SEO v roce 2021

V oblasti SEO jsme svědky neustálých změn a dalšího vývoje. V následujícím článku poukážeme na nejnovější trendy, které souvisejí s optimalizací webů pro vyhledávače.
SEO v roce 2021

SEO se ustavičně vyvíjí a přední pozice ve vyhledávání nemá nikdo zajištěné natrvalo. Aktivity v této oblasti online marketingu však mají stále smysl. Asi 70 až 80 % uživatelů se zajímá výhradně o neplacené (organické) výsledky a zhruba 28 % těchto vyhledávání skončí konverzí, např. objednáním nějakého produktu či služby. V tomto článku poukážeme především na nejnovější trendy v oblasti SEO. Ale než se do nich pustíme, uvedeme stručné, leč výstižné shrnutí SEO strategie pro rok 2021 od  Lily Ray z digitální agentury Path Interactive:

Efektivní SEO strategie by měla začít tím, že se na web podíváte očima uživatele a zeptáte se sami sebe, zda jeho obsah je opravdu hodnotný, značka důvěryhodná a web se snadno používá (zejména v mobilních zařízeních).

Obsah článku:

1. Umělá inteligence bude hrát v SEO čím dál větší roli

Umělá inteligence (AI) je schopnost strojů napodobovat lidské schopnosti. Vyhledávače se učí na základě dat, která získávají pomocí vyhodnocování chování lidí na internetu. V roce 2015 Google spustil RankBrain, který je součástí hlavního algoritmu Hummingbird. Slouží k vylepšení relevance vyhledávacích výsledků a snaží se odhalit záměr u složitějších vyhledávacích dotazů. V roce 2019 Google spustil algoritmus BERT, který je hodně podobný RankBrainu. Jedná se o algoritmus hlubokého učení pro zpracování přirozeného jazyka. Pomáhá vyhledávači lépe pochopit významový odstín a kontext slov zadávaných do vyhledávání a přiřadit k vyhledávacím dotazům relevantní výsledky.

 • Google nedávno zveřejnil výzkumnou studii o novém algoritmu SMITH. Tento algoritmus má rozumět dlouhým vyhledávacím dotazům a rozsáhlým textům mnohem lépe než algoritmus BERT. BERT rozumí slovům ve větném kontextu, zatímco SMITH rozumí jednotlivým pasážím v kontextu celého textu. Používá Google algoritmus SMITH? Google většinou neříká, jaké konkrétní algoritmy používá. Dokud Google oficiálně neprohlásí, že k pochopení textových úseků na webových stránkách využívá tento nový algoritmus, lze o tom jen spekulovat. Zdroj: Roger Montti, „Google's SMITH Algorithm Outperforms BERT".

AI

Pište přirozeným jazykem

Jak optimalizovat pro RankBrain? Gary Illyes z Googlu tvrdí, že můžeme optimalizovat pro RankBrain tím, že budeme používat přirozený jazyk: „Jde o to, zajistit, aby uživatel získal výsledek, který je nejlepší pro jeho dotaz. Pokud píšete přirozeným jazykem, není třeba nic víc dělat. Pokud svůj obsah zaplníte klíčovými slovy, s největší pravděpodobností vám to nijak neprospěje.“ Webcopywriting sice přihlíží k vyhledávačům a jejich algoritmům, ale rozhodující je uživatel.

Maria Kalyadina v článku „SEO Copywriting Guide: A Smarter Approach To Ordering Content“ říká, že „SEO copywriting usiluje o nalezení nejvyváženějšího poměru mezi obsahem, který zaujme (a přesvědčí) uživatele, a obsahem, který Google řadí vysoko ve výsledcích vyhledávání.“ Vytvářejte obsah, který srozumitelným způsobem zpracovává určité téma, a klíčová slova používejte s rozvahou, jen tam, kde je to třeba.

