Generování obrázků pomocí AI

Zcela bez nadsázky můžeme říct, že s generováním obrázků prostřednictvím umělé inteligence se v poslední době doslova roztrhl pytel. Víte ale, s jakými výhodami a naopak riziky je AI spojená?
Generování obrázků skrze AI

Když v roce 1965 německý informatik Joseph Weizenbaum vytvořil počítačový textový chatbot ELIZA, který byl založený na chytře navrženém systému pravidel (díky kterým dokázal simulovat psychoterapeuta), pravděpodobně nečekal, kam až se původně jednoduchý vzorec klíčových slov za pár desítek let dostane.

Dnes máme k dispozici nejen textové chatboty, ale dokonce i umělou inteligenci, která dokáže vygenerovat obrázky.

Jakou úroveň tyto výstupy mají? Na to si odpovězte sami. Vzhledem k tomu, že v roce 2023 vyhrál slavnou soutěž fotografů „Sony World Photography Awards” právě snímek vytvořený pomocí AI, asi svou odpověď už znáte.

Pojďme se hlouběji podívat do historie, konceptu a významu generování obrázků pomocí AI a zjistit, jaká rizika přináší.

Historie umění generovaného umělou inteligencí

Co je AI art?

Tvorba umění pomocí umělé inteligence umožňuje komukoli vytvářet díla nebo dokonce celé sbírky za minimální zlomek času.

S generativními nástroji umělé inteligence pro převod textu na obrázek, jako je třeba Dall-E, Midjourney nebo Stable Diffusion, se lidé již nemusí pokoušet nic kreslit či tvořit. Stačí jen zadat do textového pole svou výzvu a počkat, až bude převedena do vizuální podoby.

Je to lákavé? Jistě. A bezpečné? Jak se to vezme.

AI art

Historie AI art

Umění generované umělou inteligencí odstartovalo v roce 2014, kdy se poprvé hovořilo o GAN – základu generativních technologií umělé inteligence.

Rok na to společnost Google vydala software DeepDream, který využíval konvoluční neuronovou síť (CNN) s kódovým označením „Inception” dle stejnojmenného filmu. Jednalo se o experimentální přístup k tvorbě umění pomocí umělé inteligence, jehož vývoj pomohl s dalšími pokroky v oboru.

V roce 2018 byla spuštěna webová stránka Artbreeder, dříve známá jako Ganbreeder, která má umělecké zaměření a pomocí strojového učení umožňuje spolupráci mezi uživateli. Pomocí modelů StyleGAN a BigGAN je web schopný generovat a upravovat obrázky tváří, krajin a obrazů a mnoho dalšího.

Velkého debutu se AI art dočkal v lednu roku 2021. Ten měsíc totiž OpenAI spustila Dall-E. A čím to bylo tak významné? Mohl si ho vyzkoušet kdokoliv s přístupem k internetu. Revoluce ve využití AI pro umění mohla oficiálně začít.

  • Pracujete s chatbotem? A který je podle vás nejlepší? Přečtěte si naše porovnání mezi ChatGPT a Google Bardem.

Převod textu na obrázek

V květnu 2022 společnost Google představila svou technologii pro převod textu na obrázek Imagen. V srpnu 2022 ji následovala společnost Stability AI, která spustila službu Stable Diffusion. Obě tyto AI dokázaly tvořit umělecké obrázky na základě textových pokynů.

V roce 2023 se do hry zapojili další giganti softwarového světa. Například Adobe, který představil Firefly, nástroj integrovaný do Photoshopu a PremieruPremieru, jenž dokáže s pomocí AI upravit obrázky a videa.

AI - převod textu na obrázek

Co jsou to prompty?

Pokud používáte nástroje, které pomocí textu generují obrázek, jistě jste se již setkali s pojmem prompt.

Jedná se o instrukce či vstupy do AI, které řídí interakci s chatbotem. Jejich podoba není striktně daná. Mohou být jednoduché, ale i složitější a detailnější. Na jejich základě AI začne generovat požadovaný obsah.

Výhody generování obrázků pomocí AI

Ať už jste nadšenci do AI technologií, nebo spíš odpůrci a nemůžete AI art už ani cítit, výhody počítačového generování obrázků jsou jednoznačné, to jim zkrátka nikdo nevezme:

Kreativita bez hranic

Pokud jste dosud byli spíš jen umělecké střevo, je generování obrázků pomocí AI něco, co vám pomůže vyjádřit vaše myšlenky a převést je do vizuální podoby.

