E-E-A-T = Zkušenost - Odbornost - Autorita - Důvěryhodnost

Obsah, který tvoříte a sdílíte, je součástí vaší digitální identity. Vaše publikum také očekává, že tento obsah bude věcně správný, směrodatný a důvěryhodný (E-A-T). V prosinci 2022 k těmto třem faktorům Google přidal čtvrtý: Experience = Zkušenost, takže nyní máme E-E-A-T.
E-E-A-T

Osnova článku:

Pokyny pro hodnotitele kvality Vyhledávání

Pokyny pro hodnotitele kvality Vyhledávání jsou vodítkem pro lidské hodnotitele, aby věděli, jak mají posuzovat hodnotu webových stránek. Tento dokument o 170 stránkách (poslední aktualizace: 5. 3. 2024) nabízí ucelený pohled na to, co Google považuje za kritéria kvality. 

Google ve své Nápovědě říká: „Hodnotitelé kvality sídlí po celém světě a jsou důkladně proškoleni podle podrobných pokynů. Jejich názor nám pomáhá zjistit, jaké změny Vyhledávání by byly užitečné. Hodnotitelé nám také pomáhají zařazovat informace do kategorií, na základě kterých vylepšujeme své systémy. Můžete se například zeptat, v jakém jazyce je stránka napsána nebo co je na ní důležitého."

Dne 12. 1. 2022 zveřejnil na Twitteru John Mueller ze společnosti Google tento krátký příspěvek: „Nicméně pokyny pro hodnotitele kvality nejsou pokyny pro SEO specialisty.“ Barry Schwartz k tomu poznamenává, že i když je třeba mít na paměti, že tyto Pokyny nejsou určeny pro SEO pracovníky, měl by si je každý z nich aspoň jednou za rok přečíst.

Co je E-E-A-T?

Původní akronym E-A-T se skládal z počátečních písmen anglických slov Expertise - Authoritativeness - Trustworthiness = Odbornost - Autorita - Důvěryhodnost. Tato kritéria jsou určena k tomu, aby uživatelé dostávali ve Vyhledávání Google spolehlivé a hodnotné informace.

O E-A-T se debatuje už od srpna 2018. Právě v té době proběhla ve Vyhledávání Google aktualizace základního vyhledávacího algoritmu (tzv. core update). Neoficiálně byla nazvána Medic Update, protože zasáhla zejména weby zabývající se zdravotní péčí, dále finanční anebo hráčské weby, tedy webové stránky, jež Google označuje jako YMYL (Your Money or Your Life). Jedná se o weby, které v důsledku neodborného zpracování mohou mít negativní dopad na naše zdraví nebo finanční stabilitu.

Do povědomí SEO komunity se termín E-A-T dostal až díky Pokynům pro hodnotitele kvality Vyhledávání z roku 2014.

Ve verzi  z 15.12. 2022 Google změnil akronym E-A-T na E-E-A-T (Experience - Expertise - Authoritativeness - Trustworthiness = Zkušenost -Odbornost - Autorita - Důvěryhodnost). Pro Google je totiž důležité, zda obsah vytvořil někdo, kdo má s daným tématem nějakou zkušenost.

E-E-A-T se týká všeho, co Google dělá

Google v předchozích  Pokynech pro hodnotitele kvality Vyhledávání upozorňuje, že úroveň E-A-T u daného webu závisí na tématech, kterými se zabývá, a na tom, do jaké míry jeho obsah odpovídá YMYL. Například web věnovaný lékařským tématům bude nepochybně potřebovat velkou úroveň E-E-A-T. Jeho obsah musí vytvořit odborník. Autor obsahu i web samotný musejí být dostatečně hodnověrní a důvěryhodní. Na druhou stranu, některá témata, jako je například fotografování či výuka hry na kytaru, vyžadují nižší míru E-E-A-T.

Z tohoto hlediska je zajímavé, co řekl Hyung-Jin Kim, viceprezident pro Vyhledávání Google, ve své přednášce na SMX Next 2022: „E-A-T je vodítko, podle kterého hodnotíme jednotlivé weby. Pracujeme s ním u každého konkrétního dotazu a každého dílčího výsledku. Je přítomné ve všem, co děláme."

Je E-E-A-T hodnoticím faktorem?

V březnu 2020 Google aktualizoval na blogu článek Dannyho Sullivana „What webmasters should know about Google’s ‚core updates‘”, který obsahuje pokyny a doporučení týkající se aktualizací hlavního algoritmu.

„Od té doby, kdy byl sepsán tento článek, se nás lidé občas ptají, zda je E-A-T hodnoticím faktorem. Naše automatizované systémy používají pro řazení kvalitního obsahu ve vyhledávání kombinaci mnoha různých signálů. Snažíme se, aby tato kombinace byla v souladu s tím, co by lidé považovali za skvělý obsah, když by ho posuzovali podle kritérií E-A-T. S ohledem na to lze posouzení vašeho obsahu podle E-A-T systémově sladit s různými signály, které naše automatizované systémy používají k hodnocení obsahu.“ 

Google ve své Nápovědě upozorňuje: „Odpovědi od hodnotitelů nám pomáhají vyhodnocovat změny, ale nemají přímý vliv na pořadí výsledků vyhledávání.“ (Zdroj: Nápověda Vyhledávání Google.)

Z výše uvedeného vyplývá, že E-A-T sice nepatří mezi hodnoticí faktory, ale Google se snaží lidské hodnocení sladit se signály, které používají jeho automatizované systémy.

  • Hodnotitelé kvality vyhledávání pravidelně posuzují E-A-T u výsledků vyhledávání.
  • Google používá jejich zpětnou vazbu, aby poznal konkrétní signály, které vyhovují kritériím E-A-T.
  • Na jejich základě Google vylepšuje své vyhledávací algoritmy.

V dokumentu od Googlu nazvaném „Creating helpful, reliable, people-first content" [„Vytváření užitečného a věrohodného obsahu zaměřeného na lidi"] je pasáž věnovaná E-E-A-T:

„Automatizované systémy společnosti Google používají mnoho různých faktorů pro hodnocení a řazení skvělého obsahu. Po vyhledání relevantního obsahu se naše systémy snaží upřednostnit ten, který se zdá být nejpřínosnější. K tomu využívají  kombinaci faktorů, jež pomáhají určit, který obsah vykazuje prvky zkušenosti, odbornosti, autority a důvěryhodnosti, neboli to, co nazýváme E-E-A-T.
Z nich je nejdůležitější důvěra. Ostatní prvky ji podporují, ale obsah nemusí nutně zahrnovat všechny z nich. Některý obsah je například užitečný kvůli zkušenostem, které prokazuje, zatímco jiný obsah může být přínosný díky odborným znalostem, které sdílí.“
 

Použité zdroje:

Vylepšete svůj webový obsah

napište nám

Související články: 

Co Google říká o aktualizacích základního algoritmu (core updates)?

Google core update
Google zveřejnil zásadní článek s pokyny a doporučeními týkajícími se aktualizací hlavního algoritmu

Google, užitečný obsah a umělá inteligence

Google a umělá inteligence
Spoléhat se při tvorbě obsahu pouze na umělou inteligenci by nebylo moudré.

Víte, pro koho a jakým způsobem píšete?

Cílové publikum
Příručky či knihy pro copywritery nás poučují, že znalost cílové skupiny je naprosto zásadní.

Přidat komentář