Co říká Google o nadpisech na stránce

Nadpisy vysílají silný signál ohledně obsahu webové stránky a jejích různých částí. A jak uvidíte dále, nezáleží na tom (aspoň podle Googlu), zda použijete nadpis H1, nadpis H2 či kterýkoliv jiný.
SEO a nadpis h1

Nadpisy a mezititulky slouží jako směrovky na cestě a relevantní obsah udrží zájem návštěvníka webu. Jsou důležité nejen z pohledu SEO. Úkolem nadpisu je udržet čtenářův zájem – přesněji řečeno, aby si chtěl přečíst další větu. To je hlavní poslání nadpisu. 

Základní osnova článku:

Nadpisy H1 už nejsou tím, čím bývaly

Používání nadpisů kvůli lepšímu umístění ve vyhledávání má dlouhou historii. Je to jeden z prvních známých hodnoticích faktorů Google. Vyhledávací algoritmy se však neustále vyvíjejí, a proto je důležité pochopit, proč jsou nadpisy stále důležité.

Pamatujete na dřívější doporučení pro tvorbu nadpisů první úrovně (tag H1)?

 • Vložte do nich klíčové slovo / klíčová slova.
 • Na stránce musí být vždy jen jeden nadpis H1.
 • Nadpis H1 je první a největší text na stránce.

Dnes už toto neplatí bezezbytku. Vyhledávače jsou natolik chytré, že poznají, co je nadpis nebo titulek, i když jim to výslovně neřeknete.

Vyhledávací algoritmy; strojové učení

Bude se web umisťovat v SERPu i bez nadpisů H1?

John Mueller ze společnosti Google už několikrát odpovídal na otázky týkající se nadpisů. Je zřejmé, že SEO komunita stále vnímá nadpisy jako jeden z důležitých hodnoticích faktorů. Mueller potvrzuje, že Google používá nadpisy k porozumění obsahu. „Pokud jde o vyhledávání, používáme nadpisy. Používáme je ale k tomu, abychom lépe porozuměli obsahu stránek.“  

Na Webmaster Central hangoutu zazněla mimo jiné tato otázka:  „Bude se stránka, na které není nadpis H1, i tak umisťovat na klíčová slova, která má v nadpise H2?“ Mueller odpovídá: „I tak? Nevím, jestli se i tak bude umisťovat, ale je to možné. Určitě je to možné.“ Dále říká, že nadpisy slouží k lepšímu umístění ve výsledcích vyhledávání a nazývá je hodnoticími faktory: „Nadpisy na stránce nám pomáhají lépe porozumět obsahu na stránce. Nejsou jediným hodnoticím faktorem, který máme. Také se díváme na samotný obsah. Ale někdy nám jasný nadpis na stránce poskytne o trochu více informací, o čem daná část pojednává.“ (Roger Montti, „Google: Heading Tags are a Strong Signal".)

Výsledky vyhledávání

Přečtěte si také:

Kolik nadpisů H1 může být na webové stránce? 

Nedávné diskuse na sociálních sítích ohledně používání nadpisů (H1,H2) odhalily značnou nejednotnost v této otázce. Ti, kteří se zabývají SEO, se kupodivu stále nemohou shodnout v tom, jak tyto nadpisy používat. Cyrus Shepard, SEO expert z Mozu a zakladatel společnosti Zyppy, položil na Twitteru anketní otázku, zda Google kvůli SEO doporučuje mít na stránce pouze jeden nadpis H1. Téměř 60 % respondentů se domnívá, že ano.

Opravdu to tak je? John Mueller upozorňuje: „Na stránce můžete mít tagů H1, kolik chcete. Neexistuje žádný horní nebo spodní limit.“ A dodává: „Některé SEO nástroje to označují jako problém a upozorňují vás: Nemáte žádný tag H1, nebo máte dva tagy H1... z našeho pohledu to závažný problém není.“ 

Čtěte dále! 

Google může místo názvu stránky (title) použít nadpis H1

V některých ojedinělých případech - například když Google nemůže najít nebo zpracovat značku title, vybere si jako název text jiného prvku na vaší stránce. Často to může být  právě nadpis H1. „Je naivní si myslet, že Google značku H1 úplně ignoruje,“ řekl pro Search Engine Land Hamlet Batista, výkonný ředitel a zakladatel RankSense. „Viděl jsem, že nadpisy H1 byly použity místo značky title v SERPu. Je určité dobré, aby se z H1 stalo klíčové téma stránky. Když se tak stane, budete mít skutečně dobrý nadpis,“ radí Batista a dodává, že v případě, kdy budete mít na stránce několik nadpisů H1, nebudete moci ovlivnit, jaký text se objeví ve výsledcích vyhledávání, pokud místo názvu stránky bude použit nadpis H1.

Proč jsou nadpisy H1 důležité pro SEO

„Mít jasné, sémanticky srozumitelné nadpisy je užitečné pro pochopení každé dané stránky,“ říká Mueller. Nadpisy jsou důležité jak pro vyhledávače, tak především pro uživatele, protože vyznačují strukturu obsahu na stránce a zároveň slouží k upoutání jejich pozornosti.

 • Značky H1 pomáhají vyhledávačům pochopit stránku.
 • Značky H1 zlepšují uživatelský prožitek (user experience).
 • Značky H1 zlepšují přístupnost webových stránek.

Struktura webu

Měli bychom vždy upřednostnit uživatelský prožitek před úzkostlivým dbáním na hustotu klíčových slov. Pro uživatele je důležité, aby obsah na stránce byl logicky a přehledně uspořádán a jeho sdělení bylo jasné a srozumitelné.

Cyrus Shepard doporučuje:

 • Uspořádejte svůj obsah pomocí hierarchické struktury nadpisů (H1, H2, H3 atd.). 
 • Používejte vhodný font pro nadpis v záhlaví. Jinými slovy, usnadněte Google, čtečkám obrazovky a dalším strojům nebo lidem, kteří čtou váš obsah, aby poznali, co je nadpis. 

Veronika Marčíková v článku „10 pravidel webové typografie, které by měl každý zná“ připomíná: „Nezapomínejte vizuálně odlišovat nadpisy, podnadpisy, perex, běžný text a popisky“. Pokud máte CMS nebo nějaké technické omezení, které vám brání používat nadpisy H1 a jiné osvědčené SEO postupy, musíte si vystačit s tím, co máte, a zužitkovat to, jak nejlépe umíte.

Doporučení pro tvorbu nadpisů od Bruce Claye:

 • Na každé stránce mějte nadpis H1. Vyjadřuje její hlavní téma.
 • Zachovávejte hierarchickou strukturu nadpisů. Díky tomu bude váš obsah přehledný a snadno srozumitelný.
 • Dbejte na to, aby každý nadpis byl pro čtenáře jedinečný, výstižný a přesvědčivý.
 • Do nadpisů, zejména do H1, zakomponujte důležitá klíčová slova.
 • Nepoužívejte příliš velké množství nadpisů, jinak rozmělníte téma své stránky.
 • Do nadpisů nevkládejte tlačítka ani navigační odkazy.
 • Nepoužívejte nadpisy ke stylování textu, který nemá sloužit jako nadpis. K tomu slouží kaskádové styly (CSS). 
   

Použité zdroje

Vylepšete svůj Outsourcing IT

napište nám

Přidat komentář