Malý slovník online marketingu: SEO, PPC, SERP a jiné termíny

Mluví svahilsky? Kdepak, lidé z marketingu mají jen svůj specifický jazyk srozumitelný všem jejich kolegům na celém světě. Jen my normální lidé to občas nedokážeme dešifrovat. Podíváme se na několik základních výrazů ze světa online marketingu.
Online marketing slovník

Náš slovníček bude postupně aktualizovaný o nové termíny, začneme těmi základními:

1. SEO (= Search Engine Optimization)

SEO je zkratka pro optimalizaci webu pro vyhledávače a pracuje na základě on-page a off-page aktivit, které jsou navrženy tak, aby zlepšily výkon vašich stránek na stránkách s výsledky vyhledávání. On-page faktory zahrnují úpravu obsahu stránky tak, aby byl co nejvíce atraktivní pro vyhledávače, například přidáním cílových klíčových slov do titulků stránek, nadpisů a obsahové části. Off-page SEO zahrnuje strategie, které podporují budování zpětných odkazů (linkbuilding).

2. PPC (= Pay Per Click)

PPC je zkratka pro reklamu s platbou za proklik. Jedná se o metodu marketingu na internetu, jejíž sazby se účtují při každém kliknutí uživatele na naši reklamu. Jedna z nejpopulárnějších reklamních platforem pro PPC je Google AdWords, která zobrazuje výsledky ve sponzorované oblasti výpisu na stránkách výsledků Google či v její obsahové části.

3. SEM (= Seach Engine Marketing)

To znamená marketing pro vyhledávače, který je zastřešujícím termínem zahrnujícím všechny techniky internetového marketingu, které mohou pomoci zvýšit viditelnost webových stránek, včetně SEO i PPC. Společnosti často používají tento výraz k pokrytí dopadu všech webových marketingových aktivit na jejich výnosy a zisky.

4. SERP (= Search Engine Result Page)

SERP je zkratka pro stránky výsledků vyhledávače - seznamy navrhovaných webových stránek, které se zobrazují při vyhledáváních vyhledávačů na vyhledávací dotazy. SEO specialista může sdělit klientovi například: "V důsledku našich snah se vaše webové stránky nyní řadí na první stránku Google SERP pro následující pět klíčových slov."

5. CRO (= Conversion Rate Optimization)

Optimalizace konverzí je důležitá aktivita pro online marketéry, kteří používají metriky k určení účinnosti všech výzev k akci na webu. Pokud náš web prodává produkt nebo službu, povzbuzuje návštěvníky, aby se přihlásili k odběru newsletteru nebo aby provedli jakoukoli jinou definovanou akci, plán CRO je nezbytný pro zvýšení počtu uživatelů, kteří reagují.

6. PR (= Page Rank)

PageRank je vlastní měřítko kvality webových stránek vyvinuté společností Google. Skóre PageRanků se hodnotí na stupnici od 0 do 10, a to z velké části na základě počtu a kvality příchozích odkazů. PageRank se považuje za obecnou míru toho, do jaké míry si Google „cení“ našich webových stránek a jakou jim na základě tohoto ranku ve vztahu s vyhledávacím dotazem udělí pozici.

7. CTR (= Click Through Rate)

Jedná se o míru prokliku a nejčastěji se používá k měření výsledků inzerce PPC. V takovém případě se CTR vztahuje na počet diváků, kteří kliknou na určitou reklamu, na základě zobrazení reklamy nebo celkového objemu vyhledávání.
CTR může také měřit efektivitu marketingových prvků přímo uvnitř webu. Například při zahájení do důkladného A/B testování webových stránek můžeme testovat vliv například call to action buttonů.

8. CPM (Cost Per Mile)

Ve světě webového marketingu CPM odkazuje na náklady vzniklé na 1000 zobrazení nebo pohledů na určitou reklamu. Na rozdíl od reklam PPC, jsou reklamy účtované na základě CPM zaplaceny bez ohledu na to, zda dojde k prokliku na reklamu.

9. CPC (= Cost per Click)

CPC znamená cenu za kliknutí, která se používá za několika různých okolností online:

• Inzerenti PPC používají částku CPC, která odkazuje na peněžní sazby, které jsou účtovány inzerentovi za kliknutí na jeho reklamu, které se mohou lišit na základe různých faktorů.
• Webové stránky, které mají vytvořený prostor a věnují je Googlu pro jeho reklamní obsahovou síť, zobrazují bloky PPC reklam jako strategie vytvářející příjmy, mohou odkazovat na jejich výplatu jako jejich CPC.

10. ROI (= Return On Investments neboli Návratnost investic)

ROI se vztahuje k procentnímu výnosu z určité investice. Tento termín je používán pro hodnocení SEM a jiných forem reklamy tím, že se vydělí zisk plynoucí z reklamy od nákladů na tuto reklamu. ROI je jedním z nejzákladnějších ukazatelů efektivnosti reklamy.

11. PNO (= Podíl nákladu na obratu)

PNO je procentuální vyjádření hodnoty nákladů (celková cena reklamy) vydělené celkovou hodnotou dosažených konverzí. V praxi je stanoven limit PNO (zpravidla 15%), který tvoří hranici pro ziskovost prodaných výrobků či služeb firmy skrz online reklamu.

Vidět tyto zkratky v praxi bez prvotního proškolení může být zprvu matoucí. Ačkoliv podobných zkratek ve světě specialistů marketingu existuje mnohem více, je tento seznam pro základní pochopení základů online marketingu nezbytný.

Vylepšete svůj online marketing

napište nám

Související články: 

Základy PPC kampaní. Často kladené otázky

PPC FAQ
Jedním z cílů snad každého webu je zvyšování jeho návštěvnosti.

SEO audit webu

SEO audit webu
SEO audit je jedním ze základních kamenů úspěšného webu.

Jak vybrat klíčová slova: Otázka priority a byznysového přínosu za SEO

Klíčová slova ve vyhledávání
Článek je určen primárně pro pracovníky v online marketingu, majitele a jednatele malých a středně v

Komentáře

Dan

22.4.2018

Užitečný slovníček, dobrá práce, díky! Jen bych doplnil, že ROI se počítá (výnosy - investice)/investice.

Kryton

16.1.2020

Díky za info o zkratkach https://blog.aira.cz/

Přidat komentář