, Practical Content Strategy & Marketing, rev. vyd., 2018.
 • Joe Pulizzi,  Epic Content Marketing, McGraw-Hill, New York 2014.
 • Idem, Content Inc.: How Entrepreneurs Use Content to Build Massive Audiences and Create Radically Successful Businesses, McGraw-Hill Education, New York 2015. V roce 2021 vyšlo 2.  aktualizované a rozšířené vydání.
 • Joe Pulizzi – Robert Rose, Killing Marketing: How Innovative Businesses Are Turning Marketing Cost Into Profit, McGraw-Hill Education, New York 2017.
 • John Hall, Top of Mind: Use Content to Unleash Your Influence and Engage Those Who Matter To You, McGraw-Hill Professional Publishing, 2017.
 • Josef Řezníček – Tomáš Procházka, Obsahový marketing, Computer Press, Brno 2014.
 • Karen McGrane, Content Strategy for Mobile, A Book Apart, New York 2012.
 • Kristina Halvorson – Melissa Rach, Content Strategy for the Web, 2. vyd., New Riders, Berkeley CA 2012.
 • Kyle Gray, The Story Engine: An entrepreneur's guide to content strategy and brand storytelling without spending all day writing, CreateSpace Independent Publishing Platform, Fresno CA 2017.
 • Melanie Deziel, The Content Fuel Framework: How to Generate Unlimited Story Ideas (For Marketers and Creators), Storyfuel Press, 2020.
 • Rebecca Lieb, Content Marketing: Think Like a Publisher—How to Use Content to Market Online and in Social Media, Que Publishing, Indianopolis, Indiana 2012.
 • Robert W. Bly, The Content Marketing Handbook, Entrepreneur Press, Irvine 2020.

Obsáhlý seznam 21 knih, které jsou určené pro obsahové marketéry, připravila Ann Gynn ve svém článku „21 Books in 2019 That Make Great Reads for Content Marketers“.

 

Vylepšete svůj Outsourcing IT

napište nám

Přidat komentář