Jak založit firemní blog | 3. díl | Vizuální stránka blogu

Všichni určitě dobře víme, že bychom neměli soudit knihu podle jejího obalu. V praxi to tak však mnohdy nefunguje, webové stránky nevyjímaje. A proto se v tomto článku podíváme, jak si založit takový firemní blog, který návštěvníky zaujme hned na první pohled!
Webdesign

Nikoho zajisté nepřekvapí, že tím prvním, co návštěvníka na webu zaujme, je jeho design a celkové provedení. V oblasti webdesignu se obvykle tvoří dva protichůdné tábory: příznivci předdefinovaných šablon na straně jedné a příznivci tvorby grafiky na míru na straně druhé. A právě tyto dvě možnosti si rozebereme v následujících řádcích.

Nepřehlédněte! O firemních blozích jsme napsali už několik dalších dílů seriálu, nezapomeňte si přečíst i ty! 

Šablona

Šablonou rozumíme soubor funkcí a vlastností, které určují možnosti a obsah webu. Nejčastěji se o šablonách hovoří v souvislosti s redakčními systémy, což budeme nyní dělat i my. Upustíme tedy od základní HTML šablony, díky níž sice získáte hezký frontend, ale více s ní bez pomoci kodéra či programátora nejspíš nesvedete.

Šablona a redakční systém

Co se redakčních systémů týče, obvykle mívají vlastní šablony dostupné na svých webových stránkách, ale na internetu naleznete také celou řadu tržišť nabízejících šablony pro různé platformy; jako příklad lze uvést Themeforest.net či Template Monster. Vše, co musíte udělat, je nainstalovat šablonu do svého redakčního systému a pak už jen „zvesela“ plnit obsah vlastními silami. 

Themeforest.net

Themeforest.net

Šablony jsou určeny především těm, kteří jsou poněkud limitováni financemi, či pro ty, pro něž je důležitější užitná hodnota webu nežli design. Dále jsou vhodné pro takové jedince, kteří chtějí nejprve otestovat životaschopnost obchodního modelu, nebo chtějí spustit web v řádech pár týdnů, nikoli měsíců (jako je tomu u kódování grafiky na míru). 

Výhody šablony

Využívání šablon se těší stále větší popularitě; mohou za to především výhody s tímto řešením spojené:

 • Neomezené možnosti, kdy máte na výběr z desítek, stovek, někdy až tisíců různých designů a funkcionalit. 
 • Úspora peněz a času. Vyhovující funkční šablonu si můžete opatřit zdarma či za menší poplatek, jenž tvoří pouze zlomek ceny, kterou byste jinak zaplatili za její nakódování. Časové úspory plynou z toho, že nemusíte zdlouhavě komunikovat s grafikem, řešit revize ani jiné obdobné aspekty. Web tak budete mít hotový za pár dní.
 • Responzivita, kdy je velké množství šablon responzivních již v základu, a není tedy nutné vytvářet, vedle desktopu, další grafické návrhy i pro mobilní telefony a tablety.

Responzivní design

 • Jednoduše sami ovládáte celý obsah webu, přičemž máte k dispozici širokou škálu nastavení umožňujících například měnit hlavní barvy webu, druh a velikost písma aj. Navíc mnohdy získáte přístup i k užitečné nápovědě v češtině.
 • Velkou výhodou je to, že hned vidíte, co si stahujete (případně kupujete), neboť šablonu neobdržíte jako obrázek, nýbrž jako funkční demo webu, které si můžete zobrazit na libovolném zařízení. 
 • Součástí šablony bývají také graficky zpracované podstránky typické pro většinu webů, jako jsou kontakty, stránka o nás atp.
 • Pravidelné aktualizace a s nimi související nové funkcionality, díky kterým se v budoucnu vyhnete vysokým poplatkům za další zakázkový vývoj. 

Aktualizace šablon

 • I z šablony můžete mít grafiku na míru. Grafika šablony je určitě přizpůsobitelná, jen je potřeba počítat s tím, že pouze do určité míry a že to bude něco stát. 

Nevýhody šablony

Abychom však šablony pouze „neopěvovali“, podotkneme také některé jejich nedostatky, s nimiž se lze setkat:

 • Jak již bylo zmíněno, i šablonu lze do značné míry customizovat. Nicméně, každá šablona má trošku jiné možnosti nastavení, se kterými se musí kodér nejprve seznámit, což samo o sobě zabere spoustu času, a až poté je schopen říct, zda určitý prvek vůbec lze upravit či nikoliv. Avšak i v případě, že je to možné, může se daná úprava natolik prodražit, že je lepší počkat si na aktualizaci. To samé platí i pro implementaci zcela nové funkcionality. 
 • Také si musíte uvědomit, že web ze šablony je software, nikoli umělecké dílo fascinující svou originalitou. Využitím šablony se vystavujete „riziku“, že někde pravděpodobně narazíte na web podobný tomu vašemu. 

