TOP 5+ nejlepších marketingových strategií pro malé firmy

Úspěch malých firem ve velké míře závisí na marketingové propagaci, neboť právě ta je tím nejlepším zdrojem, jak získat nové a zároveň si udržet stávající zákazníky.
Marketingové strategie pro malé firmy

Řada malých firem mívá často problémy s oslovováním a získáváním zákazníků. Jejich vlastníci se mnohdy domnívají, že si k nim zákazníci časem najdou cestu sami a že marketingové aktivity mohou pomoci pouze velkým podnikům. To je však omyl. Vhodná komunikace a PR aktivity jsou zásadní bez ohledu na velikost toho či onoho subjektu.

Malé firmy disponují několika výhodami, které mohou právě v oblasti marketingu využít jako svou silnou stránku a nahradit jimi jisté nevýhody v podobě nedostatku financí, zaměstnanců či zdrojů. A nyní se již přesuneme k samotnému jádru článku a uvedeme si konkrétní marketingové strategie vhodné pro malé podniky – z hlediska cílů i rozpočtu.

1.    Email Marketing

Email Marketing spočívá ve shromažďování emailových adres potenciálních i stávajících zákazníků, na které jsou následně cíleně zasílány komerční i nekomerční zprávy (newslettery) mající souvislost s danou firmou. Pravidelným zasíláním takových zpráv se firmy udržují v povědomí jejich příjemců a budují si tak svou značku. 

Email Marketing patří k nejrychleji rostoucím formám elektronické přímé komunikace a je s ním spjato několik výhod. Především jsou to:

 • nízké náklady – ty vesměs spočívají v pořízení aplikace pro newslettery
 • flexibilita,
 • snadné testování, měření a vyhodnocování kampaně – s tímto bodem souvisí jeden podstatný fakt, a to ten, že emailový marketing dokáže poskytnout vyšší návratnost investice (ROI, z angl. Return on Investment) než jakýkoliv jiný kanál. 

Tato strategie je vhodná, pokud již máte nějaké „sledující“ (lidé, kteří navštěvují váš web, ale ještě nenakupují, tzn. potenciální zákazníci) či stávající zákazníky a pokud je jedním z vašich hlavních cílů zvýšení povědomí o značce a také určité představení podniku potenciálním zákazníkům. 

 • S tvorbou newsletterů už nějaký ten pátek pomáháme jednomu z našich dlouholetých klientů, CK ESO travel. Díky naší komplexní spolupráci (zahrnující vedle tvorby newsletterů i spoustu jiných aktivit) se poptávka po službách klienta od počátku této kooperace až zestonásobila!

Newsletter

Obr. 1 (vlevo) Příklad komerčního newsletteru; zdroj

Obr. 2 (vpravo) Příklad nekomerčního newsletteru; zdroj

 • V tomto zahraničním článku se můžete seznámit s různými typy newsletterů (z hlediska obsahu) a rozhodnout se, který se hodí specificky pro vaše účely podnikání. Po jeho zvolení si buď můžete najmout odborníka, který vám newsletter vytvoří, případně – jste-li limitování financemi, postačí si na internetu stáhnout předdefinovanou šablonu a s chutí začít!

2.    Content Marketing 

Content marketing neboli obsahový marketing je marketingovou formou, jejímž cílem je tvorba a sdílení hodnotného, relevantního a konzistentního obsahu. Takto vytvořený obsah by měl návštěvníky webu zaujmout natolik, že se budou chtít o vašem podniku něco naučit a seznámit se s nabídkou produktů. Primárním cílem tedy není prodej, ale snaha přilákat pozornost a generovat potenciální zákazníky. 

Existuje celá řada způsobů, jak obsah tvořit; mohou to být:

Vzhledem k tomu, že content marketing – jak již bylo výše zmíněno – nepobízí přímo k nákupu, jedná se opět o strategii vhodnou ke zvyšování povědomí o značce a získání důvěryhodnosti. O tom mimo jiné svědčí jeden z výzkumů realizovaných společností Content Marketing Institute; 78 % dotazovaných společností ve výzkumu uvedlo, že díky content marketingu došlo ke zvýšení míry zapojení (angažovanosti) návštěvníků, kdežto nárůst v prodejích reportovalo pouze 63 % firem (viz obr. 3). Aby content marketing vedl k většímu nárůstu prodejů, je nutno jej doplnit o strategie s poněkud přímočařejším přístupem, jako je například předchozí emailový marketing.

