Neklikají na vás na Facebooku? Motivujte uživatele k většímu zapojení

Sociální síť Facebook aktivně sleduje 1,7 miliardy uživatelů za měsíc. Na poli marketingu je to nyní jeden z hlavních kanálů komunikace. Uživatelé tráví více a více času na Facebooku než na jakékoli jiné sociální síti. Jak toho můžeme využít?
OMG

Mnoho lidí si neuvědomuje, jak dobře mohou psychologické spouštěče posloužit jejich podnikání na Facebooku. Využívají je velké společnosti jako Coca-Cola, UPS, Pepsi a mnoho dalších. Pokud naše marketingová strategie na Facebooku začíná stagnovat, můžeme aplikovat několik psychologických principů pozitivní sociálních interakce:

1. K.I.S.S. zásada

(= Keep it Simple, Stupid; Keep It Super Simple; Keep it Short & Simple)

Každý miluje jednoduchost. Jednoduché a intuitivní věci snižují riziko odložení akce na později. Naše publikum vyhledává jednoduchou komunikaci, protože interakce na Facebooku je snadná a rychlá. Základní motivace uživatelů, kteří tráví čas na Facebooku je odpočinout si, a tedy vynaložit v poznávacím procesu co nejméně energie.

Čím jednodušší vytvoříme svou značku, produkt nebo novou inzerci na Facebooku, tím více akcí přitáhne náš příspěvek.

Marketing na sociálních sítích

S jakými typy příspěvků se můžete setkat?

2. Zákon podobnosti

Reprezentativní firemní komunikace na Facebooku by si měla být navzájem podobná. Dle Gestalt psychologie (=tvarová psychologie), náš cílový trh má přirozené sklony vnímat formy komunikace, její vzory, nebo podobnosti. Ustálením stylu komunikace, výrazových prostředků či vizuální komunikace umožníme publiku, aby si nás lépe zapamatovalo.

S tím souvisí i další aspekt podobnosti. Když se například dozvíme, co dlouhodobě dělají naši konkurenti na Facebooku a vidíme z jejich strategie viditelné výsledky, je dobré, abychom podobnou strategii uvedli do provozu též. Je třeba však provést nepatrné úpravy ve našem marketingu. Uživatelům tak ukážeme rozdíly mezi značkami. Lidé si totiž u konkurence navykli na určitý styl, akceptují jej a proto mnohem snadněji či automatičtěji provedou kýženou reakci i u nás.

3. Psychologie řetězce

Přemýšleli jste někdy o tom, jak lidé mohou rychle získávat fanoušky a rozvíjet svou komunitu na Facebooku? V psychologii existuje tzv. String theory, která dělá náš marketing na Facebooku relevantní pro následovníky.

Vezmeme-li si kousek provázku a napneme jej před sebou, umístíme prst na jeden konec a popotáhneme jej dopředu, řetězec se zhroutí uprostřed a vytvoří chaos. Pokud však znovu narovnáme onen řetězec, umístěme prst na stejné místo a táhneme řetězec směrem k nám, řetězec začne následovat váš prst všude, kam jej vedeme.

V marketingovém tahu na Facebooku by nás naše publikum mělo následovat tam, kam chceme, aby směřovali. Z psychologického hlediska se lidem nelíbí, když jim řeknete, co mají dělat. Vytvoří stěnu mezi naší značkou a peněženkou a to způsobuje pouze problémy. Ale když je povedete, jinými slovy vytvoříte most mezi nimi a produktem, to je už jiný příběh.

Psychologie sdílení na sociálních sítích

Jak to funguje a proč tomu tak je?

Vytvářejte efektivní kampaně

napište nám, pomůžeme

Související články: 

Pomáháme firmě DataHelp nastavit komunikační strategii na Facebooku

zálohování dat
Na Facebook všichni chodí kvůli nudě a obchodním sdělením.. ne, počkat, je to jinak.

10 věcí, které jste nevěděli o reklamě na Facebooku

Facebook for Business
Billboard na řeznictví osloví trochu jiné lidi než televizní reklama před večerníčkem.

Facebook Audience Insights aneb Víte, kdo jsou vaši zákazníci?

Facebook Audience Insigths
Rozběhnutí úspěšné Facebook kampaně vyžaduje cílení reklam na správné zákaznické základny.

Přidat komentář