Copywriting, pragmatika, relevance
Při copywritingu je nutno myslet na celou řadu dalších oblastí, třeba na pragmatiku a relevanci, o...
6. 9. 2020
Jazyková korektura textu | Aira GROUP
Vadí vám chyby v textech na webu? Korektura je kontrola gramatické, pravopisné a stylistické...
30. 6. 2020
USP - unikátní prodejní argument
V čem je váš produkt unikátní? Autorem termínu „unique selling proposition“ neboli jedinečného...
29. 5. 2020
Rozdíl mezi SEO copywritingem a klasickým copywritingem
Dobrý obsah na webu neslouží k uspokojování vyhledávacích robotů. Prvořadým cílem je psát nejprve...
22. 5. 2020
Paul Grice a komunikační maxima
Paul Grice rozdělil tzv. kooperační princip na 4 skupiny konverzačních maxim. Může být jejich...
27. 4. 2020
Český národní korpus
Pro všechny psavce, textaře, copywritery i webcopywritery: 5 spolehlivých lingvistických zdrojů pro...
27. 3. 2020
4 chybné komunikační předpoklady při psaní webových textů
Vyjadřovat se jasně a srozumitelně v jakémkoli prostředí vyžaduje určité úsilí, pečlivost a...
19. 12. 2019