Vybrané úryvky (featured snippets) ve Vyhledávání Google

Vybraný úryvek (featured snippet) se zobrazuje ve zvláštním poli v horní části výsledků vyhledávání na Googlu. Poskytuje uživateli rychlou a relevantní odpověď.
Vybrané úryvky (featured snippets) ve Vyhledávání Google

Podoba informací na stránce s výsledky vyhledávání (tzv. SERPu) se neustále mění a vyvíjí tak, aby naplňovala hlavní poslání společnosti Google, tj. „uspořádat informace z celého světa a učinit je všeobecně přístupnými a užitečnými“. Rozšířené výsledky, jako je Znalostní diagram (Knowledge Graph), „vybraný úryvek“ (featured snippet), Local Pack (lokální vyhledávání) a další, jsou důležitou součástí strategie pro SEO.

Co je „vybraný úryvek“ (featured snippet)?

V roce 2014  došlo ve Vyhledávání Google  k jedné významné změně: v SERPu se začaly zobrazovat tzv. vybrané úryvky (featured snippets), které poskytují rychlou odpověď nebo souhrn s úryvkem obsahu relevantního webu.

„Automatické systémy od Googlu určí, zda by stránka pro vyhledávací požadavek uživatele byla dobrým vybraným úryvkem, a pokud ano, vyzdvihnou ji“ (Zdroj: Nápověda Vyhledávání Google).

Na počátku června 2020 Google oznámil aktualizaci vybraných úryvků. V případě některých vybraných úryvků se po kliknutí dostane uživatel přímo k textu, který je relevantní pro daný vyhledávací dotaz.

Co obsahuje vybraný úryvek?

Vybraný úryvek se zobrazuje ve zvláštním poli v horní části výsledků vyhledávání.

Jeho součástí je:

 • informace citované z webu třetí strany,
 • odkaz na stránku,
 • název stránky,
 • adresu URL stránky.

Jakou formu může mít obsah ve vybraných úryvcích?

 • Odstavec

Příklad odstavce ve vybraném úryvku na Googlu

 • Číselný seznam

Příklad číselného seznamu ve vybraném úryvku na Googlu

 • Odrážkový seznam

Příklad odrážkového seznamu ve vybraném úryvku na Googlu

 • Tabulka

Příklad tabulky ve vybraném úryvku na Googlu

Zásady pro vybrané úryvky

Google vytvořil zásady pro obsah, který se může zobrazit jako vybraný úryvek:

 • Nesmí být sexuálně explicitní ani obsahovat vulgární výrazy mimo kontext vyhledávaného tématu.
 • Nesmí být urážlivé, očerňující ani nesmí propagovat či schvalovat násilí.
 • Nesmí podněcovat k násilí nebo jej oslavovat ani nesmí obsahovat extrémně násilné materiály určené k pohoršení ostatních.
 • Nesmí propagovat nebezpečné zboží, služby ani aktivity, ani poskytovat informace takovým způsobem, který by mohl vést k vážnému a bezprostřednímu ublížení, jako je sebepoškozování, poruchy příjmu potravy nebo užívání drog.
 • Vybrané úryvky týkající se veřejného zájmu by neměly být v rozporu se zavedeným nebo expertním konsenzem.

Jak vybrané úryvky ovlivňují vyhledávání a SEO

Nejkratší cesta na přední pozici v organickém vyhledávání

Pokud se váš obsah umisťuje na první stránce s výsledky vyhledávání na  vyhledávací dotaz, který spouští zobrazení vybraného úryvku, je veliká šance dostat se do tohoto úryvku a tím i na nejvyšší pozici. Čím výše se umisťuje váš obsah, tím pravděpodobnější je, že se dostane do vybraného úryvku.

Menší počet kliknutí? Jak kdy…

Mnoho SEO odborníků je přesvědčeno, že vybrané úryvky snižují počet kliknutí na standardní výsledky ve vyhledávání. Pokud najdete odpověď na svůj dotaz přímo v SERPu, proč byste klikali na další výsledek? I když to tak funguje u některých vyhledávacích dotazů, rozhodně to neplatí u všech. Rozhodující je, zda odpověď, kterou Google poskytne ve vybraném úryvku, bude pro uživatele dostatečně uspokojivá.

Vybrané úryvky pomáhají budovat značku

Vybrané úryvky jsou první věcí, kterou uživatelé uvidí ve výsledcích vyhledávání, a zejména to platí o zobrazování na mobilních zařízeních.

Deduplikace úryvků v SERPu

Pokud se bude vaše adresa URL zobrazovat ve vybraném úryvku, Google odstraní všechny vaše ostatní výsledky se stejnou adresou URL ze stránky vyhledávání. Tuto úpravu Google zavedl v lednu 2020.

Z vybraných úryvků se můžete odhlásit

Pokud se chcete odhlásit z vybraných úryvků, společnost Google nabízí různé způsoby, jak to udělat.

