AdBlock: Vzrůstající fenomén digitálního století. Proč tomu tak je?

Reklamy na internetu — něco, bez čeho se mnozí provozovatelé webů — za účelem dosažení určité výše příjmů — již neobejdou. Co však dělat, když je reklamy už příliš a působí na uživatele více než rušivě? Vše se dozvíte v našem článku!
AdBlock

Reklamní sdělení nás obklopují na každém kroku, prostředí internetu nevyjímaje. V online prostředí však nelze přepnout kanál jako v televizi či obejít billboardy tyčící se v ulicích. A jak se tedy "zhoubnému" vlivu digitálních reklam bránit? To vše si povíme v následujícím článku.

1.    Co je to AdBlock a jaké jsou jeho hlavní funkce? 

Ještě než přejdeme k samotnému článku, je třeba upozornit na jednu věc – označení „AdBlock“ je vlastní název konkrétního blokátoru reklam, kdežto výraz „adblock“ je obecný termín pro jakýkoliv doplněk blokující reklamy. 

AdBlock je nejčastěji charakterizován jako doplněk webových prohlížečů, jenž na webových stránkách dokáže blokovat reklamy a případně i jiné prvky popsané ve filtrech. Filtry je přitom možno nastavit a upravit individuálně. Jedná se o software disponující freeware licencí, a proto si jej můžete stáhnout zcela zdarma. Tento doplněk byl vyvinut v roce 2009 Michaelem Gundlachem v New Yorku a primárně byl určen pro prohlížeč Chrome. Nyní patří k nejpoužívanějším nástrojům na blokování reklam. 

1.1.    Proč si lidé AdBlock stahují? 

Mezi hlavní přednosti AdBlocku patří zejména:

 • rychlejší načítání stránek, neboť se snižuje velikost přenášených dat,
 • nižší spotřeba dat u mobilního připojení, což ocení především uživatelé disponující omezeným tarifem, 
 • a v neposlední řadě schopnost zabránit inzerentům, aby vás na základě cílené reklamy sledovali po celém internetu.

Mohlo by vás zajímat: Už jste slyšeli o vyhledávači DuckDuckGo, který neukládá obsah vyhledávaný uživateli, a chrání tak jejich soukromí?! Zjistěte, v čem se liší od „starého dobrého“ Googlu.

Užijete si surfování po internetu bez jakýchkoli rušivých elementů – už žádná vyskakovací okna, bannery či videa. Kliknutím se dostanete přesně tam, kam chcete, bez zbytečných prodlev a klení. Nejste-li zarytými odpůrci reklamy, ale vadí vám jen některé, máte možnost povolit pouze ta reklamní sdělení, jež splnila potřebná kritéria (týkající se např. umístění, velikosti atp.); tato sdělení by měla být slušná a neobtěžující.

2.    Podívejme se na výhody AdBlocku detailněji…

Nejste-li si úplně jistí, zda je toto řešení vhodné právě pro vás, podívejte se s námi na jeho pozitiva podrobněji a ve specifických oblastech.

2.1.    Reklamy a vyskakovací okna

Reklamy ve formě vyskakovacích oken jsou považovány za jedny z nejotravnějších vůbec a iritují uživatele internetu již více než 25 let. Během své existence se tento typ reklamy stal mnohem agresivnějším než ve svých počátcích a nyní se mimo běžné vyskakovací reklamy (tzv. pop-up ads), kdy na vás přímo v obsahu určité stránky vyskočí reklamní sdělení, setkáváme i s tzv. pop-under reklamou. V tomto případě se reklama otevře nikoliv v obsahu prohlížené stránky, avšak v okně novém, což zjistíte až v momentě, zavřete-li právě prohlížené okno zahrnující vámi hledaný a chtěný obsah.  

Neméně iritující skutečností je známá praktika inzerentů, kdy prostřednictvím třetích stran sledují vaši „vyhledávací aktivitu“ a ukládají si o vás určitá data, na jejichž základě se vám následně zobrazí reklama právě na ten či onen produkt, který jste si prohlíželi. Možná jste správně uhodli, že se jedná o retargeting. 

AdBlock blokuje vyskakovací reklamu defaultně; po jeho instalaci byste ji tedy neměli vůbec vidět. Nastane-li opak, je vaše zařízení pravděpodobně infikováno škodlivým softwarem „Adware“. Jak v tomto případě postupovat, naleznete v nápovědě.

