Sémantické vyhledávání z pohledu SEO

Už dávno je pryč doba, kdy v SEO hodně záleželo na získání co největšího počtu zpětných odkazů a začlenění co největšího počtu klíčových slov do obsahu webových stránek. V posledních letech se důraz přesunuje na pochopení záměrů uživatelů, jejich chování a kontextu.
Sémantické vyhledávání

Obsahem tohoto článku budou:

Co je sémantické vyhledávání?

Sémantické vyhledávání označuje činnost, při které se vyhledávač snaží poskytnout v SERPu co nejpřesnější výsledky na základě porozumění vyhledávacímu záměru, kontextu vyhledávacího dotazu a vztahu mezi slovy. 

Olaf Kopp v článku „Google's journey to a semantic search engine" vysvětluje: „Sémantický vyhledávač bere v úvahu kontext vyhledávacího dotazu, aby lépe pochopil význam hledaného výrazu. Na rozdíl od vyhledávacích systémů založených pouze na klíčových slovech je cílem sémantického vyhledávání lépe interpretovat význam neboli záměr vyhledávacího dotazu a závažnost dokumentů."

  • Lidé se ptají na věci různým způsobem, volí rozličné způsoby vyjádření i tón.
  • Vyhledávací dotazy nemusejí být jednoznačné.
  • Je třeba porozumět vztahům mezi slovy.

Velmi důležité jsou také vztahy mezi entitami, osobní volba a vztahy. Zjednodušeně řečeno, sémantické vyhledávání se snaží porozumět přirozenému jazyku stejným způsobem, jako mu rozumí člověk.

Sémantické vyhledávání také umožňuje společnosti Google rozlišovat mezi různými entitami (osobami, místy a věcmi) a interpretovat záměr vyhledávajícího na základě různých faktorů, mezi které patří například:

  • historie vyhledávání,
  • poloha uživatele,
  • globální historie vyhledávání,
  • pravopisné varianty.

Diagram znalostí (Knowledge Graph): „Věci, ne slovní řetězce“

Diagram znalostí byl zaveden v roce 2012 a připravil půdu pro budoucí  rozsáhlé změny algoritmů. Byl prvním krokem společnosti Google k rozvíjení významu entit a kontextu místo řetězců klíčových slov.
Diagram znalostí od Googlu poskytuje rychlý přehled relevantních informací. „Diagram znalostí vám umožňuje vyhledávat věci, lidi nebo místa, o kterých Google ví - památky, celebrity, města, sportovní týmy, budovy, geografické prvky, filmy, nebeské objekty, umělecká díla a další - a okamžitě získat relevantní informace na svůj dotaz“ (Amit Singhal, „Introducing the Knowledge Graph: things, not strings“).

Společně s informacemi z Diagramu znalostí se mohou samostatně zobrazovat v rámci celkových výsledků vyhledávání tzv. vybrané úryvky (featured snippets).

Ukázka vybraného úryvku ve Vyhledávání Google

Obrázek č. 1: Odpověď ve vybraném úryvku ve Vyhledávání Google.

Hummingbird

V roce 2013 Google spustil aktualizaci Hummingbird, což byl pravděpodobně počátek éry sémantického vyhledávání. Hummingbird využívá NLP (neurolingvistické programování), aby zajistil, že „stránky korespondující s významem budou úspěšnější než stránky odpovídající jen několika slovům". V podstatě to znamená, že stránky, které odpovídají kontextu a záměru vyhledávajícího, se budou umisťovat lépe než stránky, které do omrzení opakují klíčová slova bez náležitého kontextu.

RankBrain a BERT

Od roku 2015 je součástí hlavního algoritmu RankBrain, který slouží k vylepšení relevance vyhledávacích výsledků a snaží se odhalit záměr u nejasných vyhledávacích dotazů. RankBrain se neustále učí, analyzuje výsledky vyhledávání a hledá podobnosti mezi stránkami, které uživatelé považují za hodnotné. V důsledku toho může RankBrain považovat stránku za „dobrou odpověď" na vyhledávací dotaz, i když neobsahuje přesný tvar slov z vyhledávacího dotazu.

Přečtěte si článek „Nová éra umělé inteligence: algoritmus RankBrain“.

V roce 2019 Google k němu přibyl algoritmus BERT, který se zaměřuje na lepší pochopení vyhledávacích dotazů a obsahu na stránce. Naznačil marketérům, aby více pracovali s longtailovými dotazy o více než třech slovech a zajistili, že obsah bude odpovídat na otázky uživatelů.

Co znamená sémantické vyhledávání pro SEO?

Vliv hlasového vyhledávání

Sémantické vyhledávání se z velké části vyvinulo díky nárůstu hlasového vyhledávání. Optimalizace pro hlasové vyhledávání se velmi liší od tradičního SEO, protože musíte okamžitě přejít k věci a dbát na to, aby způsob vyjadřování byl spíše konverzační. Vytvářejte proto obsah, který jasně a stručně odpovídá na běžný dotaz v horní části stránky, a teprve pak se pusťte do detailního popisu.

Důraz se přesouvá z klíčových slov na témata

Místo lpění na přesném znění klíčových slov je lepší přemýšlet o tématech, která jsou důležitá ve vašem oboru, a jim se věnovat do hloubky. Cílem je vytvářet obsáhlé, originální a kvalitní zdroje. Místo vytváření krátkých, nesourodých stránek, z nichž každá má své vlastní téma, zvažte vytvoření „průvodců“ a komplexních zdrojů, které budou pro vaše uživatele přínosné.

Chcete ze svého obsahu vytěžit maximum?

Obraťte se na naše SEO specialisty! Získáte obsah, který je komplexní a unikátní zároveň.

Rozhodující je uživatelský záměr

Jedním z nejlepších přístupů k cílení na klíčová slova není ani tak cílení na klíčová slova, jako spíše cílení na uživatelský záměr. Nestačí vědět, jaká slova uživatelé používají, ale také pochopit, s jakým záměrem je zadávají do vyhledávání.
Prozkoumáním dotazů, které vedou lidi na váš web, zjistíte, jaká témata budou vhodná pro tvorbu obsahu.

Nepodceňujte uživatelský prožitek

Společnosti Google záleží na spokojenosti uživatelů, a proto neustále vylepšuje svůj algoritmus, aby lépe porozuměl vyhledávajícím a nabídl jim to, co hledají. V době sémantického vyhledávání by měla být spokojenost uživatelů vodítkem veškerého našeho úsilí v oblasti SEO. 

Použité zdroje:

Vylepšete své seo

napište nám

Související články: 

Vyhledávání a uživatelský záměr aneb Tři kroky, jak vylepšit obsah i SEO

Uživatelský záměr
Obsah vytvořený s ohledem na konkrétní vyhledávací záměr je užitečný nejen pro ty, kdo hledají odpo

Průzkum chování uživatelů v Google SERPu

Google Search
Nový průzkum chování uživatelů a jejich interakce s různými prvky v Google SERPu (Search Engine Resu

Jak vybrat klíčová slova: Otázka priority a byznysového přínosu za SEO

Klíčová slova ve vyhledávání
Článek je určen primárně pro pracovníky v online marketingu, majitele a jednatele malých a středně v