Vývoj a rozvoj Java aplikací

V oblasti vývoje aplikací se lze setkat s celou řadou programovacích jazyků, z nichž každý má své použití. V následujících řádcích se zaměříme na objektově orientovaný programovací jazyk Java.
Vývoj a rozvoj Java aplikací

Co to je Java?

Java (čteno v češtině jako [džava]) je objektově orientovaný programovací jazyk, který definovala americká společnost Sun Microsystems. Jazyk byl oficiálně představen 23. května 1995 a v současnosti patří mezi nejpoužívanější programovací jazyky vývojářů aplikací na celém světě.

Jaké vlastnosti má  jazyk Java?

Jazyk Java je:

 • jednoduchý - má zjednodušenou syntaxi podobnou jazykům C a C++
 • objektově orientovaný - kód se uspořádává kolem tříd a objektů, nikoliv funkcemi a příkazy; kromě 8 primitivních datových typů má všechny datové typy objektové
 • dynamický - knihovna je rozšiřitelná o nové funkce a třídy za chodu
 • distribuovaný - je určen pro podporu aplikací v síti
 • interpretovaný - program může fungovat na jakémkoliv zařízení, na němž lze spustit virtuální stroj Javy - Java Virtual Machine (zkratka JVM)
 • nezávislý - hotový kód běží na zařízení s jakýmkoliv operačním systémem nebo libovolnou architekturou, pro spuštění stačí spuštění JVM
 • přenositelný - nezávislost vlastností základních datových typů v rámci přenositelnosti na jedné Java platformě, čemuž odpovídá slogan „write once, run anywhere“ (WORA)
 • robustní - pro psaní spolehlivého softwaru; některé příkazy nepodporuje, aby se zamezilo vzniku chyb (například příkaz goto a ukazatele)
 • vybavený automatickou správou paměti - nepoužívané části paměti se automaticky odstraňují pomocí garbage collectoru
 • bezpečný - program je chráněn jak v operačním systému počítače, tak v síťovém prostředí
 • výkonný - rychlost lze podpořit režimem „just-in-time“, kdy se překládá jen aktuálně potřebný kód
 • víceúlohový - je možné zpracovat více vláken v jedné aplikaci
 • intuitivní - výborné programátorské prostředí pro práci a ošetření výjimek

 

zdroj

K čemu se Java používá?

Java pomáhá vyvíjet mobilní aplikace, webové aplikace, podnikový software, hry nebo inteligentní aplikace IoT. V jazyce Java jsou naprogramovány například aplikace Spotify, Twitter, LinkedIn.

Vývoj jazyka Java

Jazyk Java po čas svého vývoje urazil kus cesty. Níže jsou uvedeny některé významné milníky.

1991

Softwaroví vývojáři James Gosling, Bill Joy, Mike Sheridan a Patrick Naughton vytvořili systém pro domácí spotřebiče (tzv. Stealth Project, který se později přejmenoval na Green Project). Green Team (Zelený tým), jak se vývojářům přezdívalo, používal pro svou práci programovací jazyk C++. Později se ukázalo, že C++ zcela nevyhovuje potřebám týmu, a proto James Gosling začal vytvářet nový programovací jazyk. Nazval jej Oak (dub).

1995

Vývojář James Gosling zjistil, že jazyk Oak již existuje, tudíž jej přejmenoval na Java (v Americe slangově káva).

1996

Vydání první verze Java Development Kit (JDK) 1.0. Byla definována klíčová slova private a protected, která bylo možné použít pro omezení přístupu k metodám a proměnným výhradně na podtřídy dané třídy.

zdroj

1997

Vydání verze Java Development Kit 1.1, která nově podporovala vnořené třídy, reflexe, Unicode verzi 2.0, JavaBeans, JDBC, Java RMI, rozšíření AWT a JIT kompilátor pro MS Windows.

1998

Vydání verze J2SE 1.2, kódové označení Playground. Pro jazyk se začalo používat nové pojmenování Java 2. Do názvu se začala přidávat další dvě velká písmena pro použití na různé platformy: základní J2SE (Java 2 Platform, Standard Edition), J2EE pro podniky (Java 2 Platform, Enterprise Edition) a J2ME pro mobilní zařízení (Java 2 Platform, Micro Edition). Platforma aktuálně obsahovala 1520 tříd uložených v 59 balíčcích. Do jazyka bylo nově přidáno klíčové slovo strictfp, dále knihovna Swing, Java 2D API, Java Collections Framework, Accessibility API, JDBC 2.0, Java Plug-in, Java IDL.

2000

Vydání verze J2SE 1.3, kódové označení Kestrel. Přidaly se syntetické proxy třídy, kolekce JavaSound, Java Naming and Directory Interface (JNDI), Java Platform Debugger Architecture (JPDA). Došlo k modifikaci Java RMI a HotSpot JVM.

2002

Vydání verze J2SE 1.4, která disponuje vyšším zrychlením, včetně grafického rozhraní. Rovněž došlo k vylepšení podpory technologií SSL, LDAP a CORBA. Do jazyka Java byly nově přidány vstupně/výstupní rutiny a podpora 64 bitů.

