Průzkum chování uživatelů v Google SERPu

Nový průzkum chování uživatelů a jejich interakce s různými prvky v Google SERPu (Search Engine Results Page = stránky s výsledky vyhledávání), který provedla společnost SISTRIX.

Znalost způsobu chování uživatelů v Google SERPu a toho, jak jej tito jedinci používají a s jakými prvky interagují, je nezbytným předpokladem úspěšné optimalizace webu pro vyhledávače. Jedině tak lze uživatelům "naservírovat" webové stránky přesně tak, jak očekávají. A o tom všem bude tento náš článek.

Jak lidé používají Vyhledávání Google (srpen 2020)

Na webu Backlinko nedávno (20. 8. 2020) uveřejnili aktualizovanou studii o tom, jak uživatelé interagují se současnou podobou SERPu na Googlu. Bylo analyzováno 1 801 vyhledávacích relací.

  • 85 % uživatelů našlo odpověď na svůj dotaz hned napoprvé. Může to být způsobeno tím, že Google (díky aktualizacím, jako je Hummingbird a RankBrain) zlepšil své porozumění skutečnému záměru dotazování. Je také možné, že uživatelé se naučili lépe hledat a své dotazy formulují správným způsobem.
  • Pouze 9 % uživatelů se dostalo až na konec první stránky výsledků vyhledávání. Zde však byly rozdíly podle toho, jaký typ dotazu byl použit.
  • Většina uživatelů (59 %) navštívila během své relace jednu stránku. Pouze 6 % muselo navštívit čtyři nebo více stránek, aby na svůj dotaz dostalo odpověď.
  • 65 % uživatelů během své vyhledávací relace kliklo alespoň na jeden organický výsledek vyhledávání.
  • 19 % uživatelů kliklo během vyhledávání na reklamu.

65 procent uživatelů kliklo na výsledky z organického vyhledávání

65 % uživatelů kliklo na výsledky z organického vyhledávání. Zdroj obrázku: Backlinko.

Rozvržení SERPu má vliv na míru prokliku (2020)

Společnost SISTRIX analyzovala více než 80 milionů klíčových slov a miliardy výsledků vyhledávání, aby zjistila, na jaké výsledky klikají uživatelé v SERPu. Cílem této studie je lepší porozumění míře prokliku (CTR) na první stránce s výsledky vyhledávání na Googlu. CTR (Click-through rate) vyjadřuje míru prokliku, tedy poměr mezi počtem prokliků, které odkaz získá, a počtem jeho zobrazení. Průzkum vycházel z mobilních dat.

  • První organický výsledek ve Vyhledávání Google má průměrnou míru prokliku 28,5 %.
  • Na druhé pozici je průměrná míra prokliku 15,7 % a na třetí pozici 11 %.
  • Nikoho nepřekvapí, že desátá pozice v Google má velmi nízkou míru prokliku 2,5 %.
  • Zajímavé je zjištění, že rozšíření o odkazy na podstránky zvyšuje míru prokliku: u výsledku na 1. pozici s rozšířením o odkazy na podstránky dosahuje 46,9 %.
  • Nízká míra prokliku je u komerčního vyhledávání: Nákupy Google (13,7 %) nebo Google Ads (18,8 %).

Zdroj obrázku: SISTRIX.

Ze studie vyplývá, že relevance uživatelského záměru ve vyhledávání se neustále zvyšuje. Uživatelský záměr určuje, jaké bude rozvržení SERPu, a toto rozvržení má vliv na to, kolik potenciálních kliknutí může organický výsledek pro dané klíčové slovo získat.

Chování uživatelů v Google SERPu (2019)

V roce 2019 provedla newyorská agentura Path Interactive průzkum chování uživatelů a jejich interakce s různými prvky v Google SERPu. Podle jejich studie  jsou organické výsledky stále v popředí zájmu, ale mladí lidé se spíše zajímají o obsah „vybraných úryvků“ v horní části stránky (Featured Snippets) a Informační panel (Knowledge Panel).

Věk respondentů se pohyboval od 13 do 70 a více let a většina z nich sebe sama označila jako „víceméně technologicky zdatné“. 72 % respondentů z celkového počtu 1 400 respondentů
pocházelo ze Spojených států a 10 % z Evropy.

Organické výsledky: Chování vs. věk

Chování vs. věk

Červená barva = Obvykle kliknu na 1. či 2. výsledek organického vyhledávání.

Oranžová barva = Přelétnu první stránku a kliknu na výsledek, který mi připadá jako nejlepší odpověď na můj dotaz.

Žlutá barva = Hledám obsah na webech či u značek, kterým důvěřuji a poté na taková odkaz kliknu.

Šedá barva = Prozkoumám více výsledků na 1. stránce.

Světle černá barva = Proklikám se na 2., 3. až 4. stránku, abych si prohlédl co nejvíc výsledků.

Černá barva = Nevím, jak interagovat s organickými výsledky.

Když Google zobrazí „vybraný úryvek“, co obvykle udělám?

Červená barva = Prohlédnu si text „vybraného úryvku“ (Featured Snippet) a poté skroluji k dalším výsledkům na stránce a zvažím kliknutí na další modrý odkaz.

Oranžová barva = Buď dokončím hledání, nebo v něm budu pokračovat v závislosti na odpovědi.

Šedá barva = Kliknu na obsah „vybraného úryvku“ a považuji svůj dotaz za zodpovězený, aniž bych klikl na související modrý odkaz.

Žlutá barva = Přečtu si obsah „vybraného úryvku“ a kliknu na související odkaz pro další informace.

Organické výsledky jsou silně upřednostňovány. Na otázku, zda primárně klikli na reklamy nebo na výsledky z organického vyhledávání, 72 % respondentů řeklo, že si vybrali organické výsledky, 47 % uvedlo, že na placené výsledky klikli zřídka nebo vůbec ne, a 19 % kliklo stejnou měrou na organické i placené odkazy.

Když jim byly předloženy „vybrané úryvky“, chovali se mladší uživatelé pravděpodobně podle vzorce „no-click“, tj. neklikli už na žádné další odkazy. Starší uživatelé měli tendenci hledat informace nejen z „vybraných úryvků“ i z dalších organických odkazů. Téměř tři čtvrtina (72,5 %) všech respondentů považuje „vybrané úryvky“ za důvěryhodné nebo částečně důvěryhodné.

 

Použité zdroje:

Birian Dean, „How People Use Google Search (New User Behavior Study"

Greg Sterling, „Younger users rely on snippets and knowledge panel, often don't click, survey says - Search Engine Land“ (Search Engine Land)

Johannes Beus, „Why (almost) everything you knew about Google CTR is no longer valid“ (SISTRIX)

Marketing = výkony, měření, testování

napište nám

Přidat komentář