Content marketing

Obr. 3 Efekty content marketingu; zdroj

Relativně často se s content marketingem setkáváme u receptů, kdy určitá firma (v našem případě řetězec drogerií DM, která byla zvolena jen pro ilustrativní účely, pochopitelně se nejedná o malou firmu) publikuje článek typu recept či video recept a jako potřebné suroviny uvede produkty vlastní značky (viz obr. 4). Poměrně účinnou metodou v dnešní době je také navázání spolupráce s influencery (pro potřeby malých podniků stačí využít ty místní a méně známé), kteří následně recenzují daný produkt a případně jej doporučují ostatním. Sledující či čtenáři (záleží na formě recenze) mnohdy nabývají dojmu, že jim výrobek doporučuje jejich známá či známý a úsudku recenzenta věří.

Content marketing - video recept

Obr. 4 Příklad content marketingu – video recept; zdroj

Content marketing se vyznačuje jistou „nenuceností“; podíváme-li se například na výše uvedený video recept, záleží zcela na daném divákovi, zda použije pouze suroviny doporučené, resp. propagované firmou, či případně zvolí alternativní ingredience, jež se chuťově ani kvalitou nemusí výrazně lišit.

 • Video recept jsme sice uvedli pouze jako příklad content marketingu, ale pravdou je, že recepty docela frčí! Své o tom ví náš klient Originální hospodské brambůrky, pro kterého jsme vytvořili třeba video recept na jarní dip. Vyzkoušíte ho?

 

Právě ona nenucenost z něj však činí strategii s obrovským potenciálem. Nejen že se jedná o nejefektivnější způsob zvyšování povědomí o značce, rovněž pomáhá budovat váš odkazový profil, umožňuje lepší umisťování ve výsledcích vyhledávání (neboť vysoce kvalitní obsah je hlavním hodnotícím faktorem Googlu) a pokud se zaměříte na tzv. evergreen content, zůstane v Google indexu ještě velmi dlouho a bude nadále podporovat návštěvnost. Dále tato strategie vzdělává příchozí návštěvníky a umožňuje s nimi budovat určitý vztah, a v neposlední řadě generuje potenciální zákazníky.

 • S úspěchem se setkaly také naše články pro klienta zabývajícího se prodejem chytrých hodinek - Smartomat. Jednotlivá témata článků jsme psali formou rádce (např. "Jak vybrat chytré hodinky pro děti"), do nějž jsme následně napoutali vybrané produkty z nabídky klienta. Vše naprosto přirozenou a nenásilnou formou, aniž bychom někoho nutili ke koupi. 

Obr. 5 Příklad content marketingu - Smartomat.cz

3.    Blogging (blogování)

Tvorba blogu sice technicky spadá pod obsahový marketing, má však svá určitá specifika, která vyžadují, aby pro firemní blog existoval samostatný plán. Předpokladem pro úspěšný blog je totiž pravidelné zveřejňování nových příspěvků (postů) a také jejich aktualizace

Pravidelnost je u blogování alfou a omegou všeho; weboví návštěvníci potřebují vidět, že je daný blog „živý“ a obsahuje aktuální informace (Kdo z nás by také hledal zastaralé údaje, viďte?). Pokud zavítají na blog, který dlouho stojí a nic se na něm neděje, pravděpodobně se na něm dlouho nezdrží, neboť si pomyslí, že nejen blog, ale ani firma už nejspíš nefungují. Na následujícím grafu se můžete sami přesvědčit, jak je udržování blogu důležité – čím více postů měsíčně publikujete, tím více návštěvníků a zároveň potenciálních zákazníků získáte.
 

