Průzkum chování uživatelů na Google SERPu

Nový průzkum chování uživatelů a jejich interakce s různými prvky na Google SERPu (Search Engine Results Page = stránky s výsledky vyhledávání), který provedla newyorská agentura Path Interactive.

Nový průzkum chování uživatelů a jejich interakce s různými prvky na Google SERPu (Search Engine Results Page = stránky s výsledky vyhledávání), který provedla newyorská agentura Path Interactive, ukazuje, že organické výsledky jsou stále v popředí zájmu, ale mladí lidé se spíše zajímají o obsah „vybraných úryvků“ v horní části stránky (Featured Snippets) a Informační panel (Knowledge Panel).

Věk respondentů se pohyboval od 13 do 70 a více let a většina z nich sebe sama označila jako „víceméně technologicky zdatné“. 72 % respondentů z celkového počtu 1 400 respondentů
pocházelo ze Spojených států a 10 % z Evropy.

Organické výsledky: Chování vs. věk

1.png

Červená barva = Obvykle kliknu na 1. či 2. výsledek organického vyhledávání.

Oranžová barva = Přelétnu první stránku a kliknu na výsledek, který mi připadá jako nejlepší odpověď na můj dotaz.

Žlutá barva = Hledám obsah na webech či u značek, kterým důvěřuji a poté na taková odkaz kliknu.

Šedá barva = Prozkoumám více výsledků na 1. stránce.

Světle černá barva = Proklikám se na 2., 3. až 4. stránku, abych si prohlédl co nejvíc výsledků.

Černá barva = Nevím, jak interagovat s organickými výsledky.

Když Google zobrazí „vybraný úryvek“, co obvykle udělám?

2.png

Červená barva = Prohlédnu si text „vybraného úryvku“ (Featured Snippet) a poté skroluji k dalším výsledkům na stránce a zvažím kliknutí na další modrý odkaz.

Oranžová barva = Buď dokončím hledání, nebo v něm budu pokračovat v závislosti na odpovědi.

Šedá barva = Kliknu na obsah „vybraného úryvku“ a považuji svůj dotaz za zodpovězený, aniž bych klikl na související modrý odkaz.

Žlutá barva = Přečtu si obsah „vybraného úryvku“ a kliknu na související odkaz pro další informace.

Organické výsledky jsou silně upřednostňovány. Na otázku, zda primárně klikli na reklamy nebo na výsledky z organického vyhledávání, 72 % respondentů řeklo, že si vybrali organické výsledky, 47 % uvedlo, že na placené výsledky klikli zřídka nebo vůbec ne, a 19 % kliklo stejnou měrou na organické i placené odkazy.

Když jim byly předloženy „vybrané úryvky“, chovali se mladší uživatelé pravděpodobně podle vzorce „no-click“, tj. neklikli už na žádné další odkazy. Starší uživatelé měli tendenci hledat informace nejen z „vybraných úryvků“ i z dalších organických odkazů. Téměř tři čtvrtina (72,5%) všech respondentů považuje „vybrané úryvky“ za důvěryhodné nebo částečně důvěryhodné.

Použitý zdroj:

Younger users rely on snippets and knowledge panel, often don't click, survey says - Search Engine Land“ (Search Engine Land)

Marketing = výkony, měření, testování

napište nám

Přidat komentář