2.2.    Těžba kryptoměn

Tato část je určena především těm, kteří se těžbou kryptoměn již zabývají, a tudíž ví, o co se jedná. Pro méně znalé pouze zmíníme, že se jedná o proces, kdy výkon svého počítače „propůjčíte“ potřebám sítě, jež provádí transakce s kryptoměnami (nejčastěji se využívá Bitcoin). Za toto „propůjčení“ pak máte nárok na odměnu, a to právě ve formě digitálních peněz

Tato činnost bohužel není zcela bezriziková, neboť spousta hackerů již vymyslela způsob, jak do vašeho PC implementovat škodlivý software, tedy malware, který spouští těžbu kryptoměny bez vašeho vědomí, a z ní plynoucí odměnu zašle rovnou „útočníkům“. A právě v těchto a obdobných případech přichází na scénu AdBlock, jenž podvodníkům, resp. podvodným stránkám, znemožní užívat výkon vašeho počítače bez vašeho vědomí a souhlasu.  

2.3.    Malware

S pojmem malware jsme se již okrajově setkali v předchozí části. Nicméně, „opakování je matka moudrosti“, a proto si jej znovu připomeneme. Malware je jinými slovy škodlivý či zákeřný software, jenž dokáže – samozřejmě bez vědomí uživatele – proniknout do počítačového systému a případně jej i poškodit. 

2.3.1.    Typy malware

Existuje několik typů malware:

 • od výše zmíněného reklamního softwaru „adware“, jenž vás nutí ke shlížení reklam a může sbírat vaše osobní data, 
 • přes nejrůznější viry, 
 • až po vyděračský software (ransomware). Ransomware je poněkud novějším typem škodlivého programu, jenž blokuje PC systém či šifruje data v něm zapsaná, a následně požaduje od uživatele výkupné za obnovení přístupu.

Přečtěte si také: Máte dobře vyřešenou ochranu před nebezpečími na internetu?

2.3.2.    Ochrana proti malware 

Ochrana proti malware je poměrně prostá – nestahovat obsah z nedůvěryhodných stránek a neklikat na odkazy, u nichž nelze ověřit důvěryhodnost zdroje. Bohužel ne vždy běžný uživatel tyto případy odhalí, AdBlock však ano, a vaše zařízení tak bude mnohem lépe chráněno. 

Mohlo by vás zajímat: Jak poznáte, že byl váš počítač napaden malwarem?

2.4.    YouTube

Kdo by neznal dotěrné reklamy na YouTube, jež se objevují před samotným spuštěním videa, v jeho průběhu i po skončení přehrávání. Také jste měli mnohdy nutkání se sledováním přestat? Nainstalujete-li si AdBlock, docílíte defaultního blokování reklam na této platformě. Nejedná se přitom pouze o reklamy ve videích, nýbrž i o bannerové a další postranní reklamy

Nicméně, pokud se budete chtít v určité chvíli na reklamy přece jen podívat, jednoduše činnost doplňku pozastavíte. Poté však počítejte s pomalejším načítáním videí a s koncem ochrany proti malware. 

2.5.    Facebook

Mnozí z nás zajisté aktivně využívají sociální síť Facebook. Lze přitom předpokládat, že primárním důvodem k užívání byla možnost spojit se i na dálku s přáteli či rodinou. 

Ve druhém čtvrtletí roku 2019 dosáhl počet aktivních uživatelů na Facebooku za den čísla 1,59 mld., což představuje 8% meziroční nárůst. S rostoucím počtem aktivních uživatelů však také roste počet inzerentů, kteří Facebook vyhodnotili jako ideální místo pro vkládání reklamy.

Jednou z největších výhod pro inzerenty je fakt, že Facebook disponuje mnoha osobními údaji o jednotlivých uživatelích, což inzerentům umožňuje jednodušeji identifikovat cílové skupiny. Nechcete-li mít pocit, že se vám někdo dobývá do soukromí, nainstalujte si AdBlock, a stanovte si tak určité hranice. 

3.    Čísla a statistiky 

V prvé řadě si ukážeme, jak je AdBlock – jakožto specifický blokátor reklam – rozšířen. Na obrázku níže vidíme, že jej využívá již více než 65 milionů uživatelů po celém světě a existuje přibližně ve 40 jazykových verzích, na jejichž vývoji se podílí přes 120 překladatelů. V tomto případě samozřejmě hovoříme o konkrétním doplňku nesoucím název AdBlock. Pokud bychom na problematiku nahlíželi obecně a brali v potaz veškeré doplňky blokující reklamy, došli bychom k závěru, že je využívá zhruba třetina internetových uživatelů. Třeba v USA je to nyní 1 ze 4.
 

