SEO není „mrtvé“, je živé víc než kdy jindy

SEO je možná důležitější než kdykoli předtím. V současné době 53 % veškeré návštěvnosti webových stránek pochází z organického vyhledávání. Soustavné aktualizace vyhledávacího algoritmu Google nutí oblast SEO k dalšímu rozvoji.
SEO dead

Osnova článku:

  1. Co je SEO?
  2. SEO na rozcestí
  3. Nejdůležitější faktor v SEO
  4. Závěrečná rada

1. Co je SEO?

SEO je akronym (Search Engine Optimization), který označuje „optimalizaci pro vyhledávače“. SEO „pomáhá vyhledávačům lépe objevovat a chápat váš obsah".

Nejedná se pouze o „nalezitelnost" obsahu, ale také o jeho „porozumění".

SEO - zkratka pro optimalizaci pro vyhledávače – pomáhá vyhledávačům porozumět vašemu obsahu a uživatelům pomáhá najít váš web a rozhodnout se, zda ho mají prostřednictvím nějakého vyhledávače navštívit.“ Zdroj: Google Search Central: „Search Engine Optimization (SEO) Starter Guide". 

V anglickém textu Průvodce SEO pro začátečníky (SEO Starter Guide) se sloveso understand, které znamená „(po)rozumět, chápat, pochopit", vyskytuje 12x. Jeho jednotlivé výskyty odhalují různé aspekty porozumění webu a jeho obsahu.

Poprvé se toto sloveso objevuje v úvodní pasáži Průvodce SEO, viz výše uvedený citát. Druhý výskyt tohoto slovesa rovněž souvisí s „obsahem":

Nenajdete zde žádná tajemství, která by váš web automaticky zařadila na první místo v Googlu (je nám líto!). Ve skutečnosti se některé z návrhů nemusí na vaše podnikání vůbec vztahovat, ale věříme, že dodržování nejlepších postupů usnadní vyhledávačům (nejen Googlu) procházení, indexování a pochopení vašeho obsahu.

Třetí místo, kde je v textu Průvodce SEO sloveso understand:
Když Google prochází nějakou stránku, měl by ji v ideálním případě vidět stejně jako běžný uživatel. Za tím účelem musí mít Google přístup ke stejným zdrojům jako prohlížeč uživatele. Pokud vaše stránky skrývají důležité prvky, které vytvářejí vzhled vašeho webu (například CSS a JavaScript), nemusí Google vašim stránkám porozumět, což znamená, že se nemusí zobrazovat ve výsledcích vyhledávání nebo se dobře umísťovat na výrazy, na které cílíte."

Z tohoto pohledu je zajímavé to, co řekla v rozhovoru s Barrym Schwartzem produktová manažerka Googlu Elizabeth Tuckerová o dvojí úloze SEO specialistů:

„Zaprvé, pomáhají tvůrcům obsahu vytvářet webové stránky, které jsou nejen skvělé pro uživatele, ale kterým i vyhledávač Google rozumí, takže můžeme zobrazovat z internetu to nejlepší. Zadruhé, SEO specialisté jsou podle mého názoru kritickou a skvělou skupinou, která nám poskytuje zpětnou vazbu a dohlíží na dodržování našich vlastních vysokých standardů." (Zvýraznění je ode mne - P. J.)

O kritice termínu SEO i jeho českého překladu viz článek „Historie SEO: Kde má kořeny a jak se vyvíjelo".

2. SEO na rozcestí

Odkud se berou prohlášení, že SEO je „mrtvé“ nebo že dříve nebo později zanikne? Většina z nich je založena na nepodložených domněnkách a spekulacích. Během posledních deseti let jsme se dočkali několika zásadních aktualizací vyhledávacího algoritmu ve Vyhledávání Google. Mezi ty nejdůležitější patří Panda (2011), Hummingbird (2013), RankBrain (2015) a BERT (2018). V důsledku těchto aktualizací odborníci na SEO museli přehodnotit svůj přístup a upravit svou strategii. Potřeba jejich služeb však zůstala. 

Google aktualizace algoritmů

Nespokojenost některých lidí se SEO pramení mimo jiné z toho, že to, co funguje nyní, nemusí fungovat za několik měsíců. Strategie, které znáte a s oblibou používáte, je potřeba nahradit novějšími a účinnějšími. Je na vás, abyste se přizpůsobili.

Když lidé říkají, že SEO je mrtvé, zanikne nebo zmizí, bylo by dobré vědět, co si pod ním představují. Ve jménu SEO se dělá tolik různých věcí - u kterých z nich očekávají změnu? (Neustále se něco mění :-))."
John Mueller, z Googlu, síť X, 16. 5. 2024. Zdroj: https://twitter.com/JohnMu/status/1790982754634526727

V roce 2021 Google udělal ve Vyhledávání více než 5 000 změn. V roce 2020 to bylo 4 500 změn, v roce 2019 3 200 změn a v roce 2018 také okolo 3 200 změn. Cílem všech těchto úprav a aktualizací je poskytovat uživatelům přínosné, důvěryhodné a relevantní výsledky. 