Blogging

Obr. 6 Vztah mezi počtem publikovaných příspěvků a počtem návštěvníků, resp. potenciálních zákazníků; zdroj 

Stejně jako v případě obsahového marketingu obecně, i blogování slouží ke zvyšování povědomí o značce a podporuje návštěvnost z vyhledávačů. Pokaždé, co vytvoříte a publikujete nový příspěvek, vznikne vám na webu jedna nová stránka, kterou mohou vyhledávače indexovat a následně ji „nabídnout“ uživatelům ve výsledcích vyhledávání. Podmínkou však je, že stránka zahrnuje ta správná klíčová slova. Blogové články jsou také často předmětem sdílení na sociálních sítích; sdílet je mohou buď čtenáři nebo i vy sami, kdy vám zároveň odpadne starost s tvorbou příspěvků na tyto sítě.

Blog také nabízí skvělou příležitost, jak z pouhých návštěvníků udělat potenciální zákazníky. Hlavní roli v tomto případě hrají tzv. call-to-action buttons, tedy tlačítka vyzývající k akci (např. odběr newsletteru, stažení e-booku, stažení zkušební verze programu zdarma aj.) Po kliknutí na toto tlačítko by se měl objevit formulář, kdy návštěvníci vyplní určité údaje, nejčastěji e-mail, na který jim následně bude zaslán právě newsletter, e-book atp.
 

Blogging

Obr. 7 Jak z návštěvníků udělat potenciální zákazníky; zdroj

call-to-action tlačítko

Obr. 8 Příklad call-to-action tlačítka na našem firemním blogu

Mít vlastní blog a podporovat pomocí něj podnikání v online prostředí je v současné době velkým trendem. Navíc se jedná o strategii, která – na rozdíl od výkonnostního marketingu – zanechává dlouhodobý efekt; neexistuje zde totiž žádný rozpočet, po jehož vyčerpání by se snad měl příspěvek na blogu přestat zobrazovat. Jednoduše zůstane v indexu vyhledávačů a bude po dlouhá léta generovat další a další návštěvnost. 

 • Přínosu blogování si je vědoma spousta našich klientů, a proto také celé řadě z nich pomáháme s obsahovým rozvojem blogu. Za zmínku stojí například CK Hamidi specializující se na poznávací zájezdy do zemí Blízkého východu, ALBA CR zabývající se prodejem kancelářských židlí, soukromá obchodní akademie v Praze - OA Praha nebo třeba velkoobchod s ochrannými pomůckami Veamedical.

Obr. 9 Ukázka blogu - OA Praha 

Chcete firemní blog, ale nevíte, jak na to? Pomůžeme vám!

O tom, jak si založit firemní blog, jsme totiž napsali celý seriál! V 1. díle se dozvíte více o jeho výhodách a proč nad ním nezanevřít, ale těšit se můžete i na technickou a vizuální stránku blogu či rozvoj jeho obsahu.

4.    Social Media Marketing

Další strategií vhodnou k propagaci vlastního podniku a produktů je tvorba a publikace obsahu na různých sociálních sítích, jako jsou Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, LinkedIn, Pinterest aj.

 • Chtěli byste se dozvědět něco z historie sociálních sítí? Přečtěte si náš další článek, který se tomuto tématu věnuje!

V roce 2019 využívalo sociální sítě 3,2 mld. uživatelů po celém světě. Není proto divu, že se jedná o často využívaný nástroj ke zvyšování povědomí o značce a budování brandu. Díky možnostem komentování, „lajkování“ či sdílení příspěvků se obsah rychle šíří mezi další a další uživatele, a navíc vás to nestojí ani korunu. Celkově se jedná o strategii, která je pro malé firmy z hlediska nákladů velice příznivá. 

 • Sdílet můžete různé typy příspěvků. Jaké to jsou, jsme napsali v dalším článku.

Zvyšování povědomí o značce však není jedinou výhodou. Tou další je generování potenciálních zákazníků a konverzí. Dosáhnout toho lze například pořádáním soutěží, živým vysíláním, kdy oznámíte uvedení nového produktu, v případě YouTube vložením linku na produkt do popisku atp. 

Soutěže na Facebooku

Obr. 10 Příklad facebookové soutěže pro klienta Originální hospodské brambůrky

 • Pozadu na sociálních sítích nezůstává ani přední český výrobce a dodavatel střešních krytin BRAMAC, jemuž spravujeme profil na Facebooku a Instagramu.