V roce 2013 byl spuštěn algoritmus Hummingbird („Kolibřík“), který upozornil na důležitost vyhledávacích řetězců před klíčovými slovy. Google se zaměřuje na témata a pojmy. Proto se určitý obsah může umisťovat i na slova, která na dané stránce nejsou.

Steven van Vessum, spoluzakladatel webové aplikace ContentKing, v článku „The 7 Most Important Things I've Learned About SEO This Year" upozorňuje, že umělá inteligence zásadním způsobem ovlivní tvorbu obsahu. Jazykový model GPT-3 od OpenAI umožňuje počítačům vytvářet texty, které se téměř shodují s těmi, jež napsali lidští autoři.

2. Hlasové vyhledávání ovlivní podobu vyhledávacích dotazů

O rostoucím zájmu o hlasové vyhledávání se mluví už delší dobu, ale podporu hlasového vyhledávání do evropských jazyků včetně češtiny Google teprve chystá.

Velký význam má hlasové vyhledávání pro tzv. local business neboli firmy v okolí.

Hlasové hledání se podobá přirozené konverzaci a častěji se v něm vyskytují longtailové výrazy, zatímco když lidé zadávají svůj dotaz písemně, mají tendenci se vyjadřovat úsporněji. Pomocí hlasového vyhledávání například zadáte: „Jaké jsou nové trendy v SEO pro rok 2021?“, kdežto v klasickém vyhledávání napíšete „nové SEO trendy 2021“.

Voice Search

Na internetu existují nástroje, kde je možné se inspirovat otázkami, které uživatelé hledají a týkají se určitého podnikání: např. AnswerThePublic.com. Dobrá zpráva je, že zahrnuje i vyhledávání v češtině, ale budete-li chtít využít jeho funkce, budete za ně muset zaplatit.

3. „Mobilní přívětivost“ webu

Mobilní přívětivost webu; responzivita

Dne 26. března 2018 Google oznámil, že začíná s migrací stránek na mobile-first indexing. Roboti začali rozlišovat mezi mobilní a desktopovou verzí, přičemž hlavní verzí pro indexování je ta mobilní. Očekává se, že do roku 2025 bude prostřednictvím mobilních zařízení vyhledávat téměř 73 % uživatelů. Pomocí testu použitelnosti v mobilech si ověřte, jak snadno může používat návštěvník vaši stránku na mobilním zařízení. Také nahlédněte do služby Google Search Console, která vás upozorní na kritické chyby webu.

4. Obsah, který je v souladu s faktory E-A-T, se bude lépe umisťovat

Kvalita obsahu je pro umístění na předních místech ve vyhledávání zásadní. Ale co přesně znamená „kvalita“ pro Google? Měl by odpovídat kritériím E-A-T:

 • Odbornost [Expertise]
 • Autorita (Hodnověrnost) [Authoritativeness]
 • Důvěryhodnost [Trustworthiness]

Tyto faktory pomáhají určit, zda má web prospěšný obsah, a zvláště jsou relevantní v aktivitách, které spadají do oblasti „Vaše peníze, váš život“ (YMYL), jako je zdravotní péče a finance.

Jon-Mikel Bailey v článku „Google E-A-T, Link Building, and SEO’s Future" vysvětluje E-A-T takto:

 • Odbornost – Rozumíte tomu, o čem píšete, a můžete to i doložit. Google používá různé nástroje, aby zjistil, zda tomu tak je, nebo ne.
 • Autorita - Jste považováni za cenný zdroj poznatků v daném oboru kvůli obsahu, který vytváříte, a kvůli odborníkům, kteří ho považují za natolik hodnotný, že na něj odkazují nebo ho citují.
 • Důvěryhodnost - Váš web je bezpečný a snadno použitelný. Vašim údajům lze věřit. Jste skuteční a sídlíte na reálné adrese.

Vytvářejte hodnotný obsah, který odpovídá na otázky, na něž vaše publikum hledá odpověď.

