Nejrozšířenější mýty o SEO

V každém oboru existují nesprávné představy, „mýty“, nepodložené spekulace či smyšlenky, které se vytrvale předávají dál do té doby, než na ně někdo po čase upozorní a uvede je na pravou míru.
SEO mýty

Kaspar Szymanski byl součástí týmu Google Search Quality a zabýval se řešením globálního webového spamu. Webovým spamem se rozumí stránky, které se snaží systém Google oklamat tak, aby jim dával vysoké hodnocení. Ve svém článku „SEO myths busted by an ex-Googler“ Kaspar Szymanski předkládá 10 mýtů z oblasti SEO.

Mýtus č. 1: Všichni mají stejnou šanci na úspěch

Teoreticky vzato by SEO mělo být „spravedlivou soutěží“, kde každý web má stejnou šanci uspět v zobrazování na určité vyhledávací dotazy. Jenže tomu tak není a ani nikdy nebylo. Každý web vykazuje rozdílné SEO signály, ať už se jedná o on-page či off-page faktory. Szymanski upozorňuje v této souvislosti na jeden zajímavý jev: Google dopřává nové doméně tzv. „období líbánek“ [Google Honeymoon Period]. Jedná se o krátký časový úsek, během kterého web povyskočí ve vyhledávání, přestože nemá doposud dostatečné množství SEO signálů. Toto „období milosti“ však nemění nic na tom, že každý má jinou startovací čáru.

Mýtus č. 2: SEO je jednorázová záležitost

Osvědčené postupy, které fungovaly před pár lety, jsou dnes už zastaralé a hlavně nefunkční. Abyste udrželi krok s konkurencí, zvláště pokud cílíte na specifické segmenty trhu, musí se SEO stát nikdy nekončící činnosti s předem naplánovanými a pravidelnými úkony. Některé faktory, jako je vzhled „úryvků“ (snippets), přímo ovlivňují uživatelský zážitek, a jsou tu i další prvky, které je třeba sledovat a zlepšovat. Google několikrát do roka dělá důležité a rozsáhlé změny v algoritmech a vyhledávacích systémech. Označuje je jako ‚core updates‘. Jejich účelem je předkládat hledajícím relevantní a autoritativní obsah. Viz „Co nám Google říká a o aktualizacích hlavního algoritmu?

Mýtus č. 3: SEO jsou zpětné odkazy

Bez odkazů by většina vyhledávačů nemohla najít a procházet nový obsah. Tyto odkazy však také mohou negativně ovlivnit umístění webů ve vyhledávání. Kromě ručně prováděných zásahů proti spamu používá Google algoritmy, jako je Penguin, které mají za úkol odhalit weby, na které vedou odkazy z nekvalitních webových stránek. Ale SEO nespočívá jen v získávání zpětných odkazů. Nemá smysl usilovat o zpětné odkazy kvůli posílení PageRanku. Hlavním účelem optimalizace webových stránek je přece zvýšení neplacené (organické) návštěvnosti a počtu konverzí.

Google v Nápovědě Search Console doporučuje: „Nejlepší způsob, jak zajistit, aby ostatní stránky vytvářely relevantní odkazy na vaše stránky, je vytvořit jedinečný a relevantní obsah, který může v internetové komunitě přirozeně získat oblibu. Vytvářet dobrý obsah se vyplatí: Odkazy jsou většinou redakční hlasy, které autoři stránek udělují na základě vlastního uvážení. Čím užitečnější obsah budete mít, tím vyšší bude šance, že daný obsah bude někdo považovat za hodnotný pro čtenáře a bude na něj odkazovat.“ (Zdroj: https://support.google.com/webmasters/answer/66356)

Rand Fishkin, kterého jsme měli štěstí potkat i na Marketing Festivalu 2017 na Vyšehradě (máme to tam co by kamenem dohodil), natočil super video o mýtech v otázce linkbuildingu.

Mýtus č. 4: SEO jsou uživatelské signály

Bylo by chybou podceňovat uživatelské signály. Obchodní model společnosti Google je založen na věrnosti uživatelů. Google sleduje a vyhodnocuje spokojenost svých uživatelů a získaná data využívá k vylepšení svých služeb. Nesděluje nám však všechna data. Proto jsme odkázáni na počet zobrazení a míru prokliku (CTR) ze  služby Google Search Console jako jediné potvrzené ukazatele toho, jak uživatelé vnímají daný web a jak je pro ně přínosný. Kombinace vysokých počtů zobrazení a nízkých CTR obvykle naznačuje, že uživatelské signály je třeba zlepšit, ale tyto kusé poznatky jsou pouze jedním z dílků, který je součástí mnohem většího SEO obrázku. Záleží především na jedinečné prodejní nabídce (USP) na webu.

