ASO: Obdoba SEO ve světě mobilních aplikací

Trh s mobilními aplikacemi se v posledních letech rozrůstá mílovými kroky. Chcete-li být vidět a předčit své konkurenty, pak je potřeba danou mobilní aplikaci optimalizovat. K tomu slouží disciplína zvaná ASO. Co to ASO je a k čemu slouží, si povíme v následujících řádcích.
ASO - optimalizace pro obchod s mobilními aplikacemi

Co to je ASO?

ASO, neboli App Store Optimization, česky též optimalizace pro obchod s mobilními aplikacemi, je disciplína, která v podstatě staví na stejných základech jako nám dobře známé SEO. Rozdíl spočívá v tom, že ASO se týká výhradně mobilních aplikací a jejím cílem je zajistit těmto aplikacím špičkový ranking v obchodech Google Play či App Store a maximalizovat počet jejich stažení.

Pokud se právě chystáte nějakou aplikaci do obchodu publikovat (případně už ji tam máte, ale počet stažení je zanedbatelný), pak ASO rozhodně nepodceňujte. Trh s mobilními aplikacemi se rozrůstá mílovými kroky a konkurence je obrovská. Vývojem mobilní aplikace to tedy nekončí, ale teprve začíná.

  • Už při vývoji mobilní aplikace se ale vyvarujte nejčastějších chyb, kterých se vývojáři dopouštějí!

Počet dostupných mobilních aplikací v Google Play a Apple App Store

Zdroj

Jaký je rozdíl mezi ASO a SEO?

Než přejdeme k samotným rozdílům mezi oběma disciplínami, zmíníme nejprve to, co mají společné. Jedná se především o praktiky typu optimalizace klíčových slov, práce se zpětnými odkazy a optimalizace konverzí.

Hlavním rozdílem u těchto disciplín, jak jsme již uvedli v předešlých řádcích, je jejich určení. Zatímco SEO je určeno k optimalizaci webu pro vyhledávače, ASO se zaměřuje na optimalizaci pro obchod s mobilními aplikacemi. Z toho přirozeně vyplývá, že se liší i v hodnotících faktorech. Na rozdíl od SEO, kde je těchto hodnotících faktorů zhruba 200 a neustále přibývají, u ASO je jejich seznam podstatně kratší. Názorně odlišnosti ilustruje následující obrázek:

ASO vs. SEO

Zdroj

Jaké jsou výhody ASO a proč je to důležité?

ASO, jakožto soubor optimalizačních technik, značně napomáhá ke zvýšení organického zájmu o danou aplikaci. Současně tím také zvyšuje šanci, že se aplikace bude umisťovat na předních příčkách jak ve výčtu kategorií v obchodech či na hlavní stránce obchodu, tak také ve výsledcích vyhledávání po zadání konkrétního klíčového slova. Vedle umisťování se na předních pozicích je neméně důležitou součástí ASO zaměření se na míru prokliku (CTR; click-through rate). To, že uživatelé vaši aplikaci postřehnou, pochopitelně nestačí. Musíte je přimět k tomu, aby na ni také „klikli“ a následně si ji do svých zařízení stáhli a nainstalovali. A jak je přimějete? Třeba optimalizací názvu aplikace, jejím popiskem, screenshoty atp. O tom všem ještě bude řeč.

App Store Optimization (ASO)

Níže si pro přehlednost uvedeme některé výhody ASO zvlášť:

  • Zviditelnění aplikace v obchodech a vyloučení konkurence

Jak jsme již poukázali v úvodu článku, počet aplikací v obchodech Google Play a App Store se pohybuje v řádech milionů. Prosadit se v takovém množství je opravdu oříšek, a pokud uživatelé vaši aplikaci nenajdou, pak si ji jen těžko stáhnou a budou ji užívat. Ať už je aplikace sebelepší.

  • Oslovení relevantních uživatelů

Jednou z hlavních předností ASO je, že propojuje danou aplikaci s relevantními klíčovými slovy. Budete tak mít jistotu, že se vaše aplikace vždy dostane k těm správným uživatelům. Nejde totiž o to nabídnout aplikaci jen tak komukoliv, ale cílovému publiku, které ji s jistotou využije.

  • Nárůst organického zájmu o aplikaci

Stejně jako v SEO, i zde vede kvalitní strategie ke zlepšení v rámci organického vyhledávání. Jednak tím docílíte dlouhodobě udržitelných výsledků, a jednak ušetříte nemalé částky, které byste jinak za účelem propagace aplikace investovali do reklamy.

  • Možnost oslovit globální publikum

Zpřístupníte-li v rámci optimalizačního procesu „lokalizace“ aplikaci i v jiných jazycích, můžete přilákat uživatele z celého světa.

  • Zvýšení míry prokliku aj.