 

Obr. 11 Příklad FB příspěvku pro klienta BRAMAC

Mimo jiné upevňujete vztahy se svými sledujícími (a možnými zákazníky) a můžete přímo sledovat aktivity konkurence, kdy tak snadno zjistíte, jaké přístupy pro váš obor podnikání fungují. 

Abyste dosáhli výše zmíněných výhod, je nutné zvolit si tu správnou platformu hodící se k vašemu předmětu podnikání. V následující tabulce vám přinášíme základní přehled vybraných platforem s určitými hodnotícími kritérii; třeba vašemu rozhodovacímu procesu pomůže.

Sociální platformy - kterou si vybrat

Obr. 12 Srovnání jednotlivých sociálních platforem; zdroj: vlastní zpracování na základě údajů z blog.hubspot.com

5.    PPC kampaně

Pod pojmem PPC (pay per click neboli platba za proklik) rozumíme takovou formu propagace, kdy inzerent platí za každé kliknutí na svou online reklamu. Nejčastěji se s nimi setkáváme ve výsledcích vyhledávání, kdy se po zadání klíčového slova zobrazí v jeho horní části, a přinejmenším ve vyhledávači Google jsou označeny slovem „reklama“ (viz obr. 13). Nacházejí se však i na jiných webových stránkách, sociální platformy nevyjímaje. Nákup reklamního prostoru zprostředkovávají online reklamní systémy; v našich podmínkách se jedná především o Google Ads a Sklik

PPC marketing

Obr. 13 PPC reklama ve výsledcích vyhledávání Googlu

PPC marketing

Obr. 14 PPC reklama na YouTube

Úspěch PPC reklamy je založen na volbě správných klíčových slov a bidovací strategie a na vhodné textaci, která dokáže vyzdvihnout jedinečnost produktu. Jen tak se návštěvníkům reklama zobrazí a budou motivováni na ni kliknout. 

Vzhledem k tomu, že se náklady na PPC reklamu odvíjí od počtu prokliků, je především v případě malých podniků potřeba myslet na to, na jakou vstupní stránku (landing page) budou uživatelé přesměrováni. Dostat uživatele na web je totiž jedna věc, avšak přimět je ke konverzi, to je věc druhá a bohužel ne mnohdy snadná. A zajisté není žádoucí zaplatit horentní sumy za pouhé přivedení návštěvníků na web, když z něj ihned, bez jakékoliv akce, odejdou.

Zajistit konverzi je úkolem právě landing page, jejímž prostřednictvím chcete docílit toho, aby se z (občas draze) zaplaceného uživatele, jenž kliknutím na online reklamu vstoupil na vaše stránky, stal zákazník, registrovaný uživatel či přinejmenším odběratel newsletterů. Určitě není vhodné, aby vstupní stránka byla totožná se stránkou domovskou. Co by měla obsahovat správná landing page se dozvíte v našem dalším článku.

Spravovat PPC kampaně si sice můžete sami, avšak alespoň ze začátku doporučujeme využít služeb odborníků. Velmi snadno se totiž může stát, že kampaň nesprávně nastavíte a zbytečně utratíte celý rozpočet bez jediné konverze.

 • Pokud jste se na tvorbu PPC kampaní už vrhli sami, ale nejste si jistí jejich efektivitou, zkuste náš PPC audit zdarma, rádi vám poradíme!  O tom, že naše rady skutečně fungují, se přesvědčilo již mnoho klientů - třeba výrobce radiátorů AAAradiatory, prodejce ručního nářadí a dílenského vybavení AH Profi nebo výrobce vestavěných skříní a kuchyní na míru Intery.

Tímto náš výčet rozhodně nekončí!

Výše zmíněné strategie jsou ty opravdu „TOP“, nad kterými byste se měli v každém případě zamyslet. Nicméně, existuje ještě celá řada dalších, jež mohou malým podnikům značně pomoci. Pár z nich si nyní ve zkratce představíme.

Referral Marketing

Referral marketing je metodou propagace služby či produktu, která cílí na nové zákazníky prostřednictvím tzv. word-of mouth (doporučení). Jedná se o způsob rozšiřování zákaznické sítě s pomocí (nejen) stávajících zákazníků, kteří ten či onen produkt nebo službu doporučí někomu dalšímu. Jinými slovy řečeno, vaši zákazníci či jiní zainteresovaní jedinci se stávají ambasadory značky.  