Některé nesprávné představy zřejmě mají tuhý kořínek, když je potřeba je stále vyvracet. Jednou z nich je, že Google přihlíží k údajům z Google Analytics, konkrétně se jednalo o míru opuštění (bounce rate). John Mueller ve svém pravidelném webmaster hangoutu řekl, že míra opuštění nemá vliv na umístění webu ve vyhledávání. Už v roce 2017 Gary Illyes prohlásil na Twitteru: „Míra opuštění není vhodný signál."

Rychlost načítání stránek vs. relevance obsahu

V nejnovější epizodě ze série videí SEO Mythbusting Martin Splitt ze společnosti Google a Eric Enge diskutovali o důležitosti rychlosti načítání stránek a jejím vlivu na SEO.

  • Obecně rozšířenou mylnou představou je, že rychlost načítání stránek je mnohem významnější hodnoticí faktor, než jak tomu ve skutečnosti je. Někteří lidé dokonce věří, že je to ten nejdůležitější faktor, což není pravda. Rychlost načítání je důležitá, ale zase ne natolik, aby znevýhodnila stránky s relevantním obsahem.
  • Průměrná velikost webových stránek bývá obvykle v megabajtech, ale správně by měla být okolo 500 kB. Čím menší velikost má stránka, tím rychleji se načte.
  • Eric Enge připomíná SEO odborníkům, že ke zvýšení rychlosti načítání nestačí udělat jednu úpravu, ale že je zapotřebí jich zkombinovat několik.
  • Pokud se vaše stránky rychle načítají ve špičkových smartphonech, neznamená to, že se stejně rychle načítají i v jiných zařízeních. Sledujte, přes jaká zařízení přistupují uživatelé na váš web.

Martin Splitt uzavírá diskusi jednoduchým vysvětlením, jak rychlost načítání funguje jako hodnoticí faktor. Pokud mají dvě stránky podobný obsah, je pravděpodobné, že rychleji se načítající stránka se ve vyhledávání dostane před pomalejší stránku.

Mýtus č. 5: „Google nemá můj web rád“

Google nikdy neprojevoval antipatie vůči nějakému webu. Tvrzení, že se web neumisťuje dobře ve vyhledávání kvůli sporům s Googlem, lze snadno vyvrátit pomocí SEO auditu, který odhalí všechny technické, obsahové, on-page i off-page nedostatky. Existují sankce, které se eufemisticky nazývají Ruční zásahy proti spamu. Jejich spouštěčem však není osobní msta a lze je zrušit odesláním odůvodněné žádosti o přehodnocení.

Mýtus č. 6: Google Ads má vliv na SEO

Organické vyhledávání je nezávislé na placeném vyhledávání. Bez ohledu na výši rozpočtu přidělenému reklamním kampaním není Google Ads hodnoticím signálem. Naším mýtem č. 6. začíná i své video Matt Cutts, zakladatel web spam teamu v Googlu.

Mýtus č. 7: Klíčová slova mají zásadní vliv

Ve svých počátcích vyhledávače spoléhaly zejména na hustotu klíčových slov na vstupních stránkách a pomocí nich měřily relevanci vůči vyhledávacím dotazům. Od těch dob se však mnohé změnilo a klíčová slova ztratila velkou část svého významu pro SEO. Nemá smysl vyplňovat meta tag keywords, protože Google (ani Seznam) k němu nepřihlíží. Ani klíčová slova v adresách URL neslouží jako hodnoticí faktor. Časy počítání klíčových slov na stránkách a snahy objevit ideální poměr jsou minulostí. Pro kontext webových stránek je důležitý obsah, který obsahuje nejen text, ale i další prvky. Připomeňme, že v roce 2013 byl spuštěn algoritmus Hummingbird („Kolibřík“), který upozornil na důležitost vyhledávacích řetězců před klíčovými slovy. Google se zaměřuje na témata a pojmy. Proto se určitý obsah může umisťovat na slova, která na dané stránce nejsou.“

Mýtus č. 8: Aktuální („čerstvý“) obsah je důležitý pro SEO

Je pravda, že Google má rád aktuální obsah, ale jen v souvislosti s uživatelským záměrem. Pro většinu webových stránek není aktuální obsah významným SEO faktorem a tím, že upravíte data publikování starších článků, nepřesvědčíte Google o tom, že má před sebou nový obsah. Tento faktor je důležitý především pro zpravodajské weby.

Mýty kolem tvorby webového obsahu

V jednom videu ze série nazvané SEO Mythbusting, která se zaměřuje na mylné představy v oblasti SEO, Martin Splitt z Googlu a Lily Ray z Path Interactive diskutují o věcech týkajících se tvorby webového obsahu.

