E-E-A-T = Zkušenost - Odbornost - Autorita - Důvěryhodnost

Obsah, který tvoříte a sdílíte, je součástí vaší digitální identity. Pomáhá těm, kteří ho konzumují, aby pochopili, kdo jste, co děláte a jaké hodnoty zastáváte. A publikum také očekává, že váš obsah bude věcně správný, směrodatný a důvěryhodný (E-A-T). V prosinci 2022 k těmto třem faktorům Google přidal čtvrtý: Experience = Zkušenost.
 E-A-T = Odbornost / Autorita / Důvěryhodnost

Osnova článku:

Pokyny pro hodnotitele kvality Vyhledávání

Pokyny pro hodnotitele kvality Vyhledávání jsou vodítkem pro lidské hodnotitele, aby věděli, jak mají posuzovat hodnotu webových stránek. Tento dokument o 176 stránkách (poslední aktualizace: 15. 12. 2022) nabízí ucelený pohled na to, co Google považuje za kritéria kvality. 

Google ve své Nápovědě říká: „Hodnotitelé kvality sídlí po celém světě a jsou důkladně proškoleni podle podrobných pokynů. Jejich názor nám pomáhá zjistit, jaké změny Vyhledávání by byly užitečné. Hodnotitelé nám také pomáhají zařazovat informace do kategorií, na základě kterých vylepšujeme své systémy. Můžete se například zeptat, v jakém jazyce je stránka napsána nebo co je na ní důležitého."

Dne 12. 1. 2022 zveřejnil na Twitteru John Mueller ze společnosti Google tento krátký příspěvek: „Nicméně pokyny pro hodnotitele kvality nejsou pokyny pro SEO specialisty.“ Barry Schwartz k tomu poznamenává, že i když je třeba mít na paměti, že tyto Pokyny nejsou určeny pro SEO pracovníky, měl by si je každý z nich aspoň jednou za rok přečíst.

Co musí splňovat vysoce kvalitní webová stránka?

Prvním krokem při hodnocení PQ [Page Quality] je pochopení skutečného účelu stránky

Weby nebo webové stránky bez jakéhokoliv prospěšného účelu, včetně stránek, které jsou vytvořeny bez snahy pomoci uživatelům, nebo stránky, které mohou šířit nenávist, způsobit škodu, dezinformovat nebo klamat uživatele, by měly obdržet nejnižší hodnocení.

Na vlastní hodnocení nemá vliv, zda se jedná o stránku informativní, prodejní či zábavní. Důležitý je účel, kvůli kterému byla stránka vytvořena, a to, jak tento účel naplňuje.

Google chce, aby každá stránka byla pro uživatele něčím přínosná či užitečná. Hodnotitelé mají u webové stránky rozlišovat:

 • Hlavní obsah (MC = Main Content). Je to jakákoli část stránky, která této stránce pomáhá dosáhnout záměru, kvůli kterému byla vytvořena.Může to být text, obrázky, videa, interaktivní prvky (např. kalkulačky, hry), a také to může být obsah vytvořený uživateli webu, např. videa, recenze, články, komentáře atd.
 • Doplňkový obsah (SC = Supplementary Content). Tento obsah napomáhá stránce dosáhnout jejího účelu, nebo naopak zhorší její celkový dojem.Jedním z běžných typů doplňkového obsahu jsou navigační odkazy, které umožňují uživatelům
  navštívit jiné části webové stránky.
 • Reklama/Monetizace: Bez reklamy a monetizace by některé webové stránky nemohly existovat, protože správa webu a tvorba kvalitního obsahu nejsou zadarmo. Přítomnost reklam nebo jejich absence není sama o sobě důvodem pro vysoké nebo nízké hodnocení kvality.

Google v aktualizovaných Pokynech pro hodnotitele kvality Vyhledávání (15. 12. 2022) rozšířil pasáž o porozumění webu (oddíl 2.5): „Chcete-li porozumět webu, začněte tím, že zjistíte, kdo je za něj zodpovědný a kdo vytvořil obsah na stránce (...). Proto vyhledejte informace o webu a/nebo o tvůrcích obsahu na webu samotném." 
 
Pro srovnání stejná pasáž v Pokynech z 28. 7. 2022: „Abyste porozuměli webu, vyhledejte si informace o něm na webu samotném.“
 
Při hodnocení dané webové stránky mají hodnotitelé přihlížet nejen k reputaci webu, ale také k reputaci lidí, kteří vytvářejí jeho obsah.

Co je E-A-T?

O  E-A-T se debatuje už od srpna 2018. Tehdy Google spustil aktualizaci svého hlavního algoritmu. Neoficiálně byla tato aktualizace nazvána Medic, ale také se objevilo označení E-A-T Update. Aktualizace zasáhla zejména finanční weby, weby zabývající se zdravotní péčí anebo hráčské weby, tedy webové stránky, jež Google označuje jako YMYL (Your Money  or Your Life). Jedná se o stránky, které v důsledku neodborného zpracování mohou mít negativní dopad na naše zdraví nebo finanční stabilitu.