„Obsah, který tvoříte a poté sdílíte, je součástí vaší digitální identity. Pomáhá těm, kteří ho konzumují, pochopit, kdo jste, proč to děláte a jaké hodnoty zastáváte. Takový obsah je primárním prostředkem, pomocí kterého utváříte svou online identitu, budujete si dobrou pověst a vytváříte nezbytný pocit důvěry, bez něhož se nic neuskuteční.“ Aby toto všechno fungovalo, musíte: 

 • být konzistentní v obsahu, tónu komunikace a frekvenci jeho zveřejňování; 
 • publikovat hodnověrný obsah,
 • být autoritou na dané téma.“

(Zdroj: David Amerland, SEO Help: 20 Semantic Search Steps that Will Help Your Business Grow, New Line Publishing, 2015, s. 43-44.)

Kvalitní obsah webu

Srozumitelný a věcně správný obsah

Pokyny pro hodnotitele kvality vyhledávání a průvodce Začínáme s optimalizací pro vyhledávače (SEO) od Googlu doporučují, abychom vytvářeli stránky s vyčerpávajícím [comprehensive] obsahem: „Obsah by měl být věcně správný, jasně napsaný a vyčerpávající. Pokud svou stránku například popisujete jako recept, poskytněte úplný recept, podle něhož lze snadno postupovat, nikoliv jen seznam ingrediencí nebo základní popis pokrmu.“ (Slovo comprehensive se v Pokynech pro hodnotitele kvality Vyhledávání [s. 168] vyskytuje celkem 31x.)

V diskusi na Twitteru však John Mueller řekl, že ne vždy je třeba, aby byl obsah vyčerpávající: „A mimoto všechny stránky nemusejí být vyčerpávající, někdy lidé chtějí jen rychlou a jednoduchou odpověď.Roger Montti ve svém článku „Google's Mueller Tweets About Content and Ranking“, který shrnuje tuto diskusi, k tomu dodává, že „i toto by Google možná měl přidat do svého průvodce Začínáme s optimalizací pro vyhledávače (SEO)“.

5. Funkce vybraných úryvků

V horní části SERPu se ve zvláštním poli zobrazují tzv. vybrané úryvky (featured snippets), které poskytují rychlou odpověď nebo souhrn s úryvkem obsahu relevantního webu. V červnu 2020 Google oznámil aktualizaci vybraných úryvků. V případě některých vybraných úryvků se po kliknutí dostane uživatel přímo k textu, který je relevantní pro daný vyhledávací dotaz.

Vybrané úryvky (featured snippets)

Viditelné umístění v SERPu může být dokladem autority vaší značky a stejně tak to mohou vnímat i uživatelé. Zejména na mobilních obrazovkách mohou vybrané úryvky zabírat až přes 50 % plochy.

Studie, na které se podílely SEMrush a Brado, zjistila, že 29 % dotazů, které spouštějí vybrané úryvky, začíná slovem uvozujícím otázku. Otázka se slůvkem „proč“ spouštěla většinu vybraných úryvků.

6. Služba Objevit (Google Discover) a vylepšení prediktivního vyhledávání

V roce 2017 byla spuštěna služba Google Feed, která byla o rok později přejmenována na Google Discover. Jedná se o vyhledávání, k němuž není potřeba žádný vyhledávací dotaz od uživatele. Tato služba poskytuje novinky a články na domovské mobilní stránce. Je založena na umělé inteligenci, takže se každému uživateli zobrazí články, které odpovídají jeho zájmům. Vytvářejte proto aktuální obsah s pravdivými informacemi a kvalitními obrázky.

7. Efektivní SEO strategie se neobejde bez videa

YouTube video

Internetový server YouTube má více než 1 miliardu uživatelů. Pokud nevytváříte videoobsah, je právě čas začít. Podle zprávy počítačové firmy Cisco se předpokládá, že video překoná všechny ostatní formy obsahu. Optimalizace zlepší vaši viditelnost na YouTube. O umístění ve vyhledávání na YouTube rozhoduje několik faktorů, včetně toho, jak dobře se název (titulek), popis a obsah videa shodují s uživatelským dotazem. Důležitou složkou je také zapojení uživatelů.

