Hackeři se odklání od počítačů k smartphonům

Počet uživatelů smartphonu roste a přímo úměrně tomu i kybernetické útoky na tato zařízení. Jak jsou na tom s mobilní bezpečností Češi?
Mobilní bezpečnost

Všem je jistě známo, že počet uživatelů smartphonu neustále roste. Mezi lety 2017-2022 činil tento nárůst dokonce neuvěřitelných 49,89 %. V současné době vlastní smartphone zhruba 6,64 miliard lidí, což je asi 83,72 % světové populace.

Počet uživatelů smartphonu ve světě

  • Věděli jste, že více než 85 % mileniálů, tedy příslušníků generace Y, vlastní smartphone, kterého se denně dotknou v průměru 45x ?

V souvislosti s tímto jevem se čím dál tím častěji dostává do popředí mobilní bezpečnost. Vzhledem k tomu, že v mobilních telefonech mívají uživatelé mnohem více osobních informací a citlivých údajů než v počítači, dostaly se více do hledáčku kybernetických útočníků. V loňském roce provedla společnost Samsung průzkum, kdy na vzorku 1 050 lidí ve věku 18-65 let zkoumala, jak si v otázce mobilní bezpečnosti stojí Češi.  Jak to dopadlo?

Zamykání displeje, aneb absolutní základ mobilní bezpečnosti

Většina (80,7 %) respondentů v průzkumu uvedla, že má v mobilu nastavené zamykání displeje. O tom, zdali je tato hodnota dostačující, by se dalo diskutovat, v obecné rovině však lze říci, že jsou Češi poměrně zodpovědní. Zodpovědnost a ostražitost se ale poněkud vytrácí se zvyšujícím se věkem, kdy si lidé smartphony již nezamykají a vystavují se tak riziku nechtěného kybernetického útoku, případně instalaci škodlivého malware.

 zamykání obrazovky

Mobil bez dozoru

Ač bychom svůj smartphone neměli nechávat bez dozoru, stále existuje velká skupina lidí, která takto činí. Z průzkumu vyplynulo, že při odchodu od stolu si s sebou bere telefon pouze 84,6 % mužů a 71,1 % žen. Poněkud paradoxním bylo zjištění, že o bezpečnost telefonu se starají více respondenti se základním a středoškolským vzděláním (kteří jej mají neustále po ruce či v kapse) nežli ti se vzděláním vysokoškolským.

Uchovávání citlivého obsahu ve smartphonech

Bylo zjištěno, že takřka každý třetí mladý člověk uchovává ve svém mobilním zařízení choulostivé fotografie. Jedná se především o jedince ve věku 18-26 let a častěji o muže. Chcete-li si do telefonu ukládat obdobný obsah, uložte jej do zabezpečené složky. Tu nabízí třeba bezpečnostní platforma Samsung Knox.

  • Do uvedeného věkové kategorie mimo jiné patří příslušníci generace Z, kteří na smartphonech tráví i 5 a více hodin denně.

Oprávnění aplikací vyžadovaná při instalaci

Zhruba 37,8 % dotazovaných uvedlo, že si při stahování aplikací nepřečte, jaká oprávnění od nich budou při instalaci vyžadována. Ženy si požadavky přečtou v 61,1 % a muži v 63,1 % případů. Na důkladné pročtení podmínek přitom dbají zejména uživatelé ve věku 54-65 let.

 Oprávnění aplikací

Odkládání aktualizací

Kdo chce udržovat mobilní telefon v bezpečí a zajistit mu dobrý výkon, musí dbát na pravidelnou aktualizaci systému. Dostupnost aktualizací přitom ani není potřeba aktivně sledovat, ve většině případů se totiž uživatelům objeví notifikace v horní liště. Instalaci aktualizace se doporučuje do 24 hodin od jejího obdržení.

Během průzkumu však bylo zjištěno, že 43 % dotazovaných si v této lhůtě aktualizaci neinstaluje. Uživatelé totiž nabývají dojmu, že by je to zdržovalo. Aktualizace proto odkládají, čímž se zbytečně vystavují kybernetickým hrozbám. Častěji aktualizace odkládají ženy, a to v 51,7 % případů, muži pak v 35,7 % případů. Jako nejuvědomělejší se projevili respondenti ve věku 27-35 let.

 Aktualizace SW

Instalace antiviru do telefonu

Snad každý z nás má ve svém počítači nainstalovaný antivirový program a bere to jako naprostou samozřejmost. Proč by tomu mělo být u v současnosti zranitelnějších mobilních telefonů jinak? V tomto ohledu jsou Češi bohužel stále málo ostražití, nainstalovaný antivirový program ve svém chytrém telefonu má pouze 52,7 % dotazovaných. Zbylí respondenti buď antivirus vůbec nemají nebo o tom přinejmenším neví.

Mobilní hrozby jsou přitom mnohem sofistikovanější – jedná se například o různé phishingové kampaně, spyware či falešné aplikace a také stalkerware sledující uživatele. Jedině díky kvalitnímu antiviru jim lze zabránit.

 Antivirový program

Vylepšete svůj Outsourcing IT

napište nám

Související články: 

Vývoj mobilní aplikace – co všechno byste měli předem vědět?

Vývoj mobilní aplikace
Chytrý telefon spolu s mnoha užitečnými aplikacemi patří v současné době mezi "základní výbavu&

Aktualizujete pravidelně svůj software? Rozhodne byste měli!

Pravidelná aktualizace SW
Zabezpečení webu je především v současné době naprostou nezbytností.

Trendy v programování mobilních aplikací 2023

Trendy v programování mobilních aplikací 2023
Trh s mobilními aplikacemi se rozšiřuje rychlým tempem a rostoucí trend bude přetrvávat i nadále.

Přidat komentář