E-E-A-T = Zkušenost - Odbornost - Autorita - Důvěryhodnost

Obsah, který tvoříte a sdílíte, je součástí vaší digitální identity. Pomáhá těm, kteří ho konzumují, aby pochopili, kdo jste, co děláte a jaké hodnoty zastáváte. A publikum také očekává, že váš obsah bude věcně správný, směrodatný a důvěryhodný (E-A-T). V prosinci 2022 k těmto třem faktorům Google přidal čtvrtý: Experience = Zkušenost.
E-E-A-T

Osnova článku:

Pokyny pro hodnotitele kvality Vyhledávání

Pokyny pro hodnotitele kvality Vyhledávání jsou vodítkem pro lidské hodnotitele, aby věděli, jak mají posuzovat hodnotu webových stránek. Tento dokument o 168 stránkách (poslední aktualizace: 16. 11. 2023) nabízí ucelený pohled na to, co Google považuje za kritéria kvality. 

Google ve své Nápovědě říká: „Hodnotitelé kvality sídlí po celém světě a jsou důkladně proškoleni podle podrobných pokynů. Jejich názor nám pomáhá zjistit, jaké změny Vyhledávání by byly užitečné. Hodnotitelé nám také pomáhají zařazovat informace do kategorií, na základě kterých vylepšujeme své systémy. Můžete se například zeptat, v jakém jazyce je stránka napsána nebo co je na ní důležitého."

Dne 12. 1. 2022 zveřejnil na Twitteru John Mueller ze společnosti Google tento krátký příspěvek: „Nicméně pokyny pro hodnotitele kvality nejsou pokyny pro SEO specialisty.“ Barry Schwartz k tomu poznamenává, že i když je třeba mít na paměti, že tyto Pokyny nejsou určeny pro SEO pracovníky, měl by si je každý z nich aspoň jednou za rok přečíst.

Co je E-A-T?

Akronym E-A-T se skládá z počátečních písmen anglických slov Expertise - Authoritativeness - Trustworthiness = Odbornost - Autorita - Důvěryhodnost. Kritéria E-A-T jsou určena k tomu, aby uživatelé dostávali ve Vyhledávání Google spolehlivé a hodnotné informace.

O E-A-T se debatuje už od srpna 2018. Právě v té době proběhla ve Vyhledávání Google aktualizace základního vyhledávacího algoritmu (tzv. core update). Neoficiálně byla nazvána Medic Update, protože zasáhla zejména weby zabývající se zdravotní péčí, dále finanční anebo hráčské weby, tedy webové stránky, jež Google označuje jako YMYL (Your Money or Your Life). Jedná se o stránky, které v důsledku neodborného zpracování mohou mít negativní dopad na naše zdraví nebo finanční stabilitu.

Do povědomí SEO komunity se termín E-A-T dostal až díky Pokynům pro hodnotitele kvality Vyhledávání z roku 2014.

V aktualizované verzi  z 15.12. 2022 Google změnil akronym E-A-T na E-E-A-T (Experience - Expertise - Authoritativeness - Trustworthiness = Zkušenost -Odbornost - Autorita - Důvěryhodnost). Pro Google bude také důležité, zda obsah vytvořil někdo, kdo má s daným tématem nějakou zkušenost.

E-E-A-T se týká všeho, co Google dělá

Google v předchozích  Pokynech pro hodnotitele kvality Vyhledávání upozorňuje, že úroveň E-A-T u daného webu závisí na tématech, kterými se zabývá, a na tom, do jaké míry jeho obsah odpovídá YMYL. Například web věnovaný lékařským tématům bude nepochybně potřebovat velkou úroveň E-E-A-T. Jeho obsah musí vytvořit odborník. Autor obsahu i web samotný musejí být dostatečně hodnověrní a důvěryhodní. Na druhou stranu, některá témata, jako je například fotografování či výuka hry na kytaru, vyžadují nižší míru E-E-A-T.

Hyung-Jin Kim, viceprezident pro Vyhledávání Google, ve své přednášce na SMX Next 2022 řekl: „E-A-T je vodítko, podle kterého hodnotíme jednotlivé weby. Pracujeme s ním u každého konkrétního dotazu a každého dílčího výsledku. Je přítomné ve všem, co děláme."

Je E-A-T hodnoticím faktorem?

V březnu 2020 Google aktualizoval na blogu článek Dannyho Sullivana „What webmasters should know about Google’s ‚core updates‘”, který obsahuje pokyny a doporučení týkající se aktualizací hlavního algoritmu.

„Od té doby, kdy byl sepsán tento článek, se nás lidé občas ptají, zda je E-A-T hodnoticím faktorem. Naše automatizované systémy používají pro řazení kvalitního obsahu ve vyhledávání kombinaci mnoha různých signálů. Snažíme se, aby tato kombinace byla v souladu s tím, co by lidé považovali za skvělý obsah, když by ho posuzovali podle kritérií E-A-T. S ohledem na to lze posouzení vašeho obsahu podle E-A-T systémově sladit s různými signály, které naše automatizované systémy používají k hodnocení obsahu.“ 

Google ve své Nápovědě upozorňuje: „Odpovědi od hodnotitelů nám pomáhají vyhodnocovat změny, ale nemají přímý vliv na pořadí výsledků vyhledávání.“ (Zdroj: Nápověda Vyhledávání Google.)

Z výše uvedeného vyplývá, že E-A-T sice nepatří mezi hodnoticí faktory, ale Google se snaží lidské hodnocení sladit se signály, které používají jeho automatizované systémy.

  • Hodnotitelé kvality vyhledávání pravidelně posuzují E-A-T u výsledků vyhledávání.
  • Google používá jejich zpětnou vazbu, aby poznal konkrétní signály, které vyhovují kritériím E-A-T.
  • Na jejich základě Google vylepšuje své vyhledávací algoritmy.

Ben Gomes, viceprezident pro vyhledávání v Googlu, to popisuje takto:

„Na tyto pokyny pro hodnotitele můžete pohlížet jako na pomůcku, jakým směrem chceme, aby se vyvíjel vyhledávací algoritmus. Neříkají vám, jak algoritmus hodnotí a řadí výsledky vyhledávání, ale především ukazují, co by měl algoritmus dělat.“ (Jillian D’Onfro, „We sat in on an internal Google meeting where they talked about changing the search algorithm — here’s what we learned“.)

Použité zdroje:

Vylepšete svůj webový obsah

napište nám

Související články: 

Co Google říká o aktualizacích základního algoritmu (core updates)?

Google core update
Google zveřejnil zásadní článek s pokyny a doporučeními týkajícími se aktualizací hlavního algoritmu

Jak lidé vyhledávají na internetu

Vyhledávání na internetu
Jaké typy vyhledávacích dotazů se používají při vyhledávání?

Přidat komentář