Generace X: jaká je a jak na ni zapůsobit?

Každá generace se vyznačuje odlišným smýšlením i chováním. Zajímá vás, jak jsou na tom příslušníci generace X? Pak si přečtěte náš článek níže!
Generace X

Marketéři již dávno pochopili, že jednostranný marketing v současné době rozhodně nestačí. Bez ohledu na propagovaný produkt či službu je naprosto nezbytné porozumět svému cílovému publiku. Jedním ze způsobů, jak publikum efektivně segmentovat a oslovovat, je využit znalostí tzv. generačního marketingu. Ten totiž zohlední odlišné názory i způsoby konzumace informací o zboží u příslušníků různých věkových skupin.

Často skloňovanými pojmy posledních let jsou generace Y (tzv. mileniálové) a generace Z – o těch už jsme toho v marketingu slyšeli hodně. Poněkud opomíjenou je však generace X, a to i přes to, že představuje opravdu mocnou kupní sílu. A právě generaci X se budeme věnovat v následujících řádcích. Povíme si něco o tom, jací vůbec jsou příslušníci této skupiny, jakými marketingovými prostředky na ně lze co nejefektivněji cílit a jak jim poskytnout co nejrelevantnější sdělení.

Základní charakteristika generace X

Mezi příslušníky generace X patří ti, kteří se narodili mezi lety 1965-1980. Znamená to, že k roku 2022 jde o osoby ve věku 42-57 let.  Často se můžete setkat také s pojmem „Husákovy děti“.

Zastoupení v populaci

Celosvětově činí tato věková skupina 35 % populace, v ČR pak 24 %. Pokud bychom z hlediska zastoupení brali v potaz pouze generace X, Y a Z (tzn. bez generace předválečné, generace baby boomers a generace alfa), činil by podíl generace X 39 %.

 

Mocná kupní síla

Říká se, že příslušníci generace X jsou nejsilnější cílovou skupinou v online světě. Jsou totiž movití, finančně zabezpečení a na internetu tráví spoustu času. Nezanedbávají však ani tradiční média, jako jsou rádio, noviny či kabelová televize.

Typické vlastnosti

Ještě předtím, než se dostaneme k jednotlivým marketingovým aktivitám, podíváme se na typické vlastnosti zástupců této skupiny.

Skepticismus

Lidé z generace X vyrůstali v době, kdy ve společnosti docházelo k významným kulturním, sociálním, technologickým i ekonomickým změnám. Kromě toho došlo také k nárůstu rozvodovosti a většímu zapojení žen do pracovního procesu, což mělo mimo jiné za následek to, že rodiče nad svými dětmi měli o něco menší dohled. Zástupci generace X tak mohli více sledovat dění okolo sebe.

V tomto sledování jim pomáhala především televize a ostatní média. V těch se objevovaly jednak různé zahraniční pořady, programy a hudební kanály, jednak ale také témata typu nahota, sex a násilí. To vše rozbilo jejich představu o idylickém světě a navodilo právě pocit skepse.

  • V souvislosti s médií stojí za zmínku také to, že lidé z generace X jsou poměrně běžnými uživateli sociálních sítí, především pak platforem YouTube a Facebook.

Nezávislost

Příslušníci generace X se vyznačují vyšší mírou autonomie a nezávislosti. Vzhledem k tomu, že docházelo stále častěji k rozvodům, kdy děti žily pouze s jedním rodičem, případně měly oba rodiče v práci a nikdo se jim moc nevěnoval, naučily se spoléhat se především na sebe.

Zodpovědný přístup k práci

K práci mají tito lidé velmi zodpovědný přístup, a to především za účelem finančního zabezpečení rodiny a případně i splnění snu o vlastním domě. Jsou zvyklí pracovat tvrdě, včas plnit své úkoly a také co nejlépe (a pokud možno samostatně) čelit případným nástrahám.  Díky již výše zmíněné nezávislosti a soběstačnosti se u nich také ve větší míře objevuje silný podnikatelský duch. Nikoho zajisté nepřekvapí, že se jedná spíše o individualisty nežli týmové hráče.