Uniformita webdesignu 

 • Většina šablon splňuje pouze moderní zásady designu a základní variabilitu, neřeší však vaše konkurenční výhody ani specifická zadání. 

Šablona zdarma vs. šablona placená

Rozhodnete-li se vizuální stránku blogu řešit pomocí šablony, budete muset učinit další rozhodnutí – pořídit si šablonu zdarma či placenou (neboli premium) verzi? Jako příklad si uvedeme redakční systém WordPress, avšak závěry zde řečené určitě lze do jisté míry generalizovat. V případě bezplatných šablon hovoříme pouze o těch, jež jsou dostupné z oficiální databáze WordPressu.

Šablona zdarma – ano či ne?

Důvodem, proč si mnozí uživatelé pořizují šablonu zdarma je pochopitelně to, že za ni nemusí platit; jednoduše si ji stáhnou, nainstalují a je hotovo. Výhodou těchto bezplatných šablon je také to, že mají-li se zobrazit v oficiální databázi, musí projít schvalovacím procesem týmu odborníků, aby tak byla zajištěna jejich bezpečnost a kvalita kódu. O neoficiálních šablonách zdarma tuto skutečnost tvrdit nemůžeme. 

Na druhou stranu je však třeba počítat i s určitými nedostatky, jako jsou například omezené funkce; omezená podpora, kdy vývojáři nejsou povinni řešit dotazy či problémy související s danou šablonou, a v neposlední řadě nedostatek originality. 

Šablona zdarma nebo placená?

Šablona placená – ano či ne?

Vzhledem k tomu, že je WordPress nejpoužívanějším redakčním systémem, existuje celá řada společností, které z toho těží a nabízejí šablony za úplatu. Jejich cena se pohybuje od několika stovek po pár tisíc, vždy záleží na konkrétní šabloně. Jejich výhodou je především větší unikátnost, neboť jich, na rozdíl od bezplatných šablon, nevyužívá tolik webů; více možností a funkcí a v neposlední řadě podpora, kdy jsou uživatelům k dispozici vývojáři zabývající se jednak řešením problémů, jednak pravidelnou aktualizací šablon

Pochopitelně lze nalézt také jisté nevýhody; těmi jsou především pochybná kvalita kódu, kdy ne každá šablona musí být vyvíjena správně (dochází například k problémům s kompatibilitou pluginů), a také příliš mnoho funkcí, které mohou být na spíše na škodu. 

Jak si lze povšimnout, každá varianta má své výhody i nevýhody. Výběr záleží pouze na vás. Nicméně, chcete-li se dozvědět, jak si vybrat šablonu třeba specificky na WordPress, přečtěte další článek z naší dílny,

Grafika na míru

Nenašli jste šablonu, která by odpovídala vašim potřebám? Pak je třeba přikročit k řešení v podobě tvorby grafiky na míru. Na začátku této cesty je nepopsaný list papíru, na který spolu s obchodníkem či produktovým manažerem ztvárníte návrh představy o svém webu – nakreslíte, kde bude umístěno logo či menu, vizualizujete hlavní prvky typu rozcestník nebo TOP produkty atp. Výslednému dokumentu se říká wireframe, skicák či dráťák. 

Grafika na míru

Jakmile je dokončen, předá se spolu s dalšími podklady (jako jsou logo, popis činnosti firmy, obrázky, firemní barvy aj.) grafikovi, jenž zpracuje návrh grafiky webu v podobě statických obrázků. Po revizi a konzultaci ze strany klienta se návrh posune na kodéra, který ze statických obrázků vytvoří již dynamické webové stránky.

Grafika na míru je samozřejmě určena především těm, kteří preferují vyšší míru originality a unikátnosti či požadují implementaci specifické funkcionality, jako je například kalkulačka cen služeb aj. Současně se jedná o jedince, kteří mají k dispozici dostatek finančních prostředků.

Grafika na míru

S tvorbou grafiky na míru máme bohaté zkušenosti. Vymýšleli jsme například koncept onpage stránky pro největší českou CK specializující se na exotické destinace ESO travel, kdy bylo potřeba co nejvytříbenějším způsobem prezentovat náročné klientele exkluzivní poznávací zájezdy, které ESO travel pořádá. Více se dozvíte v naší grafické referenci.

ESO Travel

Stylizaci webu nám svěřil také klient Obchodní akademie Praha, jenž potřeboval vytvořit unikátní design k 25. výročí školy. Našim úkolem bylo vytvořit ilustraci/komiks, který by co nejoriginálnějším způsobem představil zájemcům o studium i studentům příběh založení školy. Jak se nám to povedlo? To se dozvíte v podrobnější referenci na našem hlavním webu. 

 • Zajímá vás více z naší tvorby? Prohlédněte si celou galerii grafiky!

OAPraha

A jaké výhody má tvorba grafiky na míru? 

