Přehled aktualizací vyhledávacích algoritmů Google v roce 2019

Pro oblast vyhledávání a SEO více než kde jinde platí, že změny a aktualizace vyhledávacích algoritmů jsou konstantní a že lidé pracující v tomto oboru nikdy nezačínají pomyslnou šachovou partii prvním tahem.
Přehled aktualizací vyhledávacích algoritmů Google v roce 2019

V roce 2018 udělal Google ve vyhledávání 3 200 změn (v roce 2010 to bylo asi 400 aktualizací). O těch nejdůležitějších jsme psali zde. V čem se rok 2019 odlišoval v této oblasti od těch předcházejících roků? Posun nastal v tom, že Google začal potvrzovat aktualizace hlavního algoritmu (core updates) a v některých případech i na ně předem upozorňovat. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že pokles v umístění ve vyhledávání nemusí být znamením toho, že na vašem webu je něco špatně. John Mueller říká, že „tyto základní aktualizace nejsou známkou toho, že na vašem webu je něco špatného." Na začátku srpna 2019 Danny Sullivan ze společnosti Google uveřejnil článek nazvaný „What webmasters should know about Google’s ‚core updates‘“, který se týká aktualizací hlavního algoritmu, a v něm mimo jiné říká „Několikrát do roka děláme důležité a rozsáhlé změny v našich algoritmech a vyhledávacích systémech. Označujeme je jako ‚core updates‘. Jsou navrhovány tak, aby nám napomáhaly ve všech oblastech naplňovat naše poslání: předkládat hledajícím relevantní a autoritativní obsah. Tyto ‚core updates‘ mohou mít vliv i na Google Discover.“

Aktualizace hlavního algoritmu

March 2019 Core Update

Google v případě této aktualizace udělal něco neobvyklého, neboť ji pojmenoval: uvedl její typ (Core Update) a časové ohraničení (March 2019). Měl však pro to svůj důvod, neboť nedlouho poté, co tuto aktualizaci 12. března potvrdil, začali ji někteří nazývat „Florida 2 update“. Google proto dal aktualizaci hlavního algoritmu vlastní pojmenování a vysvětlil to takto: „Myslíme si, že to pomůže zabránit případnému zmatku. Pojmenování vám říká, o jaký typ aktualizace se jednalo a kdy k ní došlo.“

June 2019 Core Update

Tuto červnovou aktualizaci Google oznámil dopředu: 2. června 2019, den před jejím spuštěním.

June 2019 Core Update

Obrázek: Tweet od Dannyho Sullivanna z 2. června 2019.; zdroj

Dne 3. června Google aktualizaci potvrdil. Některé významné zpravodajské weby, jako je např. britský Daily Mail, zaznamenal o polovinu nižší návštěvnost. Speciálně o této aktualizaci jsme napsali podrobný článek.

September 2019 Core Update

Tento zářijový update byl oznámen několik hodin přes spuštěním. Měl velký dopad na umístění webů typu Your Money or Your Life (YMYL). Jedná se o webové stránky, které mohou mít negativní vliv na životní situace jedince a jeho rozhodování v oblasti zdraví či financí. Podle různých poskytovatelů SEO nástrojů se však tato aktualizace neprojevila tak citelně, jako tomu bylo u červnového updatu.

Algoritmus BERT

Dne 25. října 2019 Google oznámil aktualizaci, která je považována za nejdůležitější aktualizaci od spuštění algoritmu RankBrain (2015). Algoritmus BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) je algoritmus hlubokého učení pro zpracování přirozeného jazyka. Pomáhá vyhledávači lépe pochopit významový odstín a kontext slov zadávaných do vyhledávání a přiřadit k vyhledávacím dotazům relevantní výsledky. Analyzuje vyhledávací dotazy, nikoli webové stránky. V době, kdy byl spuštěn, se týkal textů v anglickém jazyce, ale koncem roku se rozšířila i pro vyhledávání v dalších 70 jazycích. O BERTu jsem taktéž napsali samostatný článek.

Další potvrzené aktualizace

V únoru zveřejnil Google třicetistránkový dokument, v němž vysvětluje svůj boj proti dezinformacím ve službách Vyhledávání, Zprávy, YouTube a dalších produktech. Google přisuzuje ve svých hodnoticích algoritmech větší váhu signálům, které v případě vyhledávacích dotazů typu Your Money or Your Life svědčí o odbornosti, autoritě a důvěryhodnosti (E-A-T).

S aktualizací June 2019 Core Update, která probíhala asi po dobu 5 dní (3. 6. – 8. 6. 2019), se ve dnech 4. až 6. června 2019 se překrývala úprava Diversity update, která reagovala na nespokojenost některých uživatelů internetu a marketérů s výsledky v SERPu, kdy první stránku zaplňovalo několik webových stránek ze stejné domény. Google prohlásil: „Tato změna, kterou právě spouštíme ve vyhledávání na Googlu, je určena k tomu, aby zajistila větší rozmanitost stránek v našich výsledcích vyhledávání.“ A dodává: „To znamená, že v horní části naší stránky s výsledky vyhledávání obvykle uvidíte maximálně dva odkazy ze stejného webu."

Soustřeďte se na to, co je podstatné

V minulosti Google prohlašoval, že v případě poklesu umístění ve vyhledávání po aktualizaci hlavního algoritmu není třeba nic dělat, ale v srpnu přidal několik dalších pokynů. „Doporučujeme, abyste dohlédli na to, že budete nabízet vysoce kvalitní obsah. Právě ten se naše algoritmy snaží odměnit,“ uvádí Google ve svém blogovém příspěvku a následuje seznam otázek, které je třeba zvážit při hodnocení kvality webového obsahu. „Když Google aktualizuje svůj algoritmus, nedělá to proto, aby vám ztížil život, ale aby zlepšil uživatelský prožitek svých návštěvníků. Mějte stále na paměti, že Google tu není kvůli tomu, aby podporoval firmy, ale pro to, aby sloužil svým uživatelům. Je to jemný, nicméně důležitý rozdíl" (David Jenyns, Authority Content, Melbourne SEO Services, 2016, s. 14).

Použité zdroje:

Vylepšete své SEO

napište nám

Související články: 

Co Google říká o aktualizacích základního algoritmu (core updates)?

Google core update
Google zveřejnil zásadní článek s pokyny a doporučeními týkajícími se aktualizací hlavního algoritmu

Algoritmus BERT: Velký posun v porozumění přirozenému jazyku

Google BERT
Google dělá velké změny ve svém vyhledávacím systému. Tato je nejčerstvější. Co všechno ovlivní?

E-E-A-T = Zkušenost - Odbornost - Autorita - Důvěryhodnost

E-E-A-T
Obsah, který tvoříte a sdílíte, je součástí vaší digitální identity.