Pracovitost

  • I přes své pracovní nasazení se však snaží o dosažení určité rovnováhy mezi pracovním a osobním životem (tzv. work-life balance).

Na rozdíl od svých předchůdců, baby boomerů, neholdují příliš formálnímu pracovnímu prostředí a ani starým pravidlům, jejichž platnost zpochybňují. Preferují naopak co nejméně byrokracie a z hlediska hierarchie plošší organizační struktury. S touto „ležérností se začali setkávat jako mladí při rozvoji nových, zejména pak internetových a technologických, společností, pro něž byl tento trend jakýmsi synonymem efektivnosti. Vždyť také dot-com start-upy typu Google, eBay či Netscape byly ve velké míře řízeny právě lidmi z generace X.

Příjímání nových technologií

Generace X byla první generací, která vyrůstala a pracovala s osobními počítači a které nejsou nové technologie úplně cizí. Vyrostli také v době internetové revoluce a byli prvními uživateli mobilních telefonů a potažmo smartphonů. Díky generaci X mimo jiné došlo i k rozvoji pracovních míst v oblasti informačních technologií. V současné době jsou však kvůli věkové diskriminaci poněkud vytlačováni mileniály.

Nové technologie

Generace X z pohledu marketingu

Jak již bylo zmíněno v úvodu článku, generace X je skupinou představující významný zdroj kupní síly. Současně je pro ni však typické, že před nákupem si její příslušníci klidně i týdny hledají všechny možné informace a teprve poté učiní nákupní rozhodnutí. K dosažení úspěchu u této skupiny je proto velice důležité vědět, jak ji správně oslovit.

Důvěra a love brand

Příslušníci generace X poměrně často hovoří o svých oblíbených, či naopak neoblíbených, produktech a službách online a v rámci svého rozhodovacího procesu se ve velké míře spoléhají na recenze. K tomu, aby vám udělovali recenze co nejkladnější, potřebujete jednak kvalitní produkt či službu, a jednak si s těmito jedinci vybudovat určitý vztah založený na důvěře.

Love brand

Kromě toho bývají lidé z generace X často věrní jedné značce (tzv. love brand), do které jsou ochotni investovat více času i peněz. Mezi vhodné marketingové strategie patří zejména programy odměn a e-mailový marketing zahrnující například personalizované nabídky a kupóny, přání k narozeninám atp.

Obsah optimalizovaný pro mobilní zařízení

Ještě nemáte svůj web optimalizovaný pro mobilní zařízení? Pak to rychle napravte! Uvádí se, že zástupci generace X tráví na mobilních zařízeních více než 3 hodiny denně, přičemž většina z nich rozhodně nemá trpělivost s pomalým načítáním stránek, se spamovými vyskakovacími okny či vizuálně nepřehlednými stránkami působícími více než matoucím dojmem. Ujistěte se proto, že vaše SEO i UX strategie podporují mobilní prostředí.

Obsah optimalizovaný pro mobilní zařízení

Nostalgické vzpomínky

Generace X s láskou vzpomíná na své dětství a mládí. Vyvoláte-li v nich například prostřednictvím oldschoolových reklam, hudby či klíčových událostí jejich doby nostalgické vzpomínky, máte slibně nakročeno k úspěchu. Co takhle vytvořit reklamní spot s písničkami Michala Davida nebo Elánu? Anebo zkusit obdobnou formu propagace, jako je retro týden v maloobchodním řetězci Lidl? Kreativitě v marketingu se meze nekladou!

Ať už zvolíte jakoukoli variantu, podstatné je poskytnout zástupcům generace X maximum informací o nabízeném produktu či službě a rovněž dostatek přesvědčivých argumentů, proč by měli využít právě vaší nabídky.

Vylepšete svůj marketing

napište nám

Související články: 

Generace Z: jaká je a jak na ni zapůsobit?

Generace Z
Generace X, mileniálové, generace Z. Přirozený vývoj nezastavíme, proto musíme vědět, čím zaujmout.

Víte, pro koho a jakým způsobem píšete?

Cílové publikum
Příručky či knihy pro copywritery nás poučují, že znalost cílové skupiny je naprosto zásadní.

Přidat komentář