Faktory mající vliv na umístění mobilních aplikací

To, v jakém pořadí obchod jednotlivé aplikace nabízí, je určeno mnoha faktory. Roli zde hrají algoritmy využívající umělou inteligenci, díky níž umí uživateli pomoci najít předmět jeho zájmu. Uvádí se, že umístění mobilních aplikací v obchodech ovlivňují následující čtyři oblasti:

  • počet stažení aplikace (absolutní čísla i trend),
  • stáří publikace, případně datum aktualizace,
  • zkušenost či oblíbenost u uživatelů,
  • kvalita prezentace a její relevance k hledané frázi.

ASO

ASO se zaměřuje na poslední zmíněnou oblast, tedy kvalitu prezentace a její relevanci k hledané frázi. Čím je prezentace kvalitnější, tím lépe je aplikace ohodnocená, a má tak větší šanci zobrazit se uživatelům ve výsledcích vyhledávání. Je-li pak v souladu s očekáváním uživatelů, je to už jen malý krůček k jejímu stažení a instalaci, přesněji řečeno ke konverzi.

Jak uživatelé vyhledávají mobilní aplikace?

V předešlé části jsme uvedli situaci na straně nabídky. Jak je to ale s poptávkou, resp. s tím, jak uživatelé vyhledávají mobilní aplikace? Z grafu níže je patrné, že nejčastěji uživatelé aplikace vyhledávají skrze obchody s mobilními aplikacemi.

Dále se uvádí, že 65 % veškerých stažení probíhá ihned po vyhledání té či oné aplikace. Počet stažení má přitom přímou souvislost s umístěním aplikace ve výsledcích vyhledávání. Čím výše se aplikace uživatelům zobrazuje, tím je pro ně relevantnější. Navíc, stejně jako u Googlu si uživatelé projdou pouze prvních pár výsledků vyhledávání a dále již nescrollují. Význam ASO je tedy jednoznačný.

Jak uživatelé vyhledávají mobilní aplikace

Zdroj

Jak s optimalizací začít, aneb ASO v praxi

Po úvodní teorii vás určitě zajímá, jaké konkrétní položky v prezentaci mobilní aplikace lze k povzbuzení rankingu a dalších metrik použít. Jejich výčet reflektuje následující obrázek:  

ASO - které položky v mobilní aplikaci lze optimalizovat

Zdroj

Ještě než se pustíme do rozboru každého z nich, je potřeba uvést jeden důležitý fakt, a to, že před zahájením samotné optimalizace je potřeba stanovit si určitou strategii. Ta mimo jiné zahrnuje poznání a pochopení cílového publika a analýzu klíčových slov, prostřednictvím kterých uživatelé hledají aplikace podobné té vaši. Jakmile máte potřebná data, optimalizačnímu procesu už nic nebrání.

Jméno a stručný popis aplikace

Vhodně zvolený název aplikace je obdobně jako titulek článku základem úspěchu. Je tím prvním, co potenciálnímu uživateli přijde na oči, a proto by měl být relevantní a obsahovat hlavní klíčová slova. Samozřejmostí je také snadná čitelnost a unikátnost. Pro účely krátkého popisku vytvořte stručný a snadno pochopitelný text, z něhož bude patrné, čím vaše aplikace vyčnívá nad konkurencí. Více než na optimalizaci se v tomto případě soustřeďte na personalizaci, resp. lidský faktor, neboť v krátkém popisku nehrají klíčová slova až tak významnou roli.

Detailní popis aplikace

Zcela odlišná je situace u detailního popisu aplikace, kde už jsou klíčová slova mnohem důležitější. Jak na Google Play, tak Apple App Store máte k dispozici 4 000 znaků, které můžete maximálně využít ve svůj prospěch. Jak na to? Klíčem k úspěchu je uvést všechna relevantní klíčová slova a jejich prostřednictvím vhodně popsat a představit jednotlivé benefity aplikace. Je přitom známo, že pouze malá hrstka lidí si popis přečte poctivě celý. Z toho důvodu se pro zvýraznění těch nejdůležitějších věcí doporučuje využít HTML a emoji (pokud to daná platforma podporuje).

Ikona aplikace

Ikona aplikace je spolu s jejím názvem to první, co uživatelé uvidí. Je tedy potřeba udělat vše pro to, aby vyvolala maximálně pozitivní první dojem. Nevíte-li si s návrhem ikony rady, začněte menším průzkumem trhu – prozkoumejte, co používají vaši konkurenti, a co zabírá na vaše cílové publikum. Ideálně si připravte vícero variant loga a následně je ověřte metodou A/B testování.

ASO - volba ikony aplikace

Kategorie a tagy

Mnoho uživatelů vyhledává aplikace tak, že prochází vybrané kategorie – např. Zdraví a fitness, Vzdělávání aj. Je proto velice důležité vybrat tu správnou. Je-li zařazení vaší aplikace do dílčí kategorie nejednoznačné, opět prozkoumejte, jak si s tím poradila konkurence. V tomto ohledu má menší výhodu Apple App Store, neboť nabízí možnost zvolit i kategorii sekundární. Google Play tuto možnost sice nenabízí, zato však můžete aplikaci přiřadit až 5 tagů.

Screenshoty a video

Zatímco celý detailní popis aplikace si přečte málokdo, screenshoty si prohlíží každý. Ze screenshotů by už na první pohled mělo být patrné, jaké jsou hlavní přednosti aplikace a její klíčové funkčnosti.