Ne každý se narodil s talentem malovat či tvořit, a ne každý umí s digitálními softwary pro tvorbu grafiky.

Umělá inteligence zde překračuje pomyslnou hranici a umožňuje každému tvořit pouhým zadáním textu. Jediným limitem je vlastní fantazie.

Zvýšení produktivity

Máte ve společnosti grafika, který nestíhá tvořit bannerové reklamy, reklamní spoty, vizuály na Facebook a Instagram, upravovat fotografie produktů a vlastně už má na hlavě z velké části šediny?

AI vám pomůže zvýšit produktivitu. Marketingoví specialisté už nemusí s každou žádostí za grafikem. Mohou si sami generovat obrázky, nebo vytvořit koncept, kterým se může oddělení grafiků inspirovat.

  • Chcete tvořit vlastní kreativní vizuály jako profi grafik? Vyzkoušejte Canvu! Nástroj pro tvorbu obrázků, bannerů, plakátů, video spotů a mnoho dalšího.

AI a produktivita práce

Dostupnost pro všechny

Ať jste Pepa z Horní Dolní nebo Anička z Domažlic, AI generátory obrázků může používat kdokoliv. Pro osobní účely, pro svůj podnik nebo jen zpestření volného času.

Vyzkoušejte si psát prompty. A pokud vás nenapadá, jaké by mělo být jejich znění, vyzkoušejte i generátory promptů, například taskade.com. Protože když už jsme líní něco namalovat, proč bychom vůbec měli vymýšlet textové zadání, že?

Ale ne, takhle to neberte. Pomocí těchto chytrých nástrojů zdokonalujete své schopnosti a osvojujete si jak správné psaní promptů, tak detaily, které vám pomohou zdokonalit vaše výstupy.

AI není cestou pro všechny, ale věřte, že je v něm budoucnost. To už nezastavíme. A tak, než být zarytým nepříznivcem, je lepší se v této oblasti také vzdělávat, ať vám neujede vlak.

Etické problémy spojené s uměním generovaným AI

Zatím jsme si to malovali dost růžově, že? Samozřejmě má vše svůj rub a líc a už dnes, dalo by se říci v počátcích AI umění, se setkáváme s mnoha úskalími, na která jsme před publikováním AI nástrojů pro veřejnost nebyli připraveni. A teď doháníme, co se dá. Mezi největší problémy patří:

Autorství

Každý autor je hrdý, když dokončí své dílo a svým podpisem stvrdí jeho autentičnost. Jak je tomu však u obrázků generovaných pomocí AI?

Pokud to vezmeme kolem dokola, je autorem ten, kdo dílo vytvořil, nebo ten, kdo dal pokyn k jeho tvorbě?

No, ruku na srdce. Považovali byste se za autora díla, na které jste ani nesáhli, a pouze jste vznesli nápad, jak by mohlo vypadat? A vlastně jste při tom nápadu nebyli ani příliš kreativní, protože napsat prompt: „Vytvoř jelena jak bruslí na Venuši a přitom jí ovocnou zmrzlinu posypanou čokoládovými hoblinami,” dokáže i cvičená opice…

Obrázek generovaný pomocí AI

Obrázek byl vygenerován pomocí AI.

Autorem díla rozhodně nejste. Kdo jím tedy je? Umělá inteligence?

Zde je zapotřebí nahlédnout do Autorského zákona. Ten nám jasně definuje, že autorem díla může být pouze člověk. Nikoliv stroj nebo zvíře, ale skutečně jen člověk.

Navíc se musí jednat o originál, kdy neexistují dvě stejná díla, a je tam tvůrčí hodnota.

Takže pokud vygenerujete svůj obsah pomocí AI, autorská práva vám nepatří a váš výstup může použít úplně každý. Otočme ale list.

Co když se AI inspiruje dílem, které je chráněné autorským právem?

AI a autorská práva

Ochrana autorských práv

J. K. Rowlingová strávila nad první knihou o Harrym Potterovi asi pět let. Stephen King začal psát svůj bestseller The Shining v roce 1974 a dokončoval ho až do roku 1977, kdy byla kniha poprvé publikována. Máme ve výčtu pokračovat?

Je jasné, že dílo vytvořené rukou člověka zabere čas i energii. Jak by řekla Petra Dolejšová, je to jako porod. Něco, co bolí a je v tom úsilí. Přesně taková díla jsou chráněna autorským právem.