 • Originalita a unikátní design. Klient má pod kontrolou téměř kompletní vzhled webu, kdy si může určit libovolný prvek k vizualizaci.
 • Web vybaven originálním designem je lépe zapamatovatelný.

Grafika na míru - unikátnost řešení

 • Tvorba grafiky na míru lépe reflektuje potřebu vytvořit web, který bude v maximální možné míře přívětivý pro uživatele.
 • Umožňuje zavádět specifické funkce požadované klientem, které by se v případě provádění změn v šabloně rozhodně nevyplatily (pokud by byly vůbec možné).
 • Může pomoci k efektivnějšímu budování brandu, a k odlišení se od konkurence.

Mohlo by vás zajímat! Zdá se vám, že jsou si v současné době webové stránky z grafického hlediska velice podobné? Proč tomu tak je, se dozvíte v našem dalším článku „Uniformita: Nový trend webdesignu?“ 
 

Nevýhody grafiky na míru

Bohužel i grafika na míru má svou „temnou stránku“ skrývající celou řadu nevýhod. Jedná se především o následující:

 • Náklady v podobě financí; tento argument využívají odpůrci grafiky na míru snad nejčastěji. Grafický návrh se, pro představu, pohybuje od deseti tisíc korun nahoru, kodérské práce pak v rozmezí 10–50 tisíc Kč. Zároveň je třeba počítat s tím, že kodér nemůže vždy předvídat případné překážky ve vývoji, a mohou tak vzniknout nečekané výdaje v podobě víceprací. Vždy tedy mějte po ruce rezervu.

Náklady na grafiku na míru

 • Nutnost tvorby několika grafických návrhů pro jednotlivá zařízení (desktop, mobilní telefony, tablety), má-li být web responzivní. Na rozdíl od šablony, která z hlediska responzivity řeší vše za vás, je v případě tvorby grafiky na míru potřeba vypracovat několik samostatných projektů, co se samozřejmě opět prodraží.
 • Žádné aktualizace jako u šablon; avšak technologie, weby, redakční i reklamní systémy se neustále vyvíjejí. Může se tak stát, že vaše šablona na míru přestane být po pár letech kompatibilní s novými technologiemi či verzí redakčního systému.
 • Chcete-li na webu provést jakoukoliv změnu, případně přidat určité prvky, je nutno opět kontaktovat kodéra a připravit se na další výdaje.

Grafika na míru - grafik, kodér

V Aiře máme zkušenosti nejen se samotným webdesignem, ale zabývali jsme se rovněž tvorbou různých prospektů, např. pro klienta Minihaus, a v neposlední řadě zajišťujeme grafické a fotografické služby, jejichž výsledky následně prezentujeme – mimo jiné – na sociálních sítích klientů; své o tom ví třeba náš významný klient Originální hospodské brambůrky, jemuž spravujeme firemní profil na Facebooku. Více v naší referenci.

Facebook - Originální hospodské brambůrky; grafika na míru

 

Ať už se rozhodnete pro jakékoliv řešení, mějte na paměti, že naprostým základem jsou vstupní materiály a jejich kvalita. Dodáte-li neadekvátní texty či fotografie, bude i ta sebelepší šablona působit nevzhledně, až kýčovitě. 

Tímto jsme shrnuli snad veškeré aspekty týkající se šablon i grafiky na míru, a nyní nezbývá nic jiného než si počkat na další díl našeho seriálu. A o čem bude? Konečně se podíváme na alfu a omegu celého blogu, a to na jeho obsah. Tak zase příště! 

Přečtěte si také ostatní díly!

potřebujete pomoc s blogem?

napište nám

Související články: 

Jak založit firemní blog | 1. díl | Co je to firemní blog a proč je dobré ho mít

Monetizace webu
Učinit rozhodnutí, zda se pustit do tvorby firemního blogu může být náročné.

Jak založit firemní blog | 2. díl | Technická stránka firemního blogu aneb Co je potřeba k jeho zprovoznění

Technická stránka webu
Chceme-li vytvořit firemní blog, nestačí se zabývat pouze jeho obsahovou, nýbrž i technickou stránko

Jak založit firemní blog | 4. díl | Tipy a rady pro rozvoj obsahu – kategorie, tagy

Kategorizace obsahu webu
"Obsah je to, co prodává" - pro někoho možná klišé, pro nás posvátný a neotřelý fakt, jeho

Jak založit firemní blog | 5. díl | Tipy a rady pro rozvoj obsahu – analýza klíčových slov

Analýza klíčových slov
Klíčová slova jsou nedílnou součástí procesu optimalizace webu pro vyhledávače, neboť představují to

Jak založit firemní blog | 6. díl |Tipy a rady pro rozvoj obsahu – jak na co nejlepší příspěvky

Jak založit firemní blog - jak psát blogové příspěvky
Napsat opravdu kvalitní blogový příspěvek, který návštěvníci dočtou až do konce, není jen tak.

Přidat komentář