Obchod s mobilními aplikacemi - screenshoty a videa z aplikace

Stejně jako v případě ikony aplikace, i zde si připravte několik různých variant a proveďte A/B testování. Tak jednoduše zjistíte, které kombinace fungují nejlépe. Dojde-li v průběhu času ke změně funkčnosti či redesignu aplikace, nezapomeňte screenshoty aktualizovat. O něco efektivnější formou propagace může být video, jehož grafické prvky budou v souladu s prostředím hry či aplikace. Snažte se přitom o co největší stručnost, aby byl uživatel ochoten zhlédnout video celé.

Lokalizace

Pokud cílíte na více zemí, věnujte pozornost také lokalizaci, resp. přizpůsobení záznamu v obchodě různým regionům. Předmětem lokalizace mohou být popisy, tagy i grafika. Lokalizace přitom nemusí nutně znamenat pouze překlad. Různé země mívají různé zvyky a priority a také její obyvatelé mohou být citliví na jiné věci. V některých případech je tak potřeba udělat si pro každou zemi zvlášť průzkum trhu.

Optimalizace pro obchod s mobilními aplikacemi - lokalizace

Z výše uvedeného jednoznačně vyplývá, že ASO, resp. optimalizace pro obchod s mobilními aplikacemi, je v současném konkurenčním prostředí naprosto zásadní a není radno ji podceňovat. Pokud si s ní nebudete vědět rady, zkuste využít některý z dostupných nástrojů - třeba App Radar, Appsflyer či SplitMetrics. Noví uživatelé se zajisté pohrnou!

Notifikace, aneb co dalšího udělat, aby mobilní aplikace vydělávala?

ASO i SEO jsou strategie přinášející výsledky v dlouhodobějším horizontu. Co když je ale potřebujete hned? Odpověď zní: notifikace.

Notifikace jsou užitečným nástrojem pomáhajícím v boji o pozornost uživatelů. Přitom platí, že čím více pozornosti, tím více aktivit a čím více aktivit, tím více peněz. V současné době notifikace tvoří již nedílnou součást mobilních aplikací. Není proto otázkou, zda je používat či nikoliv, ale jak a proč notifikace implementovat. Mezi otravným spamováním, které v nás notifikace často evokují, a pomocníkem, který uživatelům zpříjemňuje používání aplikace a jejím tvůrcům přináší zisky, je totiž velmi tenká hranice.

Notifikace v mobilních aplikacích

Podle účelu, ke kterému mají notifikace sloužit, rozlišujeme 3 typy:

Push notifikace

Push notifikace (též „oznámení“) jsou nejznámějším a v marketingovém světě nejpoužívanějším typem notifikací. Jedná se o krátké informační zprávy, které „přistávají“ na obrazovce mobilního telefonu či na ploše počítače a které mají uživatele vrátit zpět do té či oné aplikace. Vesměs obsahují krátký výstižný text, ale někdy také obrázek, vlastní zvuk nebo CTA tlačítko. 

Co se frekvence zasílání push notifikací týče, častější výskyt je akceptován u sociálních sítí. Zde totiž notifikace uživatele informují o současném dění aj., a přinášejí mu tak určitou hodnotu. Kde by se notifikacemi mělo spíše šetřit, jsou e-shopy a další prodejní aplikace. V těchto případech by totiž mohly působit otravně až agresivně.

Lokální notifikace

Lokální notifikace jsou takové, které jsou vázány na určitý jev. Jde například o situace, kdy uživatel určitou aplikaci již delší dobu nespustil, a ta se mu sama připomene. Ne všechny aplikace totiž využíváme tak často jako třeba sociální sítě, a je proto velice snadné na některou z nich zapomenout. 

Geolokační notifikace

Jak již název samotný napovídá, geolokační notifikace jsou ty, které se na displeji telefonu objeví ve chvíli, kdy se uživatel nachází na určitém místě. Využívají toho, že většina mobilních zařízení si i v případě nečinnosti telefonu průběžně aktualizuje informaci o své poloze. Příkladem využití je třeba zobrazení prodejní akce ve chvíli, kdy se uživatel dostane do blízkosti určitého kamenného obchodu či prodejního stánku. 
 

stavíme a rozvíjíme aplikace

napište nám

Související články: 

Vývoj mobilní aplikace – co všechno byste měli předem vědět?

Vývoj mobilní aplikace
Chytrý telefon spolu s mnoha užitečnými aplikacemi patří v současné době mezi "základní výbavu&

Mobilní aplikace pro iOS nebo Android? Klidně obojí!

Mobilní aplikace pro iOS nebo Android? Klidně obojí!
Dnešní uživatelé bez svého chytrého telefonu s řadou oblíbených aplikací už "nedají ani ránu&qu

Trendy v programování mobilních aplikací 2023

Trendy v programování mobilních aplikací 2023
Trh s mobilními aplikacemi se rozšiřuje rychlým tempem a rostoucí trend bude přetrvávat i nadále.

Přidat komentář