Sémantické vyhledávání z pohledu SEO

Už dávno je pryč doba, kdy v SEO hodně záleželo na získání co největšího počtu zpětných odkazů a začlenění co největšího počtu klíčových slov do obsahu webových stránek. V posledních letech se důraz přesunuje na pochopení záměrů uživatelů, jejich chování a kontextu.
Důležitost sémantického vyhledávání

Obsahem tohoto článku budou:

Co je sémantické vyhledávání?

Sémantické vyhledávání označuje činnost, při které se vyhledávač snaží poskytnout v SERPu co nejpřesnější výsledky na základě porozumění vyhledávacímu záměru, kontextu vyhledávacího dotazu a vztahu mezi slovy. 

Olaf Kopp v článku „Google's journey to a semantic search engine" vysvětluje: „Sémantický vyhledávač bere v úvahu kontext vyhledávacího dotazu, aby lépe pochopil význam hledaného výrazu. Na rozdíl od vyhledávacích systémů založených pouze na klíčových slovech je cílem sémantického vyhledávání lépe interpretovat význam neboli záměr vyhledávacího dotazu a závažnost dokumentů."

  • Lidé se ptají na věci různým způsobem, volí rozličné způsoby vyjádření i tón.
  • Vyhledávací dotazy nemusejí být jednoznačné.
  • Je třeba porozumět vztahům mezi slovy.

Velmi důležité jsou také vztahy mezi entitami, osobní volba a vztahy. Zjednodušeně řečeno, sémantické vyhledávání se snaží porozumět přirozenému jazyku stejným způsobem, jako mu rozumí člověk.

Sémantické vyhledávání také umožňuje společnosti Google rozlišovat mezi různými entitami (osobami, místy a věcmi) a interpretovat záměr vyhledávajícího na základě různých faktorů, mezi které patří například:

  • historie vyhledávání,
  • poloha uživatele,
  • globální historie vyhledávání,
  • pravopisné varianty.

Diagram znalostí (Knowledge Graph): „Věci, ne slovní řetězce“

Diagram znalostí byl zaveden v roce 2012 a připravil půdu pro budoucí  rozsáhlé změny algoritmů. Byl prvním krokem společnosti Google k rozvíjení významu entit a kontextu místo řetězců klíčových slov.
Diagram znalostí od Googlu poskytuje rychlý přehled relevantních informací. „Diagram znalostí vám umožňuje vyhledávat věci, lidi nebo místa, o kterých Google ví - památky, celebrity, města, sportovní týmy, budovy, geografické prvky, filmy, nebeské objekty, umělecká díla a další - a okamžitě získat relevantní informace na svůj dotaz“ (Amit Singhal, „Introducing the Knowledge Graph: things, not strings“).

Společně s informacemi z Diagramu znalostí se mohou samostatně zobrazovat v rámci celkových výsledků vyhledávání tzv. vybrané úryvky (featured snippets).

Ukázka vybraného úryvku ve Vyhledávání Google

Obrázek č. 1: Odpověď ve vybraném úryvku ve Vyhledávání Google.

Hummingbird

V roce 2013 Google spustil aktualizaci Hummingbird, což byl pravděpodobně počátek éry sémantického vyhledávání. Hummingbird využívá NLP (neurolingvistické programování), aby zajistil, že „stránky korespondující s významem budou úspěšnější než stránky odpovídající jen několika slovům". V podstatě to znamená, že stránky, které odpovídají kontextu a záměru vyhledávajícího, se budou umisťovat lépe než stránky, které do omrzení opakují klíčová slova bez náležitého kontextu.

RankBrain a BERT

Od roku 2015 je součástí hlavního algoritmu RankBrain, který slouží k vylepšení relevance vyhledávacích výsledků a snaží se odhalit záměr u nejasných vyhledávacích dotazů. RankBrain se neustále učí, analyzuje výsledky vyhledávání a hledá podobnosti mezi stránkami, které uživatelé považují za hodnotné. V důsledku toho může RankBrain považovat stránku za „dobrou odpověď" na vyhledávací dotaz, i když neobsahuje přesný tvar slov z vyhledávacího dotazu.