Metoda staví především na tom, že doporučení vyvolává v zákaznících daleko větší emoce než běžné reklamní sdělení mající podobu např. banneru. To mimo jiné potvrdila i studie výzkumné agentury Nielsen, kdy 83 % respondentů uvedlo, že důvěřuje doporučení rodiny a přátel, a obdobný výzkum téže agentury provedený o pár let dříve odhalil, že 92 % lidí důvěřuje doporučení ostatních bez ohledu na to, o koho se jedná.
 

Nielsen research

Obr. 15 Výsledky studie agentury Nielsen; zdroj

Mezi časté způsoby podpory referral marketingu patří například podněcování zákazníků ke sdílení vašeho obsahu na sociálních sítích s použitím tzv. hashtagů (#). Někdy se angažují proaktivně sami, někdy je třeba nabídnout jim něco „na oplátku“, např. procentuální slevy z nákupu, poukaz na příští nákup a další. Pomoci si však můžete i sami, kdy na svých sociálních platformách budete sdílet například recenze spokojených zákazníků. Referral marketing určitě stojí za to vyzkoušet.

Letáčky a brožury

Mnoho malých firem operuje v omezeném geografickém měřítku, resp. na lokální úrovni. Takovýmto firmám se mohou hodit i různé letáčky či brožury, které budou zobrazovány či rozesílány vybranému publiku. Jejich tvorba nemusí být ani nikterak nákladná, na internetu lze totiž nalézt celou řadu předdefinovaných šablon.

V případě brožury byste určitě měli zmínit pár informací o firmě, výhody vašeho řešení a samozřejmě portfolio produktů. Ne všichni rádi proklikávají produkty v reálném čase, a raději budou listovat jako v knížce. V případě potřeby si navíc materiál můžete nechat zhotovit i v tištěné podobě. 

online brožura

Obr. 16 Propagační materiál pro klienta MiniHaus

Letáčky jsou, na rozdíl od brožur, poněkud krátkodobějšího charakteru, a proto by měly disponovat limitovanějším a v danou chvíli aktuálním obsahem. Jejich velkou výhodou je, že se jejich efektivita dá lépe měřit, neboť je můžete doplnit o různé slevové kódy či kupóny. 

Event Marketing

U firem podnikajících v lokálním měřítku ještě chvíli zůstaneme. Pro tento typ firem se hodí také tzv. event marketing, který bychom mohli do jisté míry přirovnat k „předváděčkám“. Tímto způsobem shromáždíte své cílové publikum na jedno místo a seznámíte je se svým podnikem a produkty. Tyto produkty si mohou třeba ihned na místě zakoupit, a pokud ne, získají o vašich produktech a značce alespoň nějaké povědomí. Cílem event-marketingu tedy může být obojí – prodej i budování brandu

Firemní partnerství

V některých případech může být výhodná spolupráce s jiným malým podnikem, jenž nabízí produkty či služby komplementárního charakteru. Můžete tak propagovat své produkty nebo služby navzájem, případně zorganizovat společnou propagační akci. Příkladem takového partnerství může být spolupráce svatebního fotografa s vybranou pekárnou či cukrárnou.

Spolupráce malých podniků

Obr. 17 Spolupráce malých firem

 

Jak jste se mohli sami přesvědčit, i pro potřeby malých podniků existuje široká škála způsobů propagace, které jsou méně nákladné a zároveň efektivní. Stačí pouze zvolit takovou metodu, která bude ideální právě pro váš způsob podnikání.

Potřebujete s výběrem té pravé strategie pomoci?

Poraďte se s našimi specialisty, kteří v tom už umí chodit!

Zviditelněte se online

napište nám

Související články: 

Originální hospodské brambůrky na sociálních sítích

Originální hospodské brambůrky
Sociální sítě představují efektivní způsob, jak rozvíjet podnikání. Přesvědčte se sami!

Praktické tipy pro kvalitní obsah webu

Informace ikona
Udržte uživatele déle na stránce! Poradíme vám, co zaručeně funguje.

Přidat komentář