Aktualizace základního algoritmu Googlu a větší rozmanitost v SERPu

Google aktualizuje svůj základní algoritmus několikrát do roka. Letos proběhla jeho první aktualizace v březnu. Druhá aktualizace v tomto roce začala v pondělí 3. června a dokončena byla v sobotu 8. června 2019.
Google Algorithm Update

Oficiální název letošní aktualizace hlavního algoritmu Googlu je June 2019 Core Update. Ač tyto aktualizace probíhají každým rokem, a dokonce několikrát ročně, ta nynější je něčím zajímavá; bylo to totiž poprvé, co Google oznámil aktualizaci svého hlavního algoritmu dopředu prostřednictvím tweetu.

Tweet oznamující 2. června, že příští den bude spuštěna aktualizace hlavního algoritmu.

Tweet oznamující 2. června, že příští den bude spuštěna aktualizace hlavního algoritmu.

V tomto článku se podíváme především na to, jaký měla červnová aktualizace základního algoritmu dopad na weby a jaké změny s sebou přinesla. 

Jaký dopad měla červnová aktualizace základního algoritmu?

Tato aktualizace pomohla zejména webům, kterým se někdo dlouhodobě věnuje, pečuje o jejich obsah a buduje jejich autoritu.

  • Weby, které často publikují nový obsah, nebyly postiženy tak jako weby, které čerstvý obsah pravidelně nevytvářejí.
  • Neanglické weby byly zasaženy více než weby v anglickém jazyce.
  • Tento update dopadl na weby, které mají na každé stránce affiliate odkaz.
  • Aktualizace ovlivnila u všech vydavatelů více návštěvnost z mobilních zařízení než z desktopu.

Obrázek č. 2: Graf znázorňující dopad aktualizace na digitální vydavatele. Zdroj: Tyler Bishop, „How The June Google Core Update Impacted Digital Publishers (2019)“.

Z měření vyplývá, že 55 % všech vydavatelů zaznamenalo počínaje 4. červnem určitý druh nesezonního nárůstu počtu zobrazení stránek. U 18 % vydavatelů nebyl zjištěn žádný dopad. Pouze 27 % vydavatelů zaznamenalo znatelný pokles organické návštěvnosti.

Jak postupovat při poklesu návštěvnosti?

Těm, jejichž weby tato aktualizace negativně zasáhla, Tylor Bishop ve svém článku „How The June Google Core Update Impacted Digital Publishers (2019)“ radí, aby se zaměřili na správnou strukturu a aktuálnost obsahu na svém webu.

  • Dohlédněte na to, aby vaše vstupní stránky s největší organickou návštěvností obsahovaly aktualizovaný obsah.
  • Pokud váš web patří do kategorie YMYL, zvažte přidání citací ve formě follow odkazů na důvěryhodné zdroje.
  • Ujistěte se, že váš soubor Sitemap skutečně obsahuje správné webové stránky.

Zkratka YMYL znamená Your Money Your Life („Vaše peníze Váš život“) a označuje stránky, které při neodborném zpracování mohou negativně ovlivnit váš zdravotní stav, vaši bezpečnost či finanční stabilitu. Příkladem mohou být stránky, které radí, jak postupovat při nějaké nemoci nebo příznacích nemoci.

Stručně řečeno, dbejte na to, aby vaše webové stránky byly relevantní, důvěryhodné a prohledávatelné.

Chcete mít obsah, o jehož kvalitě nebude pochyb?

Obraťte se na naše SEO odborníky či copywritery. S jejich pomocí získáte kvalitní a relevantní obsah raz dva!

Diverse update neboli Větší rozmanitost ve výsledcích vyhledávání

S aktualizací hlavního algoritmu Googlu se ve dnech 4. až 6. června 2019 se překrývala úprava, která reagovala na nespokojenost některých uživatelů internetu a marketérů s výsledky v SERPu, kdy první stránku zaplňuje několik webových stránek ze stejné domény. Mluvit o updatu je však nepřesné. Tato úprava se nazývá Site Diversity Change. Netýká se řazení webových stránek ve výsledcích vyhledávání, ale jejich zobrazování (viz Roger Montti, „Google Announces Site Diversity Change to Search Results“). Společnost Google prohlásila: „Tato změna, kterou právě spouštíme ve vyhledávání na Googlu, je určena k tomu, aby zajistila větší rozmanitost stránek v našich výsledcích vyhledávání.“ A dodává: „To znamená, že v horní části naší stránky s výsledky vyhledávání obvykle uvidíte maximálně dva odkazy ze stejného webu." (Zdroj citace: Barry Schwartz, „Google search update aims to show more diverse results from different domain names“.)

Google by měl ve vyhledávání zobrazovat maximálně 2 výsledky z jedné domény. Subdomény chápe jako součást hlavní domény. Tato úprava algoritmu by měla bránit silným hráčům na trhu tomu, aby „obsadili“ první stranu s výsledky vyhledávání. Změna se týká pouze organických výsledků vyhledávání, a tedy nemá vliv na tzv. featured snippets („vybrané úryvky“).

Použité zdroje:

Barry Schwartz, „Google search update aims to show more diverse results from different domain names“.

Pavel Ungr, „Co mění June 2019 Core Update na Google?“.

Roger Montti, „Google Announces Site Diversity Change to Search Results“.

Tyler Bishop,  „How The June Google Core Update Impacted Digital Publishers (2019)“.

Rozumíme SEO

napište nám

Související články: 

Co Google říká o aktualizacích základního algoritmu (core updates)?

Google core update
Google zveřejnil zásadní článek s pokyny a doporučeními týkajícími se aktualizací hlavního algoritmu

Jak zvýšit návštěvnost webu?

Rostoucí návštěvnost webu
Otázku návštěvnosti je potřeba řešit hned na začátku tvorby každého webu.

E-E-A-T = Zkušenost - Odbornost - Autorita - Důvěryhodnost

E-E-A-T
Obsah, který tvoříte a sdílíte, je součástí vaší digitální identity.

Přidat komentář