AdBlock v číslech

Zdroj: https://getadblock.com/

3.1.    Výzkum GlobalWebIndex z roku 2019

Výzkumná společnost GlobalWebIndex provedla v loňském roce celosvětový výzkum týkající se chování uživatelů internetu z hlediska užívání doplňků pro blokování reklam. Výsledkem jsou – mimo jiné – následující zjištění:

 • 42 % uživatelů doplňků tvoří ženy, 58 % pak muži.
 • Nejčastěji jsou využívány těmito věkovými skupinami:
  • 25-34 let (32 %)
  • 16-24 let (31 %)
 • Nejmenší podíl zaujímá kategorie 55-64 let s mírou užívání 6 %.
 • Nejvíce jsou blokátory reklam rozšířeny v asijsko-pacifickém regionu (kolem 50 %).
 • Faktory působící na uživatele jako motivační k jejich instalaci reflektuje následující graf:

Důvody pro instalaci AdBlocku

Zdroj: GlobalWebIndex, upraveno (resp. přeloženo)

Jak si lze povšimnout, uživatelům nejvíce vadí množství reklam obecně; cítí se být reklamou přehlceni. Reklamní přehlcení však není žádným překvapením, neboť většina produktů na trhu je standardních a odlišit je může snad už jen marketing. 

Další faktory pak zahrnují především rušivost, vtíravost či irelevanci reklamních sdělení, zaujímání příliš velké plochy obrazovky či to, že mohou obsahovat různé viry a bugy. 
 

3.2.    Výzkum eMarketer z roku 2019

Průzkum týkající se téže problematiky provedla i výzkumná agentura eMarketer. Zaměřila se přitom na uživatele těchto doplňků v UK a zkoumala, proč je používají. Důvody byly v podstatě shodné s těmi výše uvedenými, avšak zajímavým zjištěním bylo, že reklamy nejvíce vadí věkové kategorii 55-64 let. Může to být zčásti zapříčiněno tím, že tito uživatelé – jakožto zástupci starší generace – nejsou na nadměrné vystavení vlivu reklamy zvyklí. 

3.3.    Užívání AdBlocku v Evropě a ve světě

Pro zajímavost si nyní ukážeme, které země v užívání blokátorů reklam dominují, a to jak v Evropě, tak ve světě obecně.

Tip! Nechte se inspirovat reklamou tak, jak ji neznáte a seznamte se s jejím vývojem do první poloviny 20. století.

3.3.1.    Evropa

Ač se jedná o pár let starší data, vypovídací hodnotu mají i dnes. Z obrázku lze vypozorovat, že nejvyšší míru užívání doplňků blokujících reklamu v Evropě vykazuje Řecko, Polsko a Německo. V České republice to bylo v témže období přibližně 11 %, přičemž bylo zjištěno, že reklamu více blokují muži a technicky zaměření uživatelé.

3.3.2.    Svět

Podíváme-li se na tuto problematiku v celosvětovém měřítku, vidíme, že opět dominuje Řecko, Polsko a Německo, a dále také Austrálie, Japonsko, Kanada a USA, severské státy (Island, Dánsko, Švédsko, Finsko + UK), Pobaltí či Portugalsko – až na výjimky se tedy jedná spíše o vyspělé západní země. Na opačné straně spektra se pak nachází především Afrika
 

Míra užívání AdBlocku v Evropě

Zdroj: https://www.mediaguru.cz/clanky/2015/08/studie-ztraty-z-blokovani-reklam-maji-byt-22-mld-usd/

AdBlock a jeho užívání ve světě

Zdroj: https://www.cnews.cz/reklamy-na-webu-blokuje-200-milionu-lidi-v-cesku-kazdy-devaty-uzivatel/

4.    Jak AdBlock implementovat a které platformy jej podporují?

Ať už používáte jakýkoliv prohlížeč či jakékoliv zařízení, budete mít AdBlock plně k dispozici, neboť je podporován všemi známými platformami:

4.1.    Desktop vs. mobil 

V předchozích letech zástupci reklamního průmyslu věřili, a tak trochu doufali, že s přechodem uživatelů z desktopu na mobilní telefony, dojde k poklesu míry užívání AdBlocku a dalších blokátorů. Opak je však pravdou.

 Podíváme-li se na následující tabulky, která je založena na výsledcích již zmíněného výzkumu společnosti GlobalWebIndex a která opět bere v potaz veškeré blokátory reklam, vidíme, že procentuální rozdíl mezi využíváním v desktopových a mobilních zařízeních není tak markantní. V asijsko-pacifickém regionu dokonce mobilní telefony převládají. 

