Co je Google PageRank?

V roce 2016 ukončil Google podporu nástroje Google Toolbaru, který zobrazoval hodnoty PagRanku na stupnici od 0 do 10. PageRank však Google stále používá pro hodnocení webových stránek.
Google Page Rank

Mezi nejdůležitější hodnoticí faktory patří zpětné odkazy (backlinks). Ty tvoří základ PageRanku, který je součástí algoritmu Google pro řazení výsledků webových stránek ve vyhledávání a hodnocení jejich důležitosti. Anglické slovo Rank znamená „hodnocení“ a Page je příjmení jednoho ze zakladatelů Google.

Zakladatelé technologické společnosti Google Sergey Brin a Larry Page navrhli PageRank v roce 1997 jako součást svého výzkumného projektu na Stanfordské univerzitě. Svou motivaci popsali takto: „Naším hlavním cílem je zlepšit kvalitu webových vyhledávačů." Prvně byl PageRank prezentován v roce 1998 v  pracích The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine a The PageRank Citation Ranking: Bringing Order to the Web.

Co stálo v pozadí jeho vzniku?

PageRank vzešel z myšlenky, že lze určit význam webové stránky podle toho, z jakých stránek na ni vedou odkazy. Sergey Brin k tomu uvedl: „Uplatnit tuto myšlenku vyžadovalo mnoho výpočtů. Důležité stránky obvykle odkazují na jiné důležité stránky. Celý web tedy převedeme na obrovskou rovnici s několika stovkami milionů proměnných, což jsou hodnocení PageRank všech webových stránek, a miliardami členů, které představují odkazy“  (viz Steven Levy, Jak myslí Google a jaké je tajemství jeho úspěchu, Grada, Praha 2012, s. 19).

Odkazy byly vlastně něco jako hlasování. Pokud byl na stránce odkaz vedoucí na jinou stránku, považovalo se to za určité hlasování v její prospěch. Myšlenka pochází z akademického prostředí: čím více akademických prací odkazuje na danou práci, tím je důležitější.

Výpočet PageRanku

Při výpočtu PageRank webové stránky bral Google v úvahu tři faktory:

  • Množství a kvalitu příchozích odkazujících stránek.
  • Počet odchozích odkazů na každé odkazovací stránce.
  • PageRank každé odkazující stránky.

 „Jakákoli stránka má vysoké hodnocení, jestliže suma jejích hodnocení ze zpětných odkazů je vysoká. To pokrývá možnost získání vysokého hodnocení z mnoha zpětných odkazů, ale i druhý případ, kdy stránka má několik málo zpětných odkazů zato s vysokým hodnocením. Zpětným odkazem se rozumí odkaz z libovolné jiné stránky mířící na hodnocenou stránku“ (zdroj: Ondřej Raška, „Komplexní teoretické i praktické vysvětlení PageRanku“). Hodnoty PageRanku kdysi ukazoval Google Toolbar, a to na stupnici od 0 do 10.

Oficiálně ukončena podpora, ale stále má svou váhu

V roce 2016 Google oficiálně ukončil jeho podporu. Navíc tento nástroj nebyl už několik let aktualizován, a tudíž jeho hodnoty PageRanku nebyly vůbec směrodatné. To, že zmizel Google PageRank z veřejných ukazatelů, však neznamená, že pozbyl svou důležitost.

Gary Illyes ze společnosti Google však potvrdil, že PageRank je stále jedním z hodnoticích faktorů.

Obrázek č. 1: Tweet Garyho Illyese o PageRanku. Zdroj: https://twitter.com/methode/status/829755916895535104.

 

Jak už bylo řečeno na začátku, PageRank a zpětné odkazy spolu souvisejí a mají stále své významné místo v SEO. Odkazy tvoří jakousi pomyslnou digitální mapu a říkají lidem i vyhledávačům, kde mají hledat konkrétní obsah na určité téma. 

Hodnocení kvality zpětných odkazů

Dvěma nejdůležitějšími faktory, podle nichž se posuzuje kvalita jednotlivého odkazu, patří relevance a autorita.

Relevance

Představte si, že hledáte nejlepší italskou restauraci ve vašem městě. Požádáte o doporučení dva přátele: jedním z nich je šéfkuchař a druhým veterinář. Čí názor bude mít pro vás větší váhu? Pravděpodobně to bude šéfkuchař, protože předpokládáte, že má nějakou zkušenost s italskou kuchyní. Něco podobného se odehrává na webu. Odkazy z tematicky příbuzných webů a stránek budou mít také větší hodnotu.

Autorita

Významně ovlivnit hodnocení mohou také odkazy ze silných stránek na  webech s vysokou autoritou. Existují nástroje, které vám pomáhají posoudit sílu domény: Ahrefs používá Domain Rating, Majestic SEOCitation Flow, které měří link juice neboli „sílu“, kterou odkaz přenáší.

A Moz používá Domain Authority, která předpovídá, jak dobře si web povede v umístění ve výsledcích vyhledávání. Pro přibližný odhad kvality webu jsou tyto metriky dostačující, ale nesmíme zapomínat na komplexnější přístup a přihlížet i k dalším faktorům a metrikám.

CHci SEO 

napište nám