IT konzultant: Co by měl umět a znát?

Poznejte 6 aspektů, kterými by měl disponovat každý profesionální IT konzultant.
IT konzultace

V současné době se snad žádný podnik neobejde bez funkčního informačního systému a propracované IT strategie. Ne vždy je však firma schopna zabezpečit si chod firemního IT systému sama; v takových případech přichází na řadu náročný proces hledání kvalifikovaného IT konzultanta, jenž by fungoval jako jakási podpora zvenčí. Najít vhodného konzultanta však není procházka růžovým sadem, neboť existují jisté schopnosti a dovednosti, které by měl ten pravý IT konzultant umět a znát. A které to jsou, si představíme v následujících řádcích.

Kdo je to IT konzultant?

IT konzultant je odborník v oblasti informačních technologií, jenž soustřeďuje veškeré dostupné technické informace týkající se provozu informačních systémů a zabývá se různými možnostmi zlepšování provozu

Rovněž řeší proveditelnost těchto možností a zabývá se koordinací servisních a rozvojových činností. To vše za účelem dosažení vytyčených cílů klientů. Ti si IT konzultanty najímají především proto, že sami nedisponují IT expertem přímo ve firmě. 

Pracovní náplň IT konzultanta

Pracovní náplň IT konzultanta sestává především z:

-    rozborů a analýz pro technické projekty, 
-    technické údržby počítačových systémů, 
-    a v neposlední řadě z udržování dalších atypických zařízení výpočetní techniky.

Co vše lze konzultovat?

Předměty konzultací jsou velmi různorodé, mezi ty nejčastější patří následující:

-    Správa serverů (měl by dobře znát moderní terminologie), 
-    správa koncových stanic,
-    správa periférií, 
-    backup, 
-    cloudové řešení, 
-    antivir a další faktory vedoucí k lepšímu zabezpečení sítě aj.

Proč je IT konzultace důležitá?

IT konzultace především pomáhá upevňovat dlouhodobý směr a nastavenou firemní IT strategii. Ta často vzniká na základě provedení vstupního IT auditu. S pomocí konzultací lze efektivně monitorovat celkový chod firemního IT systému, včetně jednotlivých činností na chodu se podílejících, a na základě výsledků lze navrhnout určitou strategii rozvoje informační struktury. V rámci konzultací se často setkáváme i s profesními školeními, jež jsou poskytovány přímo IT konzultanty a jež napomáhají k rozvoji dovedností a vědomostí samotných zaměstnanců firmy.

Investice firem do informačních technologií, včetně těch do IT konzultací, se každým rokem zvyšují, a to přibližně o 2 %, jak reflektuje graf č.1. Lze přitom očekávat, že trend bude – zejména vlivem větší míry užívání cloudového řešení – v budoucnu pokračovat. Určitě si přečtěte, co si o přínosech IT konzultací myslí redaktoři známého světového magazínu zaměřeného na byznys a podnikání Forbes!
 

Graf 1 Investice firem do IT operací; zdroj

Jak poznám, že je ten či onen IT konzultant „ten pravý“?

Zajisté netřeba zmiňovat, že IT konzultant musí rozumět své práci především z odborného hlediska, což lze dosvědčit tituly získanými v rámci studií, výstupy z certifikačních kurzů či referencemi z předchozích zaměstnání. 

V současné době však dochází k jisté transformaci, kdy odborné znalosti již nestačí a je potřeba prokázat určitou schopnost obchodního myšlení. IT konzultant na jedné straně navrhuje nová a nová řešení, popisuje jejich chod atp., ale musí je rovněž umět i prodat, tzn. vyzdvihnout přínosy daného řešení především z hlediska byznysu. Z tohoto tvrzení vyplývá i skutečnost, že by měl znát alespoň základy marketingu. A čím dalším by měl správný IT konzultant disponovat?
 

Komunikační dovednosti a schopnost týmové spolupráce

IT konzultanti ve velké míře konzultují, a tedy komunikují, se svými klienty. Nejedná se přitom pouze o člověka, jenž daný obchod domlouvá, ale i o další zaměstnance klientovy firmy spadající pod různá oddělení a nacházející se na různých úrovních firemní hierarchie. Takto konzultant získá veškeré potřebné informace přímo od odpovědných osob, ale musí být schopen integrace s existujícími týmy.  

Má-li docházet k opravdu efektivnímu rozvoji firemní IT struktury, je zapotřebí, aby veškeré informace byly pochopeny a distribuovány správně. Mezinárodní společnost zabývající se současným vývojem technologií, Modis, v jednom ze svých výzkumů uvedla, že právě komunikace a schopnost pracovat v týmu patří u IT profesionálů k ne příliš rozšířeným tzv. měkkým dovednostem (soft skills), které jsou v dnešní době stejně důležité jako technické znalosti a dovednosti. 

Najít tak vhodného IT konzultanta bude možná časově náročnější, námaha se však rozhodně vyplatí. Naši klienti, kde moji kolegové z patra IT konzultují mohou slova o takové vhodnosti z fleku potvrdit. 

Prezentační dovednosti

V souvislosti s výše zmíněnými komunikačními dovednostmi zvláště vyčleníme dovednosti prezentační. Ty jsou důležité již při samotném jednání s klientem, neboť toho často zajímají výstupy z dříve vedených projektů konzultantem. Konzultant by měl být tedy schopen vhodným způsobem prezentovat výsledky své práce

Tyto dovednosti se hodí také v případě, přijde-li konzultant s novým a lepším řešením původního postupu. Je nezbytné, aby daný návrh co nejlépe předal jak klientovi, tak i jednotlivým zaměstnancům, s nimiž komunikuje a bude pravděpodobně potřebovat jejich součinnost. 