8. Core Web Vitals aneb Na uživatelském dojmu záleží

V květnu 2021 Google zavede nový hodnoticí signál (Google Page Experience update = Uživatelský dojem ze stránky), jehož součástí budou metriky Core Web Vitals (volně přeloženo „Klíčové údaje o webu“) spolu s dosavadními signály uživatelského dojmu ze stránky. Metriky Core Web Vitals (LCP, FID a CLS) budou používány pouze v mobilním vyhledávání

Přehled Core Web Vitals v Search Console ukazuje rychlost vašich stránek podle údajů o používání v reálném světě: zohledňují rychlost, responzivitu a vizuální stabilitu rozvržení stránky:

 • Vykreslení největšího obsahu (LCP = Largest Contentful Paint) udává, jak dlouho od žádosti uživatele o adresu URL trvalo vykreslení největšího obsahového prvku viditelného ve viewportu. Vykreslení tohoto prvku je důležité, protože podle něj uživatel pozná, že se adresa URL opravdu načítá.
 • Prodleva prvního vstupu (FID = First Input Delay): Doba od první interakce uživatele se stránkou (např. kliknutí na odkaz, klepnutí na tlačítko apod.) do okamžiku, kdy prohlížeč na danou interakci reaguje. Tento údaj je důležitý u stránek, na nichž uživatel musí něco provést.
 • Kumulativní změna rozvržení (CLS = Cumulatice Layout Shift) udává, jak moc se při načítání mění rozvržení stránky. Skóre má rozsah 0–1. Nula znamená žádné změny a 1 znamená nejvíce změn. Tento údaj je důležitý, protože pokud se prvky na stránce přesouvají, když se je uživatel pokouší používat, nepůsobí to dobře.

 

Core web vitals

Zdroj obrázku: Nápověda Search Console. 

Google také uveřejnil seznam často kladených otázek týkajících se metrik Core Web Vitals.

Doporučené články:

Závěr

Naznačili jsme nejdůležitější trendy v oblasti SEO. Je třeba sledovat další vývoj ve vyhledávání a umět na něj vhodně reagovat, ale zároveň je také třeba neopouštět „staré dobré a osvědčené věci“, protože hodnoty, jako je pravdivost, důvěryhodnost a užitečnost nikdy neztratí svou platnost.

David Gasparyan, generální ředitel společnosti Phonexa, platformy pro měření a analýzu dat pro optimalizaci marketingových kampaní, říká: „Podstatným prvkem SEO je důvěryhodnost. Když zákazník provádí vyhledávání, hledá informace, kterým může věřit. Očekává, že výsledky vyhledávání budou správné a spolehlivé. (…) Když se ve výsledcích vyhledávání umisťujete na přední pozici, je to pro vaše zákazníky známka toho, že jste důvěryhodným zdrojem informací. Spotřebitelé chtějí značky, na které se mohou spolehnout, a výzkum ukázal, že důvěra je pro ně důležitým faktorem. Když děláte SEO, zavazujete se ke sdílení užitečného a ověřeného obsahu.“

 • Užitečným zdrojem poučení je historie SEO. Připomeňte si důležité události z tohoto odvětví, jehož historie se začala psát v polovině 90. let minulého století.

Použité zdroje:

Connor Lahey, „12 SEO Trends to Know for 2021“.

Danny Goodwin, „10 Important 2021 SEO Trends You Need to Know".

John Lincoln, „The 3 Biggest Things Coming For SEO In 2021 and Beyond“.

Katherine Edwards, „SEO TRENDS FOR 2021: The world is changing. Be ready!“ 

Vylepšete svůj Outsourcing IT

napište nám

Přidat komentář