Přečtěte si článek „Nová éra umělé inteligence: algoritmus RankBrain“.

V roce 2019 Google k němu přibyl algoritmus BERT, který se zaměřuje na lepší pochopení vyhledávacích dotazů a obsahu na stránce. Naznačil marketérům, aby více pracovali s longtailovými dotazy o více než třech slovech a zajistili, že obsah bude odpovídat na otázky uživatelů.

Podstatou Vyhledávání Google je porozumění jazyku. Naším úkolem je zjistit, co hledáte, a zobrazit užitečné informace z webu, bez ohledu na to, jak slova ve svém dotazu píšete nebo kombinujete. Přestože v průběhu let neustále zlepšujeme své schopnosti, jak porozumět jazyku, ne vždy se nám to daří, zejména u složitých nebo konverzačních dotazů. Je to také jeden z důvodů, proč lidé často používají ‚klíčová slova‘ a zadávají řetězce slov, o kterých si myslí, že jim budeme rozumět, ale ve skutečnosti by takto svůj dotaz neformulovali. 
Díky nejnovějším pokrokům našeho výzkumného týmu v oblasti porozumění jazyku, které umožnilo strojové učení, jsme výrazně zlepšili způsob, jakým rozumíme vyhledávacím dotazům, což představuje největší skok vpřed za posledních pět let a jeden z největších skoků v historii Vyhledávání.
“ (Zdroj: Pandu Nayak, „Understanding searches better than ever before“.)

O algoritmu BERT se více dozvíte v našem článku: „Algoritmus BERT: Velký posun v porozumění přirozenému jazyku“.

V každém případě však nemá smysl plýtvat drahocenným časem na hledání tajemství algoritmů, které se neustálé mění. Zaměřte se raději na své návštěvníky, abyste byli schopni poskytnout jim takový obsah, který v maximální možné míře uspokojí jejich potřeby. Tento obsah je přitom potřeba pravidelně optimalizovat a aktualizovat.

Co znamená sémantické vyhledávání pro SEO?

Vliv hlasového vyhledávání

Sémantické vyhledávání se z velké části vyvinulo díky nárůstu hlasového vyhledávání. Optimalizace pro hlasové vyhledávání se velmi liší od tradičního SEO, protože musíte okamžitě přejít k věci a dbát na to, aby způsob vyjadřování byl spíše konverzační. Vytvářejte proto obsah, který jasně a stručně odpovídá na běžný dotaz v horní části stránky, a teprve pak se pusťte do detailního popisu.

Důraz se přesouvá z klíčových slov na témata

Místo lpění na přesném znění klíčových slov je lepší přemýšlet o tématech, která jsou důležitá ve vašem oboru, a jim se věnovat do hloubky. Cílem je vytvářet obsáhlé, originální a kvalitní zdroje. Místo vytváření krátkých, nesourodých stránek, z nichž každá má své vlastní téma, zvažte vytvoření „průvodců“ a komplexních zdrojů, které budou pro vaše uživatele přínosné.

Chcete ze svého obsahu vytěžit maximum?

Obraťte se na naše SEO specialisty! Získáte obsah, který je komplexní a unikátní zároveň.

Rozhodující je uživatelský záměr

Jedním z nejlepších přístupů k cílení na klíčová slova není ani tak cílení na klíčová slova, jako spíše cílení na uživatelský záměr. Nestačí vědět, jaká slova uživatelé používají, ale také pochopit, s jakým záměrem je zadávají do vyhledávání.
Prozkoumáním dotazů, které vedou lidi na váš web, zjistíte, jaká témata budou vhodná pro tvorbu obsahu.

Nepodceňujte uživatelský prožitek

Společnosti Google záleží na spokojenosti uživatelů, a proto neustále vylepšuje svůj algoritmus, aby lépe porozuměl vyhledávajícím a nabídl jim to, co hledají. V době sémantického vyhledávání by měla být spokojenost uživatelů vodítkem veškerého našeho úsilí v oblasti SEO. 

Použité zdroje:

Vylepšete svůj Outsourcing IT

napište nám