Nekonečný boj o véčko: Máme vás rádi i s malým „v“

Velké, nebo malé „v“? Co je uctivější? Co vyjadřuje blízký vztah se čtenářem? Co na to české a slovenské pravopisné normy?
Velké nebo malé v

Stalo se mi to v roce 2007. O rok později také. I roku 2010…loni i letos stejně tak. Čtenáři nebo klienti, které popudilo malé písmeno osobního zájmena, měli pocit, že k nim není text dostatečně uctivý. Uctivost jde ale v tomto případě proti pravidlům českého pravopisu. Nebo ne?

Lídři trhu vás oslovují malým písmenem

Proč nás většina velkých webů oslovuje osobními zájmeny s malým počátečním písmenem? Znamená to, že jsou tak velcí, že už si obyčejných lidí neváží? Vůbec ne. To s tím nemá nic společného. Jejich copywriteři zkrátka znají pravidla českého pravopisu a promítají je do textů.

Přečtěte si také!

Když se řekne "velký e-shop", asi vás napadne Alza, Mall, možná CZC. Jak to mají s V/v na webu tito giganti? Na Mall.cz vyjma jedné doplňkové služby a několika málo popisků poukazů dodaných patrně přímo výrobci velké V prakticky nenajdete. Malé převládá v míře větší než 90%.

Na Alza.cz je hledání velkého véčka ještě složitější a téměř úplně neúspěšné. U CZC.cz vyjma blogového článku „Zamítli jsme Vám reklamaci?" taky nic. A to jsou weby, u kterých se počet Googlem indexovaných stránek pohybuje kolem milionu. Velcí hráči si zkrátka hlídají, aby měli texty v souladu s pravidly pravopisu. Ale jak tento jev pravidla vymezují?

Pokud chcete v oblasti indexace dosáhnout obdobných výsledků, přečtěte si také některý z našich dalších článků!

Knihy o jazyku a médiích

Jan Švestka

Co na to pravidla českého pravopisu

Pokud bychom se měli držet toho, co se píše v pravidlech českého pravopisu, můžeme (a nemusíme) u Vy, Váš napsat velké "V" v korespondenci (mimo ni ne). Pravidla přímo zmiňují, že „pro češtinu, na rozdíl třeba od angličtiny, však není charakteristické, aby se velká písmena psala na začátku výrazů, které chceme zdůraznit.“

Jak to mají se zájmeny bratia zo Slovenska

Slovenský pravopis se v tomto od českého neliší. Velké "V" východní sousedé píší v přímém písemném styku, v oficiálním písemném styku (především v úředních dopisech) nebo u zvláštních titulů jako "Vaše Excelence," "Vaše Svatosti," "Vaše Veličenstvo" apod.

Ve všech ostatních případech by se podle pravidel slovenského jazyka mělo psát písmeno malé. Tedy „v rozličných návodech, pokynech, reklamních textech apod. Platí to i pro případy, kdy držitele výše zmíněných titulů (excelence, veličenstvo…) neoslovujeme v oficiálním styku. Pokud tedy zveme kardinála na recepci, napíšeme do pozvánky "Vaše Eminence" (Vaša Eminencia). Jestliže textujeme e-shop s kardinálskými čepičkami, oslovíme hodnostáře malými písmeny.

Takže...

Jaký je tedy závěr? Pokud chceme, aby náš web důvěryhodný, měli bychom si dát pozor na to, aby se v textech vyskytovala osobní zájmena s malým písmenem na začátku (pochopitelně pokud nestojí na začátku věty).

Anebo taky ne. Možná jste si všimli, že v pravidlech žádný výslovný zákaz velkých počátečních písmen u osobních zájmen mimo korespondenci nenajdete. Také se v nich často používají slova jako "můžeme" a "obvykle píšeme". Budete se divit, ale pravidla českého pravopisu se většinou tváří spíše jako úzus než norma. I tak bychom se jich měli držet, nic lepšího nemáme. Lepší ne zcela striktní úzus než džungle rozličných výkladů, kde pravopisné odlišnosti snáze vedou k těm významovým.

  • Chcete-li na svém webu disponovat naprosto bezchybným textem, rozhodně nesmíte podcenit jazykovou korekturu, o které jsme už také jeden článek napsali. 
Vylepšete texty na webu

napište nám

Související články: 

Jazyková korektura textu

Jazyková korektura textu
Vadí vám chyby v textech na webu?

5 nejčastějších typů pravopisných chyb, které jsou možná i ve vašem textu

Psaní tužkou
Když vytvoří text plný pravopisných a často i gramatických chyb žák základní školy, s trochou sebeza

Stylistické chyby, které pokoušejí zdraví čtenářů

Infarkt
Komu není shůry dáno, ten kvalitní text nenapíše. A je to úplně normální.

Přidat komentář