Akronym E-A-T se skládá z počátečních písmen anglických slov Expertise - Authoritativeness - Trustworthiness = Odbornost - Autorita - Důvěryhodnost. Celkem 130x byl ve verzi Pokynů pro hodnotitele kvality Vyhledávání z 28. 7. 2022 zmíněn termín E-A-T, což už samo o sobě svědčilo o jeho důležitosti.

V nové aktualizované verzi (15. 12. 2022) Google změnil akronym E-A-T na E-E-A-T = Experience - Expertise - Authoritativeness - Trustworthiness [Zkušenost -Odbornost - Autorita - Důvěryhodnost]. Pro Google bude také důležité, zda obsah vytvořil někdo, kdo má s daným tématem nějakou zkušenost.

První zmínka o E-E-A-T je v oddíle 3.1 Page Quality Rating Considerations.

K faktorům, k nimž se při posuzování kvality stránky přihlíží, patří např.:

 • Účel stránky.
 • Kvalita hlavního obsahu.
 • Titulek stránky.
 • Pověst webu nebo pověst toho, kdo je zodpovědný za hlavní obsah.
 • Důvěryhodnost stránky: Posuďte, nakolik je stránka důvěryhodná. Vodítkem pro její hodnocení budou zkušenost, odbornost a autorita. Některé typy stránky vyžadují vysoký stupeň důvěryhodnosti.

E-E-A-T se týká všeho, co Google dělá

Google v předchozích  Pokynech pro hodnotitele kvality Vyhledávání upozorňuje, že úroveň E-A-T u daného webu závisí na tématech, kterými se zabývá, a na tom, do jaké míry jeho obsah odpovídá YMYL. Například web věnovaný lékařským tématům bude nepochybně potřebovat velkou úroveň E-E-A-T. Jeho obsah musí vytvořit odborník. Autor obsahu i web samotný musejí být dostatečně hodnověrní a důvěryhodní. Na druhou stranu, některá témata, jako je například fotografování či výuka hry na kytaru, vyžadují nižší míru E-E-A-T.

Hyung-Jin Kim, viceprezident pro Vyhledávání Google, ve své přednášce na SMX Next 2022 řekl: „E-A-T je vodítko, podle kterého hodnotíme jednotlivé weby. Pracujeme s ním u každého konkrétního dotazu a každého dílčího výsledku. Je přítomné ve všem, co děláme."

Kim také zmínil zajímavou informaci že Google začal používat E-A-T přibližně před 10-13 lety. Do povědomí SEO komunity se však tento termín dostal až díky verzi Pokynů pro hodnotitele kvality Vyhledávání z roku 2014.

Je E-A-T hodnoticím faktorem?

V březnu 2020 Google aktualizoval na blogu článek Dannyho Sullivana „What webmasters should know about Google’s ‚core updates‘”, který obsahuje pokyny a doporučení týkající se aktualizací hlavního algoritmu.

„Od té doby, kdy byl sepsán tento článek, se nás lidé občas ptají, zda je E-A-T hodnoticím faktorem. Naše automatizované systémy používají pro řazení kvalitního obsahu ve vyhledávání kombinaci mnoha různých signálů. Snažíme se, aby tato kombinace byla v souladu s tím, co by lidé považovali za skvělý obsah, když by ho posuzovali podle kritérií E-A-T. S ohledem na to lze posouzení vašeho obsahu podle E-A-T systémově sladit s různými signály, které naše automatizované systémy používají k hodnocení obsahu.“ 

Google ve své Nápovědě upozorňuje: „Odpovědi od hodnotitelů nám pomáhají vyhodnocovat změny, ale nemají přímý vliv na pořadí výsledků vyhledávání.“ (Zdroj: Nápověda Vyhledávání Google.)

Z výše uvedeného vyplývá, že E-A-T sice nepatří mezi hodnoticí faktory, ale Google se snaží lidské hodnocení sladit se signály, které používají jeho automatizované systémy.

 • Hodnotitelé kvality vyhledávání pravidelně posuzují E-A-T u výsledků vyhledávání.
 • Google používá jejich zpětnou vazbu, aby poznal konkrétní signály, které vyhovují kritériím E-A-T.
 • Na jejich základě Google vylepšuje své vyhledávací algoritmy.

Ben Gomes, viceprezident pro vyhledávání v Googlu, to popisuje takto:

„Na tyto pokyny pro hodnotitele můžete pohlížet jako na pomůcku, jakým směrem chceme, aby se vyvíjel vyhledávací algoritmus. Neříkají vám, jak algoritmus hodnotí a řadí výsledky vyhledávání, ale především ukazují, co by měl algoritmus dělat.“ (Jillian D’Onfro, „We sat in on an internal Google meeting where they talked about changing the search algorithm — here’s what we learned“.)

Použité zdroje:

Vylepšete svůj webový obsah

napište nám

Související články: 

Co Google říká o aktualizacích základního algoritmu?

Google aktualizace hlavního algoritmu
Google zveřejnil zásadní článek s pokyny a doporučeními týkajícími se aktualizací hlavního algoritmu

Jak lidé vyhledávají na internetu

Ilustrativní obrázek k textu o způsobech vyhledávání
Jaké typy vyhledávacích dotazů se používají při vyhledávání?

Přidat komentář