Jak k tomu tedy přijde takový spisovatel, který narazí na knihu vygenerovanou pomocí AI? Obzvlášť, pokud je kniha psaná jeho rukopisem, stylem a inspiruje se i jeho nápadem? Protože nahrát dnes něčí dílo do nástrojů umělé inteligence není vůbec složité. Stačí pak už upřesnit prompt, a kniha, nad kterou by skutečný autor trávil roky života, je na světě během hodiny.

Právě tato otázka je teď v řešení a společnosti vyvíjející AI díky tomu čelí řadě žalobám.

Umělá inteligence a autorská práva

Co tím tedy chceme říct? Negenerujte obsah tak, že budete kopírovat styly nebo cizí díla. A veškeré výstupy před publikováním nezapomeňte zkontrolovat. Může se totiž stát, že i bez přesného zadání se AI bude inspirovat například stylem Marvel komixů nebo zakomponuje do díla prvky, na které se vztahují autorská práva.

Mějte na paměti, že zodpovědnost za použití výstupu vygenerovaného umělou inteligenci nesete vy. Ne AI, jak si spousta lidí myslí.

Vliv AI na uměleckou tvorbu

Umělá inteligence v posledních letech zaznamenala obrovský pokrok. Dokáže generovat texty, obrazy, hudbu a další kreativní obsah v neuvěřitelné kvalitě. To vyvolává otázky o budoucnosti umělců a jejich roli v tvůrčím procesu.

Mnoho umělců se obává, že je AI nahradí. Je to ale oprávněná obava?

AI není hrozbou, ale nástrojem

Je důležité si uvědomit, že AI systémy stále vyžadují lidskou interakci. Umělci hrají klíčovou roli v dohlížení na tvorbu umělé inteligence a zajišťují, aby výsledky odpovídaly jejich umělecké vizi.

AI jim tak umožňuje soustředit se na kreativní aspekty tvorby a zbavuje je repetitivních úkolů. Tedy urychluje jejich práci a je jejich pomocníkem.

AI postrádá hloubku a originalitu

I když AI dokáže generovat nový obsah rychle a efektivně, jeho estetická hodnota je stále omezená. Spoléhá se totiž na data, která už existují. A tak nemůže vygenerovat něco, co by bylo skutečně originální.

Budoucnost umělců v symbióze s AI

Jak bude vypadat budoucnost s AI po našem boku? Role umělců se pravděpodobně nezmění, spíš se bude transformovat. Kreativci budou dohlížet na tvorbu AI a vést ji správným směrem, případně usměrňovat.

AI se stane nástrojem, který pomůže posouvat hranice kreativity ještě dál, než jsme byli doposud zvyklí.

Vliv AI na uměleckou tvorbu

Závěrečné shrnutí

Práce s AI umožňuje i netalentovaným lidem tvořit díla, o kterých se jim do té doby mohlo jenom zdát. Profíkům zase pomáhá zvýšit produktivitu, či usnadňuje práci a pomáhá s opakujícími se úkoly, které zdržují od důležitých pracovních úkonů.

Na co je zapotřebí dát pozor, jsou všeobecně autorská práva a také hranice kreativity, kterou dokáže AI vygenerovat. Jedná se pouze o nástroj, který se učí z toho, co už je vymyšlené a existuje. Nelze od něj tedy očekávat jedinečné a zcela originální dílo.

Prognózuje se, že do budoucna bude AI stát po boku tvůrců a umělců a stane se jejich nástrojem pro efektivnější práci. Myšlenka, že by kdy AI mohlo kreativce odstřihnout a připravit o práci, je zatím neopodstatněná.

A co nejdůležitějšího si z práce s AI odnést?

  • Negenerujte obsah kopírováním stylů nebo cizích děl.
  • Před publikováním kontrolujte výstupy AI z hlediska autorských práv.
  • Využívejte AI zodpovědně a s vědomím jejich limitů.

 

chcete na svůj web zcela unikátní obrázky?

napište nám

Související články: 

ChatGPT a SEO: Jak ho efektivně využít?

ChatGPT a jeho využití v SEO
Ač byl ChatGPT spuštěn teprve v listopadu roku 2022, těší se nesmírné oblibě.

ChatGPT nebo Google Bard, který z nich je lepší?

Umělá inteligence a práce s textem
Který chatbot je pro práci s textem lepší, ChatGPT nebo Google Bard? To zjistíte v našem článku!

Google, užitečný obsah a umělá inteligence

Google a umělá inteligence
Spoléhat se při tvorbě obsahu pouze na umělou inteligenci by nebylo moudré.

Přidat komentář