Tímto se klient vyhne možnému komunikačnímu šumu a implementaci zbytečných kroků, které by jej zbytečně stály peníze navíc. 

Analytické myšlení, schopnost přicházet s nápady a zpracovat je do záměru či konceptu

Na začátku spolupráce je nutné, aby IT konzultant analyzoval veškerá data týkající se podnikového IS. Je tak schopen identifikovat silné a slabé stránky a hrozby a příležitosti toho či onoho systému (tedy provést SWOT analýzu).

Na základě následného vyhodnocení dat pak může přijít s konkrétními doporučeními, opatřeními a návrhy, jak eliminovat slabé stránky a hrozby, a jak naopak více těžit ze stránek silných, případně využít potenciálních příležitostí (např. implementovat nejnovější HW a SW řešení na trhu atp.)

Schopnost a ochota učit ostatní i sebe samého

Jak již bylo výše zmíněno, v oblasti konzultací se setkáváme i s profesními školeními. Ta jsou důležitá zvláště při řešení problematiky kyberobrany, kdy je potřeba, aby všichni zaměstnanci firmy dodržovali určité zásady proti únikům citlivých dat. 

Přečtěte si také 6 myšlenek, jak být na internetu v bezpečí, které zazněly na Forbes Technology Forum!

Avšak nejen zaměstnanci klientovy firmy, nýbrž i samotný IT konzultant by se měl kontinuálně vzdělávat a neustále na sobě pracovat, aby tak udržel krok s oním progresivním vývojem informačních technologií.

 Pro nikoho pravděpodobně nebude žádným překvapením, že firmy mají často zájem o nejnovější trendy, které by jim pomohly předehnat konkurenci. Je tedy více než pravděpodobné, že budou mít větší zájem o konzultanta, jenž „neusnul na vavřínech“ a nadále usiluje o svůj osobní rozvoj.

Flexibilita

U IT konzultanta se předpokládá, že bude v případě potřeby schopen a ochoten klienty navštěvovat a provádět konzultace v místě sídla jejich firmy. Cestuje-li konzultant do vzdálenějšího města, případně do zahraničí, může se takový „výlet“ protáhnout i na více dní. S tím vším by měl správný konzultant počítat a měl by se snažit vyjít klientům vstříc. Mí kolegové takto často jezdí nejen po Praze, jež je sídlem naší společnosti, ale i po celých středních Čechách.

Schopnost efektivní organizace práce a zvládání stresu

K tvorbě určitého plánu či strategie, jež se týkají implementace či rozvoje vybraných prvků informačního systému, potřebuje IT konzultant vesměs získat informace z nejrůznějších zdrojů a často rozbíhá i několik projektů najednou. 

Je proto nezbytně nutné, aby si uměl práci dobře zorganizovat. V opačném případě nastává chaos, jenž je předpokladem k tomu, že práce nebude realizována včas a vyvstanou další problémy. My například používáme pro řízení projektů nástroj Redmine.

Obrátit se na odborníky bývá často tím nejjednodušším a rovněž i nejlepším řešením. Bez IT konzultací možná budete nějak „přežívat“, ale nedokážete z vašeho byznysu vytěžit maximum. Naši šikovní odborníci ze společnosti Aira GROUP vám ochotně poradí a navrhnou komplexní řešení. Naše společnost totiž poskytuje nejen profesionální IT konzultace a analýzy stavu IS, ale zabývá se také problematikou optimalizace obchodních procesů, online marketingem či vývojem webů. 

Zajímavé tipy k tématu a dalšímu rozvoji

Nejste-li v pozici firmy hledající IT konzultanta, ale naopak se chcete sami v této oblasti vzdělávat, dáme vám několik tipů

Knihy

Začneme tipy knižními, konkrétně zahraniční publikací „How to Become a Successful IT Consultant“. Ta je určena pro všechny toužící po kariéře jako IT konzultant; především pak pro současné IT profesionály, jež chtějí pracovat na vlastní pěst, a přitom rozšířit pole své působnosti právě o IT konzultace. Kniha pokrývá veškeré aspekty, jež s touto změnou souvisí: problematiku získávání klientů, způsob nacenění služeb, způsob získávání zdrojů financování aj.

Za zkoušku zajisté stojí i digitální knihovna ČNB, v níž naleznete výpis všech možných dostupných titulů zaměřených na IT a rozvoj. Nabízí jak tituly české, tak tituly zahraniční. 

Vzdělávací kurzy

Můžete také vyzkoušet celou řadu vzdělávacích kurzů, z nichž některé jednoduše naleznete na webových stránkách. Lze se tak snadno vzdělávat i z pohodlí domova

Na výběr máte jednak profesní kurzy zakončené certifikací, jako jsou například kurzy v oblasti CompTIA, kurzy pod záštitou Microsoftu či Cisco kurzy, a jednak online kurzy sloužící spíše k samostudiu, bez zakončení certifikační zkouškou.  Zde doporučujeme především vzdělávací platformu Lynda.com, kde se můžete zaměřit pouze na oblast IT či případně na kurzy určené pro konzultanty obecně – ty se týkají zejména problematiky analýzy dat a práce s nimi.

Vylepšete svůj Outsourcing IT

napište nám

Související články: 

Jak vybrat server a nespálit se? Proklepněte si terminologii

Jak vybrat server
Tento článek má za cíl objasnit nejčastěji používané výrazy, se kterými se při hledání pronájmu serv

SEO specialista: Co by měl umět a znát?

SEO specialista
Jaké dovednosti a znalosti se očekávají od odborníka na SEO, kterému záleží na tom, aby jeho práce p

Přidat komentář