2004

Vydání verze J2SE 5.0. Bylo změněno oficiální číselné označení, interní indexace však zůstává stejná tzn. Java 1.5. Do jazyka byly přidány anotace, výčtové typy, generics, autoboxing/unboxing, cyklus foreach (iterátor), Javadoc komentáře nebo metody s neurčitým počtem parametrů.

2006

Vydání verze Java SE 6 (Java Standard Edition 6). Opětovná změna označení, nyní jen s jedním číslem bez tečky a nuly. Drobné změny řešily aktualizace balíčku.

2011

Vydání verze Java SE 7 (Java Standard Edition 7). Od ledna 2010 přešlo vlastnictví Java SE ze společnosti Sun Microsystems na firmu Oracle.

2014

Vydání verze Java SE 8 (Java Standard Edition 8). Java nově obsahuje syntaktické prvky, instrukce bajtkódu a některé prvky z funkcionálního programování.

2017

Vydání verze Java SE 9 (Java Standard Edition 9). Nová funkce platformy projekt Jigsaw (Java Platform Module System) pro snadnější sestavování a údržbu složitých aplikací. Byly vylepšeny funkce Javadoc a Stream.

zdroj

2018-2021

Březen 2018 - vydání verze Java SE 10 (Java Standard Edition 10). Do jazyka přidána mimo jiné typová inference lokálních proměnných a konsolidace repozitářů.

Září 2018 - vydání verze Java SE 11 (Java Standard Edition 11).

2019 - Vydání verzí Java SE 12 a Java SE 13.

2020 - Vydání verzí Java SE 14 a Java SE 15.

2021 - Vydání verzí Java SE 16, Java SE 17 a Java SE 18.

Implementace Javy

Java je dostupná pro operační systémy Microsoft Windows, Apple macOS a Oracle Solaris. Existují dva druhy distribuce, a to Java Runtime Environment (JRE) a Java Development Kit (JDK).

První balík JRE je určen pro koncové uživatele, umožňuje spouštět programy napsané v jazyce Java.

Druhý balík JDK je vhodný pro softwarové vývojáře, kteří mohou pro programování využít další nástroje (Java kompilátor, Javadoc, Jar a Debugger).

V rámci licence GNU (General Public License) je dostupná bezplatná implementace Java SE (Java Platform, Standard Edition), která je součástí projektu OpenJDK (Open Java Development Kit).

Přečtěte si také!

Vývojová prostředí Java

Programovat v jazyce Java je možné ve vývojových platformách známých jako IDE (zkratka anglických slov Integrated Development Environment). Níže najdete seznam nejrozšířenějších IDE, které pomáhají softwarovým vývojářům s Java programováním.

JDeveloper

Vývojové prostředí firmy Oracle založené na standardech JDK (Java Development Kit) a J2EE (Java to Enterprise Edition).

První vydání: 1998

Typ licence: open-source

Podpora jazyků: Java, JavaScript, PHP, SQL, PL/SQL, HTML, XML

Web: www.oracle.com/application-development/technologies/jdeveloper.html

Eclipse

Otevřený software pro programování v jazyce Java, který je dobře rozšířitelný pomocí pluginů.

První vydání: 2001

Typ licence: open-source

Podpora jazyků: Java, C++, PHP, UML, HTML, XML

Web: www.eclipse.org

IntelliJ IDEA

Komerční vývojové prostředí české firmy JetBrains.

První vydání: 2001

Typ licence: verze Community zdarma, verze Ultimate placená

Podpora jazyků: Java, JavaScript, XPath, FreeMarker, PHP, Ruby, Python; SQL, HTML, XHTML, XML, XLS, CSS

Web: www.jetbrains.com/idea

NetBeans

Přehledné prostředí pro vývoj Java aplikací zdarma.

První vydání: 2003

Typ licence: open-source

Podpora jazyků: Java, JavaScript, PHP, HTML, CSS, C/C++, Groovy

Web: netbeans.apache.org

Kde stáhnout jazyk Java?

Stažení prostředí Java Runtime Environment (JRE) je zdarma na oficiálních stránkách. Download Java 8 zde: https://www.java.com/en/

Potřebujete s vývojem aplikace v jazyce Java pomoct? Obraťte se na naše vývojáře, kteří kromě Javy ovládají i celou řadu dalších programovacích jazyků.

Vyvíjíme a spravujeme aplikace

napište nám

Související články: 

TOP 7 nejžádanějších programovacích jazyků na rok 2023

TOP 7 nejžádanějších programovacích jazyků na rok 2023
Na světě existuje více než 700 programovacích jazyků. Ne všechny se však používají stejnou měrou.

Trendy v programování mobilních aplikací 2023

Trendy v programování mobilních aplikací 2023
Trh s mobilními aplikacemi se rozšiřuje rychlým tempem a rostoucí trend bude přetrvávat i nadále.

Nejčastější chyby při vývoji mobilních aplikací

Chyby při vývoji mobilních aplikací
Zjistěte, jakých omylů se vývojáři často dopouštějí a proč to může být na škodu celé práce.

Přidat komentář