Využívání AdBlocku dle typu zařízení

Zdroj: vlastní zpracování na základě výsledků výzkumu GlobalWebIndex

5.    Komu a proč AdBlock vadí a jak se proti němu „bojuje“?

Pravděpodobně pro vás nebude žádným překvapením, že AdBlock značně vadí samotným inzerentům, kteří se snaží posílat reklamní sdělení na co největší počet zařízení. Vlivem AdBlocku jsou však jejich možnosti limitovány, a inzerenti tak přicházejí o potenciální zisky, neboť např. dosahují menšího počtu konverzí. 

Velkým problémům dále čelí provozovatelé webů a vydavatelé. Ti vnímají uživatele užívající doplňky na blokování reklamy jako „černé pasažéry“, kteří je okrádají o zisky. 

Protistrana však tvrdí, že na vině nejsou – údajně neeticky se chovající – uživatelé, ale právě zadavatelé reklamy a provozovatelé webových stránek. Vzhledem k tomu, že weboví provozovatelé získávají podstatnou část příjmů z reklamy, obávají se inzerentům postavit a poukázat na nevhodnost reklamy. Pokud by to udělali, inzerenti by prostě přešli na jiný web. Provozovatelé webů mimo jiné tvrdí, že pokud weboví návštěvníci nadále chtějí obsah zadarmo, musí reklamu akceptovat – za obsah musí zaplatit buď reklama nebo uživatelé. 

5.1.    Postoj Googlu k AdBlocku

Zajímavý je postoj společnosti Google, která z reklamy v podstatě „žije“. Někdejší obchodní ředitel českého a slovenského Googlu, David Špinar, ještě v době výkonu své funkce vyjádřil stanovisko společnosti následovně: „Jsem přesvědčen, že jsme na straně uživatelů. Mohli bychom adblocky z Chromu jednoduše vypnout, ale neuděláme to, protože je uživatelé chtějí.“ Dle Špinara se uživatelé k blokátorům uchylují z pocitů zoufalství a zhnusení z něčeho, co zapříčinil sám reklamní průmysl. 

Google nejenže adblocky nevypnul, ale vzhledem k neustále se zvyšující míře užívání těchto doplňků – na desktopech, mobilech i tabletech – přišel před pár lety s vlastním řešením, kdy do samotného prohlížeče Chrome integroval určité ochranné prvky týkající se reklamy. Tyto prvky blokují reklamní sdělení, která nejsou v souladu se “standardy pro lepší reklamu” tvořenými “Koalicí pro lepší reklamu”, jíž je Google součástí. Na svém řešení Google samozřejmě nadále pracuje. Nicméně, pokud shledá nějakou reklamu jako neobtěžující a splňující dané standardy, normálně ji uživatelům zobrazí. Rozhodně není v jeho zájmu přestat zobrazovat veškerý reklamní obsah, jelikož právě digitální reklamy tvoří majoritní část příjmů společnosti, jak jsme již výše naznačili. 

5.2.    A jak se proti AdBlocku tyto „ohrožené subjekty“ brání? 

Jedním z obranných mechanismů může být nezobrazující se obsah webových stránek uživatelům, kteří AdBlock používají. Provozovatelé webů tuto možnost mají, škodili by však i sami sobě, neboť by přicházeli o potenciální návštěvníky. 

5.2.1.    Test serveru Lupa.cz 

Další možností je v podstatě „opačná reklama“, kdy nedochází k obviňování uživatelů, že se chovají neeticky a že kvůli nim provozovatelé přicházejí o příjmy a potažmo zisky. Funkcí této reklamy je naopak uživatelům vysvětlit, proč reklamy neblokovat. Odborný server Lupa.cz provedl experiment, kdy na server nasadil lištu, která lidem vysvětlovala, proč blokátory reklamy vydavatelství a serveru škodí. Lišta uživatele žádala o jejich vypnutí. Výsledek byl zajímavý a překvapivý zároveň – 10% pokles míry blokování

5.2.2.    Nativní inzerce

V neposlední řadě stojí za zmínku tzv. nativní inzerce (též placený/sponzorovaný obsah), která může být velmi účinná, a hlavně je vůči daným doplňkům odolná. Princip spočívá v tom, že se reklamní sdělení vkládají do médií mezi běžné články a stávají se tak přirozenou součástí obsahu. Takovýto obsah si uživatel následně běžným způsobem přečte, aniž by tušil, že byl právě vystaven vlivu reklamy. Nativní inzerce tak nepoužívá tradiční způsoby získávání zákazníků (snaha zaujmout, umění šokovat aj.), ale naopak se co nejvíce vydává za běžný obsah toho či onoho média. Bez nadsázky lze říci, že v ní tkví velký potenciál.

