Co je Google PageRank?

V roce 2016 ukončil Google podporu nástroje Google Toolbaru, který zobrazoval hodnoty PagRanku na stupnici od 0 do 10. PageRank však Google stále používá pro hodnocení webových stránek.
Page Rank

Mezi nejdůležitější hodnoticí faktory patří zpětné odkazy (backlinks). Ty tvoří základ PageRanku, který je součástí algoritmu Google pro řazení výsledků webových stránek ve vyhledávání a hodnocení jejich důležitosti. Anglické slovo Rank znamená „hodnocení, umístění“ a Page je příjmení jednoho ze zakladatelů Google.

Zakladatelé technologické společnosti Google Sergey Brin a Larry Page navrhli PageRank v roce 1997 jako součást svého výzkumného projektu na Stanfordské univerzitě. Svou motivaci popsali takto: „Naším hlavním cílem je zlepšit kvalitu webových vyhledávačů." Prvně byl PageRank prezentován v roce 1998 v  pracích The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine a The PageRank Citation Ranking: Bringing Order to the Web.

Obsah článku:

Co stálo v pozadí jeho vzniku?

PageRank vzešel z myšlenky, že lze určit význam webové stránky podle toho, z jakých stránek na ni vedou odkazy. Sergey Brin k tomu uvedl: „Uplatnit tuto myšlenku vyžadovalo mnoho výpočtů. Důležité stránky obvykle odkazují na jiné důležité stránky. Celý web tedy převedeme na obrovskou rovnici s několika stovkami milionů proměnných, což jsou hodnocení PageRank všech webových stránek, a miliardami členů, které představují odkazy“  (viz Steven Levy, Jak myslí Google a jaké je tajemství jeho úspěchu, Grada, Praha 2012, s. 19).

Odkazy byly vlastně něco jako hlasování. Pokud byl na stránce odkaz vedoucí na jinou stránku, považovalo se to za určité hlasování v její prospěch. Myšlenka pochází z akademického prostředí: čím více akademických prací odkazuje na danou práci, tím je důležitější.

Výpočet PageRanku

Při výpočtu PageRank webové stránky bral Google v úvahu tři faktory:

  • Množství a kvalitu příchozích odkazujících stránek.
  • Počet odchozích odkazů na každé odkazovací stránce.
  • PageRank každé odkazující stránky.

 „Jakákoli stránka má vysoké hodnocení, jestliže suma jejích hodnocení ze zpětných odkazů je vysoká. To pokrývá možnost získání vysokého hodnocení z mnoha zpětných odkazů, ale i druhý případ, kdy stránka má několik málo zpětných odkazů zato s vysokým hodnocením. Zpětným odkazem se rozumí odkaz z libovolné jiné stránky mířící na hodnocenou stránku“ (zdroj: Ondřej Raška, „Komplexní teoretické i praktické vysvětlení PageRanku“). Hodnoty PageRanku kdysi ukazoval Google Toolbar, a to na stupnici od 0 do 10.

Oficiálně ukončena podpora, ale stále má svou váhu

V roce 2016 Google oficiálně ukončil jeho podporu. Navíc tento nástroj nebyl už několik let aktualizován, a tudíž jeho hodnoty PageRanku nebyly vůbec směrodatné. To, že zmizel Google PageRank z veřejných ukazatelů, však neznamená, že pozbyl svou důležitost.

Gary Illyes ze společnosti Google však potvrdil, že PageRank je stále jedním z hodnoticích faktorů.

Obrázek č. 1: Tweet Garyho Illyese o PageRanku. Zdroj: https://twitter.com/methode/status/829755916895535104.

Vyměňte „link juice“ za pravou osvěžující šťávu

Termín „link juice“ („šťáva z odkazu“) se už nějakou dobu používá v oblasti linkbuildingu a interního prolinkování webu. Označuje se jím hodnota, která se předává skrze příchozí a odchozí odkazy. Na počátku ti, kteří se zabývali SEO, používali správný termín: PageRank. Označení „link juice“ si získalo popularitu až s příchodem nové generace, která už nezažila Google Toolbar PageRank.

Detailně se zabývat tím, jak se „šťáva" přelévá z jedné stránky na druhou, je ztrátou času. John Mueller z Googlu radí, abychom zapomněli na nepřesný a zavádějící termín „link juice" a „místo toho budovali web, který bude dobře fungovat pro naše uživatele" (zdroj: Roger Montti, „Google Says Don't Focus on ‘Link Juice’ Focus on this Instead").

CHci SEO 

napište nám

Související články: 

Kvalitní zpětné odkazy: Jak a kde je získávat?

Linkbuilding
Linkbuilding hraje významnou roli při hodnocení stránek vyhledávači.

Jak najít web pro umístění zpětného odkazu. Budujte zpětné odkazy efektivně

Link building - budování zpětných odkazů
Prakticky vás provedeme a ukážeme, jak nad tímto tématem náš tým linkbuilderů přemýšlí.

Co Google říká o aktualizacích základního algoritmu (core updates)?

Google core update
Google zveřejnil zásadní článek s pokyny a doporučeními týkajícími se aktualizací hlavního algoritmu