  • Publikování nového obsahu nebývá faktorem, který ovlivňuje hodnocení celého webu. Ale tím, že svůj blog pravidelně aktualizujete, například informujete o novinkách z oboru, máte větší šanci udržet si přízeň svých návštěvníků.
  • Aktualizace staršího obsahu má smysl, pokud došlo k nějaké významné změně. Pokud ne, publikujte nový, odlišný obsah a ze staršího článku na něho odkazujte.
  • To, jak často Googlebot prochází váš obsah, není měřítkem jeho kvality. Užitečnější pro vás je sledování metrik výkonu v Google Search Console. Pokud narůstá počet zobrazení a zároveň se snižuje počet kliknutí, je třeba s tím něco udělat.
  • Martin Splitt doporučuje krátké texty (například články, které se skládají z jedné otázky a odpovědi v několika větách) vložit do jednoho velkého tematicky konzistentního článku.
  • Počet slov není hodnoticím faktorem. Ať už k tomu, co potřebujete sdělit čtenářům, použijete 50, 100 nebo 1 000 slov, Google s tím nemá problém.

Zdroj: Matt Southern, „Google SEO Mythbusting: Is More Content Better?"

Mýtus č. 9: Sociální signály jsou jedním ze SEO faktorů

Z pohledu Googlu jsou dostupná data ze sociálních sítí nepřesná a nespolehlivá. A i když nemají přímý dopad na umístění webu ve vyhledávání, mají dlouhodobý vliv na faktory, které Google bere v úvahu. K povědomí o značce a věrnosti k ní přispívají vynikající produkty a služby či jedinečná prodejní nabídka a obousměrná komunikace. Stručně řečeno, sociální média pomáhají posílit povědomí o značce i CTR, což se nakonec může projevit i v oblasti SEO. Szymanski tvrdí: „Ostatně Google, i když to neříká tolik nahlas, stále dává přednost stránkám, které jsou oblíbené u uživatelů.“

Mýtus č. 10: SEO je něco jako magie

Líčit SEO jako komplikovaný proces není užitečné, natož přesné. SEO je založeno na datech. Množství dat, která jsou potřeba k vyřešení určitého problému, může být často obrovské. Současně existuje velký počet signálů na webové stránce i mimo ni, které mohou být ve vzájemném konfliktu. Složité problémy lze však rozdělit na menší datové bloky, které pak lze dobře analyzovat. Szymanski k tomu poznamenává: „Pokud chcete zbavit odvětví SEO jeho magického nádechu, není k tomu potřeba žádné zaříkávání. Na konci dne lze téměř každý SEO signál rozložit na klíčové ukazatele výkonnosti (KPI), které se dají zdůvodnit.

Použitý zdroj:

Kaspar Szymanski, „SEO myths busted by an ex-Googler“  (Search Engine Land)

 

Doporučujeme:

Barry Schwartz v článku „SEO myth-busting: What is not a Google search ranking factor“ (5. 8. 2020) uveřejnil seznam faktorů, o kterých Google říká, že nejsou přímými hodnoticími faktory.

Odhalování „bludů" v obasti SEO  se věnujei Helen Pollitt ve svém článku „How to Spot SEO Myths: 20 Common SEO Myths, Debunked“.

Kdo hledá rady a tipy, jak zlepšit viditelnost webů ve vyhledávání, nemůže si stěžovat na jejich nedostatek. Jenže ne všechna doporučení jsou užitečná: některá mají podobu moudrého postřehu, žel neověřeného, jiná fungovala kdysi, ale nyní ne (algoritmy se neustále zlepšují), a další mohou vašemu webu dokonce uškodit, pokud se zachováte podle nich. A nezřídka je na vině i nejasný výrok pracovníka společnosti Google či špatná interpretace jeho sdělení.

Helen Pollitt vyjmenovává 20 nejrozšířenějších „SEO mýtů". Je mezi nimi například existence „sandboxu", stáří domény jako hodnoticího faktoru, přítomnost klíčového slova v adrese URL, penalizace za duplicitní obsah, LSI klíčová slova, delší obsah se lépe umisťuje ve vyhledávání atd.

Boříme mýty, děláme SEO

napište nám

Související články: 

SEO není „mrtvé“, je živé víc než kdy jindy

SEO dead
SEO je možná důležitější než kdykoli předtím.

Kvalitní zpětné odkazy: Jak a kde je získávat?

Linkbuilding
Linkbuilding hraje významnou roli při hodnocení stránek vyhledávači.

Jak vybrat klíčová slova: Otázka priority a byznysového přínosu za SEO

Klíčová slova ve vyhledávání
Článek je určen primárně pro pracovníky v online marketingu, majitele a jednatele malých a středně v