6.    AdBlock vs. AdBlock Plus

AdBlock samozřejmě není jediným doplňkem svého druhu na trhu. Nejvíce mu „šlape na paty“ blokátor nesoucí název AdBlock Plus. V následujících několika řádcích si povíme, v čem spočívají rozdíly obou řešení.

Ač by se mohlo zdát, že se jedná o na sebe navazující blokátory, opak je pravdou. AdBlock a AdBlock Plus byly vyvíjeny nezávisle na sobě, v obou případech se však jedná o open-source řešení, která jsou dostupná zdarma

6.1.    Co je AdBlock Plus

O původu AdBlocku jsme se zmínili již v úvodu. Co se týče programu AdBlock Plus, vznikl již v roce 2002 a jeho autorem byl dánský vývojář Henrik Sorensen. Původně se jednalo o řešení určené primárně pro prohlížeč Firefox. V současnosti zajišťuje fungování a správu tohoto doplňku německá společnost Eyeo GmbH. „Náš AdBlock“ vznikl právě z toho důvodu, že služebně starší AdBlock Plus nebyl pro Chrome dostupný. 

Oba doplňky o sobě tvrdí, že jsou těmi nejpoužívanějšími, tato tvrzení je však nutno zpřesnit – AdBlock Plus je vedoucím nástrojem u prohlížeče Firefox, AdBlock zase u prohlížeče Google Chrome.

Jejich funkce jsou velmi podobné – oba blokují klasické reklamy na webech, na Facebooku i na YouTube a rovněž kontrolují i škodlivé programy na internetu. Obdobně se také v obou blokátorech nastavují weby, u kterých reklamu uživatel blokovat nechce. 

6.2.    Rozdíl 

Spočívá v tom, že AdBlock Plus podporuje o něco více platforem; vedle Chromu, Firefoxu, Edge, Safari, iOS a Androidu – které podporuje i AdBlock – se jedná také o internetový prohlížeč Samsung, Yandex a Opera. AdBlock Plus rovněž disponuje o něco přívětivějším uživatelským prostředím a nastavením. Na druhou stranu se však musí blokování jednotlivých elementů na webu provádět manuálně. Po jeho instalaci si také uživatel sám musí vypnout zobrazování nerušivé reklamy, která se zobrazuje defaultně. 

AdBlock nabízí sice o něco méně přívětivé nastavení, avšak blokování jednotlivých elementů na webových stránkách se provádí pravým kliknutím myši – tedy rychle a jednoduše. Také umožňuje pokročilejší filtrování a správu povolených reklam. Na rozdíl od AdBlock Plus však na jednotlivých stránkách nezobrazuje množství zablokovaných reklam.

V případě obou rozšíření se bohužel hovoří o tom, že se dají vybranými inzerenty „koupit“, resp. že reklama těchto inzerentů bude uvedena na seznamu povolených reklam. 

7.    Další alternativy blokátorů

Samozřejmě existuje spousta dalších rozšíření blokujících reklamní sdělení, ty už však nejsou tolik známé a užívané a jejich využití je – například z hlediska množství podporovaných platforem – limitováno. Jako příklad dalších alternativ lze uvést následující:

8.    Instalovat, či ne-instalovat?

Pravděpodobně se nyní ptáte, zda si tedy AdBlock (případně jiný doplněk) nainstalovat či nikoliv. Zde záleží především na vašem vztahu k reklamním sdělením. Vnímáte-li reklamy spíše jako zdroj informací či inspirace, pak instalace takovýchto rozšíření pravděpodobně nebude nutná. 

Pokud se však cítíte reklamou pronásledováni na každém kroku, otravuje vás a působí rušivě (resp. vás odvádí od samotného obsahu webu), pak je na místě o nějakém doplňku uvažovat. Osobně bychom doporučili ony dva nejrozšířenější – tedy AdBlock či AdBlock Plus
 

Vylepšete svůj Outsourcing IT

napište nám

Související články: 

10 věcí, které jste nevěděli o reklamě na Facebooku

Facebook for Business
Billboard na řeznictví osloví trochu jiné lidi než televizní reklama před večerníčkem.

Velká agresivní pop-up okna webu uškodí, vzkazuje Google

Velká agresivní pop-up okna webu uškodí
A je to tady! To, co Google avizoval už dlouho dopředu, dnes oficiálně spustil.

Komentáře

Yuhů

12.6.2020

Jasně že se adbloky dají uplatit, aby konkrétní reklamy neblokovaly. Dokonce k tomu není potřeba je kontaktovat, protože chodí za inzerenty sami s “obchodní” nabídkou. Je to úplně normální vydírání.

Přidat komentář