 • Značkou nosnippet zablokujete zobrazování všech úryvků (vybraných i běžných) pro označenou stránku.
 • Text označený značkou data-noscript se nebude zobrazovat ve vybraných úryvcích (ani v běžných úryvcích).
 • Pokud se na stránce vyskytuje jak značka nosnippet, tak značka data-nosnippet, má značka nosnippet přednost a pro stránku se nebudou zobrazovat žádné úryvky.

Vytvářejte nový obsah s ohledem na vybrané úryvky

Dostat se do vybraného úryvku není vaším hlavním cílem. Zaměřte se na klíčová slova, protože ta lidé hledají a ta jsou relevantní pro vaše podnikání. Pokud se váš obsah dostane do vybraného úryvku, berte to jako třešničku na dortu.

 • Správně formátujte a strukturujte svůj obsah (H1-H6 atd.).
 • Vyhýbejte se složitým větám. Dbejte na stručnost a srozumitelnost.
 • Používejte jazyk svého publika. Vybrané úryvky se s největší pravděpodobností zobrazí, když má vyhledávání formu otázky. Pokud někdo vyhledává pomocí Asistenta Google, vybrané úryvky mu mohou být přečteny nahlas.
 • Používejte princip obrácené pyramidy. Na začátek obsahu vložte nejdůležitější informaci, aby čtenář pochopil hlavní myšlenku bez ohledu na to, kolik z něho přečte.

Google testuje ve „vybraných úryvcích“ kontextové odkazy

V listopadu 2020 se ve vybraných úryvcích na Googlu začaly objevovat kontextové odkazy. Na Twitteru na to koncem prosince 2020 upozornil SEO konzultant Brodie Clark.

Ukázka použití kontextových odkazů ve featured snippets

Ukázka použití tří kontextových odkazů ve vybraném úryvku. Zdroj obrázku: George Nguyen, „Contextual links in featured snippets may present new opportunities and risks“.

Ze strany Googlu se jedná zatím o testování a není jisté, zda bude tato novinka nakonec schválena, případně jakou bude mít podobu. Je vcelku logické, že to vyvolává otázky typu: Kdo by touto úpravou získal a komu by naopak mohla uškodit? Co to bude znamenat pro míru prokliku a optimalizaci? „Je pravděpodobné, že to bude velká výhoda jak pro referenční weby, jako je dictionary.com a Wikipedie, tak i pro stránky, které si našly čas na vytvoření znalostních zdrojů pro uživatele," poznamenává Crystal Carter ze společnosti Optix Solutions.

 

Aktualizace (11. 8. 2022): V květnu 2021 Google oznámil, že testuje technologii nazvanou Multitask Unified Model (MUM) a že bude v nejbližší době aplikována v reálném vyhledávání. Tato technologie zpracování přirozeného jazyka je tisíckrát rychlejší než algoritmus BERT, který Google zavedl v roce 2019. Dokáže analyzovat nejen text, ale i obrázky, videa a zvukové soubory.

V srpnu 2022 Google oznámil aktualizaci algoritmu MUM, který mu má pomoct s rozpoznáním konsenzu, tedy situace, kdy se na určité věci shodne více kvalitních zdrojů. Tato aktualizace je součástí úsilí o zlepšení informační gramotnosti v online prostředí.

Google slibuje zkvalitnění tzv. vybraných úryvků. Jsou však případy, kdy se vybraný úryvek nehodí pro prezentaci nějaké informace. V těchto případech tato aktualizace sníží počet spuštění vybraných úryvků o 40 %.

 

Použité zdroje:

Nápověda Vyhledávání Google: „Jak na Googlu fungují vybrané úryvky“

Nápověda Vyhledávání Google:Vybrané úryvky a váš web

George Nguyen, „Contextual links in featured snippets may present new opportunities and risks

Lukáš Bezděk, „Deduplikace Featured Snippet a změna v měření Collabimu - SEO Akademie Collabim

Michal Pecánek, „How to Optimize for Google’s Featured Snippets in 2020“ (SEO blog by Ahrefs)

Pandu Nayak, „New ways we're helping you find high-quality information"

Tomáš Hanák, „Novinky ze světa marketingu a MM za květen 2020 #5

Vylepšete své seo

napište nám

Související články: 

Jak lidé vyhledávají na internetu

Jak lidé vyhledávají na internetu
Jaké typy vyhledávacích dotazů se používají při vyhledávání?

Víte, pro koho a jakým způsobem píšete?

Cílové publikum
Příručky či knihy pro copywritery nás poučují, že znalost cílové skupiny je naprosto zásadní.

Google, užitečný obsah a umělá inteligence

Google a umělá inteligence
Spoléhat se při tvorbě obsahu pouze na umělou inteligenci by nebylo moudré.