Pokud nechcete přijít o návštěvnost na svém webu, musíte neustále sledovat situaci v oblasti SEO a přizpůsobovat se změnám. Loren Baker říká: „ Vaše strategie musí být vzhledem k novým příležitostem stále propracovanější. Musíte být připraveni rychle zareagovat.  A především musíte mít na paměti, že nejdůležitější je stále váš obsah.“

3. Co je nejdůležitějším faktorem v SEO?

Podle výše uvedeného autora neexistuje jeden SEO faktor, který by vyčníval nade všemi ostatními.

  • Záleží na odkazech? Ano, ale musejí dávat smysl.
  • Musíte mít odkazy, abyste se umísťovali na předních místech? Pravděpodobně ano, ale ne nutně.
  • Záleží na délce obsahu? Ano, ale špatný dlouhý příspěvek nepředstihne krátký skvělý příspěvek.

Určitě jste už narazili na informaci, že Google řadí výsledky vyhledávání podle asi 200 hodnoticích faktorů. Tento údaj se poprvé objevil někdy v roce 2009, kdy Matt Cutts zmínil, že v algoritmu Googlu je „více než 200 proměnných". Ve vysílání SEO Office Hours z 24. 9. 2021 John Mueller řekl, že Google od tohoto čísla upouští, protože je „dost zavádějící“, v tom smyslu, že je těžké určit počet hodnoticích signálů, které Google používá. Hodnoticí faktory nelze jednoduše seřadit podle důležitosti do pomyslného seznamu v tabulce."

Důležité faktory v SEO - odkazy

Patent od Googlu: Scoring Site Quality (2015)

Německý odborník na online marketing Olaf Kopp se dlouhodobě věnuje popularizaci údajů z patentů společnosti Google a tomu, co si z toho vzít pro SEO. Nedávno mě zaujala jeho informace o patentu z roku 2015 nazvaném Scoring Site Quality. Tento patent se týká přesného hodnocení kvality webu pro zlepšení relevance a užitečnosti výsledků vyhledávání, které se předkládají uživatelům.

Délka návštěvy na webu: Základním signálem je shromažďování údajů o tom, jak dlouhý čas stráví uživatelé na zdrojích webu. To zahrnuje dobu, která uplyne od okamžiku, kdy uživatel klikne na výsledek vyhledávání, do okamžiku, kdy přejde zpět na stránku s výsledky vyhledávání.

Typy uživatelských interakcí: Patent zohledňuje různé typy interakcí, například kliknutí na výsledky vyhledávání, které mohou iniciovat návštěvu zdroje. 

Úpravy na základě druhu zdroje: Systém může upravit hodnocení na základě druhu zdroje (např. video, obrázek, text), aby zohlednil přirozené rozdíly v tom, jak uživatelé pracují s různými typy obsahu. Například u videoobsahu lze očekávat delší dobu návštěvy než u obrázku.

Zdroj: Olaf Kopp, „E-E-A-T: Google resources, patents and scientific papers". Publikováno 24. 1. 2024.

Zvýšení návštěvnosti webu

4. Závěrečná rada

Loren Baker v článku „How SEO Works“ říká, že každý odborník na SEO  by rád našel kouzelnou formuli, která by jeho weby vynesla na přední místa v SERPu a navždy je tam udržela. Žádná však neexistuje. Jsou tu určitá pravidla a osvědčené postupy, ale podstatou SEO je zjistit, co pro váš web nebo klienta funguje, a jak to změnit, když to fungovat přestane.
Bakerova rada je následující:

  • Pozorně sledujte svou konkurenci.
  • Dodržujte osvědčené postupy.
  • Testujte

 

Použité zdroje:
Barry Schwartz, „Google Reduced Irrelevant Search Results By 50% In Seven Years & Made 5,000 Search Changes In 2021"
Loren Baker, „Is SEO Dead? A Fresh Look At The Age-Old Search Industry Question"
Idem, „How SEO Works
Rachel Leist, „The Definition of SEO in 100 Words or Less [FAQs]“ 
Roger Montti, „Google Has Moved Away From 200 Ranking Signals Number"
Shelley Walsh, „The State of SEO 2021: Key Industry Survey Findings [Research]
 

Vylepšete své seo

napište nám

Související články: 

SEO audit webu

SEO audit webu
SEO audit je jedním ze základních kamenů úspěšného webu.

SEO: Velký FAQ

FAQ
Připravili jsme pro vás odpovědi na specifické otázky z oblasti SEO, které budeme průběžně aktualizo

ChatGPT a SEO: Jak ho efektivně využít?

ChatGPT a jeho využití v SEO
Ač byl ChatGPT spuštěn teprve v listopadu roku 2022, těší se nesmírné oblibě.